Trendy

1 547 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

102 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

35 845 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 15.3.2011 Praha 1, Řeznická 1486/5, PSČ 11000

Historické adresy

15.11.2007 - 15.3.2011 Praha 1, Opletalova 1417/25, PSČ 11000

28188896

DIČ

od 1.3.2008

CZ28188896

Datum vzniku

15. listopadu 2007

Datová schránka

crxdysq

Historické názvy

15.11.2007 - 8.3.2012

EURO HOME NORTH a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12674

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 28.3.2012

10 110 000 Kč

Historické jmění

15.11.2007 - 28.3.2012

2 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

5081101630 / 5500

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 23. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 23. června 2014 - 3. prosince 2015 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 23. června 2014 - 3. prosince 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 8. března 2012 - 28. března 2012 : 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 8.110.000,- Kč (slovy osmmilionůjednostodesettisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapi... tálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 8 (osm) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) znějících na jméno a 1 ( jeden) kus listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 110.000,- Kč (jednostodesettisíc korun českých) znějící na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.3. Upsání všech 8 (osmi) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) znějících na jméno a 1 (jednoho) kusu kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 110.000,- Kč (jednostodesettisíc korun českých) znějící na jméno bude nabídnuto určitému zájemci společnosti FPD CORPORATION CZ a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00, IČ 276 43 549, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 11445 (dále též jen "FPD CORPORATION CZ a.s." nebo jen "určitý zájemce").4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti EURO HOME NORTH a.s. v Praze 1, Řeznická 1486/5, PSČ 110 00, v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 21 (dvacetjeden) den a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost EURO HOME NORTH a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.7. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) bude upsána emisním kursem 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) a jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 110.000,- Kč (jednostodesettisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 110.000,- Kč (jednostodesettisíc korun českých).8. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem.Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 21 (dvacetjeden) den ode dne upsání akcií.Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti EURO HOME NORTH a.s. ve výši 8.110.000,- Kč (slovy osmmilionůjednostodesettisíc korun českých) za určitým zájemcem z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena část peněžité pohledávky společnosti FPD CORPORATION CZ a.s. za společností EURO HOME NORTH a.s. ve výši 8.110.000,- Kč (slovy osmmilionůjednostodesettisíc korun českých) z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 18. října 2010 mezi společností FPD CORPORATION CZ a.s. na straně jedné jako věřitelem, a společností EURO HOME NORTH a.s., na straně druhé jako dlužníkem.9. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti EURO HOME NORTH a.s. určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 6 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií.10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů