2 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-8 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

62 200 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 5.2.2013 Korunní 1171/79, Vinohrady, 130 00 Praha

Historické adresy

6.2.2012 - 5.2.2013 České Budějovice, Široká 432/11, PSČ 37001

28145593

DIČ

od 1.10.2013

CZ28145593

Datová schránka

fmi9nzd

Historické názvy

6.2.2012 - 5.2.2013

DOWNES a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 2033

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 23.11.2013

62 000 000 Kč

Historické jmění

24.2.2012 - 23.11.2013

2 000 000 Kč

6.2.2012 - 24.2.2012

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 3

Bankovní účty

zvěřejněno 3.1.2017

277302941 / 0300

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 2. září 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 26. srpna 2013 - 23. listopadu 2013 : Obchodní společnost A.K.F., a.s., se sídlem Praha 3, Korunní 1171/79, identifikační číslo 25606409, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4933 ja... ko jediný akcionář společnosti A.K.F. Projekt, a.s., se sídlem Korunní 1171/79, Vinohrady, 13000 Praha, identifikační číslo 28145593, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18999, vykonávajíc působnost valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku, jejím jménem za představenstvo předseda představenstva Ing. Ivan Bubeníček a člen představenstva Ján Šťastný, rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti A.K.F. Projekt, a.s. takto: Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti A.K.F. Projekt, a.s., je získání hospodářské výhody zlepšení pozice u financujících bank. Základní kapitál společnosti A.K.F. Projekt, a.s., který byl plně splacen, se zvyšuje o částku 60,000.000,- Kč (slovy šedesát milionů korun českých), tedy ze zcela splacené částky 2,000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých) na celkovou novou výši základního kapitálu 62,000.000,-- Kč (slovy šedesát dva miliony korun českých) a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Akcionářům nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií, neboť akcie mají být upsány nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 300 (tři sta) kusů nových kmenových akcií společnosti A.K.F. Projekt, a.s., které budou vydány ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých). Akcie nebudou kótovány na oficiálním trhu; dosavadní akcie společnosti A.K.F. Projekt, a.s., tedy jejich druh, forma, podoba a jejich jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Nově emitované akcie budou upsány nepeněžitým vkladem upisovatele, a to předem určeného a určitého zájemce, kterým je jediný akcionář společnosti A.K.F. Projekt, a.s., a to společnost A.K.F., a.s., se sídlem Praha 3, Korunní 1171/79, identifikační číslo 25606409, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4933. Nepeněžitý vklad představuje níže uvedené nemovitosti v katastrálním území Vinohrady, zapsané na listu vlastnictví číslo 2463 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Vinohrady a obec Praha, a to:- budovu čp. 2521 – obč. vyb., část obce Vinohrady, na pozemku parcelní číslo 3261/1;- budovu č.p. 2541 – obč. vyb., část obce Vinohrady, na pozemku parcelní číslo 3261/2;- pozemek parcelní číslo 3261/1 zastavěná plocha a nádvoří;- pozemek parcelní číslo 3261/2 zastavěná plocha a nádvoří;- pozemek parcelní číslo 3262/1 – ostatní plocha, způsob využití zeleň;- pozemek parcelní číslo 3262/2 – ostatní plocha, způsob využití zeleň.Nově emitované akcie budou upsány společností A.K.F., a.s. jako předem vybraným zájemcem s tím, že společnost A.K.F., a.s., jako předem vybraný zájemce je oprávněna nově emitované akcie upsat pouze nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou výše uvedené nemovitosti ve vlastnictví společnosti A.K.F. a.s., v postavení předem vybraného zájemce.Předmět nepeněžitého vkladu (výše uvedené nemovitosti) byl oceněn společností NSN Morison znalecký ústav s.r.o., se sídlem Praha 1 – Staré Město, Jakubská 647/2, identifikační číslo 24664651, znalcem pro obor ekonomika, odvětví oceňování nepeněžitých vkladů do obchodních společností, jmenovaným za tímto účelem Městským soudem v Praze pravomocným usnesením číslo jednací 2Nc 4823/2013-13 ze dne 17.4.2013, který o hodnotě nepeněžitého vkladu vyhotovil dne 21.6.2013 znalecký posudek č. 242-37/2013 ve výši 60,000.000,- Kč (slovy šedesát milionů korun českých). Emisní kurs všech nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a tedy činí 60,000.000,-- Kč za nově emitovaných tři sta kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 200.000,-- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) a společnost A.K.F., a.s., v postavení předem vybraného zájemce je jako upisovatel povinna splatit celý emisní kurs ve výši 100% upsaných akcií. Místo pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti A.K.F. Projekt, a.s.Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti A.K.F. Projekt, a.s., proti pohledávce na splácení emisního kursu se nepřipouští. Emisní kurs upisovaných nově emitovaných akcií se rovná její jmenovité hodnotě. Upisování nově emitovaných akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nově emitované akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Navýšení základního kapitálu společnosti A.K.F. Projekt, as.., shora specifikovaným nepeněžitým vkladem je vedeno skutečností, že společnost A.K.F., a.s. není schopna jako jeho vlastník předmětný nemovitý majetek přímo plně ekonomicky využít ke svému podnikání a který společnost A.K.F. Projekt, a.s, naopak ke své hospodářské činnosti v rámci svého předmětu podnikání potřebuje. Zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti A.K.F. Projekt, a.s., protože tímto zvýšením základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem nemovitého majetku získá společnost A.K.F. Projekt, a.s., hospodářskou výhodu zlepšení pozice u financujících bank. Vkládaný nemovitý majetek slouží ke stejnému předmětu podnikání jako u společnosti A.K.F. Projekt, a.s., a to zejména k pronájmu bytů a nebytových prostor.Místem pro upisování nově emitovaných akcií je sídlo společnosti A.K.F. Projekt, a.s., s tím, že akcie budou upsány předem vybraným zájemcem tj. společností A.K.F., a.s., a to na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavřou jmenované právnické osoby ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ, přičemž uzavíraná smlouva musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 205 odst. 3 ObchZ.Lhůta pro upsání akcií činí 90 (devadesát) dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcí společnosti A.K.F. a,s., jako předem vybranému zájemci. Začátek běhu lhůty k upsání akcií bude společnosti A.K.F., a.s, jako předem vybranému zájemci oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Společnost A.K.F. Projekt, a.s., je povinna tento návrh odeslat společnosti A.K.F., a.s., jako předem vybranému zájemci nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti A.K.F. Projekt, a.s., učiněné v působnosti valné hromady.Společnost A.K.F., a.s., jako předem vybraný zájemce je povinna splatit nepeněžitý vklad, definovaný ve shora specifikovaném znaleckém posudku, formou uzavření smlouvy o vkladu se společností A.K.F. Projekt a současně jeho předáním společnosti A.K.F. Projekt, a.s., s tím, že o tomto předání bude mezi společností A.K.F. Projekt, a.s., a společnosti A.K.F., a.s,. sepsán zápis. Společnost A.K.F., a.s, jako předem vybraný zájemce je současně povinna předat společnosti A.K.F. Projekt, a.s., písemné prohlášení podle ustanovení § 60 odst. 1 ObchZ o vkladu předmětných nemovitostí do základního kapitálu společnosti A.K.F. Projekt, a.s. Nepeněžitý vklad musí být společností A.K.F., a.s., jako předem vybraným zájemcem splacen nejpozději do 30 (třiceti) dnů od podpisu smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů