Trendy

-81 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

3 394 840 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 22.12.2010 Praha 5, nám. 14. října 1307/2, PSČ 15000

Historické adresy

26.4.2010 - 22.12.2010 České Budějovice, Lidická tř. 1104/177, PSČ 37007

28121805

DIČ

Není plátce DPH

Datová schránka

52rp446

Historické názvy

26.4.2010 - 22.12.2010

NAPOLIUS a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1912

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.5.2013

3 395 200 000 Kč

Historické jmění

22.12.2010 - 1.5.2013

3 395 200 000 Kč

28.4.2010 - 22.12.2010

2 000 000 Kč

26.4.2010 - 28.4.2010

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 5

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 26. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 26. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 26. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

  • 9. prosince 2010 - 22. prosince 2010 : Jediný akcionář schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 3.393.200.000,- Kč (slovy třimiliardytřistadevadesáttřimilionůdvěstětisíc korun českých) upsáním nových a... kcií s jednotným emisním kurzem 100 % s tím, že se upisování akcií nad uvedenou částku nepřipouští, a za těchto podmínek: a/ zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, a to 169660 kusů kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy dvacettisíc korun českých), všechny v listinné podobě a neregistrované, b/ žádné nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií; přednostní právo na upisování akcií pro stávajícího akcionáře se vylučuje, když se tohoto svého práva jediný akcionář vzdává, c/ akcie budou nabídnuty k upsání určitým zájemcům, a to: 1/ Jiřině Hoffmannové, nar. 10. 12. 1930, bytem Domažlice, Vavřinecká 47, PSČ 344 01, která se může na zvýšení základního kapitálu účastnit upsáním celkem 84830 kusů kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy dvacettisíc korun českých), 2/ Ing. Zdeňku Hoffmannovi, nar. 24. 11. 1959, bytem Domažlice, Vavřinecká 47, PSČ 344 01, který se může na zvýšení základního kapitálu účastnit upsáním celkem 84830 kusů kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy dvacettisíc korun českých), d/ místem pro upisování všech nových akcií bude sídlo společnosti NAPOLIUS a.s. na adrese České Budějovice, Lidická tř. 1104/177; lhůta pro upisování akcií činí 15 dnů ode dne oznámení představenstvem společnosti upisovatelům, když počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen představenstvem společnosti do 3 dnů od podání návrhu na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, e/ místem pro splacení všech nepeněžitých vkladů bude sídlo společnosti NAPOLIUS a.s. na adrese České Budějovice, Lidická tř. 1104/177 a lhůta pro splacení a předání všech nepeněžitých vkladů činí 30 dnů ode dne upsání všech nových akcií, f/ poukázky na akcie se nevydávají, g/ všechny nové akcie upisovatelů Jiřiny Hoffmannové a Ing. Zdeňka Hoffmanna jimi budou upsány a jejich emisní kurz ve výši 100% jmenovité hodnoty bude následně splacen nepeněžitým vkladem tvořeným know-how ?Práva spojená s používáním obchodního jména k bylinnému likéru Johann Becher, Karlsbad, vignětě a lahvi? v hodnotě 3.393.229.000,- Kč (slovy třimiliardytřistadevadesáttřimilionůdvěstědvacetdevěttisíc korun českých), z níž na splacení emisního kurzu se započítá částka 3.393.200.000,- Kč (slovy třimiliardytřistadevadesáttřimilionůdvěstětisíc korun českých), když za shora uvedený nepeněžitý vklad bude upisovateli Jiřině Hoffmannové vydáno celkem 84830 kusů kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy dvacettisíc korun českých), všechny v listinné podobě a neregistrované a upisovateli Ing. Zdeňku Hoffmannovi bude vydáno celkem 84830 kusů kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy dvacettisíc korun českých), všechny v listinné podobě a neregistrované, h/ shora uvedený nepeněžitý vklad byl, v souladu s ust. § 59 odst. 3 obchodního zákoníku, popsán a oceněn ve znaleckém posudku číslo 737/14/2010, vypracovaným znalcem Ing. Štěpánem Bláhou, Třeboňská 169, 373 73 Štěpánovice, jmenovaným usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. Nc 1878/2010, a to na částku 3.393.229.000,- Kč (slovy třimiliardytřistadevadesáttřimilionůdvěstědvacetdevěttisíc korun českých); hodnota předmětného nepeněžitého vkladu byla na základě citovaného znaleckého posudku stanovena rozhodnutím jediného akcionáře částkou 3.393.200.000,- Kč (slovy třimiliardytřistadevadesáttřimilionůdvěstětisíc korun českých), i/ shora uvedený nepeněžitý vklad splňuje podmínku ust. § 59 odst. 2 obchodního zákoníku a společnost tento vklad hospodářsky využije ve vztahu k předmětu podnikání, a dále upsání nových akcií předmětným nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 30. listopadu 2010 - 9. prosince 2010 : Jediný akcionář schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 104.920.000,- Kč (slovy stočtyřimilionůdevětsetdvacettisíc korun českých) upsáním nových akcií s jednotný... m emisním kurzem 100 % s tím, že se upisování akcií nad uvedenou částku nepřipouští, a za těchto podmínek: a/ zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, a to 5246 kusů kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy dvacettisíc korun českých), všechny v listinné podobě a neregistrované, b/ žádné nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií; přednostní právo na upisování akcií pro stávajícího akcionáře se vylučuje, když se tohoto svého práva jediný akcionář vzdává, c/ akcie budou nabídnuty k upsání určitým zájemcům, a to: 1/ Jiřině Hoffmannové, nar. 10. 12. 1930, bytem Domažlice, Vavřinecká 47, PSČ 344 01, která se může na zvýšení základního kapitálu účastnit upsáním celkem 2623 kusů kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy dvacettisíc korun českých), 2/ Ing. Zdeňku Hoffmannovi, nar. 24. 11. 1959, bytem Domažlice, Vavřinecká 47, PSČ 344 01, který se může na zvýšení základního kapitálu účastnit upsáním celkem 2623 kusů kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy dvacettisíc korun českých), d/ místem pro upisování všech nových akcií bude sídlo společnosti NAPOLIUS a.s. na adrese České Budějovice, Lidická tř. 1104/177; lhůta pro upisování akcií činí 15 dnů ode dne oznámení představenstvem společnosti upisovatelům, když počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen představenstvem společnosti do 3 dnů od podání návrhu na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, e/ místem pro splacení všech nepeněžitých vkladů bude sídlo společnosti NAPOLIUS a.s. na adrese České Budějovice, Lidická tř. 1104/177 a lhůta pro splacení a předání všech nepeněžitých vkladů činí 30 dnů ode dne upsání všech nových akcií, f/ poukázky na akcie se nevydávají, g/ všechny nové akcie upisovatelů Jiřiny Hoffmannové a Ing. Zdeňka Hoffmanna jimi budou upsány a jejich emisní kurz ve výši 100% jmenovité hodnoty bude následně splacen nepeněžitým vkladem tvořeným know-how ?Práva spojená s používáním obchodního jména k bylinnému likéru Johann Becher, Karlsbad, vignětě a lahvi? v hodnotě 104.945.000,- Kč (slovy stočtyřimilionůdevětsetčtyřicetpěttisíc korun českých), z níž na splacení emisního kurzu se započítá částka 104.920.000,- Kč (slovy stočtyřimilionůdevětsetdvacettisíc korun českých), když za shora uvedený nepeněžitý vklad bude upisovateli Jiřině Hoffmannové vydáno celkem 2623 kusů kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy dvacettisíc korun českých), všechny v listinné podobě a neregistrované a upisovateli Ing. Zdeňku Hoffmannovi bude vydáno celkem 2623 kusů kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy dvacettisíc korun českých), všechny v listinné podobě a neregistrované, h/ shora uvedený nepeněžitý vklad byl, v souladu s ust. § 59 odst. 3 obchodního zákoníku, popsán a oceněn ve znaleckém posudku číslo 737/14/2010, vypracovaným znalcem Ing. Štěpánem Bláhou, Třeboňská 169, 373 73 Štěpánovice, jmenovaným usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. Nc 1878/2010, a to na částku 104.945.000,- Kč (slovy stočtyřimilionůdevětsetčtyřicetpěttisíc korun českých); hodnota předmětného nepeněžitého vkladu byla na základě citovaného znaleckého posudku stanovena rozhodnutím jediného akcionáře částkou 104.920.000,- Kč (slovy stočtyřimilionůdevětsetdvacettisíc korun českých), i/ shora uvedený nepeněžitý vklad splňuje podmínku ust. § 59 odst. 2 obchodního zákoníku a společnost tento vklad hospodářsky využije ve vztahu k předmětu podnikání, a dále upsání nových akcií předmětným nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů