Trendy

1 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-61 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

59 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 12.11.2007 Praha 1 - Nové Město, Politických vězňů 912/10, PSČ 11000

28187539

DIČ

Není plátce DPH

1.3.2010 - 20.9.2011

CZ28187539

Datum vzniku

12. listopadu 2007

Datová schránka

i92ecer

Historické názvy

12.11.2007 - 11.4.2013

GYNERA Care, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12650

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.10.2016

4 000 000 Kč

Historické jmění

12.11.2007 - 6.10.2016

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 6. října 2016 : Jediný akcionář společnosti vykonávající podle § 12 zákona o obchodních korporacích působnost valné hromady, rozhodl dne 18.7.2016 o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžit Jediný akcionář společnosti vykonávající podle § 12 zákona o obchodních korporacích působnost valné hromady, rozhodl dne 18.7.2016 o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžit...ým vkladem z částky 2.000.000,-- Kč (slovy: dva milióny korun českých) o částku 2.000.000,-- Kč (slovy: dva milióny korun českých) na částku 4.000.000,-- Kč (slovy: čtyři milióny korun českých) za následujících podmínek: 1) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 100 (slovy: jedno sto) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, které budou vydány jako listinné cenné papíry, o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), jejichž emisní kurz bude splacen peněžitým vkladem. Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 2.000.000,-- Kč (slovy: dva milióny korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. Nově upisované akcie nebudou kotované. 2) Nepřipouští se v souladu s § 475 zákona o obchodních korporacích upisování akcií pod či nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu. 3) Zvýšení základního kapitálu je v souladu s § 474 zákona o obchodních korporacích přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen. 4) Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti, tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 475, písmeno c) a § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. 5) Nově upisované akcie budou upsány bez veřejné nabídky předem určeným zájemcem, a to jediným akcionářem společnosti, a akcie budou tak nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci panu Radku Kadlecovi, narozenému 04. 09. 1972, bydlištěm Jesenice, Zdiměřice, Labutí 98, kdy bude nabídnuto k úpisu 100 (slovy: jedno sto) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy: dvaceti tisíc korun českých), které budou vydány jako listinné cenné papíry.6) Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. 7) Upisovatel provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcií se společností dle § 479 zákona o obchodních korporacích. Smlouva o úpisu akcií musí mít písemnou formu, podpisy na ní musí být úředně ověřeny. 8) Místem upisování je sídlo společnosti FRIGERA Investment, a.s., IČ: 015 96 039, na adrese Praha 1, Nové Město, Politických vězňů 912/10, v pracovní dny v době od 09:00 do 17:00 hodin nebo jiné místo či čas dohodnuté mezi společností a upisovatelem. 9) Lhůta pro upisování akcií je 30 (slovy: třicet) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společností upisovateli. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. 10) Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne konání valné hromady rozhodující o zvýšení základního kapitálu. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli spolu s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. 11) Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. 12) Emisní kurz nově upsaných akcií bude splacen plně v penězích. 13) Účet u banky, na který upisovatel splatí emisní kurz splatný v penězích, je následující: č. účtu: 4200224795/6800, vedený u Sberbank CZ, a.s. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz splatný v penězích do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií.14) Při upisování akcií určeným zájemcem se nepřipouští možnost započtení peněžitých pohledávek za společností FRIGERA Investment, a.s. proti pohledávce společnosti FRIGERA Investment, a.s. na splacení emisního kurzu akcií. zobrazit více skrýt více
  • 17. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 17. července 2014 - 18. července 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 17. července 2014 - 18. července 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů