Trendy

54 482 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

1 956 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

44 222 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 18.11.2016 Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Historické adresy

1.1.2011 - 18.11.2016 Hluboká nad Vltavou, Masarykova 1230, PSČ 37341
21.12.2009 - 1.1.2011 Hluboká nad Vltavou - Hluboká nad Vltavou, Masarykova 40, okres České Budějovice, PSČ 37341

28115708

DIČ

od 1.7.2010

CZ28115708

Datum vzniku

21. prosince 2009

Datová schránka

dc6iqnh

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1886

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.8.2012

23 000 000 Kč

Historické jmění

21.12.2009 - 15.8.2012

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města České Budějovice

Bankovní účty

zvěřejněno 12.4.2013

2000058420 / 2010

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 27.6.2012

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Masarykova 1230, 373 41, Hluboká nad Vltavou

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 16. března 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 12. července 2012 - 15. srpna 2012 : Mgr. Josef Grill, jakožto jediný akcionář akciové společnosti WEDOS Internet, a.s. rozhodl dne 3. 7. 2012 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti WEDOS Internet, a.... s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 2 000 000,- Kč, slovy dvamiliony korun českých o částku 21 000 000,- Kč, slovy dvacetjednamilionů korun českých na částku 23 000 000,- Kč slovy dvacettřimilionů korun českých, a to ve smyslu ustanovení § 203 obchodního zákoníku upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 210000 ks (dvěstědesettisíc kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč, slovy jednosto korun českých, označené čísly 20001-230000 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné. Emisní ážio nevznikne. Dosavadní jediný akcionář se vzdává svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Upsání 210000 ks (dvěstědesettisíc kusů) kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč, slovy jednosto korun českých, označené čísly 20001-230000 bude provedeno takto: a/ Upsání 110000 ks (jednostodesettisíc kusů) nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy jednosto korun českých), znějících na jméno v listinné podobě, bude nabídnuto předem určenému zájemci společnosti WEDOS Property, s.r.o., se sídlem Hluboká nad Vltavou, Masarykova 1230, PSČ 373 41, IČ 25126849, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15537. Předem určený zájemce je oprávněn upsat akcie na zvýšení základního kapitálu smlouvou o upsání akcií dle ustanovení § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku, která musí být uzavřena do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu této smlouvy předem určeným zájemcem a společností. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti WEDOS Property, s.r.o. Emisní kurz nových akcií bude splacen nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce, tj. společnosti WEDOS Property, s.r.o., se sídlem Hluboká nad Vltavou, Masarykova 1230, PSČ 373 41, IČ 25126849, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, když předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti v k.ú. Hluboká nad Vltavou, tj. objekt občanské vybavenosti čp. 1230 na pozemku stp. č. 36/3, pozemek stp. č. 36/3 o výměře 442 m2 (zast. plocha a nádvoří) a pozemek parc. č. 39/1 o výměře 134 m2 (zahrada) včetně všech součástí a příslušenství, jež tvoří venkovní úpravy, když předmětné nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Hluboká nad Vltavou v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Hluboká nad Vltavou na listu vlastnictví č. 1512. Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem č. 4528/2012/103 ze dne 12. 4. 2012 soudního znalce Ing. Stanislava Völfla, České Budějovice, Plav 111, PSČ 370 07, který byl jmenován za účelem ocenění tohoto vkladu usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12. 3. 2012, č.j. Nc 1492/2012-5, které nabylo právní moci dne 30. 3. 2012 na částku celkem 11 000 000,- Kč (slovy jedenáctmilionů korun českých), přičemž na vklad předem určeného zájemce společnosti WEDOS Property, s.r.o. se započítává částka 11 000 000,- Kč (slovy jedenáctmilionů korun českých). Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Za shora blíže specifikovaný nepeněžitý vklad vydá společnost 110000 ks (jednostodesettisíc kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy jednosto korun českých), označené čísly 20001 až 130000 předem určenému zájemci společnosti WEDOS Property, s.r.o. b/ Upsání 70000 ks (sedmdesátitisíc kusů) nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy jednosto korun českých), znějících na jméno v listinné podobě, bude nabídnuto předem určenému zájemci Mgr. Josefu Grillovi, nar. 13. 7. 1973, bytem Hluboká nad Vltavou, Hamry 1331, PSČ 373 41. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do 15 dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Hluboká nad Vltavou, Hamry 1331, PSČ 373 41. Mgr. Josef Grill, jakožto jediný akcionář společnosti WEDOS Internet, a.s. uděluje souhlas s tím, aby emisní kurz akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen započtením části peněžitých pohledávek v celkové výši 10 055 250,59 Kč (slovy desetmilionů padesátpěttisícdvěstěpadesát korun českých padesátdevět haléřů) předem určeného zájemce, kterým je Mgr. Josef Grill, nar. 13. 7. 1973, bytem Hluboká nad Vltavou, Hamry 1331, PSČ 373 41, kterou má za společností WEDOS Internet, a.s. z titulu půjček poskytnutých jednak v EUR a jednak v českých korunách panem Mgr. Josefem Grillem společnosti WEDOS Internet, a.s. proti pohledávce společnosti WEDOS Internet, a.s. na splacení emisního kurzu upsaných akcií. Mgr. Josef Grill splatí emisní kurz jím upsaných akcií uzavřením dohody o započtení pohledávek. Dohoda o zápočtu pohledávek musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do 15 dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz všech 70000 ks (sedmdesátitisíc kusů) nově vydávaných akcií tak bude splacen výhradně započtením pohledávek. Za shora blíže specifikovaný vklad vydá společnost 70000 ks (sedmdesáttisíc kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy jednosto korun českých), označené čísly 130 001 až 200 000 předem určenému zájemci Mgr. Josefu Grillovi. c/ Upsání 30000 ks (třicetitisíc kusů) nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy jednosto korun českých), znějících na jméno v listinné podobě proběhne ve dvou kolech. V prvém kole budou nové akcie nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky, která bude uveřejněna na Webových stránkách společnosti WEDOS Internet, a.s., kde bude uveden i počátek běhu lhůty pro upsání akcií. Akcie budou nabídnuty k upsání ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne uveřejnění veřejné nabídky a upisování proběhne zápisem do listiny upisovatelů. Místem pro upsání akcií je Hluboká nad Vltavou, Masarykova 1230, PSČ 373 41. Mgr. Josef Grill, jakožto jediný akcionář akciové společnosti WEDOS Internet, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurz 30000 ks (třicetitisíc kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem upisovatelů. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz akcií na zvláštní účet č. 2000276882/2010, vedený u Fio banky, a.s., přičemž upisovatelé, kteří uspali akcie na základě veřejné nabídky akcií, jsou povinni splácet upsané akcie ve lhůtách stanovených v listině upisovatelů. Emisní kurz nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurz nově vydávaných akcií bude splacen výhradně peněžitými vklady upisovatelů. Akcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování na základě veřejné nabídku, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k uspání předem určenému zájemci.Jako předem určený zájemce je navrhován Mgr. Josef Grill, nar. 13. 7. 1973, bytem Hluboká nad Vltavou, Hamry 1331, PSČ 373 41. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí jeden měsíc a počne běžet den následující po skončení lhůty k upsání akcií v prvním kole. Nové akcie společnosti upisované ve druhém kole upisování budou předem určeným zájemcem upsány v sídle společnosti ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi ním a společností. Mgr. Josef Grill, jakožto jediný akcionář akciové společnosti WEDOS Internet, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurz akcií, které nebudou účinně upsány v prvním kole, byl splacen započtením části peněžitých pohledávek v celkové výši 10 055 250,59 Kč (slovy desetmilionů padesátpěttisícdvěstěpadesát korun českých padesátdevět haléřů) předem určeného zájemce, kterým je Mgr. Josef Grill, nar. 13. 7. 1973, bytem Hluboká nad Vltavou, Hamry 1331, PSČ 373 41, kterou má za společností WEDOS Internet, a.s. z titulu půjček poskytnutých jednak v EUR a jednak v českých korunách panem Mgr. Josefem Grillem společnosti WEDOS Internet, a.s. proti pohledávce společnosti WEDOS Internet, a.s. na splacení emisního kurzu upsaných akcií. Mgr. Josef Grill splatí emisní kurz jím upsaných akcií uzavřením dohody o započtení pohledávek. Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do jednoho měsíce ode dne následujícího po skončení lhůty k upsání akcií v prvním kole. Emisní kurz všech 30000 ks (třicetitisíc kusů) nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Za shora blíže specifikovaný vklad vydá společnost 30000 ks (třicetitisíc kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy jednosto korun českých), označené čísly 200 001 až 230 000. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů