Základní údaje

Sídlo

od 9.4.2010 Hostomice, Dobříšská 550, PSČ 26724

Historické adresy

11.10.2007 - 9.4.2010 Hostomice 550, PSČ 26724

28167104

DIČ

od 13.11.2007

CZ28167104

Datum vzniku

11. října 2007

Datová schránka

d8jedbk

Historické názvy

11.10.2007 - 25.4.2016

Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12429

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.9.2010

77 200 000 Kč

Historické jmění

30.3.2009 - 1.9.2010

37 200 000 Kč

11.11.2008 - 30.3.2009

27 600 000 Kč

7.10.2008 - 11.11.2008

4 000 000 Kč

11.10.2007 - 7.10.2008

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Hořovice

Bankovní účty

zvěřejněno 26.8.2016

166988573 / 0300

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 31. srpna 2015 : V důsledku realizace fúze sloučením došlo k zániku společnosti Vilová čtvrť Levín, s.r.o., IČ: 276 26 393, se sídlem Beroun-Město, V Zahradách 1874, PSČ 266 01, zapsané v obchodním V důsledku realizace fúze sloučením došlo k zániku společnosti Vilová čtvrť Levín, s.r.o., IČ: 276 26 393, se sídlem Beroun-Město, V Zahradách 1874, PSČ 266 01, zapsané v obchodním... rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 119831 a k přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost Harmonie uzavřený investiční fond, a.s., IČ: 281 67 104, sídlem Hostomice, Dobříšská 550, PSČ 267 24, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 12429. Společnost Harmonie uzavřený investiční fond, a.s. tak vstoupila do právního postavení společnosti Vilová čtvrť Levín, s.r.o. zobrazit více skrýt více
  • 19. května 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 20. prosince 2010 : Společnost Harmonie uzavřený investiční fond, a.s., IČ 28167104, sídlem Hostomice, Dobříšská 550, PSČ 267 24, převzala jako nástupnická společnost při vnitrostátní fúzi sloučením u Společnost Harmonie uzavřený investiční fond, a.s., IČ 28167104, sídlem Hostomice, Dobříšská 550, PSČ 267 24, převzala jako nástupnická společnost při vnitrostátní fúzi sloučením u...skutečněné podle Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 7.9.2010 jmění společnosti INFANT, a.s., IČ 26468344, sídlem Hostomice 550, PSČ 267 24. zobrazit více skrýt více
  • 1. prosince 2009 : Společnost Harmonie uzavřený investiční fond, a.s., IČ 28167104, sídlem Hostomice 550, PSČ 267 24, převzala jako přejímající společník jmění společnosti Bytový dům Vlaštovka, s.r.o Společnost Harmonie uzavřený investiční fond, a.s., IČ 28167104, sídlem Hostomice 550, PSČ 267 24, převzala jako přejímající společník jmění společnosti Bytový dům Vlaštovka, s.r.o...., IČ 27868966, na základě Projektu převzetí jmění ze dne 15.4.2009. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 23. srpna 2010 - 1. září 2010 : Valná hromada rozhodla dne 1.7. 2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti, rozhodnutí valné hromady bylo sepsánoformou notářského zápisu JUDr. Tomáše Oulíka, notáře v Praze se... sídlem: Klimentská 1, Praha 1, č. N 411/2010 NZ 356/2010, takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 37.200.000,- Kč (slovy: třicet sedm milionů dvě stě tisíc korun českých) o částku 40.000.000,- Kč (slovy: o čtyřicet milionů korun českých), na novou výši základního kapitálu 77.200.000,- Kč (slovy: sedmdesát sedm milionů dvě stě tisíc korun českých) za účelem posílení postavení společnosti v obchodních vztazích a z důvodu zákonné povinnosti společnosti dosáhnout vlastního kapitálu alespoň ve výši 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) a udržení její výše podle § 70 odst. 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií bude využito k účelům uvedeným ve statutu společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 200 ks (slovy. dvě stě kusů) nových kmenových akcií na jméno, které nebudou registrovanými cennými papíry a budou vydány v listinné podobě s tím, že tyto akcie budou převoditelné jen s předchozím souhlasem představenstva, jež udělí akcionáři tento souhlas písemnou formou na základě jeho písemné žádosti. Jmenovitá hodnota každé akcie bude činit 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), s tím, že emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě. Akcie na zvýšení základního kapitálu se upíší peněžitým vkladem předem určeného jediného zájemce - Vlastimila Mandíka, nar.22.5.1957, bytem Hostomice 528. Tyto nově upisované akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií se společností v sídle společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00, IČ 27437558, v pracovní dny od 10 do 16 hodin, a to ve lhůtě 6 týdnů, která počne běžet dnem 28.7. 2010. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií zašle představenstvo společnosti určenému zájemci nejméně pět pracovních dnů před zahájením běhu této lhůty. Emisní kurs upisovaných akcií bude činit 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) u každé akcie; upisovatelem bude zcela splacen uzavřením smlouvy o započtení pohledávky mezi upisovatelem a společností Harmonie uzavřený investiční fond, a.s., ve výši 203.848.000,- Kč, kterou má Vlastimil Mandík vůči této společnosti, podle smlouvy o převodu akcií společnosti INFANT, a.s., IČ: 264 68 344, ze dne 17.6.2010. Valná hromada vyslovuje souhlas s tímto započtením. Zbylá část pohledávky, kterou má upisovatel za společností z titulu nezaplacené kupní ceny za převod akcií emitovaných společností INFANT, a.s., co do výše 163.848.000,- Kč nezaniká. Smlouva o započtení pohledávky musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy upisovatel upsal akcie. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 23. února 2009 - 30. března 2009 : Valná hromada rozhodla dne 4.2.2009 o zvýšení základního kapitálu, rozhodnutí valné hromady bylo sepsáno formou notářského zápisu JUDr. Tomáše Oulíka, notáře v Praze, se sídlem: Kl... imentská 1, Praha 1, č. N 71/2009 NZ 59/2009, takto:Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 27.600.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů šest set tisíc korun českých) o částku 9.600.000,- Kč (slovy: o devět milionů šest set tisíc korun českých), na novou výši základního kapitálu 37.200.000,- Kč (slovy: třicet sedm milionů dvě stě tisíc korun českých) za účelem posílení postavení společnosti v obchodních vztazích a z důvodu zákonné povinnosti společnosti dosáhnout vlastního kapitálu alespoň ve výši 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) podle § 70 odst. 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií bude využito k účelům uvedeným ve statutu společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 48 ks (slovy: čtyřicet osm kusů) nových kmenových akcií na jméno, které nebudou registrovanými cennými papíry a budou vydány v listinné podobě s tím, že tyto akcie budou převoditelné jen s předchozím souhlasem představenstva, jež udělí akcionáři tento souhlas písemnou formou na základě jeho písemné žádosti. Jmenovitá hodnota každé akcie bude činit 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), s tím, že emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě. Akcie na zvýšení základního kapitálu se upíší peněžitým vkladem předem určeného jediného zájemci - společnosti HARMONIE GROUP, a.s., se sídlem Beroun, Havlíčkova 1735, PSČ 266 01, IČ 267 63 494. Tyto nově upisované akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií se společností v sídle společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00, IČ 274 37 558, v pracovní dny od 10 do 16 hodin, a to ve lhůtě čtyř týdnů, která počne běžet dnem 23.2.2009 (slovy: třiadvacátého února roku dva tisíce devět). Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií zašle představenstvo společnosti určenému zájemci nejméně pět pracovních dnů před zahájením běhu této lhůty. Emisní kurs upisovaných akcií bude činit 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) u každé akcie. Určený zájemce bude povinen oznámit společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva pracovní dny předem. Podpisy osob jednajících za společnost i za upisovatele musí být úředně ověřeny. Pokud k uzavření smlouvy o upsání akcií dojde před právní moci usnesení, kterým bude povolen zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií upisovaných k provedení tohoto zvýšení základního kapitálu společnosti bude upisovatelem zcela splacen uzavřením smlouvy o započtení pohledávky, uzavřené mezi společností a upisovatelem. Jedná se o pohledávku ve výši 9.613.000,- Kč, kterou má upisovatel za společností z titulu dosud nevyplacené úhrady za převod obchodního podílu ve společnosti Bytový dům Vlaštovka, s.r.o., se sídlem Beroun - Město, Havlíčkova 1735, PSČ 266 01, IČ: 278 68 966, dle Smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti Bytový dům Vlaštovka, s.r.o. ze dne 16.12.208. Smlouva o započtení pohledávky musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do patnácti dnů ode dne, kdy upisovatel upsal akcie. S tímto způsobem započtení valná hromada vyslovuje souhlas, přičemž zbylá část pohledávky, kterou má upisovatel za společností z titulu dosud nevyplacené úhrady za převod obchodního podílu ve společnosti Bytový dům Vlaštovka, s.r.o. co do výše 13.000,- Kč nezaniká. zobrazit více skrýt více
  • 9. října 2008 - 11. listopadu 2008 : Jediný akcionář rozhodl dne 30. 9. 2008 o výšení základního kapitálu, rozhodnutí jediného akcionáře bylo sepsáno formou notářského zápisu JUDr. Tomáše Oulíka, notáře v Praze, se sí... dlem: Klimentská 1, Praha 1, č. N 540/2008 NZ 449/2008 takto:Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), která byla zvýšena rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 27.8.2008 obsaženým v notářském zápise JUDr. Tomáše Oulíka čj. NZ 398/2008 na částku 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), o částku 23.600.000,- Kč (slovy: o dvacet tři milionů šest set tisíc korun českých), na novou výši základního kapitálu 27.600.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů šest set tisíc korun českých) za účelem posílení postavení společnosti v obchodních vztazích a z důvodu zákonné povinnosti společnosti dosáhnout vlastního kapitálu alespoň ve výši 50,000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) podle § 70 odst. 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií bude využito k účelům uvedeným ve statutu společnosti.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 118 ks (slovy: jedno sto osmnáct kusů) nových kmenových akcií na jméno, které nebudou registrovanými cennými papíry a budou vydány v listinné podobě s tím, že tyto akcie budou převoditelné jen s předchozím souhlasem představenstva, jež udělí akcionáři tento souhlas písemnou formou na základě jeho písemné žádosti. Jmenovitá hodnota každé akcie bude činit 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), s tím, že emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě. Akcie na zvýšení základního kapitálu se upíší peněžitým vkladem.Jediný akcionář společnosti se vzdává, a tímto již vzdal, přednostního práva k úpisu nových akcií a rozhodl, že akcie budou nabídnuty jednomu určitému zájemci, a sice této právnické osobě: HARMONIE GROUP, a.s., se sídlem Beroun, Havlíčkova 1735, PSČ 266 01, IČ 267 63 494, co do výše 23.600.000,- Kč (slovy: dvacet tři milionů šest set tisíc korun českých).Předmětem činnosti společnosti HARMONIE GROUP, a.s., je :- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem,- velkoobchod,- zprostředkování obchodu,- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců,- zprostředkování služeb,- realitní činnost,- správa a údržba nemovitostí,- provádění staveb, jejich změn a odstraňování,- vydavatelské a nakladatelské činnosti,- reklamní činnost a marketing,- projektová činnost ve výstavbě.Tyto nově upisované akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií se společností v sídle společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00, IČ 27437558, v pracovní dny od 10 do 16 hodin, a to ve lhůtě čtyř týdnů, která počne běžet dnem 13. 10. 2008 (slovy: třináctého října roku dva tisíce osm). Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií zašle představenstvo společnosti určenému zájemci nejméně pět pracovních dnů před zahájením běhu této lhůty.Emisní kurs upisovaných akcií bude činit 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) u každé akcie. Určený zájemce bude povinen oznámit společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva pracovní dny předem. Podpisy osob jednajících za společnost i za upisovatele musí být úředně ověřeny.Pokud k uzavření smlouvy o upsání akcií dojde před právní moci usnesení, kterým bude povolen zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs nových akcií upisovaných k provedení tohoto zvýšení základního kapitálu bude upisovatelem zcela splacen uzavřením smlouvy o započtení pohledávky, uzavřené mezi společností a upisovatelem. Jedná se o pohledávku ve výši 23.606.400,- Kč, kterou má upisovatel za společností z titulu dosud neuhrazené kupní ceny za převod akcií společnosti TIP´02 a.s., se sídlem Beroun, Havlíčkova 1735, PSČ 266 01, IČ: 492 40 901, dle Smlouvy o převodu akcií společnosti TIP´02 a.s. ze dne 9.4.2008. -Smlouva o započtení pohledávky musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do patnácti dnů ode dne, kdy upisovatel upsal akcie.S tímto způsobem započtení jediný akcionář vyslovuje souhlas, přičemž zbylá část pohledávky, kterou má upisovatel za společností z titulu dosud neuhrazené kupní ceny za převod akcií společnosti TIP´02 a.s., co do výše 6.400,- Kč nezaniká. zobrazit více skrýt více
  • 5. září 2008 - 7. října 2008 : Jediný akcionář rozhodl dne 27. 8. 2008 o zvýšení základního kapitálu, rozhodnutí jediného akcionáře bylo sepsáno formou notářského zápisu JUDr. Tomáše Oulíka, notáře v Praze se sí... dlem Klimentská 1, Praha 1, č. N 480/2008, Nz 398/2008 takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) za účelem posílení postavení společnosti v obchodních vztazích a z důvodu zákonné povinnosti společnosti navýšit základní kapitál na celkovou částku 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) podle § 70 odst. 2 zákona č. 189/2004Sb., o kolektivním investování,ve znění pozdějších předpisů. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Peněžní prostředky získané upsáním nových akcií budou použity k účelům uvedeným ve statutu společnosti.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 10 ks (slovy: deseti kusů) nových kmenových akcií na jméno, které nebudou registrovanými cennými papíry a budou vydávány v listinné podobě s tím, že tyto akcie budou převoditelné jen s předchozím souhlasem představenstva, jež udělí akcionáři tento souhlas písemnou formou na základě jeho písemné žádosti. Jmenovitá hodnota každé akcie bude činit 200.000,- Kč (slovy: dvěstě tisíc korun českých), s tím, že emisní kurs bude rovenjmenovité hodnotě. Akcie budou splaceny peněžitým vkladem.Jediný akcionář společnosti se vzdává, a tímto již vzdal, přednostního práva k úpisu nových akcií a rozhodl, že akcie budou nabídnuty jednomu určitému zájemci,a sice této právnicí osobě: HARMONIE GROUP, a.s., se sídlem Beroun, Havlíčkova 1735, PSČ 266 01, IČ 267 63 494, co do výše 2.000.000,- Kč (slovy:dvou milionů korun českých).Předmětem činnosti společnosti HARMONIE GROUP, a.s., je:- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem,- velkoobchod,- zprostředkování obchodu,- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců,- zprostředkování služeb,- realitní činnost,- správa a údržba nemovitostí,- provádění staveb, jejich změn a odstraňování,- vydavatelské a nakladatelské činnosti,- reklamní činnost a marketing,- projektová činnost ve výstavbě.Jediný akcionář konstatuje, že tato právnická osoba již obdržela předchozí souhlas České národní banky k tomuto úpisu.Tyto nově upisované akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií se společností v sídle společnosti AMISTA investiční společnost, a.s.,se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00, IČ 274 37 558, v pracovní dny od 10 do 16 hodin, a to ve lhůtě čtyř týdnů, která počně běžet dnem 5. 9. 2008 (slovy: pátého září roku dva tisíce osm). Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií zašle představenstvo společnosti určenému zájemci nejméně pět pracovních dnů před zahájením běhu této lhůty. Emisní kurs upisovaných akcií bude činit 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) a bude splacen peněžitým vkladem. Určený zájemce bude povinen oznámit společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva pracovní dny předem. Podpisy osob jednajících za společnost i za upisovatele musí být úředně ověřeny.Pokud k uzavření smlouvy o upsání akcií dojde před právní mocí usnesení, kterým bude povolen zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs nových akcií upisovaných k provední zvýšení základního kapitálu bude splacen upisovatelem výhradně peněžitým vkladem na účetč. 266039703/0300 u ČSOB, a.s., ve lhůtě dvou měsíců od uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů