Trendy

-58 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

1 924 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 18.11.2015 Václavské náměstí 802/56, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

21.8.2012 - 18.11.2015 Praha 1 - Nové Město, Václavské nám. 832/19, PSČ 11000
26.2.2010 - 21.8.2012 Kutná Hora - Žižkov, Česká 2/42, PSČ 28401
22.9.2009 - 26.2.2010 České Budějovice, Lidická tř. 1104/177, PSČ 37007

28111303

DIČ

od 15.10.2012

CZ28111303

Datová schránka

6exxnyd

Historické názvy

18.11.2015 - 1.6.2017

NOEN ENERGY, a.s.

17.6.2015 - 18.11.2015

Noen Energy a.s.

22.9.2009 - 17.6.2015

DELEA a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1863

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.6.2015

6 000 000 Kč

Historické jmění

25.9.2009 - 17.6.2015

2 000 000 Kč

22.9.2009 - 25.9.2009

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 10.5.2017

CZ6227000000002114272177

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 17. června 2015 : 1. základní kapitál Společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kur 1. základní kapitál Společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kur...s bude splacen peněžitým vklady, následovně:a)základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři milióny korun českých) na jeho novou výši 6.000.000,- Kč (slovy: šest miliónů korun českých), zároveň určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje,b)celkový počet nově upisovaných akcií činí:40 (slovy: čtyřicet) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá,druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva kmenové,forma všech nově upisovaných akcií: na jméno,podoba všech upisovaných akcií: listinná,žádná z nově upisovaných akcií nebude zaknihovaným cenným papírem ani cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu,(dále též jen Nově upisované akcie),c)žádná z Nově upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 484 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále také jen ZOK) vzhledem k tomu, že se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu jediný akcionář svého přednostního práva vzdal (ve smyslu § 490 odst. 2),prohlášení jediného akcionáře o vzdání se předkupního práv je připojeno jako příloha číslo tři notářského zápisu NZ 175/2015,d)všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, a to:20 (slovy: dvacet) kusů Nově upisovaných akcií o celkové jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) bude nabídnuto paní Kláře Skalové, nar. 24.3.1972, bydliště Praha 6, Bubeneč, Eliášova 394/18, PSČ 160 00 (dále též jen Předem určený zájemce 1),20 (slovy: dvacet) kusů Nově upisovaných akcií o celkové jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) bude nabídnuto panu Ing. Jaroslavu Veverkovi, MBA, nar. 26.8.1960, bydliště Roztoky, Nad Vltavou 2167, PSČ 252 63 (dále též jen Předem určený zájemce 2),e)všechny Nově upisované akcie, které budou upsány Předem určeným zájemcem 1 a Předem určeným zájemcem 2, budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 479 ZOK, která bude uzavřena mezi Předem určeným zájemcem 1 a Společností a mezi Předem určeným zájemcem 2 a Společností,návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude upisovateli doručen způsobem určeným stanovami Společnosti pro svolání valné hromady,upisovací lhůta pro upisování Nově upisovaných akcií oběma Předem určenými zájemci počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií Předem určeném zájemci po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a končí uplynutím 7 (slovy: sedmého) dne od jejího započetí, ledaže byl již podán návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jež je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,pokud by byly splněny podmínky pro zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku již při podání návrhu na zápis usnesení valné hromady, mohou být oba návrhy spojeny,f)emisní kurs všech Nově upisovaných akcií je navržen ve výši jejich jmenovité hodnoty, emisní ážio se neupisuje,g)oba Předem určení zájemci 1 a 2 splatí emisní kurs všech Nově upisovaných akcií na účet Společnosti založený u banky se sídlem v České republice, číslo účtu 5457134001/5500, ve lhůtě nejpozději do 1 (slovy: jednoho) roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu; ustanovení § 345 a násl. ZOK tím není dotčeno,i)zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 17. června 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 23. července 2014 - 17. června 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 23. července 2014 - 17. června 2015 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 23. července 2014 - 17. června 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 1
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů