Trendy

146 860 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

20 082 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

71 407 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 5.3.2018 Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

Historické adresy

3.10.2008 - 5.3.2018 Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 16046
10.12.2007 - 3.10.2008 Praha 1, Ovocný trh 1096/8, PSČ 11719
5.11.2007 - 10.12.2007 Praha 4, Klapálkova 2243/11, PSČ 14900

28183096

DIČ

od 20.2.2008

CZ28183096

Datum vzniku

5. listopadu 2007

Datová schránka

bdde9yc

Historické názvy

3.10.2008 - 1.7.2009

Natura, a.s.

5.11.2007 - 3.10.2008

NEROLA a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12605

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 13.8.2012

2 000 000 Kč

Historické jmění

18.6.2010 - 13.8.2012

29 000 000 Kč

10.12.2007 - 18.6.2010

2 000 000 Kč

5.11.2007 - 10.12.2007

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 6

Bankovní účty

zvěřejněno 3.5.2013

2105683150 / 2700

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 22.3.2013

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Termesivy 128, 580 01, Havlíčkův Brod

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 23. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 1. července 2009 : Společnost Naturamyl, a.s. (nově Natura, a.s.), IČ 60108649, se sídlem Havlíčkův Brod, Hamry 1596, PSČ 580 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králov Společnost Naturamyl, a.s. (nově Natura, a.s.), IČ 60108649, se sídlem Havlíčkův Brod, Hamry 1596, PSČ 580 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králov...é oddíl B vložka 1001, se rozdělila odštěpením a sloučením odštěpované části jmění do nástupnické společnosti Natura, a.s. (nově Natura Food Additives, a.s.).Na nástupnickou společnost Natura, a.s. (nově Natura Food Additives, a.s.), IČ 28183096, se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 46, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 12605, přešla odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti Naturamyl, a.s. (nově Natura, a.s.), IČ 60108649, se sídlem Havlíčkův Brod, Hamry 1596, PSČ 580 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B vložka 1001, definovaná projektem rozdělení odštěpením sloučením ze dne 3. 6. 2009, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů.Společnost Natura, a.s. (nově Natura Food Additives, a.s.), se rozdělila odštěpením a sloučením odštěpované části jmění do nástupnické společnosti Naturamyl, a.s. (nově Natura, a.s.), IČ 60108649, se sídlem Havlíčkův Brod, Hamry 1596, PSČ 580 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B vložka 1001.Na nástupnickou společnost Naturamyl, a.s. (nově Natura, a.s.), IČ 60108649, se sídlem Havlíčkův Brod, Hamry 1596, PSČ 580 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B vložka 1001, přešla odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti Natura, a.s. (nově Natura Food Additives, a.s.), IČ 28183096, se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 46, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 12605, definovaná projektem rozdělení odštěpením sloučením ze dne 3. 6. 2009, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů. zobrazit více skrýt více
  • 3. října 2008 : Společnost NEROLA a.s. se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 46, identifikační číslo 281 83 096, se sloučila se společností Natura, a.s. se sídlem Praha 6, Podbabská 20, Společnost NEROLA a.s. se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 46, identifikační číslo 281 83 096, se sloučila se společností Natura, a.s. se sídlem Praha 6, Podbabská 20, ...PSČ 160 46, identifikační číslo 005 33 432, jejíž obchodní jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů převzala. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 23. června 2014 - 1. října 2015 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 23. června 2014 - 1. října 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 27. února 2012 - 13. srpna 2012 : Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 29.000.000,- Kč (slovy dvacetdevětmilionů korun českých) o částku 27.000.000,- Kč (slovy dvacetsedmmilionů korun českých) na částku... 2.000.000,- Kč (slovy dvamiliony korun českých).Důvodem pro snížení základního kapitálu je využití nadbytečných zdrojů držených společností.Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě návrhu s tím, že částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionáři, jehož akcie budou vzaty z oběhu v souladu s tímto usnesení, tj. bude vyplacena akcionáři jako úplate za převod akcií akcionáře. Pro veřejný návrh smlouvy platí přiměřeně ustanovení § 183a odst. 1 věta první a druhá, odst. 2 až 4 a odst. 7 obchodního zákoníku.Výše úplaty (kupní ceny) za vzetí akcií z oběhu odpovídá jmenovité hodnotě akcií, které budou brány z oběhu, tedy částce 20.000,- Kč (slovy dvacettisíc korun českých) za každou akcii.Základní kapitál se snižuje o pevnou částku shora uvedenou, tj. o částku 27.000.000,- Kč (slovy dvacetsedmmilionů korun českých).Částka snížení základního kapitálu odpovídá součtu jmenovitých hodnot kmenových akcií společnosti, které musí být vzaty z oběhu a činí 27.000.000,- Kč (slovy dvacetsedmmilionů korun českých). Jestliže součet jmenovitých hodnot akcií braných s oběhu podle tohoto usnesení nedosáhne stanovené částky, o níž má být základní kapitál snížen, nelze tímto způsobem základní kapitál snížit. Valná hromada může však rozhodnout, že se v tomto případě sníží základní kapitál jiným způsobem, který tento zákon dovoluje. Celková výše úplaty (kupní ceny) za vzetí akcíí z oběhu tedy činí částku 27.000.000,- Kč (slovy dvacetsedmmilionů korun českých). Úplata (kupní cena) je splatná do tří měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, převodem na účet akcionáře, který společnosti sdělí. Akcionář je povinen předložit listinné akcie společnosti, které budou brány z oběhu na základě akceptace veřejného návrhu do deseti dnů, ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě listinné akcie společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obchodního zákoníká, tedy vyzve akcionáře, kteří jsou v prodlení způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby předložili akcie v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jim k tomu určí, s upozorněním, že jinak budou nepředložené prohlášeny za neplatné a toto rozhodnutí současně zveřejní. zobrazit více skrýt více
  • 7. června 2010 - 18. června 2010 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady přijal toto : rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromadyJediný akcionář společnosti Natura Food Additives, a.s., se sídlem ... Podbabská 1014/20, Praha 6, PSČ 160 46, IČ 281 83 096 (dále "Společnost") , schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti z důvodu posílení ekonomické stability Společnosti, a to o částku 27.000.000,-- Kč (slovy: dvacet sedm miliónů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 1.350 kusů (slovy: jeden tisíc třista padesát kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých ). Emisní kurs každé z upisovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě.Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje vyloučení přednostního práva jediného akcionáře k upsání nových akcií Společnosti, které budou upisovány ke zvýšení základního kapitálu Společnosti. Zpráva představenstva dle § 204a odst. 5 obchodního zákoníku je přílohou číslo 5 tohoto notářského zápisu.Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, a to společností Arca Capital Bohemia, a.s., se sídlem Ovocný trh 8, Praha 1, IČ 271 10 265 (dále ?Upisovatel?).Upisovatel upíše a splatí 1.350 kusů (slovy: jeden tisíc třista padesát) kmenových listinných akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).Místem pro upisování akcií je sídlo Společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci ? Upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat oznámení, že rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Vzhledem k tomu, že všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem ? Upisovatelem, představenstvo doručí tomuto předem určenému zájemci oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek Upisovatele za Společností proti pohledávce Společnosti za Upisovatelem na splacení emisního kursu nových akcií Společnosti.Upisovatel má za Společností následující pohledávky:1. pohledávku ze smlouvy o půjčce ze dne 14.4.2008 ve výši 2.500.000,-- Kč (slovy: dva miliony pětset tisíc korun českých) a příslušenství ve výši 11.723,67 Kč (slovy : jedenáct tisíc sedmset dvacettři korun českých a šedesát sedm haléřů), tedy celkem 2.511.723,67 Kč(slovy: dva miliony pětsetjedenáct tisíc sedmsetdvacettři korun českých a šedesát sedm haléřů) (dále Pohledávka 1)2. pohledávku ze smlouvy o půjčce ze dne 5.3.2008 ve výši 22.000.000,-- Kč (slovy: dvacet dva miliony korun českých) včetně příslušenství (dále Pohledávka 2)3. pohledávku ze smlouvy o půjčce ze dne 14.12.2007 ve výši 2.986.650,77 (slovy: dva miliony devětsetosmdesátšest tisíc šestsetpadesát korun českých a sedmdesát sedm haléřů) (dále Pohledávka 3)Proti pohledávce Společnosti za Upisovatelem na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií ve výši Kč 27.000.000,-- Kč (slovy: dvacet sedm milionů korun českých korun českých) budou započteny Pohledávka 1, Pohledávka 2 v plné výši a Pohledávka 3 pouze částečně.Potvrzení auditora TPA Horwath Notia Audit s.r.o., Mánesova 917/28, Praha 2-Vinohrady, číslo osvědčení 080 KAČR o existenci pohledávek Upisovatele za Společností je přílohou číslo 6 tohoto notářského zápisu.Jediný akcionář Společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení:a) lhůta pro upisování akcií činí 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci ? Upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat oznámení, že rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.b) lhůta 30 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne, kdy Společnost doručí návrh na uzavření smlouvy o započtení předem určenému zájemci ? Upisovateli. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude Společnosti Upisovatelem doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedená pod písmenem a).Připouští se možnost vydat všechny akcie jako hromadnou listinu, pokud o to Upisovatel Společnost bez zbytečného odkladu po splacení emisního kursu akcií požádá. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů