Základní údaje

Sídlo

od 10.11.2015 Částkova 689/74, Lobzy, 326 00 Plzeň

Historické adresy

2.5.2012 - 10.11.2015 Plzeň, Částkova 689/74, PSČ 32600
21.9.2009 - 2.5.2012 Plzeň - Severní Předměstí, Karoliny Světlé 498/20, PSČ 32300
13.2.2008 - 21.9.2009 Plzeň - Nová Hospoda, Dopravní 139/33, PSČ 31800

28007433

DIČ

od 21.2.2008

CZ28007433

Datová schránka

q53djcr

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 1418

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 25.10.2010

2 400 000 Kč

Historické jmění

21.4.2010 - 25.10.2010

38 100 000 Kč

14.12.2009 - 21.4.2010

21 000 000 Kč

13.2.2008 - 14.12.2009

2 100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Plzně

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

43- 1127760247 / 0100

Provozovny

od 1.2.2012

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Částkova 689/74, 326 00, Plzeň - Lobzy

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 2. července 2010 - 25. října 2010 : Základní kapitál společnosti Czech Nature Energy a.s., se sídlem Plzeň, Severní Předměstí, Karoliny Světlé 498/20, PSČ 323 00, IČ 280 07 433 se snižuje o částku 35.700.000,- Kč (sl... ovy: třicet pět milionů sedm set tisíc korun českých) ze stávající výše základního kapitálu 38.100.000,- Kč (třicet osm milionů jedno sto tisíc korun českých) na novu výši 2.400.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek provozního kapitálu, který bude rozdělen mezi akcionáře.Snížení základního kapitálu o částku 35.700.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů sedm set tisíc korun českých) bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy akcionářům, přičemž se bude jednat o úplatné vzetí akcií z oběhu.Výše úplaty za vzetí akcií z oběhu se rovná nominální hodnotě akcií, které budou vzaty z oběhu.Lhůta pro předložení listinných akcií společnosti je do 31.12.2010 (slovy: třicátého prvého prosince roku dva tisíce jedenáct).Představenstvo společnosti se pověřuje k podání návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. zobrazit více skrýt více
  • 30. března 2010 - 21. dubna 2010 : Valná hromada společnosti konaná dne 22. března 2010 rozhodla takto:Základní kapitál společnosti Czech Nature Energy a.s., se sídlem v Plzni, Severní předměstí, Karoliny Světlé 498... /20, PSČ 323 00, IČ 280 07 433, se zvyšuje o částku 17.100.000,- Kč (slovy sedmnáct milionů jedno sto tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto navrhovanou částku.Zvýšení základního kapitálu o částku 17.100.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů jedno sto tisíc korun českých) bude provedeno upisováním nových akcií, jejichž emisní kurz bude splacen nepeněžitými vklady celkem v hodnotě 17.100.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů jedno sto tisíc korun českých).Zvýšení základního kapitálu o částku 17.100.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů jedno sto tisíc korun českých) bude provedeno upisováním nových akcií společnosti, takto specifikovaných:- 15 (slovy: patnáct) kusů akcií v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za 1 akcii, a- 21 (slovy : dvacet jedna) kusů akcií v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za 1 akcii.Emisní kurz akcií rovná se jejich jmenovité hodnotě. S nově vydanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva.Akcionáři se před přijetím tohoto rozhodnutí vzdali svého přednostního práva upsat nové akcie ke zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu budou tak všechny nové akcie společnosti upsány bez využití přednostního práva akcionářů.Všechny nové akcie společnosti na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to těmto osobám:- akcionáři Ing. Petru Maulemu, LL.M., r.č. 640206/0071, bytem Plzeň, Újezd, Na Františkově 624/14, PSČ 312 00- akcionáři Josefu Květoňovi, r.č. 540502/1611, bytem Ledce 154, PSČ 330 14- akcionáři Michaelu Schmidovi, r.č. 820506/2030, bytem Starý Plzenec, Hálkova 507, PSČ 332 02.Každý z předem určených zájemců, tj. akcionář Ing. Petr Maule, LL.M, akcionář Josef Květoň a akcionář Michael Schmid, je oprávněn upsat na navýšení základního kapitálu společnosti nové akcie o jmenovité hodnotě 5.700.000,- Kč (slovy: pět milionu sedm set tisíc korun českých) takto: 5 (slovy: pět) kusů akcií v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu akcii a 7 (slovy : sedm) kusů akcií v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za 1 akcii.Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií, kterou každý předem určený zájemce uzavře se společností.Místem pro upisování všech akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se stanoví notářská kancelář Mgr. Anny Röschové, v Plzni, Kamenická 1, PSČ 301 00.Předem určení zájemci musí upsat akcie ve lhůtě 30ti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisování nemůže začít dříve, než toto usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovatelům oznámen písemně současně se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna zaslat předem určeným zájemcům návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií nejpozději do deseti dnů od zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.Emisní kurz všech upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.Každý z předem určených zájemců, tj. akcionář Ing. Petr Maule, LL.M., akcionář Josef Květoň a akcionář Michael Schmid, splatí jím upsané akcie nepeněžitým vkladem v hodnotě 5.700.000,- Kč (slovy: pět milionu sedm set tisíc korun českých). Hodnota nepeněžitého vkladu každého z předem určených zájemců se rovná jmenovité hodnotě akcií, které jim budou vydány jako protiplnění za splacené vklady.Schvaluje se zvýšení základního kapitálu společnosti těmito nepeněžitými vklady - nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 395 pro katastrální území Myslív, obec Myslív, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy 2, a to pozemky:- parc. č. 1723/3 - orná půda o výměře 57574m2- parc. č. 1724 - orná půda o výměře 560m2- parc. č. 1725 - orná půda o výměře 9643m2.Uvedené nemovitosti jsou v podílovém spoluvlastnictví předem určených zájemců - akcionářů Ing. Petra Mauleho, LL.M., Josefa Květoně a Michaela Schmida, přičemž každý z nich vlastní ideální 1/3 (slovy: jednu třetinu) těchto nemovitostí.Nemovitosti, jež jsou předmětem nepeněžitého vkladu, byly oceněny znaleckým posudkem č. 116-06/2010 Ing. Jaroslava Ježka, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování podniků, ze dne 4. března 2010. Znalec byl k vypracování znaleckého posudku jmenován unsesením Krajského soudu v Plzni, č.j. 46Nc 30/2010-9, ze dne 11. února 2010.Nemovitosti, jež jsou předmětem nepeněžitého vkladu, byly oceněny znaleckým posudkem č. 116-06/2010 Ing. Jaroslava Ježka, na částku celkem ve výši 17.100.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů jedno sto tisíc korun českých).Všichni upisovatelé jsou povinni zcela splatit své nepeněžité vklady, tj.:- akcionář Ing. Petr Maule, LL.M. nepeněžitý vklad představující ideální 1/3 (slovy: jednu třetinu) pozemků parc. č. 1723/3 - orná půda o výměře 57574m2, parc. č. 1724 - orná půda o výměře 560m2 a parc. č. 1725 - orná půda o výměře 9643m2, zapsaných na listu vlastnictví č. 395 pro katastrální území Myslív, obec Myslív, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy 2, v hodnotě 5.700.000,- Kč (slovy: pět milionu sedm set tisíc korun českých)- akcionář Josef Květoň nepeněžitý vklad představující ideální 1/3 (slovy: jednu třetinu) pozemků parc. č. 1723/3 - orná půda o výměře 57574m2, parc. č. 1724 - orná půda o výměře 560m2 a parc. č. 1725 - orná půda o výměře 9643m2, zapsaných na listu vlastnictví č. 395 pro katastrální území Myslív, obec Myslív, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy 2, v hodnotě 5.700.000,- Kč (slovy: pět milionu sedm set tisíc korun českých)- akcionář Michael Schmid nepeněžitý vklad představující ideální 1/3 (slovy: jednu třetinu) pozemků parc. č. 1723/3 - orná půda o výměře 57574m2, parc. č. 1724 - orná půda o výměře 560m2 a parc. č. 1725 - orná půda o výměře 9643m2, zapsaných na listu vlastnictví č. 395 pro katastrální území Myslív, obec Myslív, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy 2, v hodnotě 5.700.000,- Kč (slovy: pět milionu sedm set tisíc korun českých), ve lhůtě nejpozději do 31. května 2010 (třicátého prvého května roku dva tisíce deset).Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Každý vkladatel, tj. akcionáři Ing. Petr Maule, LL.M., Josef Květoň a Michael Schmid, musí předat společnosti písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitostí je vklad splacen. zobrazit více skrýt více
  • 21. října 2009 - 14. prosince 2009 : Mimořádná valná hromada konaná dne 12.10.2009 rozhodla o zvýšení základního kapitálu.Základní kapitál společnosti Czech Nature Energy a.s., se sídlem Plzeň, Severní Předměstí, Karo... liny Světlé 498/20, PSČ 323 00, IČ 280 07 433, se zvyšuje o částku 18.900.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů devět set tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto navrhovanou částku.Zvýšení základního kapitálu o částku 18.900.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů devět set tisíc korun českých) bude provedeno upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitými vklady celkem v hodnotě 18.828.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů osm set dvacet osm tisíc korun českých) a peněžitými vklady celkem ve výši 72.000,- Kč (slovy: sedmdesát dva tisíc korun českých).Zvýšení základního kapitálu o částku 18.900.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů devět set tisíc korun českých) bude provedeno upisováním nových akcií společnosti, takto specifikovaných:- 18 (slovy: osmnáct) kusů akcií v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za 1 akcii, a- 9 (slovy: devět) kusů akcií v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za 1 akcii.Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. S nově vydanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva.Akcionáři se před přijetím tohoto rozhodnutí vzdali svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti ke zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu budou tak všechny nové akcie společnosti upsány bez využití přednostního práva akcionářů.Všechny nové akcie společnosti na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to těmto osobám:- akcionáři Ing. Petru Maulemu, LL.M., r.č. 640206/0071, bytem Plzeň, Újezd, Na Františkově 624/14, PSČ 312 00,- akcionáři Josefu Květoňovi, r.č. 540502/1611, bytem Ledce 154, PSČ 330 14,- akcionáři Michaelu Schmidovi, r.č. 820506/2030, bytem Starý Plzenec, Hálkova 507, PSČ 332 02.Každý z předem určených zájemců, tj. akcionář Ing. Petr Maule, LL.M., akcionář Josef Květoň a akcionář Michael Schmid, je oprávněn upsat na navýšení základního kapitálu společnosti nové akcie o jmenovité hodnotě 6.300.000,- Kč (slovy: šest milionů tři sta tisíc korun českých) takto: 6 (slovy: šest) kusů akcií v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za 1 akcii, a 3 (slovy: tři) kusy akcií v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za 1 akcii.Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií, kterou každý předem určený zájemce uzavře se společností.Místem pro upisování všech akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými i nepeněžitými vklady se stanoví notářská kancelář Mgr. Anny Röschové, v Plzni, Kamenická 1, PSČ 301 00.Předem určení zájemci musí upsat akcie ve lhůtě 30ti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií nemůže začít dříve, než toto usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovatelům oznámen písemně současně se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.Společnost je povinna zaslat předem určeným zájemcům návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií nejpozději do 10ti dnů od zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.Emisní kurs všech upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.Každý z předem určených zájemců, tj. akcionář Ing. Petr Maule, LL.M., akcionář Josef Květoň a akcionář Michael Schmid, splatí jím upsané akcie nepeněžitým vkladem v hodnotě 6.276.000,- Kč (slovy: šest milionů dvě stě sedmdesát šest tisíc korun českých) a peněžitým vkladem ve výši 24.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři tisíc korun českých). Hodnota nepeněžitého vkladu a peněžitého vkladu každého z předem určených zájemců se rovná jmenovité hodnotě akcií, které jim budou vydány jako protiplnění za splacené vklady.Všichni upisovatelé jsou povinni zcela splatit své peněžité vklady, tj.:- akcionář Ing. Petr Maule, LL.M. peněžitý vklad ve výši 24.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři tisíc korun českých),- akcionář Josef Květoň peněžitý vklad ve výši 24.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři tisíc korun českých),- akcionář Michael Schmid peněžitý vklad ve výši 24.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři tisíc korun českých), na zvláštní bankovní účet, zřízený společností k tomuto účelu, č. 43-5789620217/0100 vedený u Komerční banky, a.s., s uvedením variabilního symbolu, kterým je rodné číslo upisovatele, a to ve lhůtě nejpozději do 31.12.2009 (třicátého prvého prosince roku dva tisíce devět).Schvaluje se zvýšení základního kapitálu společnosti těmito nepeněžitými vklady - nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 395 pro k.ú. Myslív, obec Myslív u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Horažďovice, a to pozemky:- parc.č. 1651 - lesní pozemek o výměře 19657 m2,- parc.č. 1652 - orná půda o výměře 16127 m2,- parc.č. 1653 - trvalý travní porost o výměře 9105 m2,- parc.č. 1654 - trvalý travní porost o výměře 12088 m2,- parc.č. 1655 - trvalý travní porost o výměře 4887 m2,- parc.č. 1656 - trvalý travní porost o výměře 9683 m2,- parc.č. 1657 - trvalý travní porost o výměře 2814 m2,- parc.č. 1660 - orná půda o výměře 7599 m2.Uvedené nemovitosti jsou v podílovém spoluvlastnictví předem určených zájemců - akcionářů Ing. Petra Mauleho, LL.M., Josefa Květoně a Michaela Schmida, přičemž každý z nich vlastní ideální 1/3 (slovy: jednu třetinu) těchto nemovitostí.Nemovitosti, jež jsou předmětem nepeněžitého vkladu, byly oceněny znaleckým posudkem č. 105-15/2009 Ing. Jaroslava Ježka, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování podniků. Znalec byl k vypracování znaleckého posudku jmenován usnesením Krajského soudu v Plzni, č.j. 46Nc 169/2009-11 ze dne 21.8.2009.Nemovitost, jež jsou předmětem nepeněžitého vkladu, byly oceněny znaleckým posudkem č. 105-15/2009 Ing. Jaroslava Ježka, na částku celkem ve výši 18.828.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů osm set dvacet osm tisíc korun českých).Všichni upisovatelé jsou povinni zcela splatit své nepeněžité vklady, tj.:- akcionář Ing. Petr Maule, LL.M. nepeněžitý vklad představující ideální 1/3 (slovy: jednu třetinu) pozemků parc.č. 1651 - lesní pozemek o výměře 19657 m2, parc.č. 1652 - orná půda o výměře 16127 m2, parc.č. 1653 - trvalý travní porost o výměře 9105 m2, parc.č. 1654 - trvalý travní porost o výměře 12088 m2, parc.č. 1655 - trvalý travní porost o výměře 4887 m2, parc.č. 1656 - trvalý travní porost o výměře 9683 m2, parc.č. 1657 - trvalý travní porost o výměře 2814 m2, parc.č. 1660 - orná půda o výměře 7599 m2, zapsaných na listu vlastnictví č. 395 pro k.ú. Myslív, obec Myslív u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Horažďovice, v hodnotě 6.276.000,- Kč (slovy: šest milionů dvě stě sedmdesát šest tisíc korun českých),- akcionář Josef Květoň nepeněžitý vklad představující ideální 1/3 (slovy: jednu třetinu) pozemků parc.č. 1651 - lesní pozemek o výměře 19657 m2, parc.č. 1652 - orná půda o výměře 16127 m2, parc.č. 1653 - trvalý travní porost o výměře 9105 m2, parc.č. 1654 - trvalý travní porost o výměře 12088 m2, parc.č. 1655 - trvalý travní porost o výměře 4887 m2, parc.č. 1656 - trvalý travní porost o výměře 9683 m2, parc.č. 1657 - trvalý travní porost o výměře 2814 m2, parc.č. 1660 - orná půda o výměře 7599 m2, zapsaných na listu vlastnictví č. 395 pro k.ú. Myslív, obec Myslív u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Horažďovice, v hodnotě 6.276.000,- Kč (slovy: šest milionů dvě stě sedmdesát šest tisíc korun českých),- akcionář Michael Schmid nepeněžitý vklad představující ideální 1/3 (slovy: jednu třetinu) pozemků parc.č. 1651 - lesní pozemek o výměře 19657 m2, parc.č. 1652 - orná půda o výměře 16127 m2, parc.č. 1653 - trvalý travní porost o výměře 9105 m2, parc.č. 1654 - trvalý travní porost o výměře 12088 m2, parc.č. 1655 - trvalý travní porost o výměře 4887 m2, parc.č. 1656 - trvalý travní porost o výměře 9683 m2, parc.č. 1657 - trvalý travní porost o výměře 2814 m2, parc.č. 1660 - orná půda o výměře 7599 m2, zapsaných na listu vlastnictví č. 395 pro k.ú. Myslív, obec Myslív u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Horažďovice, v hodnotě 6.276.000,- Kč (slovy: šest milionů dvě stě sedmdesát šest tisíc korun českých), ve lhůtě nejpozději do 31.12.2009 (třicátého prvého prosince roku dva tisíce devět).Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Každý vkladatel, tj. akcionář Ing. Petr Maule, LL.M., Josef Květoň a Michael Schmid, musí předat společnosti písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitostí správci vkladu je vklad splacen.Správcem peněžitých i nepeněžitých vkladů se ve smyslu ust. § 60 odst. 1 obchodního zákoníku pověřuje akcionář Ing. Petr Maule, LL.M., r.č. 640206/0071, bytem Plzeň, Újezd, Na Františkově 624/14, PSČ 312 00. zobrazit více skrýt více
posunout dolů