Trendy

51 655 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

88 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

50 897 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 7.1.2008 Praha 4, Zelený pruh 99/1560, PSČ 14000

Historické adresy

20.8.2007 - 7.1.2008 Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 13083

27938701

DIČ

od 10.10.2007

CZ27938701

Datum vzniku

20. srpna 2007

Datová schránka

h96mw2d

Historické názvy

20.8.2007 - 22.10.2007

ELMINSTER, SE

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: H 9

Právní forma

932 Evropská společnost

Základní jmění

od 20.8.2007

3 399 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

7284361028 / 5500

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 17.4.2010

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Francouzská 6167/5, 708 00, Ostrava - Poruba

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 30. června 2015 - 18. srpna 2015 : Řádná valná hromada společnostimiraclIS, SEIČ: 279 38 701se sídlem Praha 4, Zelený pruh 99/1560, PSČ 14000zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vl... ožka 9(dále jen Společnost)konaná dne 1. června 2015schvaluje následující usnesení o nuceném přechodu účastnických cenných papírů ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře dle § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK):A.Určuje se, že hlavním akcionářem Společnosti je Ing. Tomáš Foniok, datum narození 28. 12. 1965, bytem Ostrava, Střední 1901/4, PSČ 70200 (dále jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 108 000 EUR (jedno sto osm tisíc EUR), což představuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva, přičemž shodný je i podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech ve Společnosti. Tuto skutečnost doložil Hlavní akcionář předložením akcií představenstvu Společnosti dne 20. dubna 2015 současně s žádostí o svolání valné hromady dle § 375 ZOK, přičemž ke dni podání uvedené žádosti i ke dni konání valné hromady je Hlavní akcionář jako vlastních těchto akcií zapsán v seznamu akcionářů Společnosti. Společnost nemá žádné vlastní akcie a nevydala ani žádné jiné účastnické cenné papíry, než kmenové akcie ve formě na jméno v listinné podobě.B.Schvaluje se přechod všech ostatních účastnických cenných papírů emitovaným Společností (dále jen akcie), které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře ve smyslu § 375 ZOK, přičemž:-vlastnické právo k akciím přechází na Hlavního akcionáře uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále také den účinnosti přechodu);-na Hlavního akcionáře ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím, jejichž vlastníkem budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře (dále jen ostatní akcionáři);-ostatní akcionáři předloží akcie Společnosti do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, a to do rukou pověřeného obchodníka s cennými papíry; to platí i pro zástavní věřitele držící zastavené akcie.C.Určuje se, že za akcie ostatních akcionářů, které na základě tohoto usnesení valné hromady přechází na Hlavního akcionáře, poskytne Hlavní akcionář peněžité protiplnění, a to za každou jednu kmenovou akcii ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 EUR (jeden tisíc EUR) peněžité protiplnění ve výši 1.458 Kč (jeden tisíc čtyři sta padesát osm korun českých).D.Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 707/15 zpracovaným dne 3. dubna 2015 znalcem doc. PhDr. Ing. Janem Novotným, CSc., bytem Sekaniny 1801, 708 00 Ostrava Poruba který je přílohou notářského zápisu o tomto rozhodnutí valné hromady.E.Osobou pověřenou výplatou protiplnění je obchodník s cennými papíry, a to společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 27758419, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno (dále jen obchodník s cennými papíry). Hlavní akcionář předal obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění před konáním valné hromady, což Hlavní akcionář Společnosti doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry.F.Předkládání akcií za účelem výplaty protiplnění a výplata protiplnění bude probíhat v sídle obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., Veveří 3163/111, Žabovřesky, Brno, a to a to v pracovních dnech, mimo pátek, v době od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Obchodníka s cennými papíry je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. č. 538 705 742, 538 705 773, e-mail: corporate@cyrrus.cz. Protiplnění bude vypláceno za těchto podmínek:-obchodník s cennými papíry vyplatí protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií ke dni účinnosti přechodu; jestliže však bude prokázáno zástavní právo k těmto akciím, poskytne se protiplnění zástavnímu věřiteli, ledaže původní vlastník prokáže zánik zástavního práva ještě před přechodem vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře;-právo na zaplacení protiplnění vznikne ostatním akcionářům, resp. zástavním věřitelům, okamžikem předání akcií obchodníkovi s cennými papíry;-obchodník s cennými papíry poskytne protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dnů po předání akcií. zobrazit více skrýt více
posunout dolů