Trendy

320 314 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

30 244 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 194 394 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 13.7.2015 Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

7.11.2007 - 13.7.2015 Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 11000

28183436

DIČ

od 1.3.2008

CZ28183436

Datum vzniku

7. listopadu 2007

Datová schránka

x3vdhhk

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12613

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.5.2015

15 050 000 Kč

Historické jmění

7.11.2007 - 21.5.2015

215 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 28.4.2017

5230010522 / 5500

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 4. prosince 2017 : Dle projektu fúze sloučením mezi společnostmi CPI Retails Brandýs, s.r.o., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 279 46 193, CPI Retails Třinec, a.s., se Dle projektu fúze sloučením mezi společnostmi CPI Retails Brandýs, s.r.o., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 279 46 193, CPI Retails Třinec, a.s., se ...sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 268 75 373, QTW Czech, s.r.o., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 041 18 189, na straně jedné jako zanikajícími společnostmi, a společností CPI Reality, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 281 83 436, na straně druhé jako nástupnickou společností, došlo k zániku zanikajících společností CPI Retails Brandýs, s.r.o., CPI Retails Třinec, a.s. a QTW Czech, s.r.o. bez likvidace a k přechodu jejich jmění na nástupnickou společnost CPI Reality, a.s., která vstoupila do právního postavení zanikajících společností. zobrazit více skrýt více
  • 8. dubna 2017 : K akciím vydaným obchodní společností byl na základě "Zástavní smlouvy k akciím vydaným společností CPI Reality, a.s." ze dne 9.3.2017 zřízen zákaz zastavení bez předchozího písemn K akciím vydaným obchodní společností byl na základě "Zástavní smlouvy k akciím vydaným společností CPI Reality, a.s." ze dne 9.3.2017 zřízen zákaz zastavení bez předchozího písemn...ého souhlasu společnosti Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78, IČO: 492 40 901 ("Banka"). Zákaz zastavení byl zřízen jako věcné právo ve prospěch Banky a potrvá nejdéle do 31.12.2031. zobrazit více skrýt více
  • 6. února 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
  • 4. prosince 2009 : Na základě projektu fúze schváleného dne 22. září 2009 došlo k fúzi sloučením níže uvedených obchodních společností (dále jen "Fúze"). Fúzí došlo k zániku obchodních společností- K Na základě projektu fúze schváleného dne 22. září 2009 došlo k fúzi sloučením níže uvedených obchodních společností (dále jen "Fúze"). Fúzí došlo k zániku obchodních společností- K...ONZUM Hradec Králové, a.s., se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00, identifikační číslo 000 32 123,- Jednota Cheb, a.s., se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00, identifikační číslo 000 31 941 a- SONAX (CZ), s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 47, PSČ 110 00, identifikační číslo 261 28 080a obchodní jmění těchto zanikajících obchodních společností včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešlo na nástupnickou obchodní společnost CPI Reality, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, identifikační číslo 281 83 436. zobrazit více skrýt více
  • 1. října 2009 : Smlouvou o prodeji části podniku uzavřenou dne 29.9.2009 prodala společnost CPI Reality, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, IČ 281 83 436 část svého po Smlouvou o prodeji části podniku uzavřenou dne 29.9.2009 prodala společnost CPI Reality, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, IČ 281 83 436 část svého po...dniku tvořícího samostatnou organizační složku (středisko) - Správa bytového fondu, a to společnosti Prague Property Management, a.s. se sídlem Praha 5, Werichova 11453 PSČ 150 00, IČ 272 12 149. zobrazit více skrýt více
  • 16. března 2009 : Na základě projektu rozdělení schváleného dne 15. prosince 2008 (dále jen "Projekt rozdělení") došlo k rozdělení společnosti Včela, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/ Na základě projektu rozdělení schváleného dne 15. prosince 2008 (dále jen "Projekt rozdělení") došlo k rozdělení společnosti Včela, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/...47, PSČ 110 00, identifikační číslo 000 32 468 formou rozdělení sloučením a k přechodu jejího obchodního jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na dvě nástupnické společnosti, kterými jsou společnost CPI Reality, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, identifikační číslo 281 83 436 a Czech Property Investments, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, identifikační číslo 427 16 161.Části obchodního jmění, které přešly na nástupnické společnosti, jsou specifikovány v Projektu rozdělení. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 29. prosince 2014 - 21. května 2015 : Obchodní společnost Czech Property Investments, a.s., jako jediný akcionář obchodní společnosti CPI Reality, a.s., při výkonu působnosti valné hromady rozhodla dne 16. prosince 201... 4 o snížení základního kapitálu obchodní společnosti CPI Reality, a.s.:- Důvodem snížení základního kapitálu je restrukturalizace závazkových vztahů (peněžních pohledávek) mezi obchodní společností Czech Property Investments, a.s. a obchodní společností CPI Reality, a.s. Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů obchodní společností CPI Reality, a.s. - Základní kapitál obchodní společnosti CPI Reality, a.s. bude snížen v souladu s ustanovením § 524 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění, poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií obchodní společností CPI Reality, a.s.Základní kapitál bude snížen o celkovou částku 199.950.000,-- Kč (slovy: jednostodevadesátdevětmilionůdevětsetpadesáttisíc korun českých), tj. z částky 215.000.000,-- Kč (slovy: dvěstěpatnáctmilionů korun českých) na částku 15.050.000,-- Kč (slovy: patnáctmilionůpadesáttisíc korun českých). Při snížení základního kapitálu bude jmenovitá hodnota každé z 215 (slovy: dvěstěpatnácti) kusů akcií obchodní společnosti CPI Reality, a.s. o dosavadní jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých) snížena o částku 930.000,-- Kč (slovy: devětsettřicettisíc korun českých), tedy na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 70.000,-- Kč (slovy: sedmdesáttisíc korun českých). - Částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. částka 199.950.000,-- Kč (slovy: jednostodevadesátdevětmilionůdevětsetpadesáttisíc korun českých), bude vyplacena obchodní společnosti Czech Property Investments, a.s. bezhotovostně, a to na bankovní účet obchodní společnosti Czech Property Investments, a.s. vedený v seznamu akcionářů obchodní společnosti CPI Reality, a.s.- Lhůta pro předložení akcií obchodní společnosti CPI Reality, a.s. za účelem jejich výměny činí 40 (čtyřicet) dnů ode dne účinnosti snížení základního kapitálu obchodní společnosti CPI Reality, a.s., tj. ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. K výměně akcií bude Akcionář s uvedením lhůty vyzván způsobem uvedeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady bez odkladu po účinnosti snížení základního kapitálu obchodní společnosti CPI Reality, a.s. Pokud obchodní společnost Czech Property Investments, a.s. ve stanové lhůtě akcie nepředloží, není oprávněna až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená v souladu s ustanovením § 526 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění. zobrazit více skrýt více
  • 6. února 2014 - 29. prosince 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 6. února 2014 - 29. prosince 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 2
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů