Trendy

121 648 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

363 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

110 093 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 20.10.2015U Habrovky 247/11, Krč, 140 00 Praha 4

Historické adresy

28.11.2007 - 20.10.2015Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 14000

Historické adresy z obchodního rejstříku

4.1.2008 - 6.2.2008U Habrovky 247/11, 140 00 Praha

28191331

DIČ

od 19.5.2008

CZ28191331

Datum vzniku

28. listopadu 2007

Datová schránka

xbjfap6

Historické názvy

28.11.2007 - 30.6.2008

MOTOR BOHEMIA a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12749

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 22.12.2009

22 000 000 Kč

Historické jmění

30.6.2008 - 22.12.2009

16 200 000 Kč

28.11.2007 - 30.6.2008

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 20.9.2014

86-6336160267 / 0100

... více účtů (celkem 8) najdete zde

Provozovny

od 30.6.2015

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Martinská čtvrť 2032, 744 01, Frenštát pod Radhoštěm

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 14. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 14. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 14. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 30. června 2008 : Společnost byla sloučena se zanikající společností MOTOR-GEAR s.r.o., sídlem Frenštát pod Radhoštěm, Martinská čtvrť 1800, PSČ 744 01, IČ 25360540, zapsané v obchodním rejstříku ve Společnost byla sloučena se zanikající společností MOTOR-GEAR s.r.o., sídlem Frenštát pod Radhoštěm, Martinská čtvrť 1800, PSČ 744 01, IČ 25360540, zapsané v obchodním rejstříku ve...deném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 15304, přičemž na společnost přešlo jmění zanikající společnosti MOTOR GEAR s.r.o. na základě smlouvy o fúzi ze dne 26.5.2008. Rozhodný den fúze byl 1.1.2008. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 22. října 2009 - 22. prosince 2009 : Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti MOTOR-GEAR a.s. o zvýšení základního kapitálu ze dne dvacátého-třetího září roku dvatisícedev... ět (23.9.2009):a) Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti obchodní společnosti MOTOR-GEAR a.s. ze stávající výše 16.200.000,- Kč (slovy: šestnáctmilionů-dvěstětisíc korun českých) o částku ve výši 5.800.000,- Kč (slovy: pětmilionůosmset-tisíc korun českých ) na 22.000.000,- Kč ( slovy: dvacetdvamiliony korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál Společnosti ve výši 16.200.000,-Kč je v plném rozsahu splacen.b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 29 ks ( slovy: dvacetidevíti kusy ) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 200.000,- Kč ( slovy: dvěstětisíc korun českých ); emisní kurs všech upisovaných akcií bude činit částku ve výši 5.800.000,- Kč ( slovy: pětmilionůosmsettisíc korun českých ), tedy emisní kurs každé jedné upisované akcie bude činit částku ve výši 200.000,- Kč ( slovy: dvěstětisíc korun českých ).c) Jediný akcionář Společnosti se svého práva na přednostní úpis akcií před přijetím tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti vzdal;d) Akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je pan Ing. Pavel Lacko, rodné číslo 55-05-09/0855, bytem Frenštát pod Radhoštěm, U Rybníka 1697 (dále též jen ?předem určený zájemce?).e) bez využití přednostního práva lze upsat akcie v notářské kanceláři JUDr. Jarmily Valigurové, notáře v Ostravě, ul. 28. října 41/3138, PSČ 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava; představenstvo společnosti je povinno ve lhůtě tří dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze nebo od zápisu tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku oznámit předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným počátek běhu lhůty pro upsání akcie s tím, že akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 90 ( devadesát ) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to vše s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;f) připouští započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, tedy pana Ing. Pavla Lacka, vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií; tato pohledávka bude započtena proti peněžitým pohledávkám předem určeného zájemce za Společností na vrácení poskytnutých peněžních prostředků vyplývajících z těchto závazků:z titulu Smlouvy o půjčce uzavřené mezi panem Ing. Pavlem Lackem jako věřitelem a společností MOTOR-GEAR a.s. jako dlužníkem dne 11.1.2008, a to pro částku ve výši 4.500.000,- Kč ( slovy: čtyřimilionypětsettisíc korun českých );z titulu Smlouvy o půjčce uzavřené mezi panem Ing. Pavlem Lackem jako věřitelem a společností MOTOR-GEAR a.s. jako dlužníkem dne 12.3.2008, a to pro částku ve výši 1.300.000,- Kč ( slovy: jedenmiliontřistatisíc korun českých );g) Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě 90 ( devadesáti ) dnů ode dne úpisu nových akcií společnosti. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným nejpozději první den běhu této lhůty. Současně s tím zašle nebo předá představenstvo Společnosti předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení.h) Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto :? smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů,? ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti;? peněžité pohledávky upisovatele budou započteny ve výši 5.800.000,- Kč ( slovy: pětmilionůosmsettisíc korun českých ) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu;? dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky ve výši 5.800.000,- Kč ( slovy: pětmilionůosmsettisíc korun českých ) zaniknou a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů