Trendy

178 542 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

7 067 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

601 219 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

1.11.2010 - 1.9.2015 Praha 5 - Smíchov, Švédská 635/8, PSČ 15000
12.11.2007 - 1.11.2010 Praha 5 - Smíchov, Nad Santoškou 1420/8, PSČ 15000

28187083

DIČ

Není plátce DPH

10.12.2007 - 1.9.2015

CZ28187083

Datum vzniku

12. listopadu 2007

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. září 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. září 2015

Datová schránka

8m3eh4r

Historické názvy

12.11.2007 - 1.9.2015

IMMOTEL a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12642

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

27.10.2009 - 1.9.2015

60 000 000 Kč

12.11.2007 - 27.10.2009

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 5

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. září 2015 - 1. září 2015 : Na základě schváleného projektu fúze rozhodla valná hromada společnosti IMMOTEL a.s. v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností... a družstev v platném znění, o fúzi sloučením se společností Immotel Consulting s.r.o., IČ 01842382, se sídlem Švédská 635/8, Smíchov, 15000 Praha 5. V rámci procesu fúze došlo ke zrušení společnosti IMMOTEL a.s. bez likvidace, přičemž veškeré jmění této zanikající společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešlo ke dni účinnosti zápisu této fúze do obchodního rejstříku na nástupnickou společnost, Immotel Consulting s.r.o., která se tak ve vztahu ke jmění zanikající společnosti stala jejím univerzálním právním nástupcem. Nástupnická společnost současně rozhodla o změně právní formy, nově jako Immotel Consulting a.s. zobrazit více skrýt více
  • 30. října 2014 - 1. září 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 14. srpna 2009 - 27. října 2009 : Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti IMMOTEL a.s. takto:1) Z důvodu potřeby dalších finančních zdrojů pro rozvoj podnikání se základní kapitál obchodní s... polečnosti IMMOTEL a.s., se sídlem Praha 5, Nad Santoškou 1420/8, PSČ: 150 00, IČ: 281 87 083, (dále jen "společnost"), zvyšuje z dosavadní výše 2,000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 58,000.000,-- Kč (slovy: padesát osm milionů korun českých) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 60,000.000,-- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých), který bude splacen peněžitými vklady.2) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení.3) Společnost vydá:a) padesát sedm (57) kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějící na jméno, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Akcie nebudou kótované (registrované).b) deset (10) kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Akcie nebudou kótované (registrované).4) Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204a obchodního zákoníku výslovně vzdali, ale budou všechny nabídnuty předem určeným zájemcům a to:a) společnost Immotel Holding Corp., založená a existující podle práva Panamské republiky, se sídlem Camino de Cruces, Calle Septima No. 101, Via La Amistad, Ancon, Panama City, Panamská republika, (dále jen "Immotel Holding Corp." nebo jen "určitý zájemce") které bude nabídnuto (která upíše) třicet čtyři (34) kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milión korun českých), akcie nebudou kótované (registrované) a osm (8) kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějící na jméno, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), akcie nebudou kótované (registrované).b) Pavel Vágner, rodné číslo: 53 08 04/266, bytem Praha 10, Uhříněves, Dopravní 1013/5, PSČ 104 00, (dále jen "Pavel Vágner" nebo jen "určitý zájemce") kterému bude nabídnut (který upíše) dvacet tři (23) kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 1.000.000,-- Kč (slovy:jeden milión korun českých), akcie nebudou kótované (registrované) a dva (2) kusy nových kmenových akcií v listinné podobě znějící na jméno, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), akcie nebudou kótované (registrované). Výše uvedené osoby tedy upíší tímto způsobem všechny akcie v celém rozsahu.5) Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář obchodní společnosti IMMOTEL a.s., na adrese na Pankráci 17, 19, Praha 4, PSČ 140 00, v pracovní dny v době od 10,00 hodin do 17,00 hodin.6) Lhůta k upsání akcií je čtrnáct (14) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům, čímž bude zároveň oznámen počátek běhu této lhůty, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům zaslán doporučeným dopisem nebo předán osobně proti podpisu po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů od podání návrhu. Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností.7) Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. jeden kus kmenové listinné akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč(slovy: jeden milion korun českých) znějící na jméno bude upsán emisním kursem 1.000.000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých) a jeden kus kmenové listinné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějící na jméno bude upsán emisním kursem 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)8) Připouští se, aby celý emisní kurs nově upsaných akcií byl splacen výhradně započtením peněžitých pohledávek předem určených zájemců takto:a) proti pohledávce společnosti IMMOTEL a.s. ve výši 34.800.000,-- Kč (slovy: třicetčtyři miliony osmset tisíc korun českých) za určitým zájemcem společností Immotel Holding Corp. z titulu splacení emisního kursu nově upsaných akcií bude započtena část jistiny peněžité pohledávky společnosti Immotel Holding Corp. za společností IMMOTEL a.s. ve výši 34.800.000,-- Kč (slovy: třicet čtyři milionů osmset tisíc korun českých) vzniklé ze Smlouvy o půjčce ze dne 14.12.2007 uzavřené společností Immotel Holding Corp., na straně jedné jako věřitelem, a společností IMMOTEL a.s., na straně druhé jako dlužníkem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.5.2008 a dodatku č. 2 ze dne 17.6.2008 ohledně půjčky ve výši 54.720.000,-Kč (slovy: padesát čtyři miliony sedm set dvacet tisíc korun českých),b) proti pohledávce společnosti IMMOTEL a.s. ve výši 23.200.000,-- Kč (slovy: dvacet tři miliony dvě stě tisíc korun českých) za určitým zájemcem - panem Pavlem Vágnerem z titulu splacení emisního kursu nově upsaných akcií bude započtena část jistiny peněžité pohledávky pana Pavla Vágnera za společností IMMOTEL a.s. ve výši 23.200.000,-- Kč (slovy: dvacet tři miliony dvě stě tisíc korun českých) vzniklé ze Smlouvy o půjčce ze dne14.12.2007 uzavřené panem Pavlem Vágnerem, na straně jedné jako věřitelem, a společností IMMOTEL a.s., na straně druhé jako dlužníkem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.5.2008 a dodatku č. 2 ze dne 17.6.2008 ohledně půjčky ve výši 36.480.000,-- Kč (slovy: třicet šest milionů čtyři sta osmdesát tisíc korun českých).Celý emisní kurs bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o započtení a bude splacen výhradně započtením. Vzhledem k tomu, že smlouva o započtení může být uzavřena dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, bude započtení pohledávek ve smlouvě o započtení vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k započtení pohledávek předem určeným zájemcem dojde ještě před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Poukázky na akcie nebudou vydány.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou:- předem určený zájemce je povinen ve stanovené lhůtě upsat akcie v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu,- smlouva o započtení musí být uzavřena písemně před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálů do obchodního rejstříku,- návrh smlouvy o započtení předloží předem určenému zájemci společnost, a to ve lhůtě třiceti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií,- předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení uzavřít ve lhůtě třiceti dnů od předložení návrhu smlouvy o započtení společnosti.Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští.Pro případ započtení shora uvedených pohledávek vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči určitým zájemcům na splacení emisního kursu akcií společnost souhlasí s tímto započtením. zobrazit více skrýt více
posunout dolů