Trendy

279 682 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-39 109 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

551 815 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

31.12.2010 - 1.12.2015 Praha 2, Francouzská 75/4, PSČ 12000
21.9.2010 - 31.12.2010 České Budějovice, Husova tř. 1847/5, PSČ 37001

28128338

DIČ

Není plátce DPH

31.12.2010 - 1.12.2015

CZ28128338

Datum vzniku

21. září 2010

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. prosince 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. prosince 2015

Datová schránka

yhjuida

Historické názvy

21.9.2010 - 1.12.2015

Nej TV a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1940

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

20.3.2012 - 1.12.2015

202 014 400 Kč

21.2.2011 - 20.3.2012

102 014 400 Kč

31.12.2010 - 21.2.2011

2 014 400 Kč

21.9.2010 - 31.12.2010

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 2

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. prosince 2015 - 1. prosince 2015 : Společnost Nej TV a.s., IČ: 281 28 338, se sídlem na adrese Praha 2, Francouzská 75/4, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 16908, z... anikla bez likvidace fúzí sloučením zanikající společnosti Nej TV a.s. a nástupnické společnosti Nej.cz s.r.o., IČ: 032 13 595, se sídlem na adrese Francouzská 75/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 228799, přičemž došlo k přechodu jmění zanikající společnosti Nej TV a.s. na nástupnickou společnost Nej.cz s.r.o.; nástupnická společnost Nej.cz s.r.o. vstoupila do právního postavení společnosti Nej TV a.s., jakožto zanikající společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 16. července 2014 - 1. prosince 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 16. července 2014 - 1. prosince 2015 : Počet členů dozorčí rady: 9
  • 16. července 2014 - 1. prosince 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 10. ledna 2011 - 1. prosince 2015 : Dne 17. 12. 2010 byla uzavřena smlouva o prodeji části podniku mezi společností Kabelová televize Přerov, a.s. se sídlem Přerov, Přerov I - Město, U Bečvy č.p. 2883, PSČ 750 02, IČ... 476 72 099, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B vložka 492 (dále jen "Kabelová televize Přerov, a.s."), jako prodávajícím a společností Televize Přerov s.r.o., se sídlem Přerov, U Bečvy 2883/2, PSČ 750 02, IČ 286 24 882, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 44708, jako kupujícím, na základě které společnost Televize Přerov s.r.o. nabyla část podniku společnosti Kabelová televize Přerov, a.s., a to s účinností ke dni 30.12.2010 s rozhodným dnem 1.1.2010 sloučením se společností Nej TV a.s., se sídlem Praha 2, Francouzská 75/4, PSČ 120 00, IČ 281 28 338, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 1940, jako společností nástupnickou s tím, že na nástupnickou společnost přešlo jmění zaniklé společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 31. prosince 2010 - 1. prosince 2015 : Na společnost Nej TV a.s. se sídlem České Budějovice, Husova tř. 1847/5, PSČ 370 01, IČ 281 28 338, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějoicích v o... ddílu B vložce 1940, jako nástupnickou společnost, přešlo podle projektu vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 29.10.2010 s rozhodným dnem sloučení 1.1.2010 veškeré jmění bez likvidace zrušených společností BKS Capital Partners a.s. se sídlem Praha 2, Francouzská 75/4, PSČ 120 00, IČ 275 74 016 (dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B vložce 10901) a Kabelová televize Přerov, a.s. se sídlem Přerov, Přerov I - Město, U Bečvy č.p. 2883, PSČ 750 02, IČ 476 72 099 (dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ostravě oddílu B vložce 492), jako zanikajících společností. zobrazit více skrýt více
  • 23. ledna 2012 - 20. března 2012 : Dne 10.1.2012 rozhodl jediný akcionář společnosti Nej TV a.s. (?Společnost?) společnost BKS Cable (Malta) Limited, se sídlem 168, St. Christopher Street, Valleta VLT 1467, Malta (d... ále jen ?jediný akcionář?) při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o přijetí následujících usnesení:1. Částka, o níž bude základní kapitál společnosti zvýšen: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z částky 102.014.400,- Kč o částku 100.000.000,- Kč na částku 202.014.400. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním 100.000 kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě. Jmenovitá hodnota každé nové akcie bude činit 1.000,- Kč s tím, že emisní kurz každé nové akcie bude roven její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs jedné nové akcie činí 1.000,- Kč. S těmito akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva.3. Nabídka k upsání akcií: Jelikož se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu, tzn. že nové akcie společnosti nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nové akcie společnosti nabídnuty k upsání vybranému zájemci, kterým se určuje jediný akcionář společnosti, společnost BKS Cable (Malta) Limited, se sídlem 168, St. Christopher Street, Valleta VLT 1467, Malta. Jediný akcionář je oprávněn upsat nové akcie společnosti smlouvou o upsání akcií uzavřenou se Společností.4. Místo a lhůta pro upisování nových akcií: Nově vydávané akcie bude možno upsat ve Smlouvě o upsání akcií, kterou jediný akcionář jako zájemce uzavře se Společností v jejím sídle na adrese Praha 2, Francouzská 75/4, PSČ 120 00, v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. během lhůty k upisování. Lhůta k upisování akcií činí 15 dnů a počne běžet prvním dnem po doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií určenému zájemci. Počátek běhu lhůty bude zájemci oznámen taktéž spolu s návrhem Smlouvy o upsání. Upisování akcií je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.5. Splacení emisního kursu a lhůta pro jeho splacení: Emisní kurz akcií bude splacen ve lhůtě 1 měsíc ode dne upsání akcií. Jediný akcionář Společnosti, společnost BKS Cable (Malta) Limited, je oprávněn vůči pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu ve výši 100.000.000,-Kč započítat svou pohledávku ve výši 100.000.000,-Kč vzniklou na základě Smlouvy o půjčce (Loan Agreement) uzavřenou mezi Společností jako dlužníkem a jediným akcionářem Společnosti, společností BKS Cable (Malta) Limited jako věřitelem dne 7.9.2012. Výši a existenci dané pohledávky dokládá stanovisko auditora TPA Horwath Notia Audit s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Mánesova 917/28, PSČ 120 00, IČ 602 03 480, číslo osvědčení 080 KAČR ze dne 6.1.2012. Dohodu o započtení bude moci jediný akcionář uzavřít se Společností v jejím sídle na adrese Praha 2, Francouzská 75/4, PSČ 120 00, ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření Dohody o započtení. Návrh na uzavření Dohody o započtení doručí představenstvo Společnosti jedinému akcionáři do 10 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 3. února 2011 - 21. února 2011 : Dne 31.1.2011 rozhodl jediný akcionář společnosti Nej TV a.s. společnost BKS Cable (Malta) Limited, se sídlem Valletta, St. Christopher Street 168, Maltská republika (dále jen jed... iný akcionář) v působnosti valné hromady společnosti o přijetí následujících usnesení:1. Částka, o níž má být základní kapitál Společnosti zvýšen: Základní kapitál společnosti Nej TV a.s. se zvyšuje z částky 2,014.400,- Kč o částku 100,000.000,- Kč, na částku 102,014.400,- Kč. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.2. Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma, a podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním 100.000 kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě. Jmenovitá hodnota každé nové akcie bude činit 1.000,- Kč s tím, že emisní kurz každé nové akcie bude roven její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs jedné nové akcie činí 1.000,- Kč. S těmito akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva.3. Nabídka k upsání akcií: Jelikož se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva upsat nové akcie Společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu, tzn. že nové akcie společnosti nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nové akcie společnosti nabídnuty k upsání vybranému zájemci, kterým se určuje jediný akcionář Společnosti, společnost BKS Cable (Malta) Limited, se sídlem 168, St. Christopher Street, Valletta VLT 1467, Malta. Jediný akcionář je oprávněn upsat nové akcie společnosti Smlouvou o upsání akcií uzavřenou se Společností.4. Místo a lhůta pro upisování nových akcií: Nově vydávané akcie bude možno upsat ve Smlouvě o upsání akcií, kterou jediný akcionář jako zájemce uzavře se Společností v jejím sídle na adrese Praha 2, Francouzská 75/4, PSČ: 120 00 v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 16:00 hod během lhůty k upisování. Lhůta k upisování akcií činí 15 dnů a počne běžet prvním dnem po doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií určenému zájemci. Počátek běhu lhůty bude zájemci oznámen taktéž spolu s návrhem Smlouvy o upsání. Upisování akcií je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.5. Splacení emisního kursu a lhůta pro jeho splacení: Emisní kurz akcií bude splacen ve lhůtě 1 měsíc ode dne upsání akcií. Jediný akcionář Společnosti, společnost BKS Cable (Malta) Limited je oprávněn vůči pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu ve výši 100,000.000,- Kč započítat svou pohledávku ve výši 100,000.000,- Kč vzniklou na základě Smlouvy o půjčce (Loan Agreement) uzavřenou mezi Společností jako dlužníkem a jediným akcionářem Společnosti, společnost BKS Cable (Malta) Limited jako věřitelem dne 31.12.2010. Výši a existenci dané pohledávky dokládá stanovisko auditora TPA Horwath Notia Audit s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Mánesova 917/28, PSČ 120 00, IČ 602 03 480, číslo osvědčení 080 KAČR, ze dne 26.1.2011. Dohodu o započtení bude moci jediný akcionář uzavřít se Společností v jejím sídle na adrese Praze 2, Francouzská 75/4, PSČ: 120 00, ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření Dohody o započtení. Návrh na uzavření Dohody o započtení doručí představenstvo Společnosti jedinému akcionáři do 10 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
posunout dolů