Trendy

22 875 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-3 409 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

85 840 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 1.8.2014 Dukelská 1093, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav

Historické adresy

17.1.2008 - 1.8.2014 Mladá Boleslav, Dukelská 1093, PSČ 29301
8.10.2007 - 17.1.2008 Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, PSČ 29301

28166426

DIČ

od 17.10.2007

CZ28166426

Datum vzniku

8. října 2007

Datová schránka

88nevb6

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12417

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.11.2008

88 700 000 Kč

Historické jmění

8.10.2007 - 7.11.2008

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Mladá Boleslav

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

43- 144790267 / 0100

Provozovny

od 14.3.2013

Infocentrum
  • Adresy:
    • Železná 107, 293 01, Mladá Boleslav - Mladá Boleslav II

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 1. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 6
  • 1. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

  • 25. září 2008 - 7. listopadu 2008 : Jediný akcionář společnosti ve smyslu ust. § 190 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů při výkonu působnosti valné hromady učinil dne 4.9.2008 následující rozh... odnutí:Jediný akcionář rozhodl:- o zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Kultura města Mladá Boleslav a.s. o částku ve výši 86.700.000,-- Kč, slovy: osmdesátšestmilionůsedmsettisíc korun českých, nepeněžitým vkladem, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu a to bez omezení,- o upsání 867 kusů, slovy: osmisetšedesátisedmi kusů, akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, kmenových, znějících na jméno, v listinné podobě, převod akcií není omezen,- že emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě a bude splacen výhradně nepeněžitým vkladem,- že dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená, zůstávají beze změny,- že akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu ust. § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že veškeré akcie budou upisovány nepeněžitým vkladem jediného akcionáře.Jediný akcionář vzal na vědomí prohlášení jediného akcionáře o hospodářské využitelnosti nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti vzhledem k předmětu podnikání společnosti, dále prohlášení o důležitém zájmu společnosti na zvýšení základního kapitálu společnosti podané společností Kultura města Mladá Boleslav a.s. a dále zprávu představenstva společnosti podle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku.Jediný akcionář schválil- že předmět nepeněžitého vkladu je tvořen budovou číslo popisné 1093 v části obce Mladá Boleslav III., postavenou na pozemku - stavební parcela č. 3588 (objekt Domu kultury v Mladé Boleslavi v ulici Dukelská) v obci a katastrální území Mladá Boleslav, který je zapsán v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav na listu vlastnictví číslo 10001 pro obec a katastrální území Mladá Boleslav, když tento nepeněžitý vklad byl oceněn celkovou částkou 86.727.780,-- Kč, slovy: osmdesátšestmilionůsedmsetdvacetsedmtisícsedmsetosmdesát korun českých, znaleckým posudkem číslo 138/39/08 vyhotoveným soudním znalcem Václavem Štýblerem, který byl ustanoven usnesením Městského soudu v Praze, číslo jednací 2 Nc 4974/2008-10 ze dne 19.srpna 2008,- výši ocenění nepeněžitého vkladu tak, jak je uvedena ve shora uvedeném znaleckém posudku,- že na tento nepeněžitý vklad se vydá 867 kusů, slovy: osmsetšedesátsedm kusů, nových akcií, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, s tím, že rozdíl mezi částkou, kterou znalec ocenil předmět nepeněžitého vkladu a částkou, která se započítává na vklad do základního kapitálu, tedy částka 28.780,-- Kč, slovy: dvacetsomstisícsedmsetosmdesát korun českých, bude emisní ážio.Jediný akcionář rozhodl:- že akcie upíše jediný akcionář - Statutární město Mladá Boleslav se sídlem Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, PSČ 293 49, identifikační číslo 002 38 295, a to 867 kusů, slovy: osmsetšedesátsedm kusů, akcií, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, kmenových, znějících na jméno, v listinné podobě,- že akcie budou upisovány bez veřejné nabídky, a to postupem podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku,- že lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí šedesát (60) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jediným akcionářem představenstvem, představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií jediným akcionářem do třiceti (30) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře učiněného v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,- že místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti na adrese Mladá Boleslav, Dukelská 1093,- že místem pro splacení nepeněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu je sídlo společnosti Kultura města Mladá Boleslav, a.s., na adrese Mladá Boleslav, Dukelská 1093, a lhůtou pro splacení nepeněžitého vkladu je třicet (30) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři, jediný akcionář - Statutární město Mladá Boleslav, je povinen v této lhůtě a v určeném místě předat správci vkladu písemné prohlášení podle § 60 odst. 2 obchdního zákoníku a dále uzavřít písemnou smlouvu o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů