Základní údaje

Sídlo

od 12.10.2007 Praha 10, Korunní 810/104, PSČ 10100

28171071

DIČ

od 17.10.2007

CZ28171071

Datum vzniku

12. října 2007

Datová schránka

pfrda65

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12485

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.6.2009

11 000 000 Kč

Historické jmění

21.12.2007 - 24.6.2009

8 000 000 Kč

12.10.2007 - 21.12.2007

5 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

1002231747 / 2700

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 29. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 29. srpna 2014 - 4. prosince 2015 : Počet členů správní rady: 2
  • 29. srpna 2014 - 4. prosince 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 29. dubna 2009 - 24. června 2009 : Valná hromada společnosti Capital Prague, a.s. se sídlem Korunní 810/104, Praha 10, PSČ 101 00, IČ: 281 71 071, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl... B, vložka 12485 (dále jen "Společnost") rozhodla dne 15.4.2009 takto: Zvyšuje se základní kapitál o částku 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 11.000.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 6 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie činí 500.000,- Kč.1. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a potřeba posílit vnitřní zdroje financování.2. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení:Základní kapitál se zvyšuje o částku 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 11.000.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů korun českých). Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.3. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:počet: 6jmenovitá hodnota: 500.000,- Kčdruh: kmenovéforma: na jménopodoba: listinnéVšechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 500.000,- Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zákoníku vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři svého přednostního práva vzdali.4. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií:Místo: sídlo Společné advokátní kanceláře Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, Hálkova 2, Praha 2.Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100 % emisního kursu činí šedesát dnů a začne běžet po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel či bydlišť.Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 15.00 hod.Emisní kurs: 500.000,- Kč5. Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií:100 % emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., číslo účtu 2102220089/2700 do šedesáti dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.6. Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku.7. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. zobrazit více skrýt více
  • 30. listopadu 2007 - 21. prosince 2007 : Valná hromada společnosti Capital Prague, a.s., se sídlem Korunní 810/104, Praha 10, PSČ: 101 00, IČ: 28171071, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl ... B., vložka 12485 (dále jen "Společnost") rozhodla takto:- základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 3.000.000,-- Kč (slovy: tři miliony korun českých) z částky 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých) na částku 8.000.000,-- Kč (slovy: osm milionů korun českých) upisováním nových listinných akcií na jméno v počtu šest kusů o nominální hodnotě 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za jednu akcii, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Současní akcionáři Michal Kroupa, r.č. 780321/1680, s bydlištěm Praha 5, Fingerova 2183/5, PSČ 158 00, a David Antič, r.č. 780201/0502, s bydlištěm Praha 10, Solidarity 25, PSČ 100 00, prohlásili, že se vzdávají přednostního práva na upisování akcií při zvyšování základního kapitálu společnosti.Akcie Společnosti, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři Společnosti na základě dohody dle § 205 obchodního zákoníku, a to tak, že upisovatelem třech kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč jedné akcie se stane současný akcionář pan Michal Kroupa, r.č. 780321/1680, s bydlištěm Praha 5, Fingerova 2183/5, PSČ 158 00, a upisovatelem třech kusů nových kmenových akcií najméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč jedné akcie se stane současný akcionář pan David Antič, r.ř. 780201/0502, s bydlištěm Praha 10, Solidarity 25, PSČ 100 00. Místem upisování bude sídlo Společné advokátní kanceláře Všetečka, Zelený, Švorčík, Kalenský a partneři, tj. Hálkova 2, Praha 2, přičemž lhůta pro upsání akcií se stanoví na 60 (slovy: šedesát) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií do obchodního rejstříku. Za tím účelem se pověřuje představenstvo Společnosti, aby písemným oznámením zaslaným nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, oznámilo tuto skutečnost upisovatelům, tj. panu Michalu Kroupovi a panu Davidu Antičovi.Důvodem zvýšení základního kapitálu Společnosti je zvýšení konkurenceschopnosti Společnosti a potřeba posílit vnitřní zdroje financování.Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky, který za tímto účelem Společnost otevřela na své jméno u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem Na Příkopě 858/20, P.O.Box 421, Praha 1, PSČ: 113 80, IČ: 64948242, č.ú. 1002328821/2700. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů