Trendy

5 490 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-14 328 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

145 923 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 26.10.2010 Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 1277/19, PSČ 11000

Historické adresy

14.9.2007 - 26.10.2010 Praha 3 - Žižkov, Roháčova 188/37, PSČ 13000

27954480

DIČ

od 17.9.2007

CZ27954480

Datum vzniku

14. září 2007

Datová schránka

f4bdf5d

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12309

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 4.9.2015

46 535 000 Kč

Historické jmění

29.11.2013 - 4.9.2015

170 250 000 Kč

9.10.2013 - 29.11.2013

127 500 000 Kč

18.10.2012 - 9.10.2013

170 000 000 Kč

14.9.2007 - 18.10.2012

50 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

43- 60020257 / 0100

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 22. ledna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 16. července 2015 - 4. září 2015 : Rozhodnutí o snížení základního kapitálu obchodní společnosti Comitia a.s.1)Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu Společnosti je přizpůsobení výše základního kapitálu po... třebám podnikání Společnosti, úhrada ztráty společnosti z účetního období roku 2014 a minulých let a výplata volných disponibilních prostředků akcionáři.2)Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 123,715.000,-- Kč, slovy: sto-dvacet-tři-milionů-sedm-set-patnáct-tisíc korun českých, tj. z původní částky 170,250.000,-- Kč na částku 46,535.000,-- Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií Společnosti, přičemž jmenovitá hodnota akcií se snižuje poměrně u všech akcií Společnosti a u všech 227 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 750.000,-- Kč se snižuje jejich jmenovitá hodnota na 205.000,- Kč.Základní kapitál Společnosti po jeho snížení na částku 46,535.000,-- Kč,-- Kč bude rozdělen na 227 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 205.000,-- Kč.Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou.3)Částka odpovídající snížení základního kapitálu Společnosti, tj. částka 123,715.000,-- Kč, slovy: sto-dvacet-tři-milionů-sedm-set-patnáct-tisíc korun českých, bude v částce 29,743.521,53 Kč, slovy: dvacet-devět-milionů-sedm-set-čtyřicet-tři-tisíc-pět-set-dvacet-jedna korun českých padesát-tři haléřů, použita na úhradu kumulované ztráty Společnosti a v částce 93,971.478,47 Kč, slovy: devadesát-tři-milionů-devět-set-sedmdesát-jeden-tisíc-čtyři-sta-sedmdesát-osm korun českých čtyřicet-sedm haléřů, bude vyplacena akcionáři/akcionářům, a to v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jeho/jejich akcií. Společnost vyplatí částku 93,971.478,47 Kč, slovy: devadesát-tři-milionů-devět-set-sedmdesát-jeden-tisíc-čtyři-sta-sedmdesát-osm korun českých čtyřicet-sedm haléřů, akcionáři/akcionářům ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu Společnosti na částku 46,535.000,-- Kč do obchodního rejstříku, a to za předpokladu splnění povinností vyplývajících pro Společnost z ustanovení § 518 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Plnění vyplatí Společnost akcionáři/akcionářům bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. 4)Akcionář/akcionáři jsou povinni předložit akcie Společnosti za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu Společnosti na částku 46,535.000,-- Kč do obchodního rejstříku, a to na základě výzvy představenstva Společnosti učiněné v souladu s ustanovením § 526 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Akcionář, který je v prodlení s předložením akcií ve shora uvedené lhůtě, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení s nimi spojená akcionářská práva. zobrazit více skrýt více
  • 9. října 2013 - 29. listopadu 2013 : Jediný akcionář obchodní společnosti Comitia a.s. rozhodnul dne 5.9.2013 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:a) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejmé... na zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšené ochrany věřitelů a posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti. b) Základní kapitál obchodní společnosti Comitia a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 1277/19, PSČ 110 00, IČ:279 54 480, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 12309, se zvyšuje upsáním nových akcií o částku ve výši 42,750.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Pan Mgr. David Metelka se tímto dle ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává přednostního práva na upisování akcií. d) Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci – společnosti ALPENGLOW INVESTMENTS LIMITED, se sídlem 122-126 TOOLEY STREET, LONDON, SE1 2TU, číslo společnosti 04596076, zapsané v obchodním rejstříku pro Anglii a Wales, a budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.e) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 57 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 750.000,- Kč každá. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě. f) Emisní kurs 1 kusu akcie o jmenovité hodnotě 750.000,- Kč je stanoven částkou ve výši 750.000,- Kč. g) Místem pro upisování akcií se stanoví sídlo obchodní společnosti Comitia a.s, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 1277/19, PSČ 110 00, IČ: 279 54 480, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 12309. h) Představenstvo zašle předem určenému zájemci - společnosti ALPENGLOW INVESTMENTS LIMITED, se sídlem 122-126 TOOLEY STREET, LONDON, SE1 2TU, číslo společnosti 04596076, zapsané v obchodním rejstříku pro Anglii a Wales - doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla, ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bude rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií a návrh smlouvy o upsání akcií. Listiny mohou být předem určenému zájemci společnosti ALPENGLOW INVESTMENTS LIMITED, se sídlem 122-126 TOOLEY STREET, LONDON, SE1 2TU, číslo společnosti 04596076, zapsané v obchodním rejstříku pro Anglii a Wales, předány v této lhůtě také osobně. Úpis akcií může předem určený zájemce - společnost ALPENGLOW INVESTMENTS LIMITED, se sídlem 122-126 TOOLEY STREET, LONDON, SE1 2TU, číslo společnosti 04596076, zapsaná v obchodním rejstříku pro Anglii a Wales - provést ve lhůtě 90 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. i) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě do 30 dnů ode dne úpisu akcií, na zvláštní účet společnosti u banky, zřízený pro účely zvýšení základního kapitálu, číslo účtu 107-5392650207/0100, vedený u Komerční banky, a.s. j) Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov obchodní společnosti Comitia a.s. v části týkající se výše základního kapitálu, počtu a formy akcií. zobrazit více skrýt více
  • 24. září 2013 - 9. října 2013 : Jediný akcionář obchodní společnosti Comitia a.s. rozhodnul dne 5.9.2013 o snížení základního kapitálu společnosti takto: a) Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhra... da ztráty. b) Základní kapitál obchodní společnosti Comitia a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 1277/19, PSČ 110 00, IČ: 279 54 480, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 12309 se snižuje o částku ve výši 42,500.000,- Kč. Částka, o níž se základní kapitál snižuje, bude použita na částečnou úhradu ztráty společnosti z minulých let, která činí celkem částku ve výši 42,870.578,55- Kč. c) Snížení základního kapitálu je přípustné, neboť se základní kapitál nesnižuje pod obchodním zákoníkem stanovenou minimální výši základního kapitálu. d) Snížení základního kapitálu bude provedeno tak, že bude snížena jmenovitá hodnota akcií tak, že jmenovitá hodnota všech akcií o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, bude snížena u každé z nich na částku ve výši 750.000,- Kč. e) Lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny za nové akcie činí 90 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. f) Představenstvo společnosti vyzve ve lhůtě 15 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře k předložení akcií ve lhůtě stanovené pod písmenem e) za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nebo zatímní listy nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. g) Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov v části týkající se výše základního kapitálu a jmenovitých hodnot akcií. zobrazit více skrýt více
  • 4. října 2012 - 18. října 2012 : a) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajiště... ní zvýšené ochrany věřitelů a posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti. b) Základní kapitál obchodní společnosti Comitia a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 1277/19, PSČ 110 00, identifikační číslo 279 54 480, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 12309, se zvyšuje upsáním nových akcií o částku ve výši 120,000.000,-Kč, slovy: jednostodvacetmilionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Jediný akcionář pan Mgr. David Metelka se tímto dle ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na upisování akcií. d) Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - společnosti RETRANA HOLDINGS LIMITED, se sídlem Diagorou, 4, KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, PSČ 1097, Nikósie, Kypr, registrační číslo HE 203080, zapsané u Ministerstva obchodu, průmyslu a turistiky, oddělení obchodního rejstříku a úředního správce majetku Nikósie, a budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. e) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 120, slovy: jednostodvacet, kusů, kmenových akcií, znějících na majitele, ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, každá. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě. f) Emisní kurs 1, slovy: jednoho, kusu, akcie o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, je stanoven částkou ve výši 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých. g) Místem pro upisování akcií se stanoví sídlo společnosti Comitia a.s, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 1277/19, PSČ 110 00, identifikační číslo 279 54 480, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 12309. h) Představenstvo zašle předem určenému zájemci - společnosti RETRANA HOLDINGS LIMITED, se sídlem Diagorou, 4, KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, PSČ 1097, Nikósie, Kypr, registrační číslo HE 203080, zapsané u Ministerstva obchodu, průmyslu a turistiky, oddělení obchodního rejstříku a úředního správce majetku Nikósie - doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla, ve lhůtě 30, slovy: třiceti, dnů ode dne, kdy bude rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií a návrh smlouvy o upsání akcií. Listiny mohou být předem určenému zájemci společnosti RETRANA HOLDINGS LIMITED, se sídlem Diagorou, 4, KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, PSČ 1097, Nikósie, Kypr, registrační číslo HE 203080, zapsané u Ministerstva obchodu, průmyslu a turistiky, oddělení obchodního rejstříku a úředního správce majetku Nikósie, předány v této lhůtě také osobně. Úpis akcií může předem určený zájemce - společnost RETRANA HOLDINGS LIMITED, se sídlem Diagorou, 4, KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, PSČ 1097, Nikósie, Kypr, registrační číslo HE 203080, zapsaná u Ministerstva obchodu, průmyslu a turistiky, oddělení obchodního rejstříku a úředního správce majetku Nikósie - provést ve lhůtě 5, slovy: pěti, měsíců od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. i) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě do 5, slovy: pěti, měsíců ode dne úpisu akcií, na zvláštní účet společnosti u banky, zřízený pro účely zvýšení základního kapitálu, číslo účtu 107-3245480237/0100, vedený u Komerční banky, a.s. j) Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov obchodní společnosti Comitia a.s. v části týkající se výše základního kapitálu a počtu akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů