Trendy

138 334 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-3 696 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

101 365 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 20.10.2015 U Habrovky 247/11, Krč, 140 00 Praha 4

Historické adresy

28.11.2007 - 20.10.2015 Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 14000

28191331

DIČ

od 19.5.2008

CZ28191331

Datová schránka

xbjfap6

Historické názvy

28.11.2007 - 30.6.2008

MOTOR BOHEMIA a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12749

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 22.12.2009

22 000 000 Kč

Historické jmění

30.6.2008 - 22.12.2009

16 200 000 Kč

28.11.2007 - 30.6.2008

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 20.9.2014

86- 6336160267 / 0100

... více účtů (celkem 6) najdete zde

Provozovny

od 30.6.2015

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Martinská čtvrť 2032, 744 01, Frenštát pod Radhoštěm

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 14. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 14. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 14. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 30. června 2008 : Společnost byla sloučena se zanikající společností MOTOR-GEAR s.r.o., sídlem Frenštát pod Radhoštěm, Martinská čtvrť 1800, PSČ 744 01, IČ 25360540, zapsané v obchodním rejstříku ve Společnost byla sloučena se zanikající společností MOTOR-GEAR s.r.o., sídlem Frenštát pod Radhoštěm, Martinská čtvrť 1800, PSČ 744 01, IČ 25360540, zapsané v obchodním rejstříku ve...deném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 15304, přičemž na společnost přešlo jmění zanikající společnosti MOTOR GEAR s.r.o. na základě smlouvy o fúzi ze dne 26.5.2008. Rozhodný den fúze byl 1.1.2008. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 22. října 2009 - 22. prosince 2009 : Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti MOTOR-GEAR a.s. o zvýšení základního kapitálu ze dne dvacátého-třetího září roku dvatisícedev... ět (23.9.2009):a) Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti obchodní společnosti MOTOR-GEAR a.s. ze stávající výše 16.200.000,- Kč (slovy: šestnáctmilionů-dvěstětisíc korun českých) o částku ve výši 5.800.000,- Kč (slovy: pětmilionůosmset-tisíc korun českých ) na 22.000.000,- Kč ( slovy: dvacetdvamiliony korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál Společnosti ve výši 16.200.000,-Kč je v plném rozsahu splacen.b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 29 ks ( slovy: dvacetidevíti kusy ) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 200.000,- Kč ( slovy: dvěstětisíc korun českých ); emisní kurs všech upisovaných akcií bude činit částku ve výši 5.800.000,- Kč ( slovy: pětmilionůosmsettisíc korun českých ), tedy emisní kurs každé jedné upisované akcie bude činit částku ve výši 200.000,- Kč ( slovy: dvěstětisíc korun českých ).c) Jediný akcionář Společnosti se svého práva na přednostní úpis akcií před přijetím tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti vzdal;d) Akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je pan Ing. Pavel Lacko, rodné číslo 55-05-09/0855, bytem Frenštát pod Radhoštěm, U Rybníka 1697 (dále též jen ?předem určený zájemce?).e) bez využití přednostního práva lze upsat akcie v notářské kanceláři JUDr. Jarmily Valigurové, notáře v Ostravě, ul. 28. října 41/3138, PSČ 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava; představenstvo společnosti je povinno ve lhůtě tří dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze nebo od zápisu tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku oznámit předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným počátek běhu lhůty pro upsání akcie s tím, že akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 90 ( devadesát ) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to vše s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;f) připouští započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, tedy pana Ing. Pavla Lacka, vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií; tato pohledávka bude započtena proti peněžitým pohledávkám předem určeného zájemce za Společností na vrácení poskytnutých peněžních prostředků vyplývajících z těchto závazků:z titulu Smlouvy o půjčce uzavřené mezi panem Ing. Pavlem Lackem jako věřitelem a společností MOTOR-GEAR a.s. jako dlužníkem dne 11.1.2008, a to pro částku ve výši 4.500.000,- Kč ( slovy: čtyřimilionypětsettisíc korun českých );z titulu Smlouvy o půjčce uzavřené mezi panem Ing. Pavlem Lackem jako věřitelem a společností MOTOR-GEAR a.s. jako dlužníkem dne 12.3.2008, a to pro částku ve výši 1.300.000,- Kč ( slovy: jedenmiliontřistatisíc korun českých );g) Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě 90 ( devadesáti ) dnů ode dne úpisu nových akcií společnosti. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným nejpozději první den běhu této lhůty. Současně s tím zašle nebo předá představenstvo Společnosti předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení.h) Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto :? smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů,? ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti;? peněžité pohledávky upisovatele budou započteny ve výši 5.800.000,- Kč ( slovy: pětmilionůosmsettisíc korun českých ) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu;? dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky ve výši 5.800.000,- Kč ( slovy: pětmilionůosmsettisíc korun českých ) zaniknou a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů