720 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

39 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

14 718 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 11.3.2011 Praha 1, Řeznická 1486/5, PSČ 11000

Historické adresy

14.11.2007 - 11.3.2011 Praha 1, Opletalova 1417/25, PSČ 11000

28188187

DIČ

od 1.3.2008

CZ28188187

Datum vzniku

14. listopadu 2007

Datová schránka

mi8dysk

Historické názvy

14.11.2007 - 28.2.2012

EURO HOME SOUTH a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12654

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 22.12.2015

6 000 000 Kč

Historické jmění

22.9.2011 - 22.12.2015

5 300 000 Kč

14.11.2007 - 22.9.2011

2 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

256370742 / 0300

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 22. prosince 2015 : Dle projektu uzavřeného mezi zúčastněnými společnostmi společností TRUSTINVEST CR, spol. s r.o., se sídlem Těšnov 1059/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 269 14 069, na straně jedn Dle projektu uzavřeného mezi zúčastněnými společnostmi společností TRUSTINVEST CR, spol. s r.o., se sídlem Těšnov 1059/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 269 14 069, na straně jedn...é jako rozdělovanou společností, a společností EURO HOME GASTRO a.s., se sídlem Praha 1, Řeznická 1486/5, PSČ 11000, IČ 281 88 187, na straně druhé jako nástupnickou společností, se společnost TRUSTINVEST CR, spol. s r.o. rozdělila odštěpením sloučením a odštěpením se vznikem sedmi nových společností tak, že rozdělovaná společnost TRUSTINVEST CR, spol. s r.o. nezanikla, došlo k přechodu vyčleněných částí jmění rozdělované společnosti TRUSTINVEST CR, spol. s r.o. uvedených v projektu na existující společnost EURO HOME GASTRO a.s. a na sedm odštěpením vzniklých nástupnických společností, tj. na společnost EURO HOME MODRÁSEK a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Těšnov 1059/1, PSČ 110 00, IČ 046 63 390, společnost EURO HOME NÁRODNÍ a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Těšnov 1059/1, PSČ 110 00, IČ 046 63 675, společnost EURO HOME MĚŠŤANSKÁ a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Těšnov 1059/1, PSČ 110 00, IČ 046 63 781, společnost EURO HOME KAPŘISKA a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Těšnov 1059/1, PSČ 110 00, IČ 046 63 900, společnost EURO HOME HAVLÍČKOVA a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Těšnov 1059/1, PSČ 110 00, IČ 046 64 523, společnost EURO HOME OLYMP a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Těšnov 1059/1, PSČ 110 00, IČ 046 64 531, společnost EURO HOME ČERTŮV MLÝN a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Těšnov 1059/1, PSČ 110 00, IČ 046 64 540. zobrazit více skrýt více
  • 11. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 11. června 2014 - 22. prosince 2015 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 11. června 2014 - 22. prosince 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 6. září 2011 - 22. září 2011 : Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 3.300.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu bud... e upsáno 33 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno (dále též jen ?Akcie?). Všechny Akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.Upsání všech Akcií bude nabídnuto určitému zájemci ? stávajícímu jedinému akcionáři společnosti FPD CORPORATION CZ a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00, IČ 276 43 549, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 11445, (dále jen ?FPD CORPORATION CZ a.s.? nebo jen ?určitý zájemce?), který tímto rovněž využije svého přednostního práva na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku.Akcie je možno upsat na adrese Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00, v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání Akcií činí 21 den a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.Určitý zájemce upisuje Akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.Počátek běhu lhůty k upsání Akcií sdělí společnost EURO HOME SOUTH a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným nebo předaným určitému zájemci, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do 21 dne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč bude upsána emisním kursem 100.000,- Kč.Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem.Celý peněžitý vklad je určitý zájemce jako upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 21 dne ode dne upsání Akcií, a to na adrese Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00.Připouští se možnost, aby emisní kurs Akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti EURO HOME SOUTH a.s. ve výši 3.300.000,- Kč za určitým zájemcem společností FPD CORPORATION CZ a.s. z titulu splacení emisního kursu upsaných Akcií byla započtena celá jistina ve výši 3.018.586,- Kč a část úroků ve výši 281.414,- Kč peněžité pohledávky společnosti FPD CORPO-RATION CZ a.s. za společností EURO HOME SOUTH a.s., tj. pohledávky celkem ve výši 3.300.000,- Kč z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 15. prosince 2010 mezi společností FPD CORPORATION CZ a.s., na straně jedné jako věřitelem, a společností EURO HOME SOUTH a.s., na straně druhé jako dlužníkem, jejímž předmětem bylo poskytnutí úvěru do výše 50.000.000,- Kč.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti EURO HOME SOUTH a.s. určitému zájemci při úpisu akcií. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných Akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů