Trendy

555 065 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

15 254 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 111 681 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 29.10.2007 Čakovičky č.p. 99, PSČ 25063

28180577

DIČ

od 9.7.2009

CZ28180577

Datum vzniku

29. října 2007

Datová schránka

jipdsx3

Historické názvy

29.10.2007 - 9.7.2009

DUTD, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12571

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.6.2017

2 120 000 Kč

Historické jmění

9.7.2009 - 6.6.2017

530 000 000 Kč

3.11.2008 - 9.7.2009

502 000 000 Kč

29.10.2007 - 3.11.2008

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Neratovice

Bankovní účty

zvěřejněno 16.5.2015

CZ8027000000002111658285

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 15.7.2009

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Zahradní 1946/42b, 792 01, Bruntál

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. září 2017 : Na základě projektu rozdělení odštěpením s rozhodným dnem 1.1.2017 přešly odštěpované části jmění společnosti Styroprofile, a.s. na nově vzniklé společnosti, a to na společnost Sty Na základě projektu rozdělení odštěpením s rozhodným dnem 1.1.2017 přešly odštěpované části jmění společnosti Styroprofile, a.s. na nově vzniklé společnosti, a to na společnost Sty...roproperty Bruntál, s.r.o. se sídlem Čakovičky č.p. 99, okres Mělník, PSČ 250 63 a společnost Styrotechnology Bruntál, s.r.o. se sídlem Čakovičky č.p. 99, okres Mělník, PSČ 250 63. zobrazit více skrýt více
  • 13. prosince 2016 : Zapisuje se rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti přijaté dne 12.12.2016 ve formě notářského zápisu: 1. důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: důvod Zapisuje se rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti přijaté dne 12.12.2016 ve formě notářského zápisu: 1. důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: důvod...em snížení základního kapitálu je restrukturalizace a změna organizační struktury společnosti, restrukturalizace závazkových vztahů mezi jediným akcionářem a společností, a zároveň převod přebytku provozního kapitálu do ostatního kapitálového fondu s tím, že očekává, že toto rozhodnutí nebude mít negativní vliv na budoucí hospodaření společnosti, 2. rozsah a způsob snížení základního kapitálu: - základní kapitál se snižuje z dosavadní výše 530.000.000,- Kč (slovy: pět set třicet miliónů korun českých) o částku ve výši 527.880.000,- Kč (slovy: pět set dvacet sedm miliónů osm set osmdesát tisíc korun českých) na částku ve výši 2.120.000,- Kč (slovy: dva milióny jedno sto dvacet tisíc korun českých); základní kapitál se snižuje formou poměrného snížení jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, při tomto snížení základního kapitálu bude jmenovitá hodnota každé z 53.000 (slovy: padesáti tří) kusů akcií společnosti o dosavadní jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) snížena o částku ve výši 9.960,- Kč (slovy: devět tisíc devět set šedesát korun českých) na novou jmenovitou hodnotu každé akcie ve výši 40,- Kč (slovy: čtyřicet korun českých). 3. způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: - s částkou odpovídající částce snížení základního kapitálu, tedy částkou ve výši 527.880.000,- Kč (slovy: pět set dvacet sedm miliónů osm set osmdesát tisíc korun českých) bude naloženo tak, že celková částka představující snížení základního kapitálu bude v plné výši převedena do ostatního kapitálového fondu společnosti; 4. rozhodnutí o spojení více akcií do jedné akcie v souvislosti se snížením základního kapitálu - spolu se snížením základního kapitálu bude z celkového počtu 53.000 (slovy: padesáti tří tisíc) kusů kmenových listinných akcií Společnosti znějících na jméno o budoucí jmenovité hodnotě jedné akcie 40,- Kč (slovy: čtyřicet korun českých), každých 25 (slovy: dvacet pět) kusů těchto akcií spojeno do jedné akcie o nové jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých); základní kapitál Společnosti tedy bude po snížení základního kapitálu a po spojení akcií rozdělen na 2.120 (slovy: dva tisíce jedno sto dvacet) kusů kmenových listinných akcií Společnosti znějících na jméno o budoucí jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých); 5. lhůta pro předložení akcií k jejich výměně: ukládá představenstvu společnosti, aby vyzvalo akcionáře k výměně akcií za nové se změněnou jmenovitou hodnotou ve lhůtě do 180 (slovy: jedno sto osmdesáti) dnů ode dne, kdy zápis snížení základního kapitálu Společnosti nabyde účinnosti tedy od okamžiku zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to způsobem dle § 526 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích) (dále též jen ZOK); akcionář, který bude v prodlení s předložením akcií v určené lhůtě, nemá právo až do okamžiku jejich řádného předložení vykonávat svá akcionářská práva; představenstvo pak uplatní postup podle § 537 až § 541 ZOK. 6. jediný akcionář ukládá představenstvu Společnosti, aby bez zbytečného odkladu oznámilo na internetových stránkách společnosti (www.styroprofile.cz) jako informace pro akcionáře: datum zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám ve smyslu § 518 odst. 1 ZOK, datum prvního zveřejnění a výzvy věřitelům ve smyslu § 518 odst. 2 ZOK,datum druhého zveřejnění a výzvy věřitelům ve smyslu § 518 odst. 2 ZOK. 7. ukládá dále představenstvu společnosti, aby - provedlo příslušné účetní operace za účelem převodu celkové částky snížení základního kapitálu společnosti do ostatního kapitálového fondu Společnosti a - provedlo příslušné změny týkající se změny počtu a výše jmenovité hodnoty akcií společnosti v seznamu akcionářů společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 24. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 9. července 2009 : Společnost DUTD, a.s. (s obchodní firmou po fúzi sloučením Styroprofile, a.s.) se sídlem Čakovičky č.p. 99, PSČ 250 63, identifikační číslo 281 80 577, zapsaná v obchodním rejstřík Společnost DUTD, a.s. (s obchodní firmou po fúzi sloučením Styroprofile, a.s.) se sídlem Čakovičky č.p. 99, PSČ 250 63, identifikační číslo 281 80 577, zapsaná v obchodním rejstřík...u vedeném Městským soudem Praha, oddíl B, vložka 12571, převzala na základě fúze sloučením jmění zanikající společnosti Styroprofile, a.s. se sídlem Čakovičky č.p. 99, PSČ 250 63, identifikační číslo 281 80 488, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, oddíl B, vložka 12566 a zanikající společnosti K profil group a.s. se sídlem Bruntál, Zahradní 42, PSČ 792 01, identifikační číslo 451 92 596, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 421. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 15. září 2008 - 3. listopadu 2008 : Valná hromada společnosti dne 27.8.2008 rozhodla, že : základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se... zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně: a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 500.000.000,- Kč (pět set miliónů korun českých), upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, se nepřipouští, b ) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: celkový počet upisovaných akcií činí 50.000,- (slovy: padesát tisíc) kusů, jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií : 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá, druh-akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva- kmenové, forma- znějící na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádná z nově upisovaných akcií nebude kótovaným cenným papírem, c) akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že všichni dosavadní akcionáři svého přednostního práva vzdali ( ve smyslu § 204a odst. 7 obch.zák.), d) všechny nově upisované akcie, tj. všech 50.000 (slovy: padesát tisíc) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou: 1. akcionář pan David Urban, r.č. 750408/0122, bytem Čakovičky, Na Skalce 118, okr. Mělník, kterému bude nabídnuto k úpisu 25.000 (dvacet pět tisíc) kusů akcií, každá o jemnovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), a tedy o celkové jmenovité hodnotě 250.000.000,- Kč (dvě stě padesát miliónů korun českých), 2. akcionář pan Tomáš Dygrýn, r.č. 720405/1085, bytem Čakovičky, Na Skalce 119, okr. Mělník, kterému bude nabídnuto k úpisu 25.000 (dvacet pět tisíc) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), a tedy o celkové jmenovité hodnotě 250.000.000,- Kč (dvě stě padesát miliónů korun českých), e) místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva, údaj o tom, jak bude upisovateli oznámen počátek běhu této lhůty : místem pro upisování akcií budou prostory sídla společnosti na adrese Čakovičky č.p. 99, PSČ 250 63 , úpis nových akcií bude proveden ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne, kdy bude předem určeným zájemcům doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií (dle § 204 odst. 5 obch. zák.), tento návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií bude představenstvem odeslán předem určeným zájemcům nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady, lhůta pro upisování akcií počne běžet dnem doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií prvnímu z předem určených zájemců a neskončí dříve, než uplyne lhůta třiceti (30) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy poslednímu z předem určených zájemců, počátek běhu lhůty pro upisování akcií podle tohoto usnesení bude předem určeným zájemcům oznámen při doručení návrhu této smlouvy, smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, úpis nových akcií však nemůže začít dříve, než rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejtříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku, f) navrhovaná výše emisního kursu upisovaných akcií: výše emisního kursu upisovaných akcií se bude rovnat jmenovité hodnotě upisovaných akcií, která je ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), emisní ážio se tedy neupisuje, g) účet u banky, na který má být upisovateli splácen emisní kurs upisovaných akcií: --- účet společnosti číslo 2827052/0800 vedený u ČS a.s., h) lhůta, v níž jsou upisovatelé povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií, předem určení zájemci, kteří upíší nově vydávané akcie, jsou povinni splatit celých 100% (jedno sto procent) emisního kursu všech jimi upsaných akcií nejpozději do deseti (10) dnů ode dne jejich úpisu, ne však později, než bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, ch) valná hromada připouští možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana Davida Urbana, r.č. 750408/0122, bytem Čakovičky, Na Skalce 118, okr. Mělník, za společností DUTD, a.s., vedené v účetní evidenci společnosti ke dni 25.8.2008 (dvacátého pátého srpna roku dva tisíce osm) ve výši 250.000.000,- Kč (dvě stě padesát miliónů korun českých), proti pohledávce společnosti DUTD, a.s. vůči předem určenému zájemci panu Davidu Urbanovi na splacení emisního kursu všech nově upisovaných akcií, ve výši 250.000.000,- Kč (dvě stě padesát miliónů korun českých) valná hromada připouští možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana Tomáše Dygrýna, r.č. 720405/1085, bytem Čakovičky, Na Skalce 119, okr. Mělník, za společností DUTD, a.s., vedené v účetní evidenci společnosti ke dni 25.8.2008 (dvacátého pátého srpna roku dva tisíce osm) ve výši 250.000.000,- Kč (dvě stě padesát miliónů korun českých), proti pohledávce společnosti DUTD, a.s. vůči předem určenému zájemci panu Davidu Urbanovi na splacení emisního kursu všech nově upisovaných akcií, ve výši 250.000.000,- Kč (dvě stě padesát miliónů korun českých), pohledávka pana Davida Urbana i pana Tomáše Dygrýna vůči společnosti DUTD, a.s.vznikla na základě smlouvy o převodu cenných papírů, uzavřené dne 18.8.2008 mezi oběma těmito předem určenými zájemci na straně jedné jako převodci a společností DUTD, a.s. na straně druhé jako nabyvateli, kterou došlo k převodu celkového počtu 700 (sedmi set) kusů akcií společnosti Styrotrade, a.s. se sídlem Mratín, Čakovičky 99, okres Mělník, PSČ 250 63 , identifikační číslo 261 52 924, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun čekých) každá, a to od každého z nich jedna polovina počtu těchto akcií, za celkovou kupní cenu ve výši 500.000.000,- Kč (pět set miliónů korun českých), existence těchto pohledávek pana Davida Urbana a pana Tomáše Dygrýna vůči společnosti DUTD, a.s.vyplývá rovněž z potvrzení auditora, kterým je SP Audit, s.r.o., číslo osvědčení KAČR 340 jednající jednatelem panem Ing. Pavlem Smolákem a paní Ing. Janou Pilátovou, číslo osvědčení KAČR č. 1708. Připuštěním možnosti započtení obou výše uvedených peněžitých pohledávek nebo částí těchto pohledávek současně připouští možnost splacení emisního kurzu upisovaných akcií započtením s tím, že dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i jejich účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek, nebo jejich částí, na základě této dohody, a tím ke splacení závazků ke zvýšení vkladů, má-li kterýkoliv předem určený zájemce využít možnosti započtení shora uvedených pohledávek, musí písemný návrh dohody o započtení doručit společnosti do sedmi (7) dnů ode dne, kdy upsal akcie na základě smlouvy o úpisu akcií, nevyužije-li některý z předem určených zájemců připuštěné možnosti započtení shora uvedených pohledávek nebo nemá-li v době upisování akcií vůči společnosti, takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kursu akcií, je tento zájemce povinen tuto skutečnost písemně oznámit představenstvu společnosti, neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistí: představenstvo společnosti je povinno bez zbytečného odkladu po tomto oznámení založit účet společnosti za účelem zvýšení základního kapitálu a příslušné bankovní spojení předem určenému zájemci sdělit a zájemce je povinen splatit celý emisní kurz všech jím upsaných akcií nebo jeho nesplacenou část nejpozději na takto založený účet nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů