Trendy

1 186 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 996 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

10 450 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 10.7.2014 Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

4.6.2012 - 10.7.2014 Praha 1 - Hradčany, Pohořelec 112/24, PSČ 11800
19.11.2007 - 4.6.2012 Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 11000

28191480

DIČ

Není plátce DPH

1.11.2008 - 18.1.2016

CZ28191480

Datum vzniku

19. listopadu 2007

Datová schránka

763dhe6

Historické názvy

28.7.2008 - 4.6.2012

CPI - Residential, a.s.

19.11.2007 - 28.7.2008

Stearns, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12755

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.8.2008

12 600 000 Kč

Historické jmění

19.11.2007 - 21.8.2008

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Provozovny

od 9.12.2009

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Václavské náměstí 1601/47, 110 00, Praha - Nové Město

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 10. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 10. července 2014 - 6. ledna 2017 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 10. července 2014 - 6. ledna 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 2
  • 28. července 2008 - 21. srpna 2008 : Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 10.600.000,-- Kč (desetmilionůšestsettisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nep... řipouští.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 106 (jednostošest) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. Upsání všech 106 (jednostošesti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - obchodní společnosti Včela, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, IČ 000 32 468, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 11932, dále též jen "určitý zájemce".Akcie je možno upsat v advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI, na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovních dnech od 8,00 do 12,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dvacet jeden den a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Stearns, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do dvaceti jednoho dne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Emisní kurs 106 (jednostošesti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno činí 10.603.970,-- Kč (desetmilionůšestsettřitisícedevětsetsedmdesát korun českých).Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného soudem ustanoveným znalcem a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Emisní kurs 106 (jednostošesti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno bude nejpozději do dvaceti jednoho dne ode dne upsání akcií splacen nepeněžitým vkladem, který tvoří pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 303 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Košíře. Tato nemovitost je zapsána v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1825 pro obec Praha a katastrální území Košíře.Zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, což je osvědčeno i písemnou zprávou představenstva společnosti dle § 204, odstavce 3) obchodního zákoníku.Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 28/3088-2008 ze dne 26. června 2008 soudního znalce Ing. Františka Cigánka ustanoveného usnesením Městského soudu v Praze ze dne 9. června 2008 pod č.j. 2 Nc 4689/2008-10, které nabylo právní moci dne 18. června 2008. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 10.603.970,-- Kč (desetmilionůšestsettřitisícedevětsetsedmdesát korun českých).Za nepeněžitý vklad výše popsaný bude vydáno 106 (jednostošest) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno.Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemného prohlášení podle § 60, odst. 1 obchodního zákoníku v advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI, na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovní dny od 9,00 do 12,00 hodin a faktickým předáním nepeněžitého vkladu. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů