1 151 338 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

616 649 tis. Kč

Zisk za rok 2008

18 534 694 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

15.4.2009 - 1.1.2010 Praha 4 - Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 14900
13.9.2007 - 15.4.2009 Praha 10 - Vršovice, Kubánské nám. 11/1391, PSČ 10005

27958132

DIČ

Není plátce DPH

1.11.2007 - 31.12.2008

CZ27958132

Datum vzniku

13. září 2007

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. ledna 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. ledna 2010

Historické názvy

13.9.2007 - 1.1.2010

Skanska CS a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12335

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

19.12.2007 - 1.1.2010

3 051 000 000 Kč

13.9.2007 - 19.12.2007

10 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. ledna 2010 - 1. ledna 2010 : Společnost Skanska CS a.s., IČ: 279 58 132 , zanikla bez likvidace na základě Projektu vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 24.6.2009, NZ 229/2009, N 261/2009 z 19.8.2009, fúzí... sloučením se společností Skanska DS a.s., IČ: 262 71 303, se sídlem Brno, Bohunická 133/50, PSČ 619 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3685. Společnost Skanska DS a.s., IČ: 262 71 303, jako společnost nástupnická se stala právním nástupcem, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, společnosti Skanska CS a.s., IČ: 279 58 132. zobrazit více skrýt více
  • 1. května 2008 - 1. ledna 2010 : Na společnost Skanska CS a.s., jako nástupnickou společnost, přešla v souladu se "Smlouvou o rozdělení odštěpením sloučením a o převzetí obchodního jmění", která byla uzavřena dne ... 14.4.2008 ve formě notářského zápisu NZ 100/2008, N 130/2008 (v dalším jen "Smlouva") část odštěpeného jmění společnosti Skanska CZ a.s.,IČ: 26209535, se sídlem Praha 10, Vršovice, Kubánské náměstí 11 čp. 1391, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6821, jako společnosti rozdělované. Další odštěpené části obchodního jmění Skanska CZ a.s. přešly, v souladu se Smlouvou, na existující nástupnické společnosti, a to společnost Skanska Reality a.s., IČ: 63995590, se sídlem Praha 10, Kubánské nám. 11/1391, PSČ 100 05, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12820 a společnost Skanska Servis a.s., IČ:28190491, se sídlem Praha 10, Vršovice, Kubánské náměstí 11 čp. 1391, PSČ 100 05, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12723. zobrazit více skrýt více
  • 13. prosince 2007 - 19. prosince 2007 : Jediný akcionář společnosti Skanska CS a.s. vykonávající podle ustanovení § 190 obchodního zákoníku působnost valné hromady společnosti Skanska CS a.s. přijal dne 6.12.2007 formou ... NZ 318/2007, NZ 395/2007 rozhodnutí, kterým zvyšuje v souladu s § 203 obchodního zákoníku základní kapitál společnosti Skanska CS a.s., se sídlem Praha 10, Vršovice, Kubánské nám. 11/1391, PSČ 110 05, IČ: 279 58 132, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12335, z částky 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých) o částku 3.041.000.000,-- Kč (slovy: tři miliardy čtyřicet jedna milionů korun českých) na částku 3.051.000.000,-- Kč (slovy: tři miliardy padesát jedna milionů korun českých) za následujících podmínek: Zvýšení základního kapitálu je přípustné, neboť jediný akcionář společnosti, kterým je Skanska Kraft AB, plně splatil základní kapitál společnosti při jejím vzniku. Bude upsáno 3041 (slovy: tři tisíce čtyřicet jedna) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 1.000.000 Kč. Akcie budou vydány jako hromadná akcie nahrazující jednotlivé nově vydané akcie. Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 3.041.000.000,-- Kč (slovy: tři miliardy čtyřicet jedna milionů korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Všechny akcie budou upsány nepeněžitým vkladem s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti - Společnosti Skanska Kraft AB, se sídlem na adrese Skanska AB, 169 83 SOLNA, Solna, Švédské království, zapsané ve švédském registru společností, registrační číslo: 556118-0943. Emisní kurz všech upsaných akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), je 12.165.000.000,-- Kč (slovy: dvanáct miliard sto šedesát pět milionů korun českých), rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotu všech upsaných akcií tvoří emisní ážio - 9.124.000.000,-- Kč (slovy: devět miliard sto dvacet čtyři milionů korun českých). Místem upisování je sídlo společnosti Skanska CS a.s. na adrese Praha 10, Vršovice, Kubánské náměstí 11/1391.Upisovatel - společnost Skanska Kraft AB provede úpis akcií uzavřením Smlouvy o úpisu akcí se společností s možností využití § 203 odst. 4 obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou. Lhůta pro upisování akcií je 30 (třicet) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu Smlouvy o úpisu akcií společnosti upisovateli. Návrh Smlouvy o úpisu akcií doručí společnost upisovateli do 10 (deseti) dnů po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu Smlouvy o úpisu akcií. Nové akcie budou splaceny výhradně nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, společností Skanska Kraft AB , kdy předmětem vkladu je 100% (sto procent) akcií společnosti Skanska CZ a.s. IČ: 262 09 535, které jsou ve vlastnictví společnosti Skanska Kraft AB, reg. číslo: 556118-0943, se sídlem na adrese Skanska AB, 169 83 Solna, Švédské království a tento nepeněžitý vklad je oceněn posudkem znalce Ing. Petra Šímy, bytem Františka Křížka 18, Praha 7, PSČ 170 00, na základě znaleckého posudku číslo 230/2007. Znalec byl jmenován Městským soudem Praze usnesením ze dne 8. 10. 2007, které dne 30. 10. 2007 nabylo právní moci. Za hodnotu nepeněžitého vkladu ve výši 12.165.000.000.--Kč (slovy: dvanáct miliard sto šedesát pět tisíc korun českých) akcionář Skanska Kraft AB obdrží 3041 (slovy: tři tisícečtyřicet jedna) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých). Nepeněžitý vklad, který tvoří 100% (sto procent) akcií Skanska CZ a.s. bude upisovatelem splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku podpisem Dohody o vkladu akcií a předáním akcií Skanska CZ a.s. zobrazit více skrýt více
posunout dolů