2 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

-1 922 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

731 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

5.10.2007 - 23.12.2010 Praha 10, K Hrušovu 2/293, PSČ 10203

28164288

DIČ

Není plátce DPH

1.3.2010 - 23.12.2010

CZ28164288

Datum vzniku

5. října 2007

Datum zániku v obchodním rejstříku

23. prosince 2010

Historické názvy

30.12.2009 - 23.12.2010

UNIRAIL CARGO, a.s. v likvidaci

5.10.2007 - 30.12.2009

UNIRAIL CARGO, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12394

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

18.6.2008 - 23.12.2010

2 400 000 Kč

5.10.2007 - 18.6.2008

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 23. prosince 2010 - 23. prosince 2010 : Společnost UNIRAIL CARGO, a.s., v likvidaci, IČ: 281 64 288 se vymazává ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je ukončení lkvidace.
  • 30. prosince 2009 - 23. prosince 2010 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o vstupu společnosti do likvidace ke dni 1.1.2010 a jmenoval likvidátora společnosti.
  • 26. května 2008 - 18. června 2008 : Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou UNIRAIL CARGO, a.s. (dále též jen "Společnost") z jeho současné výše 2.000.000.Kč (slov... y dva miliony korun českých) na novou výši 2.400.000,- Kč (slovy dva miliony čtyři sta tisíc korun českých), tj. o částku 400.000,- Kč (slovy čtyři sta tisíc korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, za těchto podmínek:- Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 4 (slovy čtyř) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých).- Emisní kurz nových akcií Společnosti bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. bude činit u každé akcie 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých)- Všechny tyto nové akcie v celkovém počtu čtyři, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, budou upsány bez využití přednostního práva, a to předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář, tj. obchodní společnost s obchodní firmou RPG Advisors, a.s. (se sídlem Praha 1, Vladislavova 1390/17, PSČ: 110 00, IČ: 272 19 836, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9798), která upíše tyto nové akcie ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, kterou uzavře obchodní společnost s obchodní firmou RPG Advisors, a.s. se Společností, s tím, že smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy na této smlouvě musí být úředně ověřeny. K upsání akcií, tj. k uzavření smlouvy o upsání akcií, bude obchodní společnosti s obchodní firmou RPG Advisors, a.s. poskytnuta lhůta čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, přičemž obchodní společnosti s obchodní firmou RPG Advisors, a.s. bude počátek běhu této lhůty oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií ze strany Společnosti, která bude povinna návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií vyhotovit a doručit obchodní společnosti s obchodní firmou RPG Advisors, a.s. na adresu jejího sídla bez zbytečného odkladu ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, nejpozději však do třiceti dnů od tohoto zápisu. Úpis akcií obchodní společností s obchodní firmou RPG Advisors, a.s. proběhne v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech od osmi do sedmnácti hodin.- Obchodní společnost s obchodní firmou RPG Advisors, a.s. bude povinna splatit 100% (slovy jedno sto procent) emisního kurzu všech 4 kusů nových akcií, které upíše, tj. celkem částku 400.000,- Kč (slovy čtyři sta tisíc korun českých), ve lhůtě do 30 (slovy třiceti) dnů ode dne uzavření předmětné smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet Společnosti číslo 3114062/0800 vedený u banky Česká spořitelna, a.s. zobrazit více skrýt více
posunout dolů