Trendy

22 360 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-8 275 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

263 830 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 24.9.2015 Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

29.11.2007 - 24.9.2015 Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 11000

28197283

DIČ

od 1.3.2010

CZ28197283

Datum vzniku

29. listopadu 2007

Datová schránka

2ckerkr

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12863

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 16.5.2011

87 000 000 Kč

Historické jmění

29.11.2007 - 16.5.2011

2 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2600180665 / 2010

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 13. února 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
  • 8. srpna 2011 : Na základě projetku vnitrostátní fúze schváleného dne 19. července 2011 došlo k fúzi sloučením obchodních společností Kerina, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PS Na základě projetku vnitrostátní fúze schváleného dne 19. července 2011 došlo k fúzi sloučením obchodních společností Kerina, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PS...Č 110 00, identifikační číslo 281 97 283 a Relax Centrum Ostrava a.s., se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00, identifikační číslo 258 59 188 (dále jen "Fúze"). Fúzí došlo k zániku obchodní společnosti Relax Centrum Ostrava a.s., se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00, identifikační číslo 259 59 188 a obchodní jmění této zanikající obchodní společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešlo na nástupnickou obchodní společnost Kerina, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, identifikační číslo 281 97 283. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 13. února 2014 - 9. dubna 2018 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 13. února 2014 - 9. dubna 2018 : Počet členů statutárního orgánu: 2
  • 4. května 2011 - 16. května 2011 : Jako jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti Kerina, a.s.Základní kapitál společnosti se zvýší o částku ... 85.000.000,-- Kč (slovy osmdesátpětmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 850 (osmsetpadesát) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.Upsání všech 850 (osmsetpadesát) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři společnosti Czech Property Investments, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, IČ 427 16 161, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1115, (dále jen "Czech Property Investments, a.s." nebo jen "určitý zájemce"), který tímto rovněž využije svého přednostního práva na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku.Akcie je možno upsat na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 21 (dvacetjeden) den a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.Určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Kerina, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným nebo předaným určitému zájemci, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do 21 (dvacetijednoho) dne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých).Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem.Peněžitý vklad je určitý zájemce jako upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 21 (dvacetijednoho) dne ode dne upsání akcií, a to na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00.Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti Kerina, a.s. ve výši 85.000.000,-- Kč (slovy osmdesátpětmilionů korun českých) za určitým zájemcem společností Czech Property Investments, a.s. z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena část jistiny peněžité pohledávky společnosti Czech Property Investments, a.s. za společností Kerina, a.s. ve výši 85.000.000,-- Kč (slovy osmdesátpětmilionů korun českých) z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 13. srpna 2010 mezi společností Czech Property Investments, a.s., na straně jedné jako věřitelem, a společností Kerina, a.s., na straně druhé jako dlužníkem, jejímž předmětem bylo poskytnutí úvěru ve výši EUR 5.700.000,-- (pětmilionůsedmsettisíc eur).Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti Kerina, a.s. určitému zájemci při úpisu akcií. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů