Trendy

2 008 142 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-68 125 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

1 036 078 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 11.11.2015 Heydukova 1111, Strakonice I, 386 01 Strakonice

Historické adresy

13.6.2008 - 11.11.2015 Heydukova 1111, 386 16 Strakonice

28085272

DIČ

od 5.8.2008

CZ28085272

Datum vzniku

13. června 2008

Datová schránka

zdcd4d5

Historické názvy

1.10.2014 - 4.10.2016

JOHNSON CONTROLS FABRICS STRAKONICE s.r.o.

1.12.2011 - 1.10.2014

JOHNSON CONTROLS FABRICS STRAKONICE a.s.

24.10.2008 - 1.12.2011

FEZKO THIERRY a.s.

13.6.2008 - 24.10.2008

MICHEL THIERRY Central Europe, a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1770

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Základní jmění

od 1.10.2014

1 000 000 Kč

Historické jmění

20.4.2010 - 1.10.2014

343 215 300 Kč

8.9.2009 - 20.4.2010

323 367 300 Kč

7.8.2009 - 8.9.2009

290 838 300 Kč

24.10.2008 - 7.8.2009

197 625 300 Kč

17.7.2008 - 24.10.2008

195 000 000 Kč

13.6.2008 - 17.7.2008

195 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Strakonice

Bankovní účty

zvěřejněno 17.10.2017

NL37BKMG0261293540

... více účtů (celkem 8) najdete zde

Historické provozovny

6.1.2009 - 15.5.2013

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Heydukova 1111, 386 16, Strakonice - Strakonice I

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. října 2014 : Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech adružstvech, jako celku dle § 777 odst. 5 tohoto zákona.
  • 1. října 2014 : Společnost JOHNSON CONTROLS FABRICS STRAKONICE a.s., se sídlemStrakonice, Heydukova 1111, PSČ 386 16, IČ 28085272, dosud zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Česk Společnost JOHNSON CONTROLS FABRICS STRAKONICE a.s., se sídlemStrakonice, Heydukova 1111, PSČ 386 16, IČ 28085272, dosud zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Česk...ých Budějovicích voddílu B vložce 1770, změnila právní formu z akciové společnosti na společnosts ručením omezeným. zobrazit více skrýt více
  • 31. prosince 2008 : Na společnost FEZKO THIERRY a.s. se sídlem Strakonice, Heydukova 1111, PSČ 386 16, IČ 280 85 272, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd Na společnost FEZKO THIERRY a.s. se sídlem Strakonice, Heydukova 1111, PSČ 386 16, IČ 280 85 272, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd...ílu B, vložce 1770 jakožto přejímajícího akcionáře převodem jmění přešlo jmění zanikající společnosti FEZKO SERVIS, a.s. se sídlem Strakonice, Heydukova 1111, PSCˇ386 16, IČ 466 79 073, zapsané dříve v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddílu B, vložce 486, a to na základě projektu převzetí jmění podepsaného dne 27.102008 s rozhodným dnem převzetí jmění 1.7.2008. zobrazit více skrýt více
  • 24. října 2008 : Na společnost MICHEL THIERRY Central Europe, a.s. (nově FEZKO THIERRY a.s.) se sídlem Strakonice, Heydukova 1111, PSČ 386 16, IČ 280 85 272, jako nástupnickou společnost, přešlo na Na společnost MICHEL THIERRY Central Europe, a.s. (nově FEZKO THIERRY a.s.) se sídlem Strakonice, Heydukova 1111, PSČ 386 16, IČ 280 85 272, jako nástupnickou společnost, přešlo na... základě schváleného projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 9.9.2008 k rozhodnému dni 1.7.2008 jmění (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů) bez likvidace zrušené společnosti FEZKO a.s. se sídlem Strakonice, Heydukova 1111, PSČ 386 16, IČ 251 24 668, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ćeských Budějovicích oddílu B vložce 1033, jako zanikající společnosti. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 12. dubna 2010 - 20. dubna 2010 : Jediný akcionář společnosti FEZKO THIERRY a.s., se sídlem Strakonice, Heydukova 1111, PSČ 386 16, IČ 28085272 rozhodl dne 7. 4. 2010 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení z... ákladního kapitálu společnosti FEZKO THIERRY a.s., o čemž byl pořízen notářský zápis č. NZ 169/2010, N 178/2010 sepsaný téhož dne JUDr. Romanem Hochmanem, notářem v Praze, následovně: 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti FEZKO THIERRY a.s. upsáním nových akcií o částku 19.848.000 Kč (slovy: devatenáct milionů osm set čtyřicet osm tisíc korun českých), tj. z částky 323.367.300 Kč (slovy: tři sta dvacet tři milionů tři sta šedesát sedm tisíc tři sta korun českých) na částku 343.215.300 Kč (slovy: tři sta čtyřicet tři milionů dvě stě patnáct tisíc tři sta korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem. 2. Na zvýšení základního kapitálu společnosti FEZKO THIERRY a.s. bude upsáno 19.848 (slovy: devatenáct tisíc osm set čtyřicet osm) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a emisním kursu 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Celkový emisní kurz všech akcií činí 19.848.000 Kč (slovy: devatenáct milionů osm set čtyřicet osm tisíc korun českých). 3. Všechny nově upisované akcie budou v plném rozsahu upsány peněžitým vkladem předem určeným zájemcem, a to společností MICHEL THIERRY GROUP SA, se sídlem 09600 Laroque d?Olmes, rue Denis Papin, Francouzská republika, identifikační číslo 936 080 340 RCS Foix, tj. jediným akcionářem společnosti FEZKO THIERRY a.s. Nově upisované akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií. Upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena nejpozději do 20 (slovy: dvaceti) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti MICHEL THIERRY GROUP SA; doručení návrhu této smlouvy je tak oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií. Doručení návrhu smlouvy o upsání akcií je možné již v den podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Zároveň s návrhem smlouvy o upsání akcií představenstvo FEZKO THIERRY a.s. doručí MICHEL THIERRY GROUP SA kopii návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, opatřenou prvopisem podacího razítka. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, Jungmannova 24, Praha 1, PSČ 110 00; toto místo je tak místem upsání akcií. 4. Upisování akcií na základě veřejné nabídky se nepřipouští. 5. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen výhradně započtením pohledávky, kterou má společnost MICHEL THIERRY GROUP SA za společností FEZKO THIERRY a.s. proti pohledávce společnosti FEZKO THIERRY a.s. na splacení emisního kurzu, k čemuž tímto jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady uděluje v souladu s § 59 odst. 8 a § 163 odst. 3 obchodního zákoníku souhlas. 6. Na základě smlouvy o podřízeném úvěru od akcionáře (v angličtině ,,Subordinated Sherholder Loan Agreement") ze dne 26. 3. 2010 poskytla společnost MICHEL THIERRY GROUP SA společnosti FEZKO THIERRY a.s. úvěr ve výši 750.000 EUR (slovy: sedm set padesát tisíc euro). Tento poskytnutý úvěr byl v souladu s interním účetním předpisem zaúčtován v účetnictví společnosti FEZKO THIERRY a.s. kurzem 26,465 Kč/EUR, výše tohoto úvěru v korunách českých činí tedy celkem 19.848.750 Kč (slovy: devatenáct milionů osm set čtyřicet osm tisíc sedm set padesát korun českých). 7. Jediný akcionář vyslovuje souhlas s tím, aby pohledávka společnosti MICHEL THIERRY GROUP SA za společností FEZKO THIERRY a.s. z úvěru poskytnutého na základě smlouvy o podřízeném úvěru od akcionáře ze dne 26. 3. 2010, a to v části úvěru, která činí v eurech 749.971,66 EUR (slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc devět set sedmdesát jedna euro šedesát šest centů) a která činí po přepočtu na české koruny 19.848.000 Kč (slovy: devatenáct milionů osm set čtyřicet osm tisíc korun českých) byla započtena proti pohledávce společnosti FEZKO THIERRY a.s. za společností MICHEL THIERRY GROUP SA na splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií v částce 19.848.000 Kč (slovy: devatenáct milionů osm set čtyřicet osm tisíc korun českých). 8. Z úvěru poskytnutého na základě smlouvy o podřízeném úvěru od akcionáře tak nebude předmětem započtení částka 28,34 EUR (slovy: dvacet osm euro třicet čtyři centů), což činí po přepočtu na české koruny 750 Kč (slovy: sedm set padesát korun českých). 9. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou následující: Smlouva o započtení musí splňovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy, musí být stranami, tj. společností FEZKO THIERRY a.s. a společností MICHEL THIERRY GROUP SA uzavřena písemnou formou, a to osobně či v zastoupení. Smlouva o započtení může být uzavřena bezprostředně po uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Ve smlouvě o započtení musí být přesně definovány pohledávky, které jsou předmětem započtení proti pohledávce společnosti FEZKO THIERRY a.s. na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií a dále zde musí být uvedeno, že se jedná o pohledávky, s jejichž započtením vyslovil souhlas jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady. Účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky v rozsahu, v jakém se setkaly s pohledávkou společnosti FEZKO THIERRY a.s. na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií zanikají a spolu s nimi zaniká i povinnost upisovatele splatit emisní kurz nově upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
  • 3. září 2009 - 8. září 2009 : Jediný akcionář společnosti FEZKO THIERRY a.s., se sídlem Strakonice, Heydukova 1111, PSČ 386 16, IČ 28085272 rozhodl dne 26. 8. 2009 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení ... základního kapitálu společnosti FEZKO THIERRY a.s., o čemž byl pořízen notářský zápis č. NZ 446/2009, N 482/2009 sepsaný téhož dne JUDr. Romanem Hochmanem, notářem v Praze, následovně: 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti FEZKO THIERRY a.s. upsáním nových akcií o částku 32.529.000 Kč (slovy: třicet dva milionů pět set dvacet devět tisíc korun českých), tj. z částky 290.838.300 Kč (slovy: dvě stě devadesát milionů osm set třicet osm tisíc tři sta korun českých) na částku 323.367.300 Kč (slovy: tři sta dvacet tři milionů tři sta šedesát sedm tisíc tři sta korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem. 2. Na zvýšení základního kapitálu společnosti FEZKO THIERRY a.s. bude upsáno 32.529 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a emisním kursu 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Celkový emisní kurz všech akcií činí 32.529.000 Kč (slovy: třicet dva milionů pět set dvacet devět tisíc korun českých). 3. Všechny nově upisované akcie budou v plném rozsahu upsány peněžitým vkladem předem určeným zájemcem, a to společností MICHEL THIERRY GROUP SA, se sídlem 09600 Laroque d?Olmes, rue Denis Papin, Francouzská republika, identifikační číslo 936 080 340 RCS Foix, tj. jediným akcionářem společnosti FEZKO THIERRY a.s. Nově upisované akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií. Upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena nejpozději do 20 (slovy: dvaceti) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti MICHEL THIERRY GROUP SA; doručení návrhu této smlouvy je tak oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií. Doručení návrhu smlouvy o upsání akcií je možné již v den podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Zároveň s návrhem smlouvy o upsání akcií představenstvo FEZKO THIERRY a.s. doručí MICHEL THIERRY GROUP SA kopii návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, opatřenou prvopisem podacího razítka. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, Jungmannova 24, Praha 1, PSČ 110 00; toto místo je tak místem upsání akcií. 4. Upisování akcií na základě veřejné nabídky se nepřipouští. 5. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen výhradně započtením pohledávek, které má společnost MICHEL THIERRY GROUP SA za společností FEZKO THIERRY a.s. proti pohledávce společnosti FEZKO THIERRY a.s. na splacení emisního kurzu, k čemuž tímto jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady uděluje v souladu s § 59 odst. 8 a § 163 odst. 3 obchodního zákoníku souhlas. 6. Dne 18. 7. 2008 uzavřela společnost FEZKO THIERRY a.s. smlouvu o mezzaninovém úvěru (v angličtině ?Mezzanine Facility Agreement?) se společností Accession II Scandinavian Mezzanine AB, se sídlem Stureplan 4C, 4tr, 114 35 Stockholm, Švédsko, registrační číslo 556702-2412. Na základě smlouvy o mezzaninovém úvěru společnost Accession II Scandinavian Mezzanine AB poskytla společnosti FEZKO THIERRY a.s. úvěr ve výši 9.000.000 EUR (slovy: devět milionů euro). Dne 22. 7. 2009 uzavřely FEZKO THIERRY a.s., MICHEL THIERRY GROUP SA, Accession II Scandinavian Mezzanine AB, Accession Mezzanine Capital II L.P. se sídlem Century House, 16 Par-la-Ville Road, Hamilton HM 08, Bermudy, resp. další účastníci, převodní smlouvu (v angličtině ?Transfer Deed?), na jejímž základě se Accession Mezzanine Capital II L.P. stala věřitelem vůči FEZKO THIERRY a.s. ze smlouvy o mezzaninovém úvěru v rozsahu 1.899.879 EUR (slovy: jeden milion osm set devadesát devět tisíc osm set sedmdesát devět euro). Dne 22. 7. 2009 byla uzavřena smlouva o výměně dluhu (v angličtině ?Debt Swap Agreement?) mezi MICHEL THIERRY GROUP SA, FEZKO THIERRY a.s., Accession II Scandinavian Mezzanine AB a Accession Mezzanine Capital II L.P. Na základě této smlouvy o výměně dluhu se MICHEL THIERRY GROUP SA zavázala vedle FEZKO THIERRY a.s. zaplatit dluh ve výši 1.899.879 EUR (slovy: jeden milion osm set devadesát devět tisíc osm set sedmdesát devět euro), pocházející ze smlouvy o mezzaninovém úvěru, kde věřitelem byl původně Accession II Scandinavian Mezzanine AB a následně se věřitelem stala Accession Mezzanine Capital II L.P. Takto vznikla tedy pohledávka Accession Mezzanine Capital II L.P. za MICHEL THIERRY GROUP SA ve výši 1.899.879 EUR (slovy: jeden milion osm set devadesát devět tisíc osm set sedmdesát devět euro). Ve smlouvě o výměně dluhu bylo dohodnuto, že zaplacením 1.899.879 EUR (slovy: jeden milion osm set devadesát devět tisíc osm set sedmdesát devět euro) společností MICHEL THIERRY GROUP SA vzniká společnosti MICHEL THIERRY GROUP SA pohledávka ve stejné výši za FEZKO THIERRY a.s. 7. Dne 15. 7. 2009 správní rada a valná hromada MICHEL THIERRY GROUP SA rozhodly o zvýšení základního kapitálu o částku 889.631 EUR (slovy: osm set osmdesát devět tisíc šest set třicet jedna euro). Akcie na celé toto zvýšení základního kapitálu upsala listinou o upisování ze dne 4. 8. 2009 Accession Mezzanine Capital II L.P. Tak vznikl závazek Accession Mezzanine Capital II L.P. vůči MICHEL THIERRY GROUP SA v částce 889.631 EUR (slovy: osm set osmdesát devět tisíc šest set třicet jedna euro). Accession Mezzanine Capital II L.P. započetla listinou o upisování ze dne 4. 8. 2009 proti pohledávce MICHEL THIERRY GROUP SA ve výši 889.631 EUR (slovy: osm set osmdesát devět tisíc šest set třicet jedna euro) vůči Accession Mezzanine Capital II L.P. na splacení upsaného zvýšení základního kapitálu MICHEL THIERRY GROUP SA část pohledávky Accession Mezzanine Capital II L.P. vůči MICHEL THIERRY GROUP SA ve výši 889.631 EUR (slovy: osm set osmdesát devět tisíc šest set třicet jedna euro), která vznikla na základě smlouvy o výměně dluhu. Tímto započtením tedy zanikla část dluhu FEZKO THIERRY a.s. ve výši 889.631 EUR (slovy: osm set osmdesát devět tisíc šest set třicet jedna euro) ze smlouvy o mezzaninovém úvěru. Protože tuto část dluhu za FEZKO THIERRY a.s. uvedeným započtením uhradila MICHEL THIERRY GROUP SA, vznikla tak MICHEL THIERRY GROUP SA za FEZKO THIERRY a.s. pohledávka ve výši 889.631 EUR (slovy: osm set osmdesát devět tisíc šest set třicet jedna euro). 8. Dne 15. 7. 2009 valná hromada MICHEL THIERRY GROUP SA rozhodla o vydání vyměnitelných dluhopisů v částce 318.309 EUR (slovy: tři sta osmnáct tisíc tři sta devět euro). Všechny tyto vyměnitelné dluhopisy upsala listinou o upisování ze dne 4. 8. 2009 Accession Mezzanine Capital II L.P. Tak vznikl závazek Accession Mezzanine Capital II L.P. vůči MICHEL THIERRY GROUP SA v částce 318.309 EUR (slovy: tři sta osmnáct tisíc tři sta devět euro). Accession Mezzanine Capital II L.P. započetla listinou o upisování ze dne 4. 8. 2009 proti pohledávce MICHEL THIERRY GROUP SA ve výši 318.309 EUR (slovy: tři sta osmnáct tisíc tři sta devět euro) vůči Accession Mezzanine Capital II L.P. na splacení vyměnitelných dluhopisů MICHEL THIERRY GROUP SA část pohledávky Accession Mezzanine Capital II L.P. vůči MICHEL THIERRY GROUP SA ve výši 318.309 EUR (slovy: tři sta osmnáct tisíc tři sta devět euro), která vznikla na základě smlouvy o výměně dluhu. Tímto započtením tedy zanikla část dluhu FEZKO THIERRY a.s. ve výši 318.309 EUR (slovy: tři sta osmnáct tisíc tři sta devět euro) ze smlouvy o mezzaninovém úvěru. Protože tento dluh za FEZKO THIERRY a.s. uvedeným započtením uhradila MICHEL THIERRY GROUP SA , vznikla tak MICHEL THIERRY GROUP SA za FEZKO THIERRY a.s. pohledávka ve výši 318.309 EUR (slovy: tři sta osmnáct tisíc tři sta devět euro). 9. Jediný akcionář vyslovuje souhlas s tím, aby pohledávka společnosti MICHEL THIERRY GROUP SA za společností FEZKO THIERRY a.s. vzniklá tak, že MICHEL THIERRY GROUP SA za FEZKO THIERRY a.s. uhradila 889.631 EUR (slovy: osm set osmdesát devět tisíc šest set třicet jedna euro), což při přepočtu na české koruny činí 23.957.762,83 (slovy: dvacet tři milionů devět set padesát sedm tisíc sedm set šedesát dva korun českých osmdesát tři haléřů) byla v částce 889.602,67 EUR (slovy: osm set osmdesát devět tisíc šest set dva euro šedesát sedm centů), což při přepočtu na české koruny činí 23.957.000,- Kč (slovy dvacet tři milionů devět set padesát sedm tisíc korun českých) započtena proti části pohledávky společnosti FEZKO THIERRY a.s. za společností MICHEL THIERRY GROUP SA na splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií v částce 23.957.000,- Kč (slovy dvacet tři milionů devět set padesát sedm tisíc korun českých). Z pohledávky MICHEL THIERRY GROUP SA za FEZKO THIERRY a.s., která původně činila 889.631 EUR (slovy: osm set osmdesát devět tisíc šest set třicet jedna euro), což při přepočtu na české koruny činí 23.957.762,83 (slovy: dvacet tři milionů devět set padesát sedm tisíc sedm set šedesát dva korun českých osmdesát tři haléřů) tak nebude předmětem zápočtu částka 28,33 EUR (slovy: dvacet osm euro třicet tři centů), což při přepočtu na české koruny činí 762,83 Kč (slovy: sedm set šedesát dva korun českých osmdesát tři haléřů). 10. Jediný akcionář vyslovuje souhlas s tím, aby pohledávka společnosti MICHEL THIERRY GROUP SA za společností FEZKO THIERRY a.s. vzniklá tak, že MICHEL THIERRY GROUP SA za FEZKO THIERRY a.s. uhradila 318.309 EUR (slovy: tři sta osmnáct tisíc tři sta devět euro), což při přepočtu na české koruny činí 8.572.061,37 Kč (slovy: osm milionů pět set sedmdesát dva tisíc šedesát jedna korun českých třicet sedm haléřů) byla v částce 318.306,72 EUR (slovy: tři sta osmnáct tisíc tři sta šest euro sedmdesát dva centů), což při přepočtu na české koruny činí 8.572.000,- Kč (slovy: osm milionů pět set sedmdesát dva tisíce korun českých) započtena proti části pohledávky společnosti FEZKO THIERRY a.s. za společností MICHEL THIERRY GROUP SA na splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií v částce 8.572.000,- Kč (slovy: osm milionů pět set sedmdesát dva tisíce korun českých). Z pohledávky MICHEL THIERRY GROUP SA za FEZKO THIERRY a.s., která původně činila 318.309 EUR (slovy: tři sta osmnáct tisíc tři sta devět euro), což při přepočtu na české koruny činí 8.572.061,37 Kč (slovy: osm milionů pět set sedmdesát dva tisíc šedesát jedna korun českých třicet sedm haléřů) tak nebude předmětem zápočtu částka 2,28 EUR (slovy: dvě euro dvacet osm centů), což při přepočtu na české koruny činí 61,37 Kč (slovy: šedesát jedna korun českých a třicet sedm haléřů). 11. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou následující: Smlouva o započtení musí splňovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy, musí být stranami, tj. společností FEZKO THIERRY a.s. a společností MICHEL THIERRY GROUP SA uzavřena písemnou formou, a to osobně či v zastoupení. Smlouva o započtení může být uzavřena bezprostředně po uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Ve smlouvě o započtení musí být přesně definovány pohledávky, které jsou předmětem započtení proti pohledávce společnosti FEZKO THIERRY a.s. na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií a dále zde musí být uvedeno, že se jedná o pohledávky, s jejichž započtením vyslovil souhlas jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady. Účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky v rozsahu, v jakém se setkaly s pohledávkou společnosti FEZKO THIERRY a.s. na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií zanikají a spolu s nimi zaniká i povinnost upisovatele splatit emisní kurz nově upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
  • 27. července 2009 - 7. srpna 2009 : Jediný akcionář společnosti FEZKO THIERRY a.s., se sídlem Strakonice, Heydukova 1111, PSČ 386 16, IČ 28085272 rozhodl dne 23. 7. 2009 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení ... základního kapitálu společnosti FEZKO THIERRY a.s., o čemž byl pořízen notářský zápis č. NZ 386/2009, N 418/2009 sepsaný téhož dne JUDr. Romanem Hochmanem, notářem v Praze, následovně: 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti FEZKO THIERRY a.s. upsáním nových akcií o částku 93.213.000 Kč (slovy: devadesát tři milionů dvě stě třináct tisíc korun českých), tj. z částky 197.625.300 Kč (slovy: sto devadesát sedm milionů šest set dvacet pět tisíc tři sta korun českých) na částku 290.838.300 Kč (slovy: dvě stě devadesát milionů osm set třicet osm tisíc tři sta korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem. 2. Na zvýšení základního kapitálu společnosti FEZKO THIERRY a.s. bude upsáno 93.213 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a emisním kursu 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Celkový emisní kurz všech akcií činí 93.213.000 Kč (slovy: devadesát tři milionů dvě stě třináct tisíc korun českých). 3. Všechny nově upisované akcie budou v plném rozsahu upsány peněžitým vkladem předem určeným zájemcem, a to společností MICHEL THIERRY GROUP SA, se sídlem 09600 Laroque d?Olmes, rue Denis Papin, Francouzská republika, identifikační číslo 936 080 340 RCS Foix, tj. jediným akcionářem společnosti FEZKO THIERRY a.s. Nově upisované akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií. Upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena nejpozději do 20 (slovy: dvaceti) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti MICHEL THIERRY GROUP SA; doručení návrhu této smlouvy je tak oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií. Doručení návrhu smlouvy o upsání akcií je možné již v den podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Zároveň s návrhem smlouvy o upsání akcií představenstvo FEZKO THIERRY a.s. doručí MICHEL THIERRY GROUP SA kopii návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, opatřenou prvopisem podacího razítka. Smlouva o uspání akcií bude uzavřena v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, Jungmannova 24, Praha 1, PSČ 110 00; toto místo je tak místem upsání akcií. 4. Upisování akcií na základě veřejné nabídky se nepřipouští. 5. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen výhradně započtením pohledávek, které má společnost MICHEL THIERRY GROUP SA za společností FEZKO THIERRY a.s. proti pohledávce společnosti FEZKO THIERRY a.s. na splacení emisního kurzu, k čemuž tímto jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady uděluje v souladu s § 59 odst. 8 a § 163 odst. 3 obchodního zákoníku souhlas. 6. Na základě smlouvy o podřízeném úvěru od akcionáře (v angličtině ? Agreement on subordinated shareholder loan?) ze dne 22. 7. 2009 poskytla společnost MICHEL THIERRY GROUP SA společnosti FEZKO THIERRY a.s. úvěr ve výši 2.000.000 EUR (slovy: dva miliony euro) a 1.461.339,79 EUR (slovy jeden milion čtyři sta šedesát jedna tisíc tři sta třicet devět euro sedmdesát devět centů), celkem tedy 3.461.339,79 EUR (slovy tři miliony čtyři sta šedesát jedna tisíc tři sta třicet devět euro sedmdesát devět centů). Tento poskytnutý úvěr byl v souladu s interním účetním předpisem zaúčtován v účetnictví společnosti FEZKO THIERRY a.s. kurzem 26,93 Kč/EUR, výše tohoto úvěru v korunách českých činí tedy celkem 93.213.880,54 Kč (slovy: devadesát tři milionů dvě stě třináct tisíc osm set osmdesát korun českých padesát čtyři haléřů). Část úvěru, která činí v eurech 2.000.000 EUR (slovy: dva miliony euro), činí po přepočtu na české koruny 53.860.000 Kč (slovy: padesát tři milionů osm set šedesát tisíc korun českých). Část úvěru, která činí v eurech 1.461.339,79 EUR (slovy jeden milion čtyři sta šedesát jedna tisíc tři sta třicet devět euro sedmdesát devět centů), činí po přepočtu na české koruny 39.353.880,54 Kč (slovy: třicet devět milionů tři sta padesát tři tisíc osm set osmdesát korun českých padesát čtyři haléřů). 7. Jediný akcionář vyslovuje souhlas s tím, aby pohledávka společnosti MICHEL THIERRY GROUP SA za společností FEZKO THIERRY a.s. z úvěru poskytnutého na základě smlouvy o podřízeném úvěru od akcionáře ze dne 22. 7. 2009, a to v části úvěru, která činí v eurech 2.000.000 EUR (slovy: dva miliony euro) a která činí po přepočtu na české koruny 53.860.000 Kč (slovy: padesát tři milionů osm set šedesát tisíc korun českých) byla započtena proti části pohledávky společnosti FEZKO THIERRY a.s. za společností MICHEL THIERRY GROUP SA na splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií v částce 53.860.000 Kč (slovy: padesát tři milionů osm set šedesát tisíc korun českých). 8. Jediný akcionář dále vyslovuje souhlas s tím, aby ze zbývající části pohledávky společnosti MICHEL THIERRY GROUP SA za společností FEZKO THIERRY a.s. z úvěru poskytnutého na základě smlouvy o podřízeném úvěru od akcionáře ze dne 22. 7. 2009, a to v části úvěru, která činí v eurech 1.461.339,79 EUR (slovy jeden milion čtyři sta šedesát jedna tisíc tři sta třicet devět euro sedmdesát devět centů) a která činí po přepočtu na české koruny 39.353.880,54 Kč (slovy: třicet devět milionů tři sta padesát tři tisíc osm set osmdesát korun českých padesát čtyři haléřů) byla započtena část ve výši 1.461.307,09 (slovy: jeden milion čtyři sta šedesát jedna tisíc tři sta sedm euro devět centů), což činí po přepočtu na české koruny 39.353.000 Kč (slovy: třicet devět milionů tři sta padesát tři tisíc korun českých) proti zbývající části pohledávky společnosti FEZKO THIERRY a.s. za společností MICHEL THIERRY GROUP SA na splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií v částce 39.353.000 Kč (slovy: třicet devět milionů tři sta padesát tři tisíc korun českých). Z části úvěru ve výši 1.461.339,79 EUR (slovy jeden milion čtyři sta šedesát jedna tisíc tři sta třicet devět euro sedmdesát devět centů), což činí po přepočtu na české koruny 39.353.880,54 Kč (slovy: třicet devět milionů tři sta padesát tři tisíc osm set osmdesát korun českých padesát čtyři haléřů) tak nebude předmětem započtení částka 32,70 EUR (slovy: třicet dva euro sedmdesát centů), což činí po přepočtu na české koruny 880,54 Kč (slovy: osm set osmdesát korun českých padesát čtyři haléře). 9. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou následující: Smlouva o započtení musí splňovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy, musí být stranami, tj. společností FEZKO THIERRY a.s. a společností MICHEL THIERRY GROUP SA uzavřena písemnou formou, a to osobně či v zastoupení. Smlouva o započtení může být uzavřena bezprostředně po uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Ve smlouvě o započtení musí být přesně definovány pohledávky, které jsou předmětem započtení proti pohledávce společnosti FEZKO THIERRY a.s. na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií a dále zde musí být uvedeno, že se jedná o pohledávky, s jejichž započtením vyslovil souhlas jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady. Účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky v rozsahu, v jakém se setkaly s pohledávkou společnosti FEZKO THIERRY a.s. na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií zanikají a spolu s nimi zaniká i povinnost upisovatele splatit emisní kurz nově upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů