Trendy

413 243 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

9 655 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

305 614 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Historické adresy

7.12.2016 - 1.6.2017č.p. 160, 569 33 Třebařov
17.4.2008 - 7.12.2016Třebařov 160, okres Svitavy, PSČ 56933
26.10.2007 - 17.4.2008Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 11000

28175247

DIČ

od 1.2.2008

CZ28175247

Datum vzniku

26. října 2007

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. června 2017

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. června 2017

Datová schránka

m6zf4hv

Historické názvy

31.7.2008 - 1.6.2017

Roltechnik a.s.

26.10.2007 - 31.7.2008

Sapora Consulting a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12527

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

18.4.2008 - 1.6.2017

87 800 000 Kč

20.2.2008 - 18.4.2008

2 000 000 Kč

26.10.2007 - 20.2.2008

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Moravská Třebová

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

35- 8036290237 / 0100

... více účtů (celkem 8) najdete zde

Provozovny

od 11.8.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 563 01, Krasíkov

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. června 2017 - 1. června 2017 : Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z Obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.Společnost Roltechnik a.s., se sídlem Třebařov 160, okres Svitavy, PSČ 56... 9 33, IČO: 28175247, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 2775, jako společnost zanikající, zanikla bez likvidace s přechodem jmění na společnost A.T.O.L.L. Consulting s.r.o. (s novou obchodní firmou Roltechnik s.r.o.), se sídlem Třebařov č.p. 160, PSČ 569 33, IČO: 05193885, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 39042, jako společnost nástupnickou, s tím, že na nástupnickou společnost A.T.O.L.L. Consulting s.r.o. (s novou obchodní firmou Roltechnik s.r.o.) přešlo na základě projektu fúze společnosti Roltechnik a.s., jako společnosti zanikající, sloučením se společností A.T.O.L.L. Consulting s.r.o. (s novou obchodní firmou Roltechnik s.r.o.), jako společností nástupnickou, dle ustanovení § 154 a násl. zákona o přeměnách obchodních společností a družstev ze dne 24. dubna 2017, s rozhodným dnem fúze sloučením 1. ledna 2017, jmění zaniklé společnosti Roltechnik a.s. zobrazit více skrýt více
  • 17. července 2014 - 1. června 2017 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 31. října 2013 - 1. června 2017 : Předchozí písemný souhlas dozorčí rady společnosti Roltechnik, a.s. vyžaduje jakýkoliv převod akcií společnosti Roltechnik, a.s. Dozorčí rada je povinna si vyžádat bez zbytečného ... odkladu po obdržení žádosti akcionáře společnosti Roltechnik, a.s. o udělení souhlasu vyjádření všech akcionářů společnosti Roltechnik, a.s. a dozorčí rada jako orgán společnosti Roltechnik, a.s. je povinna svůj souhlas s převodem akcií společnosti Roltechnik, a.s. udělit, pokud do pěti (5) pracovních dnů od odeslání žádosti akcionářům společnosti Roltechnik, a.s. o vyjádření obdrží souhlas akcionářů společnosti Roltechnik, a.s. kteří jsou majiteli akcií společnosti Roltechnik, a.s. o jmenovité hodnotě přesahující padesát procent (50%) základního kapitálu společnosti Roltechnik, a.s., s navrhovaným převodem akcií. V ostatních případech je dozorčí rada povinna udělení souhlasu s převodem akcií společnosti Roltechnik, a.s. odmítnout. zobrazit více skrýt více
  • 31. července 2008 - 1. června 2017 : Sapora Consulting a.s. se sídlem Třebařov 160, okres Svitavy, PSČ 569 33, IČ 28175247 dále zvaná jen "nástupnická společnost" převzala jmění zanikající společnosti Roltechnik, spol... . s r.o. se sídlem Třebařov 160, okres Svitavy, IČ 15035816, dále zvané jen "zanikající společnost". zobrazit více skrýt více
  • 17. července 2014 - 9. února 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 17. července 2014 - 9. února 2017 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 13. března 2008 - 17. dubna 2008 : Dne 5.3.2008 rozhodla valná hromada společnosti Sapora Consulting a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje... o částku 85.800.000,- Kč, slovy osmdesátpět milionůosmesettisíc korun českých, upsáním nových akcií peněžitým vkladem, tedy z částky 2.000.000,- Kč, slovy dvamiliony korun českých na částku 87.800.000,- Kč, slovy osmedesátsedmmilionůosmsettisíc korun českých. Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na částku, o kterou se zvýšuje základní kapitál, bude upsáno 858 kusů, slovy osmsetpadesátosm kusů, akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, za jednu akcii. Akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě. Akcie budou upsány předem určenými zájemci, kterými jsou společnost GEF Beteiligungs-AG, se sídlem v Rakousku, Wächtergasse 1, Vídeň, reg.č. FN 241578m, která upíše 429 kusů akcií a společnost GPL Limited, se sídlem Alexander House, 13-15 Victoria Road, St. Peter Port, Guernsey, která upíše 429 kusů akcií. Akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Místem pro upsání bude jednací místnost společnosti Norton Rose v.o.s., Betlémský Palác, Husova 5, Praha 1. Lhůta pro upsání akcií činí 14 dní, slovy čtrnáct dní, ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií, kterou zašle představenstvo společnosti bezodkladně po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, každému z upisovatelů. Upisování je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálun do obchodního rejstříku. Emisní kurz upisovaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou akcií ačiní 100.000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, za jednu akcii. Připouští se možnost, aby zvýšení základního kapitálu bylo provedeno započtením peněžité pohledávky akcionáře, jako předem určeného zájemce, společnosti GEF Beteiligungs-AG, a to ve výši42.900.000,- Kč, slovy čtyřicetdvamiliónůdevětsettisíc korun českých, kterou má vůči společnosti z titulu smlouvy o úvěru ze dne 21.12.2007 v celkové výši 84.500.000,- Kč, slovy osmdestáčtyřimilionůpětsettisíc korun českých , proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu. Připouští se dále možnost, aby zvýšení základního kapitálu bylo provedeno započtením peněžité pohledávky akcionáře, jako předem určeného zájemce, společnosti GPL Limited, a to ve výši 42.900.000,- Kč, slovy čtyřicetdvamilionůdevětsettisíc korun českých, kterou má vůči společnosti z titulu smlouvy o úvěru ze dne 21.12.2007 v celkové výši 84.500.000,- Kč, slovy osmdestátčtyřimiliónůpětsettisíc korun českých, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu. Emisní kurz nově upisovaných akcií tak bude splacen výhradně započtením. Návrh smlouvy o započtení bude oběma předem určným zájemcům, tedy společnosti GEF Beteiligungs-AG společnosti GPL Limited zaslán spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Návrhy smlouvy o započtení budou podepsány osobami oprávněnými jednat jménem společnosti a podpisy budou úředně ověřeny. Oba předem určení zájemci jsou v případě akceptace povinni doručit akceptované návrhy (tj. smlouvy řádně podepsané osobami oprávněnými jednat jménem určitého zájemce a jejich podpisy budou úředně ověřeny) společnosti nejpozději v poslední den lhůty pro upisování. zobrazit více skrýt více
posunout dolů