Trendy

56 197 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2010

Trendy

492 tis. Kč

Zisk za rok 2010

Trendy

18 132 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Základní údaje

Historické adresy

14.9.2009 - 2.10.2012 Praha 1, Revoluční 1200/16, PSČ 11000
15.8.2007 - 14.9.2009 Praha 3, Prokopova 15, PSČ 13000

27938191

DIČ

Není plátce DPH

17.9.2007 - 2.10.2012

CZ27938191

Datum vzniku

15. srpna 2007

Datum zániku v obchodním rejstříku

2. října 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

2. října 2012

Historické názvy

15.8.2007 - 2.10.2012

ST Solutions, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12207

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

13.10.2010 - 2.10.2012

15 000 000 Kč

14.9.2009 - 13.10.2010

81 000 000 Kč

4.2.2008 - 14.9.2009

81 000 000 Kč

15.8.2007 - 4.2.2008

10 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 2. října 2012 - 2. října 2012 : Společnost zanikla sloučením se společností SYNOT TIP, a.s. se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, IČ: 263 01 091.
  • 2. října 2012 - 2. října 2012 : Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.
  • 30. srpna 2010 - 13. října 2010 : Jediný akcionář společnosti ST Solutions, a.s. rozhodl takto: Základní kapitál společnosti ST Solutions, a.s. se snižuje o částku ve výši 66.000.000,- Kč, slovy: šedesát šest mil... ionů korun českých, a to za účelem úhrady ztráty a převodu do rezervního fondu ve smyslu § 216a obchodního zákoníku, přičemž se použije způsob snížení základního kapitálu ve smysu § 213c obchodního zákoníku, kdy budou akcie v celkové nominální hodnotě 66.000.000,- Kč , slovy: šedesát šest milionů korun českých vzaty z oběhu na základě návrhu a to bezplatně. Jediný akcionář výslovně prohlašuje, že za akcie vzaté z oběhu na základě návrhu nebude poskytováno ani požadováno žádné plnění.Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je převod do rezervního fondu za účelem úhrady budoucí ztráty a úhrada ztráty společnosti z minulých let v celkové výši 65.849.734,- Kč, slovy: šedesát pět milionů osm set čtyřicet devět tisíc sedm set třicet čtyři korun českých,která byla vykázána účetními závěrkami společnosti a která se skládá z neuhrazené ztráty za minulá období ve výši 8.505.509,- Kč, slovy: osm milionů pět set pět tisíc pět set devět korun českých, a ze ztráty za účetní období roku 2009, slovy: dva tisíce devět , ve výši 57.344.225,- Kč, slovy: padesát sedm milionů tři sta čtyřicet čtyři tisíc dvěstě dvacet pět korun českých.Základní kapitál společnosti se sníží o částku 66.000.000,- Kč, slovy: šedesát šest milionů korun českých, tedy ze současné výše 81.000.000,- Kč,- slovy: osmdesát jedna milionů korun českých, nově na částku 15.000.000,- Kč: slovy patnáct milionů korun českých. Vzhledem k tomu , že základní kapitál společnosti ve výši 81.000.000,- Kč, slovy: osmdesát jedna milionů korun českých je představován 81, slovy: osmdesáti jedna, kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě každá ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, bude bezplatně vzato na základě návrhu 66, slovy: šedesát šest kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě každá ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých. Jediný akcionář prohlašuje, že společnost ST Solutions , a.s. nemá v majetku vlastní akcie nebo zatímní listy. Společnost ST Solutions, a.s. evidovala k datu 31.prosince 2009 neuhrazenou ztrátu ve výši 65.849.734,- Kč, slovy : šedesát pět milionů osm set čtyřicet devět tisíc sedm set třicet čtyři korun českých .Tato skutečnost byla zjištěna z účetnictví společnosti. Částka ve výši 66.000.000,- Kč, slovy: šedesát šest milionů korun českých , odpovídající výši snižovaného základního kapitálu bude použita v souladu s § 216 odst.1 písm. a) a § 216 odst.1 písm. b) obchodního zákoníku takto: a) částka 65.849.734,- Kč , slovy šedesát pět milionů osm set čtyřicet devět tisíc sedm set třicet čtyři korun českých, bude použita na úhradu ztráty minulých let, b) částka 150.266,- Kč, slovy: sto padesát tisíc dvě stě šedesát šet korun českých, bude použita na převod do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Snížení základního kapitálu bude realizováno v souladu s § 213c obchodního zákoníku, kdy budou akcie v celkové nominální hodnotě 66.000.000,- Kč, slovy: šedesát šest milionů korun českých , vzaty z oběhu na základě návrhu a to bezplatně.Jediný akcionář výslovně prohlašuje, že za akcie vzaté z oběhu na základě návrhu nebude poskytováno ani požadováno žádné plnění. Představenstvo společnosti vyzve způsobem určeným ve stanovách společnosti pro svolání valné hromady akcionáře, aby ve lhůtě tří měsíců ode dne účinnosti zápisu snížení základního kapitálu předložil akcie v nominální hodnotě 66.000.000,- Kč, slovy: šedesát šest milionů korun českých, tj.aby předložil 66, slovy: šedesát šest kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě každá ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých , a to za účelembezplatného vzetí akcií z oběhu. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo bude postupovat ve smyslu § 214 obchodního zákoníku.Vzhledem k tomu, že snížení základního kapitálu je provedeno za účelem úhrady ztráty a převodu do rezervního fondu za účelem úhrady budoucí ztráty na základě návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu , nepoužijí se § 215 a § 216 odstavec 1,2 a to s odvoláním na § 216a odstavec 1 obchodního zákoníku. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis usnesení o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady. zobrazit více skrýt více
  • 21. listopadu 2007 - 4. února 2008 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 71 000 000,- Kč, slovy: sedmdesát jedna milionů korun českých, upsáním 71, slovy: sedmdesáti jedna, kusů kmenových nekótovaných akc... ií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, přičemž upisování akcií nad navrženou výši zvýšení se nepřipouští. ----------------------------------------------Místem úpisu akcií je sídlo společnosti Praha 3, Prokopova 15.Veškeré nově vydávané akcie budou upsány předem určeným zájemcem - společností SYNOT TIP, a.s., se sídlem Praha 3, Prokopova 15, IČ 26493993, která celý emisní kurs splatí nepeněžitým vkladem jehož předmětem jsou movité věci a užívací práva k počítačovým programům v následující struktuře ? notebook FCS AMILO pro V8010, software MS Office 2003 Pro CZ OEM, batoh DICOTA BackPack, křeslo Modus, LDC Monitor LG 17?, sestava BRAVE BleuLine, software MS Office 2003 Basic C OEM, tiskárna Olivetti PRT 100, mobilní telefon Nokia 3120, notebook FSC AMILO Pro 8010, software MS Office 2003 Pro CZ OEM, LCD monitor FSC LCD 19? RE 19-1IR, mobilní telefon Nokia 3120, datová karta T-mobile 4G, PC sestava INTEL Core2 Duo software MS Office 2003 SBE CZ OEM, software Win XP Pro ENG SP2 ? krabice, křeslo Modus, PC sestava majetku INTEL P4 2,66 GHz, Win XP Pro CZ SP2 OEM, MS Office 2003 pro CZ OEM, křeslo Modus, PC sestava BRAVE BleuLine, mobilní telefon Nokia 3120, software Win XP Pro ENG SP2 ? krabice, software MS Visio Pro 2003 Win32, software MS Visio Pro 2003 Win32, software MS Visio Pro 2003 Win32, software MS Visual Studio Team Edition for SW Developers 2005 Eng. OLP-NL, software CD-MS Visual Studio Team Edition for SW Developers 2005 Win32 Eng. Disk kit, software MSDN Pro Win32 All Lng Lic/SA OLP NL 1 Cl., software MSDN Pro Win32 All Lng Lic/SA OLP NL 1 Cl., software MSDN Unvrsl Win32 All Lng Lic/SA OLP NL 1 Cl., PC sestava BRAVE BleuLine včetně Win2k Pro SP4 CZ OEM, PC sestava BRAVE BleuLine INTEL P4 2,8 GHz, PC sestava PC Demokritos, server IBM x235 ?(syndev), Win Svr Std 2003 Eng OLP server IBM x 335 (dev MM2) ? server IBM x 336 (dev MM2), software pro sázkové terminály pro kursové sázky. Software komunikuje s místními periferiemi (dotyková obrazovka, akceptor bankovek, akceptor mincí, čtečka čárového kódu, čtečka čipových karet, termotiskárna, tlačítka) a přes síť s centrálním sázkovým systémem, označený jako TNT, software pro bezobslužnou instalaci nových verzí TNT z centrálního serveru na terminály, software pro přenos logů z terminálů na centrální server, software pro správu evidence vydaných čipových karet sázejících a operátorů, 2 kusy sázkových terminálů. Nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znaleckém posudku ze dne 27.9.2007 společnosti MONTEKALA, znalecký ústav, poř. č. 934/2007 znaleckého deníku. Znalec byl pro účely zpracování ocenění nepeněžitého vkladu ustanoven pravomocným usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2Nc 4895/2007 ? 14 ze dne 23.8.2007 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 71 000 000,- Kč, slovy: sedmdesát jedna milionů korun českých. Jediný akcionář schvaluje výše uvedený předmět nepeněžitého vkladu.Jediný akcionář schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad bylo jako protiplnění vydáno upisovateli 71, slovy: sedmdesát jedna, kusů nových kmenových nekótovaných akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých. Emisní ážio je nulové a emisní kurz akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě.Představenstvo doručí společnosti SYNOT TIP, a.s. návrh smlouvy o upsání akcií bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Lhůta pro upsání akcií činí 1, slovy: jeden, měsíc od zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku, ve stejné lhůtě je upisovatel povinen splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií. Představenstvo oznámí bez zbytečného odkladu upisovateli písemně zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, včetně data zápisu, tím bude oznámen počátek běhu lhůty. zobrazit více skrýt více
posunout dolů