Trendy

8 173 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

919 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

85 131 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 22.12.2010 Plzeň, Jateční 862/32, PSČ 30100

Historické adresy

24.9.2010 - 22.12.2010 Plzeň, Karoliny Světlé 558/21, PSČ 32300
11.10.2007 - 24.9.2010 Plzeň, Karolíny Světlé 21, PSČ 32300

27993531

DIČ

od 28.11.2007

CZ27993531

Datová schránka

acuc6ky

Historické názvy

11.10.2007 - 1.7.2010

BLUE RAY a.s.

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 1344

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 22.12.2010

20 000 000 Kč

Historické jmění

14.10.2009 - 22.12.2010

10 000 000 Kč

11.10.2007 - 14.10.2009

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Plzně

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2106917772 / 2700

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 25. října 2010 : Valná hromada Estate rent a.s. konaná dne 25.8.2010 přijala toto rozhodnutí: Valná hromada společnosti Estate rent a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým Valná hromada Estate rent a.s. konaná dne 25.8.2010 přijala toto rozhodnutí: Valná hromada společnosti Estate rent a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým ...vkladem, z důvodu posílení finanční situace společnosti, úpisem nových akcií z částky 10 000 000,-- Kč (desetmilionů korun českých) o částku 10 000 000,-- Kč (desetmilionů korun českých) na částku 20 000 000,-- Kč (dvacetmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 10 (deset) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě a o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých). Emisní kurs všech nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a bude 10 000 000,-- Kč (deset milionů korun českých). Akcionáři společnosti se vzdávají svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti. Nové akcie budou nabídnuty, v souladu s ustanovením § 203 odst. 2, písmeno d) obchodního zákoníku, předem určeným zájemcům, Pavlovi Baslovi, nar. 6.11.1963, bytem Karolíny Světlé 21, PSČ 323 00, a Michalovi Kubovi, nar. 2.3.1971, bytem Vodňany, Libějovické Svobodné Hory 1, PSČ 389 01. Předem určení zájemci upíší nové akcie, každý z nich 5 (pět) kusů akcií ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností Estate rent a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák., včetně určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty upisovaných akcií, výše emisního kursu a lhůty pro jeho splácení, s tím, že podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro upsání akcií činí 60 (šedesát) dní ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Plzni o zápisu rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti oznámí upisovatelům doporučeným dopisem den nabytí právní moci tohoto usnesení Krajského soudu v Plzni do obchodního rejstříku a tím i počátek běhu lhůty pro upsání akcií. Zároveň s tímto oznámením bude předem určeným zájemcům i návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí činit alespoň 15 dnů ode dne doručení smlouvy o upsání akcií. Místo pro úpis akcií je v sídle společnosti Estate rent a.s. v Plzni, Karolíny Světlé 21, PSČ 323 00, a to v kanceláři představenstva společnosti v pracovní dny od 9.00 hodin do 16.00 hodin. Valná hromada schvaluje možnost, že emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením peněžitých pohledávek předem určených zájemců - Pavla Basla, nar. 6.11.1963, bytem Plzeň, Karolíny Světlé 21, PSČ 323 00 a Michala Kuby nar. 2.3.1971, bytem Vodňany, Libějovické Svobodné Hory 1, PSČ 389 01, to jest pohledávek zájemce Pavla Basla vůči společnosti Estate rent a.s., vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 15.7.2010, na základě které byla jmenovaných akcionářem společnosti poskytnuta půjčka ve výši 4 000 000,-- Kč, slovy: čtyřimiliony korun českých, která bude započtena v plné výši, dále pohledávky vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 15.9.2009, na základě které byla společnosti jmenovaným akcionářem poskytnuta půjčka ve výši 82 500 EUR (osmdesátdvatisícpětset euro), která při kurzu uvedeném ve smlouvě o půjčce 25,50 Kč/1 EUR činila částku 2 103 750,-- Kč (dvamilionystotřitisícsedmsetpadesát korun českých), která bude započtena do výše 1 000 000,-- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) a pohledávek Michala Kuby vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 15.7.2010, na základě které byla společnosti poskytnuta jmenovaným akcionářem půjčka ve výši 4 000 000,-- Kč (čtyřimiliony korun českých) která bude započtena v plné výši, dále pohledávky vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 15.9.2009, na základě které byla společnosti jmenovaným akcionářem poskytnuta půjčka ve výši 82 500 EUR (osmdesátdvatisícpětset euro), která při kurzu uvedeném ve smlouvě o půjčce 25,50 Kč/1 EUR činila částku 2 103 750,-- Kč, (dvamilionystotřitisícsedmsetpadesát korun českých), která bude započtena do výše 1 000 000,-- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Důvodem započtení těchto pohledávek je posílení finanční situace společnosti bez použití disponibilních zdrojů. Existence těchto pohledávek a jejich řádné zaúčtování v účetnictví společnosti Estate rent a.s. bylo ověřeno zprávou auditora. Valná hromada schválila následující pravidla pro uzavření dohody o započtení pohledávky mezi společností a předem určenými zájemci: K uzavření dohody o započtení pohledávek mezi předem určenými zájemci a společností Estate rent a.s. je stanovena lhůta 15 (patnácti) dní od doručení návrhu dohody o započtení pohledávky. Dohoda o započtení bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření dohody o započtení pohledávky předem určeným zájemcům do 60 (šedesáti) dnů ode dne upsání akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 24. září 2010 - 25. října 2010 : Valná hromada Estate rent a.s. konaná dne 25.8.2010 přijala toto rozhodnutí: Valná hromada společnosti Estate rent a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým ... vkladem, z důvodu posílení finanční situace společnosti, úpisem nových akcií z částky 10 000 000,-- Kč (desetmilionů korun českých) o částku 10 000 000,-- Kč (desetmilionů korun českých) na částku 20 000 000,-- Kč (dvacetmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 10 (deset) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě a o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých). Emisní kurs všech nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a bude 10 000 000,-- Kč (deset milionů korun českých). Akcionáři společnosti se vzdávají svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti. Nové akcie budou nabídnuty, v souladu s ustanovením § 203 odst. 2, písmeno d) obchodního zákoníku, předem určeným zájemcům, Pavlovi Baslovi, nar. 6.11.1963, bytem Karolíny Světlé 21, PSČ 323 00, a Michalovi Kubovi, nar. 2.3.1971, bytem Vodňany, Libějovické Svobodné Hory 1, PSČ 389 01. Předem určení zájemci upíší nové akcie, každý z nich 5 (pět) kusů akcií ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností Estate rent a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák., včetně určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty upisovaných akcií, výše emisního kursu a lhůty pro jeho splácení, s tím, že podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro upsání akcií činí 60 (šedesát) dní ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Plzni o zápisu rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti oznámí upisovatelům doporučeným dopisem den nabytí právní moci tohoto usnesení Krajského soudu v Plzni do obchodního rejstříku a tím i počátek běhu lhůty pro upsání akcií. Zároveň s tímto oznámením bude předem určeným zájemcům i návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí činit alespoň 15 dnů ode dne doručení smlouvy o upsání akcií. Místo pro úpis akcií je v sídle společnosti Estate rent a.s. v Plzni, Karolíny Světlé 21, PSČ 323 00, a to v kanceláři představenstva společnosti v pracovní dny od 9.00 hodin do 16.00 hodin. Valná hromada schvaluje možnost, že emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením peněžitých pohledávek předem určených zájemců - Pavla Basla, nar. 6.11.1963, bytem Plzeň, Karolíny Světlé 21, PSČ 323 00 a Michala Kuby nar. 2.3.1971, bytem Vodňany, Libějovické Svobodné Hory 1, PSČ 389 01, to jest pohledávek zájemce Pavla Basla vůči společnosti Estate rent a.s., vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 15.7.2010, na základě které byla jmenovaných akcionářem společnosti poskytnuta půjčka ve výši 4 000 000,-- Kč, slovy: čtyřimiliony korun českých, která bude započtena v plné výši, dále pohledávky vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 15.9.2009, na základě které byla společnosti jmenovaným akcionářem poskytnuta půjčka ve výši 82 500 EUR (osmdesátdvatisícpětset euro), která při kurzu uvedeném ve smlouvě o půjčce 25,50 Kč/1 EUR činila částku 2 103 750,-- Kč (dvamilionystotřitisícsedmsetpadesát korun českých), která bude započtena do výše 2 000 000,-- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) a pohledávek Michala Kuby vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 15.7.2010, na základě které byla společnosti poskytnuta jmenovaným akcionářem půjčka ve výši 4 000 000,-- Kč (čtyřimiliony korun českých) která bude započtena v plné výši, dále pohledávky vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 15.9.2009, na základě které byla společnosti jmenovaným akcionářem poskytnuta půjčka ve výši 82 500 EUR (osmdesátdvatisícpětset euro), která při kurzu uvedeném ve smlouvě o půjčce 25,50 Kč/1 EUR činila částku 2 103 750,-- Kč, (dvamilionystotřitisícsedmsetpadesát korun českých), která bude započtena do výše 2 000 000,-- Kč (slovy: dvamiliony korun českých). Důvodem započtení těchto pohledávek je posílení finanční situace společnosti bez použití disponibilních zdrojů. Existence těchto pohledávek a jejich řádné zaúčtování v účetnictví společnosti Estate rent a.s. bylo ověřeno zprávou auditora. Valná hromada schválila následující pravidla pro uzavření dohody o započtení pohledávky mezi společností a předem určenými zájemci: K uzavření dohody o započtení pohledávek mezi předem určenými zájemci a společností Estate rent a.s. je stanovena lhůta 15 (patnácti) dní od doručení návrhu dohody o započtení pohledávky. Dohoda o započtení bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření dohody o započtení pohledávky předem určeným zájemcům do 60 (šedesáti) dnů ode dne upsání akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 27. srpna 2009 - 1. července 2010 : Valná hromada BLUE RAY a.s. konaná dne 28.7.2009 přijala toto rozhodnutí: Valná hromada schvaluje, z důvodu získání finančních prostředků k rozvoji společnosti, zvýšení základního ... kapitálu společnosti BLUE RAY a.s. peněžitým vkladem z dosavadní výše 2 000 000,-- Kč o částku 8 000 000,-- Kč na částku 10 000 000,-- Kč. Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 8 kusů kmenových listinných akcií vydaných na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 000,-- Kč za jednu akcii. Emisní kurs každé z upisovaných akcií se rovná její jmenovité hodnotě. S těmito akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva. Akcionáři společnosti se vzdávají svého přednostního práva k úpisu nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu. Všechny akcie budou nabídnuty, v souladu s ustanovením § 203 odst. 2, písmeno d) obchodního zákoníku, předem určeným zájemcům, Pavlovi Baslovi, r.č. 631106/1867, bytem Karolíny Světlé 21, PSČ 323 00 a Michalovi Kubovi, r.č. 710302/1706, bytem Libějovické Svobodné Hory 1, PSČ 389 01 Vodňany. Předem určení zájemci upíší nové akcie, a to každý z nich čtyři listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 000,-- Kč za jednu akcii, ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností BLUE RAY a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák., včetně určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty upisovaných akcií, výše emisního kursu a lhůty pro jeho splácení, s tím, že podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro upsání akcií činí 15 dní ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Představenstvo je povinno doručit předem určeným zájemcům návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií nejpozději 15 dní, ode dne nabytí právní moci Usnesení Krajského soudu v Plzni o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Spolu s tímto návrhem představenstvo předem určeným zájemcům doručí oznámení, ve kterém uvede, že lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií počíná běžet doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Místo pro úpis akcií je v sídle společnosti BLUE RAY a.s. v Plzni, Karolíny Světlé 21, PSČ 323 00, a to v kanceláři představenstva společnosti v pracovní dny od 8.00 hodin do 15.00 hodin. Valná hromada schvaluje možnost, že emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením peněžitých pohledávek předem určených zájemců - Pavla Basla a Michala Kuby vůči společnosti BLUE RAY a.s., tj. pohledávky zájemců v celkové výši 8 000 000,-- Kč, vzniklé z titulu smluv o postoupení pohledávek z uzavřených dne 27.12.2007, přičemž pohledávka každého ze jmenovaných zájemců vyplývající z jednotlivé smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 20.12.2007 činí 4 000 000,-- Kč a bude započtena v plné výši. Důvodem tohoto započtení je získání finančních prostředků pro rozvoj společnosti bez nutnosti vynaložení vlastních aktiv na splacení uvedené pohledávky zájemců. Existence pohledávek zájemců a její řádné zaúčtování v účetnictví společnosti byla ověřena zprávou auditora MARK AUDIT CONSULTING, s.r.o. o ověření řádné účetní závěrky společnosti ze dne 26.6.2009. Schvaluji následující pravidla pro uzavření dohody o započtení pohledávky mezi společností a předem určenými zájemci: K uzavření dohody o započtení pohledávky mezi předem určenými zájemci a společností BLUE RAY a.s. je stanovena lhůta 15 dní od doručení návrhu dohody o započtení pohledávky. Dohoda o započtení bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření dohody o započtení pohledávky předem určeným zájemcům do 60 dnů ode dne upsání akcií. Spolu s tímto návrhem představenstvo předem určeným zájemcům doručí oznámení, ve kterém uvede, že lhůta k uzavření dohody o započtení počíná běžet doručením návrhu smlouvy. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů