Trendy

184 577 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

21 990 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 947 472 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 30.7.2015 Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

30.11.2007 - 30.7.2015 Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 11000

28199448

DIČ

od 24.10.2011

CZ28199448

Datum vzniku

30. listopadu 2007

Datová schránka

x4jd3eg

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12914

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.10.2011

130 540 000 Kč

Historické jmění

11.4.2011 - 24.10.2011

122 000 000 Kč

30.11.2007 - 11.4.2011

2 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 13.11.2014

CZ7827000000002102704542

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 29. dubna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 29. dubna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 29. dubna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 2
  • 24. října 2011 : Na základě projektu fúze schváleného dne 4.10.2011 došlo k fúzi sloučením obchodních společností Farhan, a.s., se sídlem Praha 1, Václvské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, IČ 281 99 44 Na základě projektu fúze schváleného dne 4.10.2011 došlo k fúzi sloučením obchodních společností Farhan, a.s., se sídlem Praha 1, Václvské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, IČ 281 99 44...8 a Office Center Stodůlky DELTA a.s., se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00, IČ 279 13 236 (dále jen "Fúze"). Fúzí došlo k zániku obchodní společnosti Office Center Stodůlky DELTA a.s., se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00, IČ 279 13 236 a obchodní jmění této zanikající obchodní společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešlo na nástupnickou obchodní společnost Farhan, a.s., se sídlem Praha 1, Václvské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, IČ 281 99 448. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 1. dubna 2011 - 11. dubna 2011 : Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti Farhan, a.s.Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 120.000... .000,- Kč (slovy jednostodvacetmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1200 (jedentisícdvěstě) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.Upsání všech 1200 (jedentisícdvěstě) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci ? stávajícímu jedinému akcionáři společnosti Czech Property Investments, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, IČ 427 16 161, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1115, (dále jen "Czech Property Investments, a.s." nebo jen "určitý zájemce"), který tímto rovněž využije svého přednostního práva na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku.Akcie je možno upsat na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 21 (dvacetjeden) den a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.Určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Farhan, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným nebo předaným určitému zájemci, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do 21 (dvacetijednoho) dne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých).Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem.Peněžitý vklad je určitý zájemce jako upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 21 (dvacetijednoho) dne ode dne upsání akcií, a to na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00.Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti Farhan, a.s. ve výši 120.000.000,-- Kč (slovy jednostodvacetmilionů korun českých) za určitým zájemcem společností Czech Property Investments, a.s. z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena část jistiny peněžité pohledávky společnosti Czech Property Investments, a.s. za společností Farhan, a.s. ve výši 120.000.000,-- Kč (slovy jednostodvacetmilionů korun českých) z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 21. prosince 2010 mezi společností Czech Property Investments, a.s., na straně jedné jako věřitelem, a společností Farhan, a.s., na straně druhé jako dlužníkem, jejímž předmětem bylo poskytnutí půjčky ve výši 275.000.000,-- Kč (dvěstěsedmdesátpětmilionů korun českých) a další půjčky do výše 4.000.000,-- Kč (čtyřimiliony korun českých) .Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti Farhan, a.s. určitému zájemci při úpisu akcií. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů