Trendy

19 049 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

863 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

174 008 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 6.8.2015 Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

19.9.2007 - 6.8.2015 Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 11000

27960137

DIČ

od 1.2.2008

CZ27960137

Datum vzniku

19. září 2007

Datová schránka

rrmdhft

Historické názvy

19.9.2007 - 10.6.2008

Kisumu, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12362

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 22.2.2010

27 000 000 Kč

Historické jmění

19.9.2007 - 22.2.2010

2 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

1016450 / 2070

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 31. ledna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech

Historické ostatní skutečnosti

  • 31. ledna 2014 - 27. března 2018 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 31. ledna 2014 - 27. března 2018 : Počet členů statutárního orgánu: 2
  • 4. února 2010 - 22. února 2010 : Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti CPI ? Štupartská, a.s.Základní kapitál společnosti se zvýší o část... ku 25.000.000,-- Kč (dvacetpětmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 250 (dvěstěpadesát) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.Upsání všech 250 (dvěstěpadesáti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci ? stávajícímu jedinému akcionáři společnosti Czech Property Investments, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, IČ 427 16 161, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1115, (dále jen ?Czech Property Investments, a.s.? nebo jen ?určitý zájemce?).Akcie je možno upsat v sídle společnosti CPI - Štupartská, a.s. na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dvacetjeden (21) den a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost CPI - Štupartská, a.s. určitému zájemci písemným oznámením nebo oznámením předaným určitému zájemci osobně, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do dvacetijednoho (21) dne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých).Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem, a to nejpozději ve lhůtě dvacetijednoho (21) dne ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti CPI - Štupartská, a.s. ve výši 25.000.000,-- Kč (dvacetpětmilionů korun českých) za určitým zájemcem ? společností Czech Property Investments, a.s. z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií bude započtena část jistiny peněžité pohledávky za společností CPI - Štupartská, a.s. ve výši 25.000.000,-- Kč (dvacetpětmilionů korun českých) z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 7. listopadu 2007 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. září 2009 mezi společností Czech Property Investments, a.s., na straně jedné jako věřitelem, a společností CPI - Štupartská, a.s., na straně druhé jako dlužníkem, jejímž předmětem bylo poskytnutí úvěru až do částky 100.000.000,-- Kč (jednostomilionů korun českých).Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti CPI - Štupartská, a.s. určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 6 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Smlouvu o započtení pohledávek je povinen upisovatel akcií uzavřít do dvacetijednoho (21) dne ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.Představenstvo společnosti je povinno do třiceti (30) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů