Základní údaje

Historické adresy

3.8.2007 - 31.7.2008 Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 772/2, PSČ 11000

27939049

DIČ

Není plátce DPH

10.12.2007 - 31.7.2008

CZ27939049

Datum vzniku

3. srpna 2007

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. července 2008

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. července 2008

Historické názvy

3.8.2007 - 31.7.2008

Window Holding Czech, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12212

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

30.1.2008 - 31.7.2008

54 000 000 Kč

3.8.2007 - 30.1.2008

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. července 2008 - 31. července 2008 : Společnost Window Holding Czech, a.s., IČ 27939049 se ruší bez likvidace fúzí splynutím a její jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přechází na nástupnickou spo... lečnost VEKRA a.s. se sídlem Lázně Toušeň, Hlavní 456, okres Praha-východ, PSČ 250 89. zobrazit více skrýt více
  • 19. prosince 2007 - 30. ledna 2008 : Jediný akcionář rozhodl dne 12. prosince 2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti Window Holding Czech, a.s. (dále též ?Společnost?) takto:Základní kapitál společnosti Window... Holding Czech, a.s. má být zvýšen z částky Kč 2.000.000 (dva miliony) o částku Kč 52.000.000 (padesát dva milionů) na částku Kč 54.000.000 (padesát čtyři milionů). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upisováním 260 kusů nových, kmenových akcií na jméno, v listinné podobě. Jmenovitá hodnota každé akcie bude činit Kč 200.000 (dvě stě tisíc).Emisní kurz každé upisované akcie bude Kč 200.431 (dvě stě tisíc čtyři sta třicet jedna). Akcie budou splaceny peněžitým vkladem.Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování akcií. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, jímž je společnost Window Holding Limited, se sídlem na adrese Level 5, The Mall Complex, The Mall, Floriana, Maltská republika, zapsaná v rejstříku společností Maltské republiky, registrační číslo C 39786, která je jediným akcionářem Společnosti. Tento určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností;Místem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo Společnosti na adrese Praha 1, Václavské náměstí 772/2 (dále jen Sídlo Společnosti).Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti v Sídle Společnosti, určenému zájemci, společnosti Window Holding Limited, do 14 (čtrnácti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti Window Holding Limited vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií. Určený zájemce - společnost Window Holding Limited splatí emisní kurs akcií výhradně započtením peněžité pohledávky společnosti Window Holding Limited vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcií.Jedná se pohledávku na základě Smlouvy o podřízeném úvěru, uzavřené dne 5.11.2007, mezi společností Window Holding Limited, jako věřitelem a Společností, jako dlužníkem, na základě které měla k 30.11.2007 společnost Window Holding Limited vůči Společnosti pohledávku v celkové výši Kč 52.112.191,78 (padesát dva milionů sto dvanáct tisíc sto devadesát jedna korun českých sedmdesát osm haléřů.K započtení bude použita část této pohledávky ve výši Kč 52.112.060 (padesát dva milionů sto dvanáct tisíc šedesát), která je tvořena jistinou ve výši Kč 52.000.000 (padesát dva milionů) a úroky ve výši Kč 112.060 (sto dvanáct tisíc šedesát).Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh smlouvy o započtení bude předložen představenstvem Společnosti v Sídle Společnosti určenému zájemci ? společnosti Window Holding Limited do 30 (třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií.Smlouva o započtení bude uzavřena písemně, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení určenému zájemci v Sídle Společnosti.- rozhodnutí o možnosti započtení:Jediný akcionář v působnosti valné hromady Společnosti souhlasí se započtením peněžité pohledávky společnosti Window Holding Limited vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcií.Jedná se pohledávku na základě Smlouvy o podřízeném úvěru, uzavřené dne 5.11.2007, mezi společností Window Holding Limited, jako věřitelem a Společností, jako dlužníkem, na základě které měla k 30.11.2007 společnost Window Holding Limited vůči Společnosti pohledávku v celkové výši Kč 52.112.191,78 (padesát dva milionů sto dvanáct tisíc sto devadesát jedna korun českých sedmdesát osm haléřů).K započtení bude použita část této pohledávky ve výši Kč 52.112.060 (padesát dva milionů sto dvanáct tisíc šedesát), která je tvořena jistinou ve výši Kč 52.000.000 (padesát dva milionů) a úroky ve výši Kč 112.060 (sto dvanáct tisíc šedesát). zobrazit více skrýt více
posunout dolů