Trendy

146 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

70 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

4 495 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 18.6.2009 Praha 9, Krnská 923/9

Historické adresy

3.1.2008 - 18.6.2009 Praha 3, Roháčova 188/37, PSČ 13000
1.11.2007 - 3.1.2008 Praha 1, Ovocný trh 572/11

Adresa z obchodního rejstříku

od 24.10.2011 Praha 9, Krnská 923/9, PSČ 19000

28182642

DIČ

Není plátce DPH

17.12.2007 - 29.10.2014

CZ28182642

Datum vzniku

1. listopadu 2007

Datová schránka

xfdn44z

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12595

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 27.6.2012

48 800 000 Kč

Historické jmění

1.11.2007 - 27.6.2012

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 19

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 28. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 28. května 2014 : Počet členů správní rady: 1
  • 28. května 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 14. května 2012 : Jiří Šajna, nar. 23. 11. 1949, trvale bytem Pavlíkova 603/8, Praha 4, Kamýk, 142 00, jako jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti CAMINREAL a.s. s Jiří Šajna, nar. 23. 11. 1949, trvale bytem Pavlíkova 603/8, Praha 4, Kamýk, 142 00, jako jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti CAMINREAL a.s. s...e sídlem Praha 9, Krnská 923/9, IČ: 281 82 642, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, č. vložky 12595, rozhodl dne 28. 2. 2012 o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti CAMINREAL a.s., se sídlem Praha 9, Krnská 923/9, IČ: 281 82 642, upsáním nových akcií takto:Částka, o kterou se zvyšuje základní kapitál, činí 46.800.000,- Kč (slovy čtyřicet šest milionů osm set tisíc Kč) upsáním 234 (slovy dvě stě třicet čtyři) kusů nových kmenových, nekótovaných akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc Kč). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Jediný akcionář se zcela vzdal přednostního práva na upsání nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu svého podílu na základním kapitálu společnosti ve smyslu § 204a odst. 7 obchodního zákoníku z důvodu posílení finanční situace a poskytnout Společnosti Nepeněžitý vklad představovaný níže specifikovanými nemovitostmi, který bude sloužit k řádnému výkonu podnikání Společnosti v rozsahu zapsaného předmětu činnost Společnosti v obchodním rejstříku, kterým je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Určuje se, že všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci jedinému akcionáři Jiřímu Šajnovi, nar. 23. 11. 1949, trvale bytem Pavlíkova 603/8, Praha 4, Kamýk, 142 00.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti.Lhůta pro upisování akcií je 30 dnů a začíná prvým dnem po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu § 203 odstavec 4 obchodního zákoníku.Představenstvo společnosti se pověřuje, aby upisovateli zaslalo oznámení o stanovení počátku běhu lhůty pro upisování akcií a emisní kurs upisovaných akcií, a to nejpozději následující den po dni podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti:bytová jednotka č. 824/5 v bytovém domě č.p. 824, postaveném na pozemku parc.č. 1758, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 558 m2, vč. k bytové jednotce náležejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 824 a pozemku parc.č. 1758 o velikosti sedmtisícčtyřistaosmdesátdva dvěstepatnácttisíctřistadvacetitřetin, vše v katastrálním území Holešovice, jak zapsáno na LV č. 6679 u Katastrálního úřadu proo hlavní město Prahu, KP Praha;bytová jednotka č. 824/12 v bytovém domě č.p. 824/12 v bytovém domě č.p. 824, postaveném na pozemku parcč. 1758, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 558m2, vč. k bytové jednotce náležejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 824 a pozemku parc.č. 1758 o velikosti sedmtisícšestsettřicettři dvěstěpatnácttisíctřistadvacetitřetin, vše v katastrálním území Holešovice, jak zapsáno na LV č. 6679 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha;bytová jednotka č. 824/14 v bytovém domě č.p. 824, postaveném na pozemku parc.č. 1758, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 558m2, vč. k bytové jednotce náležejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 824 a pozemku parc.č. 1758 o velikosti sedmtisícdevětsetpadesátosm dvěstěpatnácttisíctřistadvacetitřetin, vše v katastrálním území Holešovice, jak zapsáno na LV č. 6679 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha;bytová jednotka č. 824/18 v bytovém domě č.p. 824, postaveném na pozemku parcč. 558m2, vč. k bytové jednotce náležejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 824 a pozemku parc.č. 1758 o velikosti sedmtisícčtyřistaosmdesátjedna dvěstěpatnácttisíctřistadvacetitřetin, vše zapsáno v katastrálním území Holešovice, jak zapsáno na LV č. 6679 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha;bytová jednotka č. 824/19 v bytovém domě č.p. 824, postaveném na pozemku parc.č. 1758, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 558m2, vč. k bytové jednotce náležejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 824 a pozemku parc.č. 1758 o velikosti desettisíctřistašedesátosm dvěstěpatnácttisíctřistadvacetitřetin, vše v katastrálním území Holešovice, jak zapsáno na LV č. 6679 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha;bytová jednotka č. 1100/1 v bytovém domě č.p. 1100, postaveném na pozemku parc.č. 341, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 323m2, vč. k bytové jednotce náležejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 1100 a pozemku parc.č. 3541 o velikosti třitisícepětsetosmdesátdevět sedmdesátosmtisícsedmsetšedesátin, vše v katastrálním území Smíchov, jak zapsáno na LV č. 11146 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha;bytová jednotka č. 1100/3 v bytovém domě č.p. 1100, postaveném na pozemku parc.č. 3541, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 323 m2, vč. k bytové jednotce náležejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 1100 a pozemku parc.č. 3541 o velikosti pěttisícsedmsetdvacetsedm sedmdesátosmtisícsedmsetšedesátin, vše v katastrálním území Smíchov, jak zapsáno na LV č. 11146 u Katastrálního úřadu pro hlavní nměsto Prahu, KP Praha;bytová jednotka č. 1100/6 v bytovém domě č.p. 1100, postaveném na pozemku parc.č. 3541, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 323 m2, vč. k bytové jednotce náležejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 1100 a pozemku parc.č. 3541 o velikosti šesttisícjednostoosmdesát pět sedmdesátosmtisícsedmsetšedesátin, vše v katastrálním území Smíchov, jak zapsáno na LV 11146 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha;bytová jednotka č. 1100/9 v bytovém domě č.p. 1100, postaveném na pozemku parc.č. 323m2, vč. k bytové jednotce náležejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 1100 a pozemku parc.č. 3541 o velikosti šesttisícpadesátjedna sedmdesátosmtisícsedmsetšedesátin, vše v katastrálním území Smíchov, jak zapsáno na LV č. 11146 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha;bytová jednotka č. 1100/10 v bytovém domě č.p. 1100, postaveném na pozemku parc.č. 3541, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 323 m2, vč. k bytové jednotce náležejícího psoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 1100 a pozemku parc.č. 3541 o velikosti osmtisícjednostosedmnáct sedmdesátosmtisícsedmsetšedesátin, vše v katastrálním území Smíchov, jak zapsáno na LV č. 11146 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha;bytová jednotka č. 1100/11 v bytovém domě č.p. 1100, postaveném na pozemku parc.č. 3541, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 323 m2, vč. k bytové jednotce náležejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 1100 a pozemku parc.č. 3541 o velikosti šesttisícčtyřistadvanáct sedmdesátosmtisícsedmsetšedesátin, vše v katastrálním území Smíchov, jak zapsáno na LV č. 11146 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha;nebytová jednotka č. 110/2 v bytovém domě č.p. 1100, postaveném na pozemku parc.č. 3541, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 323 m2, vč. k nebytové jednotce náležejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 1100 a pozemku parc.č. 3541 o velikosti třitisícečtyřistadedmdesátpět sedmdesátosmtisícsedmsetšedesátin, vše v katastrálním území Smíchov, jak zapsáno na LV č. 11146 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha; dům č.p. 923, postavený na pozemku parc.č. 1771/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 239 m2 a pozemek parc.č. 1771/3 a pozemek parc.č. 1771/2, zahrada o výměře 593 m2, vše zapsáno na LV č. 1225 pro k.ú. Kbely u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha;Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckými posudky č. 15/2018/2011, č.16/2019/2011 a č. 17/2020/2011, které byly vypracovány Erichem Chalupou, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, se sídlem Pod Rybníčkem 847, 165 00 Praha 6, ze dne 18. 11. 2011, jmenovaným usnesením Městského soudu v Praze, č.j. 2Nc 5633/2011-20, ze dne 10. 10. 2011, právní moc 9. 11. 2011, na celkovou částku 46.822.278,- Kč (slovy čtyřicet šest milionů osm set dvacet dva tisíc dvě stě sedmdesát osm Kč). Oceněná částka a celkový popis stavu Nepeněžitého vkladu ve znaleckém posudku dokazuje vysokou hodnotu Nepeněžitého vkladu a jeho hospodářskou využitelnost pro Společnost.Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 234 (slovy dvě stě třicet čtyři) kusů nových kmenových, nekótovaných akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc Kč).Zbylá částka ve výši 22.278,- Kč (slovy dvacet dva tisíc dvě stě sedmdesát osm Kč) bude představovat emisní ážio.Emisní kurz upisovaných akcií je stanoven částkou 46.822.278,- Kč (slovy čtyřicet šest milionů osm set dvacet dva tisíc dvě stě sedmdesát osm Kč).Místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti. Upisovatel je povinen splatit nepeněžitý vklad do 30 dnů od upsání akcií.Dle ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku se představenstvu ukládá, aby podalo do 30 dnů ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů