Trendy

12 478 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

183 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

6 605 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 18.12.2014 Prvního pluku 621/8a, Karlín, 186 00 Praha 8

Historické adresy

25.8.2008 - 18.12.2014 Praha - Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 18600
21.4.2008 - 25.8.2008 České Budějovice, Lidická tř. 1104/177, PSČ 37007

28082656

DIČ

od 15.10.2008

CZ28082656

Datová schránka

y5sgqpr

Historické názvy

29.4.2010 - 29.4.2015

CE-Traffic, a.s

2.11.2009 - 29.4.2010

Traffic Intelligence CE, a.s

31.8.2009 - 2.11.2009

Traffic Intelligence CZ, a.s

25.8.2008 - 31.8.2009

Traffic Intelligence, a.s

21.4.2008 - 25.8.2008

DEVEKA a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1759

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.2.2012

11 370 000 Kč

Historické jmění

29.3.2011 - 21.2.2012

9 280 000 Kč

29.4.2010 - 29.3.2011

4 660 000 Kč

2.11.2009 - 29.4.2010

4 200 000 Kč

31.8.2009 - 2.11.2009

4 200 000 Kč

19.5.2008 - 31.8.2009

2 000 000 Kč

21.4.2008 - 19.5.2008

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

223705374 / 0300

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 19. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 19. září 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 19. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

  • 13. prosince 2011 - 16. února 2012 : Valná hromada společnosti CE-Traffic, a.s. zvyšuje v souladu s § 203 obchodního zákoníku základní kapitál společnosti CE-Traffic, a.s., se sídlem Praha - Karlín, Sokolovská 192/79,... PSČ 186 00, IČ: 280 82 656, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14676, z částky 9.280.000,- Kč (slovy: devět milionů dvě stě osmdesát tisíc korun českých) o částku, jejíž rozmezí je určeno spodní hranicí ve výši 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) a horní hranicí ve výši 2.310.000,- Kč (slovy: dva miliony tři sta deset tisíc korun českých) na částku nejméně 10.080.000,- Kč (slovy: deset milionů osmdesát tisíc korun českých) a nejvíce 11.590.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů pět set devadesát tisíc korun českých) za následujících podmínek:1) Bude upsáno minimálně 80 (slovy: osmdesát) a nejvíce 231 (slovy: dvě stě třicet jedna) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Nové akcie mohou být na žádost nabyvatele vydány jako hromadná listina resp. více hromadných listin. Nově upisované akcie nebudou kotované.2) Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií činí nejméně 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) a nejvíce 2.310.000,- Kč (slovy: dva miliony tři sta deset tisíc korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti.3) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.4) Zvýšení je přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen.5) Všechny akcie budou upsány s vyloučením přednostního práva stávajících akcionářů k nově upisovaným akciím v plném rozsahu, bez veřejné výzvy k upisování akcií, a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odstavec 2 písmeno c) obchodního zákoníku.6) Nově upisované akcie budou upsány předem určenými zájemci, což odpovídá zájmům společnosti na posílení její ekonomické stability a strategických vazeb v zájmovém regionu. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům takto: 18 (osmnáct) akcií bude nabídnuto k úpisu společnosti Central European Data Agency, a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 79/192, PSČ 186 00, IČ: 264 29 632, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7038, 45 (čtyřicet pět) akcií bude nabídnuto k úpisu společnosti Sygic a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Námestie 1. mája 18, PSČ 811 06, IČ: 35 892 030, , zapsané v obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, oddíle Sa, vložka 4893/B, 5 (pět) akcií bude nabídnuto k úpisu Ing. Jiřímu Novobilskému, narozenému 10. 10. 1974, bytem Praha 9, Černý Most, Kpt. Stránského 977/11, PSČ 198 00, 40 (čtyřicet) akcií bude nabídnuto k úpisu společnosti Keratronik sp. z o.o., se sídlem Polská republika, 02-677 Warszawa, ul. Tasmowa nr 7, Registrační číslo: Číslo statistického úřadu (REGON): 140972690, NIP 7010076267, 10 (deset) akcií bude nabídnuto k úpisu RNDr. Ivanu Dvořákovi, CSc., narozenému 8. 3. 1950, bytem Praha 5, Smíchov, Nad Kesnerkou 2753/26, PSČ 150 00, 10 (deset) akcií bude nabídnuto k úpisu Ing. Heleně Čacké, narozené 25. 1. 1956, bytem Bořanovice, Pakoměřice, Líbeznická 82, 86 (osmdesát šest) akcií bude nabídnuto k úpisu společnosti Decell Technologies Ltd., se sídlem Izrael, Tel-Aviv, 32 B Habarzel St., PSČ 69710, 17 (sedmnáct) akcií bude nabídnuto k úpisu Ing. Jiřímu Jindrovi, narozenému 2. 6. 1969, bytem Praha 2, Nové Město, Rumunská 1645/6, PSČ 120 00.7) Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odstavec 5 obchodního zákoníku předloží valné hromadě písemnou zprávu, ve které budou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva; zpráva tvoří součást přílohy číslo sedm tohoto notářského zápisu.8) Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) činí 14.000,- Kč (slovy: čtrnáct tisíc korun českých) a je tvořen součtem její jmenovité hodnoty a emisního ážia ve výši 4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých).9) Upisovatel provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcí se společností s možností využití § 203 odst. 4 obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií může proto začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o úpisu akcií musí mít písemnou formu, podpisy na ní musí být úředně ověřeny.10) Místem upisování je sídlo společnosti CE-Traffic, a.s., tedy Praha 8, Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00 v pracovní dny v době od 9.00 do 17.00 hodin.11) Lhůta pro upisování akcií je 30 (třicet) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovatelům do 7 (sedmi) dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli spolu s doručením návrhu smlouvy o upsání nových akcií.12) Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání.Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitými vklady upisovatele. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií v jedné splátce, a to do 10 (deseti) dnů od provedení úpisu akcií na bankovní účet společnosti založený za tímto účelem podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku společností pro splácení emisního kurzu akcií, číslo 107-1371540297/0100; název účtu: CE-TRAFFIC, A.S.; IBAN: CZ1101000001071371540297; SWIFT: KOMBCZPPXXX vedený u Komerční banky, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 28. února 2011 - 17. srpna 2011 : Valná hromada společnosti CE-Traffic, a.s. zvyšuje v souladu s § 203 obchodního zákoníku základní kapitál společnosti CE-Traffic, a.s., se sídlem Praha ? Karlín, Sokolovská 192/79,... PSČ 186 00, IČ: 280 82 656, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1467, z částky 4.660.000,- Kč (slovy: čtyři miliony šest set šedesát tisíc korun českých) o 4.620.000,- Kč (slovy: čtyři miliony šest set dvacet tisíc korun českých) na částku 9.280.000,- Kč (slovy: devět milionů dvě stě osmdesát tisíc korun českých) za následujících podmínek1) Bude upsáno 462 (slovy: čtyři sta šedesát dva) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Nové akcie mohou být na žádost nabyvatele vydány jako hromadná listina, resp. více hromadných listin. Nově upisované akcie nebudou kotované.2) Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií činí 4.620.000,- Kč (slovy: čtyři miliony šest set dvacet tisíc korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti3) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští4) Zvýšení je přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen.5) Všechny akcie budou upsány s vyloučením přednostního práva stávajících akcionářů k nově upisovaným akciím v plném rozsahu, bez veřejné výzvy k upisování akcií, a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odstavec 2 písmeno c) obchodního zákoníku.6) Nově upisované akcie budou upsány předem určenými zájemci, což odpovídá zájmům společnosti na posílení její ekonomické stability a strategických vazeb v zájmovém regionu. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům takto:- 36 (třicet šest) akcií bude nabídnuto k úpisu společnosti Central European Data Agency, a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 79/192, PSČ 186 00, IČ: 264 29 632, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7038- 90 (devadesát) akcií bude nabídnuto k úpisu společnosti Sygic a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Námestie 1. mája 18, PSČ 811 06, IČ: 35 892 030, zapsaná v obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, oddíle Sa, vložka 4893/B- 10 (deset) akcií bude nabídnuto k úpisu Ing. Jiřímu Novobilskému, narozenému 10. 10. 1974, bytem Praha 9, Černý Most, Kpt. Stránského 977/11, PSČ 198 00- 80 (osmdesát) akcií bude nabídnuto k úpisu společnosti Keratronik sp. z. o.o., se sídlem Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warstawa, Polsko, Registrační číslo: KRS 0000283318, Číslo statistického úřadu: 140972690- 20 (dvacet) akcií bude nabídnuto k úpisu RNDr. Ivanu Dvořákovi, CSc., narozenému 8. 3. 1950, bytem Praha 5, Smíchov, Nad Kesnerkou 2753/26, PSČ 150 00- 20 (dvacet) akcií bude nabídnuto k úpisu Ing. Heleně Čacké, narozené 25. 1. 1956, bytem Bořanovice, V Álejíčkách 82172 (jedno sto sedmdesát dvě) akcie budou nabídnuty k úpisu společnosti Decell Technologies Ltd., se sídlem Izrael, Tel-Aviv, 32 B Habarzel St., PSČ 69710- 34 (třicet čtyři) akcie budou nabídnuty k úpisu Ing. Jiřímu Jindrovi, narozenému 2. 6. 1969, bytem Praha 2, Nové Město, Rumunská 1645/6, PSČ 120 00.Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odstavec 5 obchodního zákoníku předložilo valné hromadě písemnou zprávu, ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva, zpráva tvoří přílohu číslo sedm notářského zápisu.7) Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) činí 14.000,- Kč (slovy čtrnáct tisíc korun českých), a je tvořen součtem její jmenovité hodnoty a emisního ážia ve výši 4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých).8) Upisovatel provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcií se společností s možností využití § 203 odst. 4 obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií může proto začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o úpisu akcií musí mít písemnou formu, podpisy na ní musí být úředně ověřeny.9) Místem upisování je sídlo společnosti CE-Traffic, a.s., tedy Praha 8, Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00 v pracovní dny v době od 9.00 do 17.00 hodin.10) Lhůta pro upisování akcií je 14 (čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovatelům do 7 (sedmi) dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli spolu s doručením návrhu smlouvy o upsání nových akcií.11) Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání12) Emisní kurz nově upsaných akcií bude splacen peněžitými vklady upisovatele. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií v jedné splátce, a to do 10 (deseti) dnů od provedené úpisu akcií na bankovní účet společnosti založený za tímto účelem podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku společnosti pro splácení emisního kurzu akcií, číslo 43-5240440227/0100; název účtu: CE-TRAFFIC, A.S.; IBAN: CZ1101000000435240440227; SWIFT: KOMBCZPPXXX vedený u Komerční banky, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 18. března 2010 - 29. dubna 2010 : Valná hromada společnosti Traffic Intelligence CE, a.s. zvyšuje v souladu s § 203 obchodního zákoníku základní kapitál společnosti Traffic Intelligence CE, a.s., se sídlem Praha - ... Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00, IČ: 280 82 656, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14676, z částky 4.200.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o 460.000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát tisíc korun českých) na částku 4.660.000,- Kč (slovy: čtyři miliony šest set šedesát tisíc korun českých) za následujících podmínek:1) Bude upsáno 46 (slovy: čtyřicet šest) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Nové akcie mohou být na žádost nabyvatele vydány jako hromadná listina resp. více hromadných listin. Nově upisované akcie nebudou kotované.2) Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií činí 460.000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát tisíc korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti.3) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.4) Zvýšení je přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen.5) Všechny akcie budou upsány s vyloučením přednostního práva stávajících akcionářů k nově upisovaným akciím v plném rozsahu, bez veřejné výzvy k upisování akcií, a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odstavec 2 písmeno c) obchodního zákoníku.6) Nově upisované akcie budou upsány předem určeným zájemcem, což odpovídá zájmům společnosti na posílení její ekonomické stability a strategických vazeb v zájmovém regionu. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci takto:46 (čtyřicet šest) akcií bude nabídnuto k úpisu společnosti Keratronik sp. z o.o., se sídlem Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, Polsko, Registrační číslo: KRS 0000283318, číslo statistického úřadu: 140972690. Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odstavec 5 obchodního zákoníku předložilo valné hromadě písemnou zprávu, ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva, zpráva tvoří přílohu číslo šest tohoto notářského zápisu.7) Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) činí 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) a je tvořen součtem její jmenovité hodnoty a emisního ážia ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).8) Upisovatel provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcí se společností s možností využití § 203 odst. 4 obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií může proto začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o úpisu akcií musí mít písemnou formu, podpisy na ní musí být úředně ověřeny.9) Místem upisování je sídlo společnosti Traffic Intelligence CE, a.s., tedy Praha 8, Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00 v pracovní dny v době od 9.00 do 17.00 hodin.10) Lhůta pro upisování akcií je 14 (čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovatelům do 7 (sedmi) dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli spolu s doručením návrhu smlouvy o upsání nových akcií.11) Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání.12) Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitými vklady upisovatele. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií v jedné splátce, a to do 10 (deseti) dnů od provedení úpisu akcií na bankovní účet společnosti založený za tímto účelem podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku společností pro splácení emisního kurzu akcií, číslo 43-5240440227/0100; název účtu: TRAFFIC INTELLIGENCE, A.S.; IBAN: CZ1101000000435240440227; SWIFT: KOMBCZPPXXX vedený u Komerční banky, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 3. srpna 2009 - 2. listopadu 2009 : Valná hromada společnosti Traffic Intelligence, a.s. zvyšuje v souladu s § 203 obchodního zákoníku základní kapitál společnosti Traffic Intelligence, a.s., se sídlem Praha - Karlín... , Sokolovská 192/79, PSČ 186 00, IČ: 280 82 656, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14676, z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku, jejíž rozmezí je určeno spodní hranicí ve výši 2.160.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto šedesát korun českých) a horní hranicí ve výši 2.660.000,-- Kč (slovy: dva miliony šest set šedesát tisíc korun českých) na částku nejméně 4.160.000,- Kč (slovy: čtyři miliony jedno sto šedesát tisíc korun českých) a nejvíce 4.660.000,- Kč (slovy: čtyři miliony šest set šedesát tisíc korun českých) za následujících podmínek: -------------------------------------------------------------------------------------1) Bude upsáno nejméně 216 (slovy: dvě stě šestnáct) a nejvíce 266 (slovy: dvě stě šedesát šest) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Nové akcie mohou být na žádost nabyvatele vydány jako hromadná listina resp. více hromadných listin. Nově upisované akcie nebudou kotované. --------2) Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií činí nejméně 2.160.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto šedesát korun českých) a nejvíce 2.660.000,-- Kč (slovy: dva miliony šest set šedesát tisíc korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. ----------------------------------3) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.4) Zvýšení je přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen.5) Všechny akcie budou upsány s vyloučením přednostního práva stávajících akcionářů k nově upisovaným akciím v plném rozsahu, bez veřejné výzvy k upisování akcií, a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odstavec 2 písmeno c) obchodního zákoníku.---------------------------------6) Nově upisované akcie budou upsány předem určenými zájemci, což odpovídá zájmům společnosti na posílení její ekonomické stability a strategických vazeb v zájmovém regionu. Akcie budou nabídnuty k úpisu těmto předem určeným zájemcům v následujícím složení: ----------------------------------------------------- 50 (padesát) akcií pro společnost Central European Data Agency, a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 79/192, PSČ 186 00, IČ: 264 29 632, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7038, ------------------------------------------------------ 91 (devadesát jedna) akcie pro společnost Sygic, s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Námestie 1. mája 18, PSČ 811 06, IČ: 35 892 030, ------------------------------------------------------------------------ 46 (čtyřicet šest) akcií pro Arkadiusz Tomasz Wasikowski, PESEL 71092815315, bytem Polská republika, 03-289 Warszawa, ul. Współczesna 3, ------------------------------------------------------------------ 13 (třináct) akcií pro Ing.Jiřího Novobilského, rodné číslo 741010/4933, bytem Praha 9, Černý Most, Kpt. Stránského 977/11, PSČ 198 00, ------- 33 (třicet tři) akcie pro RNDr. Ivana Dvořáka, CSc., rodné číslo 500308/382, bytem Praha 5, Hlubočepy, Prosluněná 562/15, PSČ 152 00, ----------------------------------------------------------------------------- 33 (třicet tři) akcie pro Ing. Helenu Čackou, rodné číslo 565125/0594, bytem Bořanovice, V Álejíčkách 82. ------------------------------------------Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odstavec 5 obchodního zákoníku předložilo valné hromadě písemnou zprávu, která tvoří přílohu číslo pět tohoto notářského zápisu a ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva.-7) Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) činí 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) a je tvořen součtem její jmenovité hodnoty a emisního ážia ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). ------------------------------------------------------------8) Upisovatelé provedou úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcí se společností s možností využití § 203 odst. 4 obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií může proto začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o úpisu akcií musí mít písemnou formu, podpisy na ní musí být úředně ověřeny. --------------------------------------------------------------------------9) Místem upisování je sídlo společnosti Traffic Intelligence, a.s., tedy Praha 8, Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00 v pracovní dny v době od 9.00 do 17.00 hodin. ------------------------------------------------------------------------------10) Lhůta pro upisování akcií je 14 (čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovatelům do 7 (sedmi) dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli spolu s doručením návrhu smlouvy o upsání nových akcií. ---11) Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. ----------------------------------------------------------------------------------Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitými vklady upisovatelů. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií ve dvou splátkách. První splátka ve výši 80% emisního kursu, tedy 24.000,-Kč (slovy: dvacet čtyři tisíce korun českých) na jednu akcii je splatná do 7 (sedmi) dnů od provedení úpisu akcií na bankovní účet společnosti založený za tímto účelem podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku společností pro splácení emisního kurzu akcií č. 43-5240440227/0100 vedený u Komerční banky, a.s. Druhá splátka ve výši 20% emisního kurzu, tedy 6.000,-Kč (slovy: šest tisíc korun českých) na jednu akcii je splatná do 60 (šedesáti) dnů od provedení úpisu akcií na bankovní účet společnosti založený za tímto účelem č. 43-5240440227/0100 vedený u Komerční banky, a.s. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů