Trendy

13 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-10 313 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

77 041 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 14.9.2015 Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

30.11.2007 - 14.9.2015 Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 11000

28199201

DIČ

od 1.11.2008

CZ28199201

Datum vzniku

30. listopadu 2007

Datová schránka

jfddhdz

Historické názvy

30.11.2007 - 29.10.2008

Alivera, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12904

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.11.2008

107 800 000 Kč

Historické jmění

30.11.2007 - 19.11.2008

2 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 7.5.2015

2124533 / 5800

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 27. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 27. května 2014 - 20. ledna 2017 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 27. května 2014 - 20. ledna 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 2
  • 29. října 2008 - 19. listopadu 2008 : Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 105.800.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.- Na zvýšení základního kapitálu... bude upsáno 1058 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu a nebudou kótované.- Upsání všech 1058 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - družstvu Družstvo Land, se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00, IČ 273 72 928, zapsanému v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle Dr, číslo vložky 6312, (dále též jen "Družstvo Land" nebo jen "určitý zájemce").- Akcie je možno upsat v advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI, na adrese Praze 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovních dny od 9.00 do 12.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 21 (dvacetjeden) den a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.- Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.- Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Alivera, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zapsaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do 21 (dvacetijedna) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.- Emisní kurz 1058 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno činí 105.870.049,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného soudem ustanoveným znalcem a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio.- Emisní kurs upsaných akcií bude splacen nejpozději do dvacátéhoprvního dne ode dne upsání akcií nepeněžitým vkladem, který tvoří nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Ústí nad Labem, pro obec Ústí nad Labem a katastrální území Krásné Březno, na listu vlastnictví číslo 883, a to:- pozemek p. č. 758/1 o výměře 1021 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/6 o výměře 2342 m2, orná půda,- pozemek p. č. 758/7 o výměře 952 m2, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek p. č. 758/8 o výměře 2306 m2, orná půda,- pozemek p. č. 758/9 o výměře 2298 m2, orná půda,- pozemek p. č. 758/10 o výměře 5087 m2, orná půda,- pozemek p. č. 758/11 o výměře 2302 m2, orná půda,- pozemek p. č. 758/12 o výměře 2311 m2, orná půda,- pozemek p. č. 758/13 o výměře 5080 m2, orná půda,- pozemek p. č. 758/14 o výměře 458 m2, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek p. č. 758/15 o výměře 95 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/16 o výměře 94 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/18 o výměře 47 m2, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek p. č. 758/19 o výměře 660 m2, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek p. č. 758/22 o výměře 950 m2, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek p. č. 758/23 o výměře 295 m2, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek p. č. 758/24 o výměře 44 m2, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek p. č. 758/25 o výměře 1996 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/28 o výměře 2922 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/29 o výměře 62 m2, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek p. č. 758/30 o výměře 119 m2, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek p. č. 758/35 o výměře 2591 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/43 o výměře 202 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/45 o výměře 423 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/46 o výměře 175 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/47 o výměře 1981 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/48 o výměře 403 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/51 o výměře 469 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/52 o výměře 327 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/53 o výměře 878 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/54 o výměře 1330 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/55 výměře 91 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/56 o výměře 76 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/57 o výměře 129 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/58 o výměře 472 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/60 o výměře 172m2, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek p. č. 758/61 o výměře 129 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/62 o výměře 412 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/63 o výměře 1236 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/64 o výměře 258 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/65 o výměře 219 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/66 o výměře 998 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/67 o výměře 423 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/68 o výměře 484 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/69 o výměře 253 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/70 o výměře 342 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/71 o výměře 4809 m2, orná půda,- pozemek p. č. 758/72 o výměře 91 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/73 o výměře 206 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/74 o výměře 1780 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/75 o výměře 2588 m2, orná půda- pozemek p. č. 758/85 o výměře 908 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/86 o výměře 486 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/93 o výměře 271 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/94 o výměře 4 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/95 o výměře 244 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/96 o výměře 88 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/97 o výměře 204 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/98 o výměře 366 m2, orná půda,- pozemek p. č. 758/99 o výměře 70 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/100 o výměře 681 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/101 o výměře 137 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/102 o výměře 50 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/103 o výměře 4617 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/104 o výměře 26 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/105 o výměře 238 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/106 o výměře 2501 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 758/107 o výměře 895 m2, orná půda,- pozemek p. č. 759 o výměře 248 m2, trvalý travní porost,- pozemek p. č. 760 o výměře 382 m2, ostatní plocha,- pozemek p. č. 767/3 o výměře 265 m2, zastavěná plocha a nádvoří,- budova č. p. 613, část obce - Krásné Březno, způsob využití - jiná stavba, stojící na pozemcích p. č. 767/3 a p. č. 767/19 (LV 169),- budova bez čp/če, způsob využití - jiná stavba, stojící na pozemku p. č. 758/7,- budova bez čp/če, způsob využití - jiná stavba, stojící na pozemku p. č. 758/14,- budova bez čp/če, způsob využití - stavba technického vybavení, stojící na pozemku p. č. 758/18,- budova bez čp/če, způsob využití - jiná stavba, stojící na pozemku p. č. 758/19,- budova bez čp/če, způsob využití - jiná stavba, stojící na pozemku p. č. 758/22,- budova bez čp/če, způsob využití - jiná stavba, stojící na pozemku p. č. 758/23,- budova bez čp/če, způsob využití - jiná stavba, stojící na pozemku p. č. 758/24,- budova bez čp/če, způsob využití - jiná stavba, stojící na pozemku p. č. 758/29,- budova bez čp/če, způsob využití - jiná stavba, stojící na pozemku p. č. 758/30,- budova bez čp/če, způsob využití - jiná stavba, stojící na pozemku p. č. 758/60vše v katastrálním území Krásné Březno, (dále též jen "nepeněžitý vklad").Zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, což je osvědčeno i písemnou zprávou představenstva společnosti dle § 204, odstavce 3) obchodního zákoníku.Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 47/3107-2008 ze dne 10. října 2008 soudního znalce Ing. Františka Cigánka, tj. soudního znalce ustanoveného usnesením Městského soudu v Praze ze dne 16. září 2008 č.j. 2 Nc 5076/2008-20, které nabylo právní moci dne 19. září 2008. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 105.870.049,- Kč.Za nepeněžitý vklad výše popsaný bude vydáno 1058 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno.Nepeněžitý vklad spočívající v nemovitostech je splacen předložením písemného prohlášení určitého zájemce o vložení nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti podle § 60 obchodního zákoníku, které proběhne v advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI, na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00 v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin a faktickým předáním nemovitostí společnosti.- Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů