Trendy

9 047 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-2 561 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

104 601 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 30.11.2007 Slaný, Pražská 357, PSČ 27401

28199456

DIČ

od 1.1.2018

CZ28199456

1.1.2014 - 31.12.2014

CZ28199456

Datová schránka

herdmvk

Historické názvy

27.2.2015 - 12.5.2015

ČSS - nemovitosti, a.s.

30.11.2007 - 27.2.2015

ČSS - nemovitosti, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12915

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 8.10.2013

102 000 000 Kč

Historické jmění

7.3.2013 - 8.10.2013

47 000 000 Kč

30.11.2007 - 7.3.2013

2 000 000 Kč

30.11.2007 - 30.11.2007

2 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 12.1.2018

43- 1280730247 / 0100

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 25. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 25. června 2014 - 12. května 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 25. června 2014 - 12. května 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 27. září 2013 - 8. října 2013 : Valná hromada ze dne 10.09. 2013 v rámci revokace svého rozhodnutí ze dne 27.08.2013 rozhodla o tomto zvýšení základního kapitálu:a) zvýšení základního kapitálu společnosti z částk... y 47.000.000,- Kč (čtyřicetsedm milionů korun českých) o 55.000.000,- Kč (padesátpět milionů korun českých) na celkových 102.000.000,- Kč (jednostodva milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, b) bere na vědomí, že důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zvýšení majetkové a finanční stability společnosti, přičemž nepeněžitý vklad je přímo využitelný k podnikatelským aktivitám společnosti a navrhované zvýšení základního kapitálu koresponduje se střednědobými podnikatelskými záměry společnosti, c) schvaluje vyloučení přednostního práva všech akcionářů k úpisu nových akcií, když důvodem vyloučení přednostního práva k úpisu akcií je nabídka úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost EcoPoint, a.s. se sídlem v Praze 4, Modřany, Barrandova 409, PSČ 143 00, IČ 273 75 251, d) stanoví, že na splacení akcií ve výši 55.000.000,- Kč bude použit nepeněžitý vklad z majetku jediného akcionáře, a to společnosti EcoPoint, a.s. oceněný posudkem soudního znalce jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze, pana Ing. Milana Pavlovského vyhotoveného dne 22.07.2013, č. posudku 2405/131/06-13, částkou ve výši 55.000.000,- Kč a schvaluje započtení částky ve výši 55.000.000,- Kč na hodnotu nepeněžitého vkladu, kterým bude: pozemky č.parc. St. 472, St. 620, St. 630, St.873, St.874, St.875, St.877, St.878, St.879,St. 880, rodinný dům č.p. 916 na pozemku St. 879, stavba bez č.p. na pozemku č.parc. St.472, stavba bez č.p. na pozemku č.parc. St. 630, stavba bez č.p. na pozemku č.parc. St.873, stavba bez č.p. na pozemku č.parc. St. 874, stavba bez č.p. na pozemku č.parc. St.875, stavba bez č.p. na pozemku č.parc. St. 876 (LV.č.66 - pozemek jiného vlastníka), stavba bez č.p. na pozemku č.parc. St.1645 (LV.č.1502 - pozemek jiného vlastníka), stavba bez č.p. na pozemku č.parc. St. 877, stavba bez č.p. na pozemku č.parc. St.878, stavba bez č.p. na pozemku č.parc. St. 880, vše v obci a katastrálním území Kralupy nad Vltavou, zapsané na LV.č. 3377 zapsané u Katastrálního úřadu u Středočeského kraje, katastrální pracoviště Mělník. e) stanoví, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním novým akcií v počtu 275 ks, kmenových akcií znějících na majitele, vydaných v listinné podobě, každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, emisní kurz každé jedné akcie činí 200.000,- Kč a výše emisního ážia činí 0,- Kč,f) stanoví lhůtu pro upisování akcií, kterou jsou 2 (dva) dny ode dne zápisu usnesení z valné hromady ze dne 10.09.2013 o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, g) předem určený zájemce - společnost EcoPoint, a.s. splatí 100 % emisního kursu jím upsaných akcií v sídle společnosti ve lhůtě do 2 (dvou) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku na základě dnešního rozhodnutí valné hromady a předáním prohlášení spolu s předáním nemovitostí je vklad splacen,h) pověřuje představenstvo společnosti, aby ve smyslu ust. § 209 odst. 2 obch. zákoníku provedlo příslušné právní úkony spojené se zvýšením základního kapitálu a vydáním nových akcií. zobrazit více skrýt více
  • 2. září 2013 - 27. září 2013 : Valná hromada ze dne 27.08.2013 rozhodla o tomto zvýšení základního kapitálu :a) zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 47.000.000,-Kč ( čtyřicetsedm milionů korun česk... ých) o 55.000.000,-Kč ( padesátpět milionů korun českých) na celkových 102.000.000,-Kč (jednostodva milionů korun českých ) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, b) bere na vědomí, že důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zvýšení majetkové a finanční stability společnosti přičemž nepeněžitý vklad je přímo využitelný k podnikatelským aktivitám společnosti a navrhované zvýšení základního kapitálu koresponduje se střednědobými podnikatelskými záměry společnosti, c) schvaluje, vyloučení přednostního práva všech akcionářů k úpisu nových akcií, když důvodem vyloučení přednostního práva k úpisu akcií je nabídka úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost EcoPoint, a.s. se sídlem v Praze 4, Modřany, Barrandova 409, PSČ 143 00, IČ 273 75 251, d) stanoví, že na splacení akcií ve výši 55.000.000,-Kč bude použit nepeněžitý vklad z majetku jediného akcionáře a to společnosti EcoPoint, a.s. oceněný posudkem soudního znalce jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze, pana Ing. Milana Pavlovského vyhotoveného dne 22.07.2013, č. posudku 2405/131/06-13 částkou ve výši 55.000.000,-Kč a schvaluje započtení částky ve výši 55.000.000,-Kč na hodnotu nepeněžitého vkladu kterým bude: pozemky č.parc. St. 472, St. 620, St. 630, St.873, St.874, St.875, St.877, St.878, St.879,St. 880, rodinný dům č.p. 916 na pozemku St.879, stavba bez č.p. na pozemku č.parc. St.472, stavba bez č.p. na pozemku č.parc. St. 630, stavba bez č.p. na pozemku č.parc. St.873, stavba bez č.p. na pozemku č.parc. St. 874, stavba bez č.p. na pozemku č.parc. St.875, stavba bez č.p. na pozemku č.parc. St. 876 (LV.č.66- pozemek jiného vlastníka), stavba bez č.p. na pozemku č.parc. St.1645 ( LV.č.1502- pozemek jiného vlastníka), stavba bez č.p. na pozemku č.parc. St. 877, stavba bez č.p. na pozemku č.parc. St.878, stavba bez č.p. na pozemku č.parc. St. 870, vše v obci a katastrálním území Kralupy nad Vltavou, zapsané na LV.č. 3377 zapsané u Katastrálního úřadu u Středočeského kraje, katastrální pracoviště Mělník. e) stanoví, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním novým akcií v počtu 275 ks, kmenových akcií znějících na majitele, vydaných v listinné podobě, každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč, emisní kurz každé jedné akcie činí 200.000,-Kč a výše emisního ážia činí 0,-Kč,f) stanoví, lhůtu pro upisování akcií, kterou jsou 2 (dva) dny ode dne zápisu usnesení z valné hromady ze dne 27.08.2013 o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, g) předem určený zájemce společnost EcoPoint, a.s. splatí 100 % emisního kursu jím upsaných akcií v sídle společnosti ve lhůtě do 2 ( dvou) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. l obchodního zákoníku před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku na základě dnešního rozhodnutí valné hromady a předáním prohlášení spolu s předáním nemovitostí je vklad splacen,h) pověřuje představenstvo společnosti, aby ve smyslu ust. § 209 odst. 2 obch. zákoníku provedlo příslušné právní úkony spojené se zvýšením základního kapitálu a vydáním nových akcií. zobrazit více skrýt více
  • 23. ledna 2013 - 7. března 2013 : Valná hromada dne 11.12.2012 rozhodla:a) o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 2.000.000,-Kč ( dva miliony korun českých) o 45.000.000,- Kč ( čtyřicetpět milionů k... orun českých) na celkových 47.000.000,-Kč ( čtyřicet sedm milionů korun českých ) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, b) bere na vědomí, že důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zvýšení majetkové a finanční stability společnosti přičemž nepeněžitý vklad je přímo využitelný k podnikatelským aktivitám společnosti a navrhované zvýšení základního kapitálu koresponduje se střednědobými podnikatelskými záměry společnosti, c) schvaluje, vyloučení přednostního práva všech akcionářů k úpisu nových akcií, když důvodem vyloučení přednostního práva k úpisu akcií je nabídka úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost České sběrné suroviny a.s. se sídlem v Praze 9, Nademlejnská 600/1, PSČ 190 00, IČ 601 94 162, d) stanoví, že na splacení akcií v celkové výši 45.000.000,- Kč bude použit nepeněžitý vklad majetku společnosti České sběrné suroviny a.s. oceněný posudkem soudního znalce jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze pod č.j. 2 Nc 5749/2012-16, které nabylo právní moci dnem 30.11.2012, pana Ing. Milana Pavlovského, vyhotoveného dne 30.11.2012, č. posudku 2515-2-08-12 jako souhrnného posudku 18 areálů a oceněného celkovou částkou ve výši 45.000.000,--Kč a schvaluje započtení částky ve výši 45.000.000,--Kč na hodnotu nepeněžitého vkladu kterým budou: - budova bez čp./če., způsob využití objekt občanské vybavenosti, postavená na pozemku parc. č. st. 1701, pozemek parc. č. st. 1701, vše v katastrálním území Mladá Boleslav, , - budova bez čp./če., způsob využití jiná stavba, postavená na pozemku parc. č. st. 527, pozemek parc. č. st. 527 , pozemek parc. č. 116/4 vše v katastrálním území Mikovice u Kralup nad Vltavou, - budova čp. 5 způsob využití objekt k bydlení, postavená na pozemku parc. č. st. 12/1, pozemek parc. č. st. 12/1, vše v katastrálním území Neratovice, - budova čp. 357 způsob využití rodinný dům, postavená na pozemku parc. č. 514, budova bez čp./če., způsob využití objekt občanské vybavenosti, postavená na pozemku č. 1545, pozemek parc. č. st. 514 , pozemek parc. č. st. 1545 , pozemek parc. č. 1762/1 , vše v katastrálním území Slaný, - budova bez čp./če., způsob využití objekt občanské vybavenosti, postavená na pozemku č. st. 1068/3 a pozemku č. st. 1068/4, vše v katastrálním území Staré Benátky, - pozemek parc. č. 33/4 pozemek v katastrálním území Motyčín, obec Kladno, - budova čp. 2609 způsob využití jiná stavba, postavená na pozemku parc. č. 2507/3, pozemek parc. č. 2507/1, pozemek parc. č. 2507/3, pozemek parc. č. 2507/4 , pozemek parc. č. 2508/12 , pozemek parc. č. 2508/13 ,pozemek parc. č. 2508/14 vše v katastrálním území Mělník, - budova čp. 380 způsob využití rodinné dům, postavená na pozemku parc. č. 5698, pozemek parc. č. 5695/1, pozemek parc. č. 5695/2 , pozemek parc. č. 5695/3 , pozemek parc. č. 5697/1 , pozemek parc. č. 5697/3 , pozemek parc. č. 5697/5 , pozemek parc. č. 5698 , pozemek parc. č. 5699/4 , vše v katastrálním území Kladno, obec Kladno, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno ,- pozemek parc. č. 3674/2 , pozemek parc. č. 3674/13 , pozemek parc. č. 3717 , pozemek parc. č. 3718, vše v katastrálním území Kročehlavy, - budova čp. 1978 způsob využití jiná stavba, postavená na pozemku parc. č. st. 183/1, pozemek parc. č. st. 183/1 , pozemek parc. č. 186 vše v katastrálním území Brandýs nad Labem, - budova čp. 1339 způsob využití jiná stavba, postavená na pozemku parc. č. 129/3, pozemek parc. č. st. 129/3 , pozemek parc. č. 129 vše v katastrálním území Český Brod, - budova čp. 46 způsob využití jiná stavba, postavená na pozemku parc. č. st. 945, pozemek parc. č. st. 945 , pozemek parc. č. 489/3 v katastrálním území Davle, - budova bez čp./če. způsob využití jiná stavba, postavená na pozemku parc. č. st. 822, pozemek parc. č. st. 822 , pozemek parc. č. st. 823 , pozemek parc. č. 236/1 , pozemek parc. č. 236/2 , pozemek parc. č. 236/3, pozemek parc. č. 236/6 , pozemek parc. č. 295/2 , pozemek parc. č. 296/9 , pozemek parc. č. 296/17 vše v katastrálním území Hnidousy, - budova čp. 806 způsob využití jiná stavba, postavená na pozemku parc. č. 1909, pozemek parc. č. 1899/2 , pozemek parc. č. 1908/3, pozemek parc. č. 1908/4 , pozemek parc. č. 1909 , pozemek parc. č. 1910 v katastrálním území Hořovice, - budova čp. 866 způsob využití jiná stavba, postavená na pozemku parc. č. 1127/2, pozemek parc. č. 1127/1, pozemek parc. č. 1127/2 vše v katastrálním území Chodov, - budova čp. 40 způsob využití objekt k bydlení, postavená na pozemku parc. č. st. 76/2, budova bez čp./če. způsob využití stavba pro administrativu, postavená na pozemku parc. č. st. 416, budova bez čp./če. způsob využití jiná stavba, postavená na pozemku parc. č. st. 417, budova bez čp./če. způsob využití jiná stavba, postavená na pozemku parc. č. st. 422, pozemek parc. č. st. 76/2 , pozemek parc. č. st. 416 , pozemek parc. č. st. 417 , pozemek parc. č. st. 422 a pozemek parc. č. 589/8 vše v katastrálním území Líbeznice.e) stanoví, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním novým akcií v počtu 225 ks, kmenových akcií znějících na majitele vydaných v listinné podobě, každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč, emisní kurz každé jedné akcie činí 200.000,-Kč a výše emisního ážia činí 0,-Kč , f) stanoví, lhůtu pro upisování akcií, kterou je jeden měsíc ode dne zápisu usnesení z valné hromady ze dne 11.12.2012 o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, g) předem určený zájemce společnost České sběrné suroviny a.s. splatí 100 % emisního kursu jím upsaných akcií v sídle společnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. l obchodního zákoníku před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku na základě dnešního rozhodnutí valné hromady a předáním prohlášení spolu s předáním nemovitostí je vklad splacen, h) pověřuje představenstvo společnosti, aby ve smyslu ust. § 209 odst. 2 obch. zákoníku provedlo příslušné právní úkony spojené se zvýšením základního kapitálu a vydáním nových akcií . zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů