Trendy

233 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

32 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

18 054 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 30.9.2015 Myslíkova 284/32, Nové Město, 120 00 Praha 2

Historické adresy

7.9.2013 - 30.9.2015 Anglická 82/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2
11.7.2007 - 7.9.2013 Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 13083

27924572

DIČ

od 2.12.2009

CZ27924572

Datum vzniku

11. července 2007

Datová schránka

sb2ehcd

Historické názvy

11.7.2007 - 17.8.2007

PLAVANA, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12102

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.7.2007

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 2

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

237002055 / 0300

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 4. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 4. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 4. srpna 2014 - 30. září 2015 : Počet členů správní rady: 1
  • 19. října 2007 - 12. února 2008 : NATLAND Investment Group B.V., reg. číslo 34267503, se sídlem Amsterdam, Herengracht 268, 1016BW, Nizozemské království, jako jediný akcionář společnosti ICI Management, a.s., a to... při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku, rozhodl a schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti ICI Management, a.s., IČ: 27924572, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ: 130 83, takto: Částka o kterou má být základní kapitál zvýšen: Základní kapitál společnosti ICI Management, a.s. se nepeněžitým vkladem zvyšuje o částku 420,000.000, - Kč (slovy: čtyři sta dvacet milionů korun českých), tedy z částky 2,000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na částku 422,000.000,- Kč (čtyři sta dvacet dva milionů korun českých) nepeněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií - 4.200 (slovy: čtyři tisíce dvě stě) kusů nových kmenových akcií společnosti ICI Management, a.s., o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované, s nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na majitelele a v listinné podobě. Předem určený zájemce: Akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterým bude Ing. Ivo Kristen, r.č. 650707/1373, bytem Brno, Solniční 630/3, PSČ: 602 00, který upíše všech 4.200 (slovy: čtyři tisíce dvě stě) kusů nových kmenových akcií společnosti ICI Management, a.s., vydaných v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) jako předem určený zájemce. Emisní kurs: Emisní kurs nově upisovaných akcií činí 420.057.600,- Kč (slovy: čtyřista dvacet milionů padesát sedm tisíc šest set korun českých). Částka přesahující jmenovitou hodnotu všech nově upisovaných akcií, tj. částka ve výši 57.600,- Kč (slovy: padesátsedm tisíc šest set korun českých) tvoří emisní ážio. Místo pro upisování akcií předem určeným zájemcem: Místem pro úpis akcií pro předem určeného zájemce je sídlo společnosti, tj. Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem: Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude činit 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, a bude doručen předem určenému zájemci - panu Ing. Ivo Kristenovi, r.č. 650707/1373, bytem Brno, Solniční 630/3, PSČ 602 00 do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti ICI Management, a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti je povinno písemně sdělit předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti ICI Management, a.s. do obchodního rejstříku a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím, že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. Nepeněžitý vklad a jeho vložení: Vkladem předem určeného zájemce bude nepeněžitý vklad, který tvoří pohledávka pana Ing. Ivo Kristena, r.č. 650707/1373, bytem Brno, Solniční 630/3, PSČ 602 00 jako postupitele za společností PRIME IT B. V., Ev. č. 34232964, se sídlem Herengracht 268, 1016BW Amsterodam, Nizozemské království jako postupníkem na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 16.12.2005, přičemž pohledávka představuje sjednanou úplatu za postoupení ve výši 420,057.600,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet milionů padesát sedm tisíc šest set korun českých). Ocenění nepeněžitelného vkladu: Nepeněžitý vklad byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudních znalců Ing. Pavla Dytrycha a Ing. Stanislava Sedláčka, jmenovaných za tímto účelem podle ustanovení § 59 odst. 3 obchodního zákoníku usnesením Městského soudu v Praze dne 27.09.2007, č.j. 2Nc 6066/2007, které nabylo právní moci dne 1.10.2007. Hodnota nepeněžitého vkladu byla ve znaleckém posudku znalců stanovena na částku ve výši 420,057.600,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet miliónů padesát sedm tisíc šest set korun českých). Toto ocenení nepeněžitého vkladu Jediný akcionář schvaluje a schvaluje, aby za tento nepeněžitý vklad v hodnotě 420,057.600,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet milionů padesát sedm tisíc šest set korun českých) bylo vydáno 4.200 (slovy: čtyři tisíce dvě stě) kusů nových kmenových akcií společnosti ICI Management, as., o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Akcie jsou kmenové, v listinné podobě, na majitele a nejsou kótované. S nově upisovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií takto: Nepeněžitý vklad musí být splacen v souladu s ustanovením § 204 odst. 3 ObchZ a v souladu se stanovami tak, že vkladatel uzavře se Společností Smlouvu o převodu pohledávky, která je předmětem nepeněžitého vkladu, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů a počne běžet ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Tato pravidla postupu při splacení emisního kursu upsaných akcií Jediný akcionář schvaluje. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů