Základní údaje

Sídlo

od 24.9.2007 Praha 6 - Bubeneč, Rooseveltova 166, PSČ 16000

27960021

DIČ

od 5.11.2007

CZ27960021

Datum vzniku

24. září 2007

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

6. dubna 2016

Datová schránka

efvficj

Historické názvy

24.9.2007 - 6.4.2016

ORION 001, uzavřený investiční fond, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12359

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.9.2008

202 000 000 Kč

Historické jmění

24.9.2007 - 30.9.2008

2 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 2.6.2016

6890622 / 0800

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 3. února 2015 : Na společnost ORION 001, uzavřený investiční fond, a.s. přešlo v důsledku převzetí jmění společníkem, jmění zanikající společnosti Primed, spol. s r.o., IČ: 480 24 856.
  • 4. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 6. prosince 2013 : Společnost ORION 001, uzavřený investiční fond, a.s. převzala jmění zanikající dceřinné společnosti APPOS 95 s. r. o., se sídlem U Studánky 620/13, 170 00 Praha 7, IČ: 63994011.
  • 29. listopadu 2013 : Společnost ORION 001, uzavřený investiční fond, a.s. převzala jmění zanikající dceřinné společnosti Stalona, a.s., se sídlem U Studánky 619/11, 170 00 Praha 7, IČ: 26929996.
  • 8. prosince 2010 : Ke dni 1. 1. 2010 společnost ORION 001, uzavřený investiční fond, a.s. převzala jmění zanikající dceřinné společnosti PRAGER spol. s r.o., se sídlem U Studánky 620/13, 170 00 Praha Ke dni 1. 1. 2010 společnost ORION 001, uzavřený investiční fond, a.s. převzala jmění zanikající dceřinné společnosti PRAGER spol. s r.o., se sídlem U Studánky 620/13, 170 00 Praha... 7, IČ: 49355473. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 4. srpna 2014 - 6. dubna 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 4. srpna 2014 - 6. dubna 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 22. září 2008 - 30. září 2008 : Mimořádná valná hromada přijala dne 29.8.2008 usnesení následujícího obsahu:1) Základní kapitál společnosti ORION 001 uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Praha 6, Bubeneč, Roo... seveltova 166, PSČ 160 00, IČ 27960021 se zvyšuje z dosavadní výše 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých) o částku 200.000.000,- Kč (dvě stě milionů korun českých) na částku 202.000.000,- Kč (dvě stě dva miliony korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.2) Při zvýšení základního kapitálu bude upsáno 200 ks (dvě stě kusů) kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), znějících na jméno v listinné podobě.3) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty zájemcům Albertu Oesterreicherovi, nar. 18.4.1955, bytem Praha 7, U Studánky 620/13, PSČ 170 00, r.č. 550418/0110 a Ing. Ireně Oesterreicher, nar. 21.6.1959, bytem Praha 6, Rooseveltova 186/10, PSČ 160 00, r.č. 595621/1217.4) Akcie, které budou upisovány bez využití přednostního práva, budou upisovány v sídle Společnosti na adrese Praha 6, Bubeneč, Rooseveltova 166, PSČ 160 00 v době od 9.00 do 17.00 hod. Lhůta pro upisování akcií činí 30 (třicet) dnů s tím, že tato lhůta počíná běžet následující den po podání návrhu na zápis usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí Společnost upisovatelům písemným oznámením. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.5) Emisní kurz akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) je totožný s její jmenovitou hodnotou a činí 1.000.000,- Kč milion korun českých).6) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs všech jím upsaných akcií do 14 (čtrnácti) dnů ode dne upsání akcií. Připouští se výhradní splacení emisního kursu akcí započtením peněžité pohledávky Alberta Oesterreichera a Ing. Ireny Oesterreicher vůči Společnosti z titulu nabytí majetku - 100% obchodního podílu Alberta Oesterreichera ve společnosti s ručením omezeným APPOS 95 s.r.o. se sídlem Praha 7, U Studánky 13/620, PSČ 170 00, IČ 63994011, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. C, ve vložce č. 13981 100% obchodního podílu Alberta Oesterreichera ve společnosti s ručením omezeným Primed, spol s r.o. se sídlem Praha 7, U Studánky 13, č.p. 620, PSČ 170 00, IČ 48024856 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. C, ve vložce č. 39273, 50% obchodního podílu Alberta Oesterreichera ve společnosti s ručením omezeným PRAGER spol. s r.o. se sídlem Praha 7, U Studánky 13/620, PSČ 170 00, IČ 49355473 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. C, ve vložce č. 19703 a 50% obchodního podílu Ing. Ireny Oesterreicher ve společnosti s ručením omezeným PRAGERspol. s r.o. se sídlem Praha 7, U Studánky 13/620, PSČ 170 00, IČ 49355473 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. C, ve vložce č. 19703 za cenu dle znaleckého posudku vypracovaného soudním znalcem v souladu s ustanovením § 196a, odst. 3) a § 59, odst. 3) obchodního zákoníku proti pohledávce společnosti za Albertem Oesterreicherem a Ing. Irenou Oesterreicher na splacení emisního kursu akcií. Smlouva o započtení pohledávky může být uzavřena po předložení potvrzení auditora o existenci pohledávky započítávané na emisní kurs akcií a dokladu prokazujícího právní důvod vzniku pohledávky. zobrazit více skrýt více
  • 6. prosince 2007 - 22. září 2008 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 29.11.2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti a přijala následující usnesení:1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 50.00... 0.000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se připouští, a to až do částky 5.000.000.000 Kč (slovy: pět miliard korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo.2. Při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 50 kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000.000 Kč, znějících na jméno a v listinné podobě. S ohledem na to, že se připouští upsání akcií nad částku 50.000.000 Kč, je možné upsat nejvýše celkem 5.000 kusů těchto akcií, přičemž představenstvo Společnosti následně konstatuje, jaký počet akcií byl skutečně upsán.3. Všechny akcie budou ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku nabídnuty omezenému okruhu zájemců s vyloučením veřejné nabídky a bez využití přednostního práva. Tito zájemci budou vybráni představenstvem Společnosti, a to tak, aby se jednalo o osoby, které jsou vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení Společnosti jako fondu kolektivního investování, přičemž zájemcem mohou být pouze ty osoby, které jsou kvalifikovaným investorem, tedy osoby uvedené v § 56 odst. 1 písm. a) - o) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen "ZKI"), případně jakákoliv jiná právnická nebo fyzická osoba, která ve smyslu § 56 odst. 1 písm. p) ZKI písemně prohlásí, že má zkušenosti s obchodováním s cennými papíry. Akcie Společnosti může v rámci zvýšení základního kapitálu upsat nejvýše 98 osob. Tento způsob upisování akcií omezeným okruhem zájemců nepředstavuje veřejnou nabídku.4. Akcie budou upisovány v sídle Společnosti na adrese Praha 6, Bubeneč, Rooseveltova 166, PSČ 160 00. Lhůta pro upisování akcií činí šest měsíců s tím, že tato lhůta začne běžet osmý den po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí Společnost upisovatelům písemným oznámením.5. Emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč činí 1.035.000 Kč (slovy: jeden milion třicet pět tisíc korun českých).6. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs všech jím upsaných akcií do čtrnácti dnů ode dne upsání akcií. Emisní kurs bude splácen na bankovní účet Společnosti vedený u Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu: 218087874/0300. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů