Trendy

393 117 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

10 728 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

152 025 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 3.1.2011 Plzeň, Jateční 862/32, PSČ 30100

Historické adresy

13.12.2007 - 3.1.2011 Plzeň, Karolíny Světlé 21, PSČ 32300

28000510

DIČ

od 4.6.2010

CZ28000510

Datová schránka

r9tgam9

Historické názvy

13.12.2007 - 1.7.2010

SILVER RAY a.s.

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 1376

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.10.2014

40 000 000 Kč

Historické jmění

3.1.2011 - 1.10.2014

10 000 000 Kč

13.12.2007 - 3.1.2011

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Plzně

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2106917756 / 2700

Provozovny

od 5.10.2015

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Heršpická 1013/11d, 639 00, Brno - Štýřice

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. října 2014 : Valná hromada společnosti přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu následujícího znění: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje z původní částky 10.000.000,- Kč o částku Valná hromada společnosti přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu následujícího znění: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje z původní částky 10.000.000,- Kč o částku... 30.000.000,- Kč na výslednou částku 40.000.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku. b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním jednoho kusu kmenové listinné akcie na jméno (na řad), o jmenovité hodnotě 30.000.000,- Kč. Akcie nebude vydána jako zaknihovaná.c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem s tím, že emisní kurz bude splacen výhradně započtením pohledávky.d) přednostní právo akcionáře k upsání akcie může jediný akcionář vykonat v sídle společnosti na adrese: Plzeň, Jateční 862/32, PSČ 32, PSČ 301 00, ve lhůtě 2 týdnů od přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Výzva k využití přednostního práva se jedinému akcionáři nedoručuje, neboť ke zvýšení základního kapitálu dochází jeho vlastním rozhodnutím. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč připadá podíl 1/1000 na nové akcii o jmenovité hodnotě 30.000.000,- Kč. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč připadá podíl 1/10 na nové akcii o jmenovité hodnotě 30.00.000,- Kč. Upsat lze pouze celou akcii. S využitím přednostního práva bude upsán jeden kus kmenové, listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 30.000.000,- Kč za emisní kurz 30.000.000,- Kč. e) Upsání akcií bez využití přednostního práva se nepřipouští. f) Akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. g) Upisování akcií nebude provádět obchodník s cennými papíry.h) Přednostní právo na upisování není vyloučeno ani omezeno. i) Upisování akcií bude provedeno pouze s využitím přednostního práva.j) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz do 1 měsíce od převzetí závazku k dalšímu vkladu (ke splacení emisního kurzu nové akcie) do základního kapitálu společnosti před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Bankovní účet pro splacení emisního kurzu se neurčuje, neboť zvýšení základního kapitálu bude v plném rozsahu provedeno započtením pohledávky vůči společnosti.k) Zvýšení základního kapitálu nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. l) Připouští se možnost započtení pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Započítávanými pohledávkami jsou:- pohledávka společnosti (vlastník pohledávky) New Living a.s., IČ 279 77 901, se sídlem Plzeň, Jateční 862/32, 301 00, z titulu smlouvy o půjčce, ze dne 28.11.2011, v aktuální výši 15.000.000,- Kč - pohledávka společnosti (vlastníka pohledávky) New Living a.s., IČ 279 77 901, se sídlem Plzeň, Jateční 862/32, 301 00, z titulu smlouvy o půjčce, ze dne 12.8.2011, ve znění jejích změn, ze dne 24.10.2011, 7.11.2011, 21.11.2011, 5.12.2011, 19.12.2011, 5.9.2011, 28.12.2011, 10.5.2013, v aktuální výši 24.374.929,- Kč. Schvaluje se návrh dohody o započtení pohledávky pro účely zvýšení základního kapitálu obchodní korporace. Pro postup uzavření této dohody o započtení se určují tato pravidla: smlouva bude uzavřena v sídle společnosti a ve stejné lhůtě, která platí pro splacení emisního kurzu upsané akcie. zobrazit více skrýt více
  • 1. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 24. září 2010 - 30. května 2012 : Valná hromada ProCeram a.s. konaná dne 25.8.2010 přijala toto rozhodnutí: Valná hromada společnosti ProCeram a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým vklade... m, z důvodu posílení finanční situace společnosti, úpisem nových akcií z částky 2 000 000,-- Kč (dva miliony korun českých) o částku 8 000 000,-- Kč (osm milionů korun českých) na částku 10 000 000,-- Kč (deset milionů korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 8 (osm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,-- Kč (jeden milion korun českých). Emisní kurs všech nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a bude celkem 8 000 000,-- Kč (osm milionů korun českých). Akcionáři společnosti se vzdávají svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti. Nové akcie společnosti budou nabídnuty, v souladu s ustanovením § 203 odst. 2, písmeno d) obchodního zákoníku, předem určeným zájemcům, Pavlovi Baslovi, nar. 6.11.1963, bytem Karoliny Světlé 21, PSČ 323 00, a Michalovi Kubovi, nar. 2.3.1971, bytem Vodňany, Liběchovické Svobodné Hory 1, PSČ 389 01. Předem určení zájemci upíší nové akcie, každý z nich 4 (čtyři) kusy akcií ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností ProCeram a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch.zák., včetně určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty upisovaných akcií, výše emisního kursu a lhůty pro jeho splacení, s tím, že podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro upsání akcií činí 60 (šedesát) dní ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Plzni o zápisu rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti oznámí upisovatelům doporučeným dopisem den nabytí právní moci tohoto usnesení Krajského soudu v Plzni do obchodního rejstříku a tím i počátek běhu lhůty pro upsání akcií. Zároveň s tímto oznámením bude předem určeným zájemcům doručen i návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí činit alespoň 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Místo pro úpis akcií je v sídle společnosti ProCeram a.s. v Plzni, Karoliny Světlé 21, PSČ 323 00, a to v kanceláři představenstva společnosti v pracovní dny od 9.00 hodin do 16.00 hodin. Valná hromada schvaluje možnost, že emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhraděn započtením peněžitých pohledávek předem určených zájemců - Pavla Basla, nar. 6.11.1963, bytem Karoliny Světlé 21, PSČ 323 00, a Michala Kuby, nar. 2.3.1971, bytem Vodňany, Liběchovické Svobodné Hory 1, PSČ 389 01, to jest pohledávek zájemce Pavla Basla vůči společnosti ProCeram a.s., vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 8.7.2010, na základě které byla společnosti poskytnuta půjčka ve výši 4 000 000,-- Kč (slovy čtyři miliony korun českých) a pohledávky Michala Kuby vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 8.7.2010, na základě které byla společnosti poskytnuta jmenovaným akcionářem půjčka ve výši 4 000 000,-- Kč (slovy čtyři miliony korun českých), přičemž obě pohledávky zájemců vylývající z výše uvedených smluv o půjčce budou započteny v celkové výši 8 000 000,-- Kč (osm milionů korun českých).Důvodem započtení těchto pohledávek je posílení finanční situace společnosti bez použití disponibilních zdrojů. Existence těchto pohledávek a jejich řádné zaúčtování v účetnictví společnosti ProCeram a.s. bylo ověřeno zprávou auditora. Valná hromada schválila následující pravidla pro uzavření dohody o započtení pohledávky mezi společností a předem určenými zájemci: K uzavření dohody o započtení pohledávek mezi předem určenými zájemci a společností ProCeram a.s. je stanovena lhůta 15 (patnácti) dní od doručení návrhu dohody o započtení pohledávky. Dohoda o započtení bude obsahovat všechny zákonné náležitosti. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření dohody o započtení pohledávky předem určeným zájemcům do 60 (šedesáti) dnů ode dne upsání akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů