Trendy

49 608 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

-22 177 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

1 890 264 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 30.11.2007 Odolena Voda - Dolínek, U Letiště 374, PSČ 25070

28199472

DIČ

od 20.12.2007

CZ28199472

Datová schránka

jrzexy2

Historické názvy

30.11.2007 - 11.5.2015

Letiště Vodochody a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12916

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 2.12.2011

1 979 800 000 Kč

Historické jmění

1.1.2009 - 2.12.2011

1 859 800 000 Kč

30.11.2007 - 1.1.2009

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Brandýs nad Labem

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

107- 90500227 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 14.2.2014

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • U Letiště 374, 250 70, Odolena Voda - Dolínek

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. března 2016 : Na základě smlouvy o prodeji a koupi části závodu ze dne 28. prosince 2015 došlo k převodu části závodu společnosti Letiště Vodochody a.s. se sídlem Odolena Voda - Dolínek, U Letiš Na základě smlouvy o prodeji a koupi části závodu ze dne 28. prosince 2015 došlo k převodu části závodu společnosti Letiště Vodochody a.s. se sídlem Odolena Voda - Dolínek, U Letiš...tě 374, 250 70, IČ: 281 99 472 na společnost AERO Vodochody AEROSPACE a.s. se sídlem Odolena Voda - Dolínek, U Letiště 374, 250 70, IČ: 241 94 204. Doklad o koupi části závodu společnosti Letiště Vodochody a.s. byl za společnost AERO Vodochody AEROSPACE a.s. uložen do sbírky listin obchodního rejstříku dne 4. ledna 2016. zobrazit více skrýt více
  • 13. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 5. října 2011 - 2. prosince 2011 : Společnost AERO Vodochody a.s., vykonávající působnost valné hromady společnosti Letiště Vodochody a.s.: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Letiště Vodochody a.... s. ze stávající výše 1.859.800.000,- Kč o částku 120.000.000,- Kč na částku 1.979.800.000,- Kč upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; b) rozhoduje, že bude upisováno šest set kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč; c) rozhoduje, že emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč činí 200.000,- Kč; d) určuje, že všechny akcie společnosti budou upsány jediným akcionářem společnosti Letiště Vodochody a.s. - společností AERO Vodochody a.s.; e) určuje, že všechny akcie společnosti budou upsány v sídle společnosti Letiště Vodochody a.s. ve smlouvě o upsání akcií ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení o počátku běhu této lhůty společnosti AERO Vodochody a.s. s tím, že toto oznámení bude doručeno společnosti AERO Vodochody a.s. ve lhůtě 15 dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře společnosti AERO Vodochody a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti Letiště Vodochody a.s. do obchodního rejstříku a jeho přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Letiště Vodochody a.s. obsahujícího zapsané usnesení jediného akcionáře společnosti AERO Vodochody a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti Letiště Vodochody a.s. do obchodního rejstříku; f) určuje, že akcie budou splaceny v sídle společnosti AERO Vodochody a.s. ve lhůtě 30 dnů ode dne upsání akcií společnosti; g) určuje, že celý emisní kurs upisovatelem upsaných akcií bude splacen výhradně započtením pohledávky společnosti AERO Vodochody a.s. proti pohledávce společnosti Letiště Vodochody a.s. na splacení emisního kursu akcií upsaných společností AERO Vodochody a.s.; h) souhlasí se započtením pohledávky společnosti AERO Vodochody a.s. ve výši 120.000.000,- Kč proti pohledávce společnosti Letiště Vodochody a.s. na splacení emisního kurzu šesti set kusů nových akcií v celkové výši 120.000.000,- Kč. Pohledávka společnosti AERO Vodochody a.s. vůči společnosti Letiště Vodochody a.s.vznikla na základě smlouvy o úvěru uzavřené dne 16.9.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.12.2009, dodatku č. 2 ze dne 16.9.2010 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 15.8.2011, kterou společnost AERO Vodochody a.s., jakožto věřitel, poskytla společnosti Letiště Vodochody a.s., jakožto dlužníkovi, finanční prostředky ve výši 120.000.000,- Kč; i) schvaluje následující postup pro uzavření dohody o započtení shora uvedené pohledávky společnosti AERO Vodochody a.s. proti pohleávce společnosti Letiště Vodochody a.s. na splacení emisního kursu nových akcií: - společnost Letiště Vodochody a.s. zašle návrh dohody o započtení společnosti AERO Vodochody a.s. do 15 dnů ode dne , kdy dojde k uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností Letiště Vodochody a.s. a společností AERO Vodochody a.s.; - dohoda o započtení bude mezi společností Letiště Vodochody a.s. a společnsotí AERO Vodochody a.s. uzavřena do 15 dnů ode dne, kdy bude návrh společnosti Letiště Vodochody a.s. na uzavření dohody o započtení doručen společnosti AERO Vodochody a.s. nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro uzavření dohody o započení bude sídlo společnosti Letiště Vodochody a.s., a to každý pracovní den od 8.00 do 17.00 hodin. zobrazit více skrýt více
  • 4. prosince 2008 - 1. ledna 2009 : Dne 1.12.2008 rozhodl jediný akcionář společnosti navrhovatele o zvýšení základního kapitálu společnosti navrhovatele upsáním nových akcií, a to o částku 1,857.800.000,- Kč na novo... u sumární výši základního kapitálu 1,859.800.000,- Kč upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem. Uvedené rozhodnutí je obsaženo v notářském zápisu č.j. NZ 409/2008, N 439/2008 ze dne 1.12.2008, pořízeném JUDr. Janou Vaňkovou, notářem se sídlem v Praze:1. Rozhoduji o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Vodochody a.s., se sídlem Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ 250 70, identifikační číslo 281 99 472, z dosavadní výše základního kapitálu 2,000.000,-Kč (tj. slovy: dva miliony korun českých) o částku 1.857.800.000,- Kč (tj. slovy: jedna miliarda osm set padesát sedm milionů osm set tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 1.859.800.000,-Kč (tj. jedna miliarda osm set padesát devět milionů osm set tisíc korun českých). -----------------Základní kapitál Společnosti se zvýší upsáním nových akcií dle ustanovení §203 a násl. Obchodního zákoníku o částku 1.857.800.000,- Kč (tj. slovy: jedna miliarda osm set padesát sedm milionů osm set tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu Společnosti 1.859.800.000,-Kč (tj. jedna miliarda osm set padesát devět milionů osm set tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. -------------2. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno vydáním 9 289 ks (tj. slovy: devíti tisíc dvou set osmdesáti devíti kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých) znějících na jméno. Všechny akcie budou v listinné podobě a nebudou kótované. ------------------------------------------------------S nově emitovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. -------------------3. Upsání všech akcií, tzn. 9 289 ks (tj. slovy: devíti tisíc dvou set osmdesáti devíti kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých) znějících na jméno, bude realizováno neveřejným úpisem a bude nabídnuto předem určenému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři, a to obchodní společnosti AERO Vodochody a.s., se sídlem Odolena Voda, Dolínek, U Letiště 374, PSČ 250 70, identifikační číslo 281 99 472 (dále též jen ?Jediný akcionář?). --------------------------Vyslovuji souhlas s tím, aby všechny akcie emitované ke zvýšení základního kapitálu upsal předem určený zájemce - jediný akcionář Společnosti, tj. obchodní společnost AERO Vodochody a.s., se sídlem Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ 250 70, identifikační číslo 000 10 545, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ve vložce 449, oddíl B, dnem 2. ledna 1991, jako výlučný vlastník nemovitostí, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu. ----------------------------4. Akcie je možno upsat v sídle obchodní společnosti Letiště Vodochody a.s., na adrese Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště 374, PSČ 250 70, v pracovních dnech v době od 8:00 (tj. slovy: osmi hodin) do 16:00 hod. (tj. slovy: šestnácti hodin) ve lhůtě 15 (tj. slovy: patnácti) dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva obchodní společnosti Letiště Vodochody a.s., předem určenému zájemci ? Jedinému akcionáři, o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s návrhem Smlouvy o upsání akcií. Písemné oznámení o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře do obchodního rejstříku zašle obchodní společnost Letiště Vodochody a.s. předem určenému zájemci ? tj. Jedinému akcionáři - doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh Smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------5. Předem určený zájemce ? Jediný akcionář - upisuje akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci (3) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů. --------------------------------------------------------------6. Emisní kurs upisovaných akcií je roven nominální hodnotě akcie, tj. 200.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých) na jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých). Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem dle bodu 7 tohoto rozhodnutí. ------------------------------------------------------------7. Nepeněžitý vklad spočívá ve vkladu nemovitostí, a to pozemků a staveb uvedených, popsaných a oceněných ke dni 27.11.2008, ve znaleckém posudku č. N 30064/08 znalce ? společnosti EQUITA Consulting s.r.o., IČ: 257 61 421, se sídlem Praha 1, Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ve vložce 67860, oddíl C, znaleckého ústavu zapsaného Rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR dne 23.7.2008 pod čj. 91/2008-OD-ZN/11 do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znalecké činnosti v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění uvedeným tamtéž, na částku 1.857.817.000,-Kč (tj. jedna miliarda osm set padesát sedm milionů osm set sedmnáct tisíc korun českých), a to:----? budova č.p. 374 na stavební parcele č. 288,? budova na stavební parcele č. 224,? pozemková parcela č. 232 o výměře 2932 m2,? stavební parcela č. 288 o výměře 1080 m2,? stavební parcela č. 290 o výměře 273 m2,? stavební parcela č. 224 o výměře 949 m2,? pozemková parcela č. 227/1 o výměře 9 157 m2,? pozemková parcela č. 227/3 o výměře 2965 m2,? pozemková parcela č. 227/4 o výměře 455 m2,? pozemková parcela č. 258/4 o výměře 7286 m2,? pozemková parcela č. 258/5 o výměře 4838 m2,? pozemková parcela č. 258/6 o výměře 237 m2,? pozemková parcela č. 258/7 o výměře 1485 m2,? pozemková parcela č. 258/9 o výměře 24687 m2,? pozemková parcela č. 258/10 o výměře 55 m2,? pozemková parcela č. 258/11 o výměře 158 m2,? pozemková parcela č. 258/12 o výměře 451 m2,zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 806, k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha ?východ,? budova na stavební parcele č. 77,? stavební parcela č. 77o výměře 680 m2,? pozemková parcela č. 236/1 o výměře 225511 m2,? pozemková parcela č. 236/5 o výměře 125811 m2,? pozemková parcela č. 236/6 o výměře 37811 m2,? pozemková parcela č. 236/7 o výměře 3888 m2,? pozemková parcela č. 236/8 o výměře 4054 m2,? pozemková parcela č. 236/9 o výměře 1399 m2,? pozemková parcela č. 236/10 o výměře 45614 m2,? pozemková parcela č. 236/11 o výměře 1057 m2,? pozemková parcela č. 236/12 o výměře 3238 m2,? pozemková parcela č. 236/16 o výměře 936 m2,? pozemková parcela č. 289/6 o výměře 263 m2,? pozemková parcela č. 504/2 o výměře 42 m2,a pozemek ve zjednodušené evidenci (parcela původního pozemkového katastru)? pozemková parcela č. PK 255/1 o výměře 277 m2,zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 303, k.ú. Hoštice u Vodochod, obec Vodochody, okres Praha ? východ,? pozemková parcela č. 337 o výměře 94508 m2,a pozemky ve zjednodušené evidenci (parcely původního pozemkového katastru):? pozemková parcela č. PK 336 o výměře 19406 m2,? pozemková parcela č. PK 329 o výměře 5355 m2,? pozemková parcela č. PK 331 o výměře 13635 m2,? pozemková parcela č. PK 333 o výměře 6499 m2,zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 14, k.ú. a obec Klíčany, okres Praha ? východ,dále spoluvlastnický podíl ve výši id. 10/16 na těchto parcelách ve zjednodušené evidenci (parcely původního pozemkového katastru v k.ú. Klíčany:? pozemková parcela č. PK 335 o výměře 22306 m2,? pozemková parcela č. PK 330 o výměře 9668 m2,? pozemková parcela č. PK 332 o výměře 1291 m2,? pozemková parcela č. PK 334 o výměře 20210 m2,zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 245, k.ú. a obec Klíčany, okres Praha ? východ,? budova na stavební parcele č. 140,? budova na stavební parcele č. 141,? stavební parcela č. 140 o výměře 81 m2,? stavební parcela č. 141 o výměře 19 m2,? pozemková parcela č. 39/25 o výměře 48962 m2,? pozemková parcela č. 39/40 o výměře 1978 m2,? pozemková parcela č. 39/41 o výměře 18915 m2,? pozemková parcela č. 39/42 o výměře 26435 m2,? pozemková parcela č. 39/43 o výměře 3686 m2,? pozemková parcela č. 39/44 o výměře 159 m2,? pozemková parcela č. 39/45 o výměře 24841 m2,? pozemková parcela č. 46/3 o výměře 292 m2,? pozemková parcela č. 39/39 o výměře 34522 m2,? pozemková parcela č. 39/1 o výměře 295 097 m2,? pozemková parcela č. 53/1 o výměře 55002 m2,? pozemková parcela č. 53/7 o výměře 25193 m2,? pozemková parcela č. 52/1 o výměře 1627 m2,? pozemková parcela č. 53/5 o výměře 4924 m2,? pozemková parcela č. 54/1 o výměře 45221 m2,? pozemková parcela č. 155/2 o výměře 37352 m2,? pozemková parcela č. 32/1 o výměře 38859 m2,? pozemková parcela č. 39/48 o výměře 277 m2,? pozemková parcela č. 39/49 o výměře 39539 m2,? pozemková parcela č. 47/1 o výměře 6529 m2,? pozemková parcela č. 47/2 o výměře 7530 m2,? pozemková parcela č. 48/1 o výměře 23322 m2,? pozemková parcela č. 48/2 o výměře 32316 m2,? pozemková parcela č. 48/3 o výměře 491 m2,? pozemková parcela č. 168/1 o výměře 233 m2,zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 4, k.ú. a obec Máslovice, okres Praha ? východ,? budova na stavební parcele č. 197,? budova na stavební parcele č. 413,? budova na stavební parcele č. 424,? stavební parcela č. 196 o výměře 54 m2,? stavební parcela č. 197 o výměře 235 m2,? stavební parcela č. 413 o výměře 60 m2,? stavební parcela č. 424 o výměře 85 m2,? pozemková parcela č. 101/2 o výměře 6553 m2,? pozemková parcela č. 101/3 o výměře 24966 m2,? pozemková parcela č. 101/4 o výměře 7241 m2,? pozemková parcela č. 101/5 o výměře 10203 m2,zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 202, k.ú. a obec Postřižín, okres Praha ? východ? budova na stavební parcele č. 147,? budova na stavební parcele č. 148,? budova na stavební parcele č. 150,? stavební parcela č. 147 o výměře 51 m2,? stavební parcela č. 148 o výměře 87 m2,? stavební parcela č. 150 o výměře 37 m2,? pozemková parcela č. 223/1 o výměře 227031 m2,? pozemková parcela č. 223/2 o výměře 11033 m2,? pozemková parcela č. 223/3 o výměře 235 m2,? pozemková parcela č. 223/4 o výměře 769 m2,? pozemková parcela č. 223/5 o výměře 36719 m2,? pozemková parcela č. 223/6 o výměře 22 m2,? pozemková parcela č. 223/7 o výměře 8531 m2,? pozemková parcela č. 223/8 o výměře 190 m2,? pozemková parcela č. 223/9 o výměře 67 m2,? pozemková parcela č. 223/10 o výměře 773 m2,? pozemková parcela č. 223/11 o výměře 34640 m2,? pozemková parcela č. 223/12 o výměře 7707 m2,? pozemková parcela č. 223/13 o výměře 1504 m2,? pozemková parcela č. 223/14 o výměře 2154 m2,? pozemková parcela č. 223/15 o výměře 23705 m2,? pozemková parcela č. 223/16 o výměře 1771 m2,? pozemková parcela č. 223/17 o výměře 240 m2,? pozemková parcela č. 223/18 o výměře 3665 m2,? pozemková parcela č. 223/19 o výměře 15156 m2,? pozemková parcela č. 223/20 o výměře 2756 m2,? pozemková parcela č. 223/21 o výměře 16589 m2,? pozemková parcela č. 223/22 o výměře 42873 m2,? pozemková parcela č. 223/23 o výměře 182344 m2,? pozemková parcela č. 223/24 o výměře 1074 m2,? pozemková parcela č. 223/25 o výměře 175 m2,? pozemková parcela č. 223/26 o výměře 189 m2,? pozemková parcela č. 223/27 o výměře 2312 m2,? pozemková parcela č. 223/28 o výměře 20666 m2,? pozemková parcela č. 223/29 o výměře 3742 m2,? pozemková parcela č. 223/30 o výměře 998 m2,? pozemková parcela č. 223/31 o výměře 10585 m2,? pozemková parcela č. 223/32 o výměře 6247 m2,? pozemková parcela č. 223/33 o výměře 17542 m2,? pozemková parcela č. 223/34 o výměře 3229 m2,? pozemková parcela č. 223/35 o výměře 6917 m2,? pozemková parcela č. 223/36 o výměře 528 m2,? pozemková parcela č. 223/37 o výměře 64 m2,? pozemková parcela č. 223/38 o výměře 29 m2,? pozemková parcela č. 223/39 o výměře 261 m2,? pozemková parcela č. 223/40 o výměře 9933 m2,? pozemková parcela č. 223/41 o výměře 4272 m2,? pozemková parcela č. 223/42 o výměře 841 m2,? pozemková parcela č. 223/43 o výměře 18093 m2,? pozemková parcela č. 223/44 o výměře 103984 m2,? pozemková parcela č. 223/45 o výměře 1229 m2,? pozemková parcela č. 311/1 o výměře 262 m2,? pozemková parcela č. 311/2 o výměře 333 m2,? pozemková parcela č. 311/3 o výměře 46 m2,? pozemková parcela č. 311/4 o výměře 53 m2,? pozemková parcela č. 343 o výměře 126 m2,zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 303, k.ú. Vodochody u Prahy, obec Vodochody, okres Praha ? východ,? pozemková parcela č. 465/1 o výměře 90095 m2,? pozemková parcela č. 465/2 o výměře 3280 m2,? pozemková parcela č. 465/3 o výměře 4 m2,? pozemková parcela č. 465/4 o výměře 571 m2,? pozemková parcela č. 465/5 o výměře 77 m2,zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 23, k.ú. a obec Zlončice, okres Praha ? východ,a další stavby nezapsané v katastru nemovitostí:? radiomaják ? bližná, parc.č. st. 180, k.ú. Panenské Břežany,? oplocení letiště,? osvětlení VPD,? ukládací nádrž k benzínu,--? kanalizace VPD,? buňka,? buňka pro strážné,? kompenzační kruh P181,? stání cisteren,? buňka,? předzávodní část,? osvětlení předzávodní část,? čekárna u autobusového nádraží,? letecká věž, parc. č. st. 197, k.ú. Postřižín,? anténní domek, parc. č. st. 150, k.ú. Vodochody,? piloti ZVS P148, parc.č. st. 148, k.ú. Vodochody,? garáže a dílna ZVS P147, parc.č. st. 147, k.ú. Vodochody,? ubytovna C3 P 77, parc.č. st. 224, k.ú. Dolínek,? topná přípojka,? komunikace C3, parc. č. 227/3, k.ú. Dolínek,? vodovod pro C3,? kanalizace dešťová C3,? kanalizace splašková C3,? kabelová přípojka,? kompenzace ? sociální domek, parc.č. 140, k.ú. Máslovice,? kompenzace ? přípojka,? kompenzace domek A B, parc. č. st. 141, k.ú. Máslovice,? objekt správy provozu 135, parc.č. st. 424, k.ú. Postřižín,? objekt správy provozu VP150, parc.č. 413, k.ú. Postřižín,? komunikační plochy.Vklad spočívající ve vkladu všech shora uvedených nemovitostí bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle Společnosti na adrese Odolena Voda, Dolínek, U Letiště 374, PSČ 250 70, předáním prohlášení předem určeného zájemce ? Jediného akcionáře - s jeho úředně ověřeným podpisem v souladu s ustanovením §60 odst. (1) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů a předáním nemovitostí,--------------------------------------------------------------------8. Nepeněžitý vklad, a to nemovitosti uvedené výše pod bodem 7 byl v souladu s ustanovením §59 odst. (3) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, popsán a oceněn znaleckým posudkem č. N 30064/08 znalce ? společnosti EQUITA Consulting s.r.o., IČ: 257 61 421, se sídlem Praha 1, Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ve vložce 67860, oddíl C, znaleckého ústavu zapsaného Rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR dne 23.7.2008 pod čj. 91/2008-OD-ZN/11 do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znalecké činnosti v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění uvedeným tamtéž. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Městský soud v Praze usnesením ze dne 14.11.2008 č.j. 2Nc 5381/2008 -12, které nabylo právní moci dne 24.11.2008. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 1.857.817.000,-Kč (tj. slovy: jedna miliarda osm set padesát sedm milionů osm set sedmnáct tisíc korun českých) a na nepeněžitý vklad předem určeného zájemce ? Jediného akcionáře se započítává částkou 1.857.800.000,-Kč (tj. slovy: jedna miliarda osm set padesát sedm milionů osm set tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 9 289 ks (tj. slovy: devět tisíc dvě stě osmdesát devět kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých) znějících na jméno. ----------------------------------------------------------Celková hodnota nepeněžitého vkladu tak, jak je výše popsán, stanovená citovaným znaleckým posudkem, činí 1.857.817.000,-Kč (tj. slovy: jedna miliarda osm set padesát sedm milionů osm set sedmnáct tisíc korun českých) a na nepeněžitý vklad předem určeného zájemce ? Jediného akcionáře se započítává částkou 1.857.800.000,-Kč (tj. slovy: jedna miliarda osm set padesát sedm milionů osm set tisíc korun českých). ---------------9. Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci ? Jedinému akcionáři -vydáno 9 289 ks (tj. slovy: devět tisíc dvě stě osmdesát devět kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých) znějících na jméno.----------------------------------------------------------------------------------------10. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je důležitý zájem Společnosti vlastnit nemovitosti, které budou sloužit k rozvoji podnikatelských aktivit obchodní společnosti Letiště Vodochody a.s., tj. k výstavbě a provozování letiště. V případě, že by nebyl předmět vkladu do Společnosti vložen, musela by si jej Společnost pronajmout nebo odkoupit. Předmět vkladu může Společnost nabýt do vlastnictví jen od svého jediného akcionáře. Nabytí věcí, které tvoří nepeněžitý vklad, formou vkladu do základního kapitálu je pro Společnost nejvýhodnějším řešením a je v důležitém zájmu Společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 14. října 2008 - 18. listopadu 2008 : Dne 3.10.2008 rozhodl jediný akcionář společnosti navrhovatele o zvýšení základního kapitálu společnosti navrhovatele upsáním nových akcií, a to o částku 1,672.000.000,- Kč na novo... u sumární výši základního kapitálu 1,674.000.000,- Kč upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem. Uvedené rozhodnutí je obsaženo v notářském zápisu č.j. NZ 339/2008, N 265/2008 ze dne 3.10.2008, pořízeném JUDr. Janou Vaňkovou, notářem se sídlem v Praze:1. Rozhoduji o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Vodochody a.s., se sídlem Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ 250 70, identifikační číslo 281 99 472, z dosavadní výše základního kapitálu 2,000.000,-Kč (tj. slovy: dva miliony korun českých) o částku 1.672.000.000,-Kč (tj. slovy: jedna miliarda šest set sedmdesát dva miliony korun českých) na novou výši základního kapitálu 1.674.000.000,-Kč (tj. slovy: jedna miliarda šest set sedmdesát čtyři miliony korun českých).Základní kapitál Společnosti se zvýší upsáním nových akcií dle ustanovení §203 a násl. Obchodního zákoníku o částku 1.672.000.000,- Kč (tj. slovy: jedna miliarda šest set sedmdesát dva milióny korun českých). Upisování akcií nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští.2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 8.360 ks (tj. slovy: osmi tisíc tří set šedesáti kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých), znějících na jméno. Všechny akcie budou v listinné podobě a nebudou kótované. S nově emitovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny.3. Upsání všech nových akcií, tzn. 8.360 ks (tj. slovy: osmi tisíc tří set šedesáti kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých) znějících na jméno, bude realizováno neveřejným úpisem a bude nabídnuto předem určenému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři, a to obchodní společnosti AERO Vodochody a.s., se sídlem Odolena Voda, Dolínek, U Letiště 374, PSČ 250 70, identifikační číslo 281 99 472 (dále též jen ?Jediný akcionář?).Já, obchodní společnost AERO Vodochody a.s., se sídlem Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ 250 70, identifikační číslo 000 10 545, jediný akcionář obchodní společnosti Letiště Vodochody a.s., se sídlem Odolena Voda, Dolínek, U Letiště 374, PSČ 250 70, identifikační číslo 281 99 472, vyslovuji souhlas s tím, aby všechny akcie emitované ke zvýšení základního kapitálu Společnosti upsal předem určený zájemce, a to jediný akcionář Společnosti, tedy obchodní společnost AERO Vodochody a.s., se sídlem Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ 250 70, identifikační číslo 000 10 545, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ve vložce 449, oddíl B, dnem 2. ledna 1991, jako výlučný vlastník nemovitostí, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu.4. Akcie je možno upsat v sídle obchodní společnosti Letiště Vodochody a.s., na adrese Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště 374, PSČ 250 70, v pracovních dnech v době od 8:00 (tj. slovy: osmi hodin) do 16:00 hod. (tj. slovy: šestnácti hodin) ve lhůtě 30 (tj. slovy: třiceti) dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva obchodní společnosti Letiště Vodochody a.s., předem určenému zájemci o tom, že došlo k zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a že usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku nabylo právní moci, spolu s návrhem Smlouvy o upsání akcií. Písemné oznámení o tom, že došlo k zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku, zašle obchodní společnost Letiště Vodochody a.s. předem určenému zájemci ? tj. jedinému akcionáři - doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh Smlouvy o upsání akcií.5. Předem určený zájemce ? Jediný akcionář - upisuje akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v §205 odstavci (3) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.6. Emisní kurs upisovaných akcií je roven nominální hodnotě akcií, tj. 200.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých) na jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých). Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem dle bodu 7 tohoto rozhodnutí.7. Nepeněžitý vklad spočívá ve vkladu nemovitostí, a tobudova č.p. 374 na stavební parcele č. 288, stavební parcela č. 232 o výměře 2 932 m2, stavební parcela č. 288 o výměře 1 080 m2, stavební parcela č. 290 o výměře 273 m2, pozemková parcela č. 227/1 o výměře 9 157 m2, pozemková parcela č. 227/3 o výměře 2 965 m2, pozemková parcela č. 227/4 o výměře 455 m2, pozemková parcela č. 258/10 o výměře 55 m2, pozemková parcela č. 258/11 o výměře 158 m2, pozemková parcela č. 258/12 o výměře 451 m2, pozemková parcela č. 258/4 o výměře 7 286 m2, pozemková parcela č. 258/5 o výměře 4 838 m2, pozemková parcela č. 258/6 o výměře 237 m2, pozemková parcela č. 258/7 o výměře 1 485 m2 a pozemková parcela č. 258/9 o výměře 24 687 m2, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 806, k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha ? východ, spoluvlastnický podíl ve výši id. 19/90 na pozemkové parcele č. 183 o výměře 18 800 m2 zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 148, k.ú. Hoštice u Vodochod, obec Vodochody, okres Praha ? východ, pozemková parcela č. 236/1 o výměře 225 511 m2, pozemková parcela č. 236/5 o výměře 125 811 m2, pozemková parcela č. 236/6 o výměře 37 811 m2, pozemková parcela č. 236/7 o výměře 3 888 m2, pozemková parcela č. 236/8 o výměře 4 054 m2, pozemková parcela č. 236/9 o výměře 1 399 m2, pozemková parcela č. 236/10 o výměře 45 614 m2, pozemková parcela č. 236/11 o výměře 1 057 m2, pozemková parcela č. 236/12 o výměře 3 238 m2, pozemková parcela č. 236/16 o výměře 936 m2, pozemková parcela č. 255/1 o výměře 277 m2, pozemková parcela č. 289/6 o výměře 263 m2 a pozemková parcela č. 504/2 o výměře 42 m2, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 303, k.ú. Hoštice u Vodochod, obec Vodochody, okres Praha - východ, pozemková parcela č. 337 o výměře 94 508 m2. zapsaná v katastru nemovitostí na LV č. 14, k.ú. a obec Klíčany, okres Praha ? východ, budova bez č.p./č.e. na stavební parcele č. 140, budova bez č.p./č.e. na stavební parcele č. 141, stavební parcela č. 140 o výměře 81 m2, stavební parcela č. 141 o výměře 19 m2, pozemková parcela č. 155/2 o výměře 37 352 m2, pozemková parcela č. 32/1 o výměře 38 859 m2, pozemková parcela č. 39/1 o výměře 295 097 m2, pozemková parcela č. 39/25 o výměře 48 926 m2, pozemková parcela č. 39/39 o výměře 34 522 m2, pozemková parcela č. 39/40 o výměře 1 978 m2, pozemková parcela č. 39/41 o výměře 18 915 m2, pozemková parcela č. 39/42 o výměře 26 435 m2, pozemková parcela č. 39/43 o výměře 3 686 m2, pozemková parcela č. 39/44 o výměře 159 m2, pozemková parcela č. 39/45 o výměře 24 841 m2, pozemková parcela č. 39/48 o výměře 277 m2, pozemková parcela č. 39/49 o výměře 39 539 m2, pozemková parcela č. 46/3 o výměře 292 m2, pozemková parcela č. 47/1 o výměře 6 529 m2, pozemková parcela č. 47/2 o výměře 7 530 m2, pozemková parcela č. 48/1 o výměře 23 322 m2, pozemková parcela č. 48/2 o výměře 32 316 m2, pozemková parcela č. 52/1 o výměře 1 627 m2, pozemková parcela č. 53/1 o výměře 55 002 m2, pozemková parcela č. 53/5 o výměře 4 924 m2, pozemková parcela č. 53/7 o výměře 25 193 m2 a pozemková parcela č. 54/1 o výměře 45 221 m2, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 4, k.ú. a obec Máslovice, okres Praha - východ, budova bez č.p./č.e. na stavební parcele č. 197, stavební parcela č. 196 o výměře 54 m2, stavební parcela č. 197 o výměře 235 m2, pozemková parcela č. 101/2 o výměře 6 553 m2, pozemková parcela č. 101/3 o výměře 25 111 m2, pozemková parcela č. 101/4 o výměře 7 241 m2 a pozemková parcela č. 101/5 o výměře 10 203 m2, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 202, k.ú. a obec Postřižín, okres Mělník, budova bez č.p./č.e. na stavební parcele č. 147, budova bez č.p./č.e. na stavební parcele č. 148, budova bez č.p./č.e. na stavební parcele č. 150, stavební parcela č. 147 o výměře 51 m2, stavební parcela č. 148 o výměře 87 m2, stavební parcela č. 149 o výměře 126 m2, stavební parcela č. 150 o výměře 37 m2, pozemková parcela č. 223/1 o výměře 227 031 m2, pozemková parcela č. 223/2 o výměře 11 033 m2, pozemková parcela č. 223/3 o výměře 235 m2, pozemková parcela č. 223/4 o výměře 769 m2, pozemková parcela č. 223/5 o výměře 36 719 m2, pozemková parcela č. 223/6 o výměře 22 m2, pozemková parcela č. 223/7 o výměře 8 531 m2, pozemková parcela č. 223/8 o výměře 190 m2, pozemková parcela č. 223/9 o výměře 67 m2, pozemková parcela č. 223/10 o výměře 773 m2, pozemková parcela č. 223/11 o výměře 34 640 m2, pozemková parcela č. 223/12 o výměře 7 707 m2, pozemková parcela č. 223/13 o výměře 1 504 m2, pozemková parcela č. 223/14 o výměře 2 154 m2, pozemková parcela č. 223/15 o výměře 23 705 m2, pozemková parcela č. 223/16 o výměře 1 771 m2, pozemková parcela č. 223/17 o výměře 240 m2, pozemková parcela č. 223/18 o výměře 3 665 m2, pozemková parcela č. 223/19 o výměře 15 156 m2, pozemková parcela č. 223/20 o výměře 2 756 m2, pozemková parcela č. 223/21 o výměře 16 589 m2, pozemková parcela č. 223/22 o výměře 42 873 m2, pozemková parcela č. 223/23 o výměře 182 344 m2, pozemková parcela č. 223/24 o výměře 1 074 m2, pozemková parcela č. 223/25 o výměře 175 m2, pozemková parcela č. 223/26 o výměře 189 m2, pozemková parcela č. 223/27 o výměře 2 312 m2, pozemková parcela č. 223/28 o výměře 20 666 m2, pozemková parcela č. 223/29 o výměře 3 742 m2, pozemková parcela č. 223/30 o výměře 998 m2, pozemková parcela č. 223/31 o výměře 10 585 m2, pozemková parcela č. 223/32 o výměře 6 247 m2, pozemková parcela č. 223/33 o výměře 17 542 m2, pozemková parcela č. 223/34 o výměře 3 229 m2, pozemková parcela č. 223/35 o výměře 6 917 m2, pozemková parcela č. 223/36 o výměře 528 m2, pozemková parcela č. 223/37 o výměře 64 m2, pozemková parcela č. 223/38 o výměře 29 m2, pozemková parcela č. 223/39 o výměře 261 m2, pozemková parcela č. 223/40 o výměře 9 933 m2, pozemková parcela č. 223/41 o výměře 4 272 m2, pozemková parcela č. 223/42 o výměře 841 m2, pozemková parcela č. 223/43 o výměře 18 093 m2, pozemková parcela č. 223/44 o výměře 103 984 m2, pozemková parcela č. 223/45 o výměře 1 229 m2, pozemková parcela č. 311/1 o výměře 262 m2, pozemková parcela č. 311/2 o výměře 333 m2, pozemková parcela č. 311/3 o výměře 46 m2 a pozemková parcela č. 311/4 o výměře 53 m2. zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 303, k.ú. Vodochody u Prahy, obec Vodochody, okres Praha ? východ, pozemková parcela č. 465/1 o výměře 90 095 m2, pozemková parcela č. 465/2 o výměře 3 280 m2, pozemková parcela č. 465/3 o výměře 4 m2, pozemková parcela č. 465/4 o výměře 571 m2 a pozemková parcela č. 465/5 o výměře 77 m2, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 23, k.ú. a obec Zlončice, okres Mělník a dále další stavby nezapsané v katastru nemovitostí, které jsou příslušenstvím nebo součástí výše uvedených nemovitostí jako věci hlavní, přičemž stavby jsou popsané ve znaleckém posudku č. 1804AJ4755/07 ze dne 13.12.2007 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.10.2008, vypracovaném znalcem - společností NOVOTA a.s., se sídlem Klimentská 36, 110 00 Praha 1, IČ: 256 40 046, zapsaného Ministerstvem spravedlnosti ČR dne 20.7.1995 pod č.j. 275/94-OOD do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění v rozsahu upraveném Ministerstvem spravedlnosti ČR dne 13.2.2002 č.j. M-214/2022 pro ceny a odhady pro oceňování nemovitostí a staveb, oceňování podniků a jejich částí, včetně přezkoumání smluv o převodu nebo nájmu podniku nebo jeho části, posuzování proveditelnosti a rentability investičních projektů, ekonomické efektivnosti občanských a průmyslových staveb a podnikatelských záměrů, oceňování movitého majetku, včetně technologických zařízení, strojů, dopravních prostředků, spotřebního zboží, oceňování nehmotného majetku, majetkových práv a výrobně technických a obchodních poznatků, oceňování finančního majetku včetně cenných papírů, jejich derivátů a obchodních podílů, oceňování pohledávek, závazků a nároků ze životního pojištění a penzijního pojištění, oceňování obchodního jmění při přeměnách společností a přezkoumávání smluv o přeměnách obchodních společností včetně zpracování zpráv, přezkoumávání vztahů mezi propojenými osobami a vztahů mezi minoritními a majoritními akcionáři, přezkoumávání ovládacích smluv a smluv o převodu zisku, přezkoumávání činnosti členů statutárních orgánů z hlediska ekonomických zájmů, stanovování a posuzování přiměřené ceny nebo směnného poměru cenných papírů při povinné nabídce převzetí nebo nabídce na odkoupení a zjišťování hodnot vypořádacích podílů.Vklad spočívající ve vkladu všech shora uvedených nemovitostí bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle Společnosti na adrese Odolena Voda, Dolínek, U Letiště 374, PSČ 250 70, předáním prohlášení předem určeného zájemce s jeho úředně ověřeným podpisem v souladu s ustanovením §60 odst. (1) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů a předáním nemovitostí.8. Nepeněžitý vklad byl v souladu s ustanovením §59 odst. (3) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, popsán a oceněn:nemovitosti uvedené výše pod bodem 7 znaleckým posudkem 1804AJ4755/07 ze dne 13.12.2007 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.10.2008, který vypracoval znalecký ústav společnost NOVOTA a.s., se sídlem Klimentská 36, 110 00 Praha 1, IČ: 256 40 046, zapsaného Ministerstvem spravedlnosti ČR dne 20.7.1995 pod č.j. 275/94-OOD do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění v rozsahu upraveném Ministerstvem spravedlnosti ČR dne 13.2.2002 č.j. M-214/2022. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Městský soud v Praze usnesením ze dne 5.12.2007, č.j. 2Nc 6397/2007-12. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 1.672.000.000,-Kč (tj. slovy: jedna miliarda šest set sedmdesát dva milióny korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 8.360 ks (tj. slovy: osm tisíc tři sta šedesát kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých) každé akcie, znějících na jméno. Celková hodnota nepeněžitého vkladu tak, jak je výše popsán, stanovený citovaným znaleckým posudkem, činí 1.672.000.000,-Kč (tj. slovy: jedna miliarda šest set sedmdesát dva milióny korun českých).9. Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 8.360 ks (tj. slovy: osm tisíc tři sta šedesát kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých) každé akcie, znějících na jméno.--10. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je důležitý zájem Společnosti vlastnit nemovitosti, které budou sloužit k rozvoji podnikatelských aktivit obchodní společnosti Letiště Vodochody a.s., tj. k výstavbě a provozování letiště. V případě, že by nebyl předmět vkladu do Společnosti vložen, musela by si jej Společnost pronajmout nebo odkoupit. Předmět vkladu může Společnost nabýt do vlastnictví jen od svého jediného akcionáře. Nabytí věcí, které tvoří nepeněžitý vklad, formou vkladu do základního kapitálu je pro Společnost nejvýhodnějším řešením a je v důležitém zájmu Společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 17. prosince 2007 - 11. září 2008 : Dne 13.12.2007 rozhodl jediný akcionář společnosti navrhovatele o zvýšení základního kapitálu společnosti navrhovatele upsáním nových akcií, a to o částku 1,672.000.000,- Kč na nov... ou sumární výši základního kapitálu 1,674.000.000,- Kč upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem. Uvedené rozhodnutí je obsaženo v notářském zápisu č.j. NZ 489/2007, N 508/2007 ze dne 13.12.2007, pořízeném JUDr. Janou Vaňkovou, notářem se sídlem v Praze:1. Rozhoduji o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Vodochody a.s., se sídlem Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ 250 70, identifikační číslo 281 99 472, z dosavadní výše základního kapitálu 2,000.000,-Kč (tj. slovy: dva miliony korun českých) o částku 1.672.000.000,-Kč (tj. slovy: jedna miliarda šest set sedmdesát dva miliony korun českých) na novou výši základního kapitálu 1.674.000.000,-Kč (tj. slovy: jedna miliarda šest set sedmdesát čtyři miliony korun českých).Základní kapitál Společnosti se zvýší upsáním nových akcií dle ustanovení §203 a násl. Obchodního zákoníku o částku 1.672.000.000,- Kč (tj. slovy: jedna miliarda šest set sedmdesát dva milióny korun českých). Upisování akcií nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští.2. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno vydáním 8.360 ks (tj. slovy: osmi tisíc tři sta šedesáti kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých) znějících na jméno. Všechny akcie budou v listinné podobě a nebudou kótované.S nově emitovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny.3. Upsání všech akcií, tzn. 8.360 ks (tj. slovy: osmi tisíc tři sta šedesáti kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých) znějících na jméno, bude realizováno neveřejným úpisem a bude nabídnuto předem určenému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři, a to obchodní společnosti AERO Vodochody a.s., se sídlem Odolena Voda, Dolínek, U Letiště 374, PSČ 250 70, identifikační číslo 281 99 472 (dále též jen ?Jediný akcionář?).Vyslovuji souhlas s tím, aby všechny akcie emitované ke zvýšení základního kapitálu upsal předem určený zájemce - jediný akcionář Společnosti, tj. obchodní společnost AERO Vodochody a.s., se sídlem Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ 250 70, identifikační číslo 000 10 545, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ve vložce 449, oddíl B, dnem 2. ledna 1991, jako výlučný vlastník nemovitostí, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu.4. Akcie je možno upsat v sídle obchodní společnosti Letiště Vodochody a.s., na adrese Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště 374, PSČ 250 70, v pracovních dnech v době od 8:00 (tj. slovy: osmi hodin) do 16:00 hod. (tj. slovy: šestnácti hodin) ve lhůtě 15 (tj. slovy: patnácti) dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva obchodní společnosti Letiště Vodochody a.s., předem určenému zájemci, o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s návrhem Smlouvy o upsání akcií. Písemné oznámení o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku zašle obchodní společnost Letiště Vodochody a.s. předem určenému zájemci ? tj. jedinému akcionáři - doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh Smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku.5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci (3) Obchodního zákoníku.6. Emisní kurs upisovaných akcií je roven nominální hodnotě akcie, tj. 200.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých) na jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých). Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem dle bodu 7 tohoto rozhodnutí.7. Nepeněžitý vklad spočívá ve vkladu nemovitostí, a to:- budova č.p. 374 na stavební parcele č. 288, stavební parcela č. 232 o výměře 2 932 m2, stavební parcela č. 288 o výměře 1 080 m2, stavební parcela č. 290 o výměře 273 m2, pozemková parcela č. 227/1 o výměře 9 157 m2, pozemková parcela č. 227/3 o výměře 2 965 m2, pozemková parcela č. 227/4 o výměře 455 m2, pozemková parcela č. 258/10 o výměře 55 m2, pozemková parcela č. 258/11 o výměře 158 m2, pozemková parcela č. 258/12 o výměře 451 m2, pozemková parcela č. 258/4 o výměře 7 286 m2, pozemková parcela č. 258/5 o výměře 4 838 m2, pozemková parcela č. 258/6 o výměře 237 m2, pozemková parcela č. 258/7 o výměře 1 485 m2 a pozemková parcela č. 258/9 o výměře 24 687 m2, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 806, k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha - východ- spoluvlastnický podíl ve výši id. 19/90 na pozemkové parcele č. 183 o výměře 18 800 m2 zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 148, k.ú. Hoštice u Vodochod, obec Vodochody, okres Praha - východ- pozemková parcela č. 236/1 o výměře 225 511 m2, pozemková parcela č. 236/5 o výměře 125 811 m2, pozemková parcela č. 236/6 o výměře 37 811 m2, pozemková parcela č. 236/7 o výměře 3 888 m2, pozemková parcela č. 236/8 o výměře 4 054 m2, pozemková parcela č. 236/9 o výměře 1 399 m2, pozemková parcela č. 236/10 o výměře 45 614 m2, pozemková parcela č. 236/11 o výměře 1 057 m2, pozemková parcela č. 236/12 o výměře 3 238 m2, pozemková parcela č. 236/16 o výměře 936 m2, pozemková parcela č. 255/1 o výměře 277 m2, pozemková parcela č. 289/6 o výměře 263 m2 a pozemková parcela č. 504/2 o výměře 42 m2, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 303, k.ú. Hoštice u Vodochod, obec Vodochody, okres Praha - východ- pozemková parcela č. 337 o výměře 94 508 m2. zapsaná v katastru nemovitostí na LV č. 14, k.ú. a obec Klíčany, okres Praha - východ- budova bez č.p./č.e. na stavební parcele č. 140, budova bez č.p./č.e. na stavební parcele č. 141, stavební parcela č. 140 o výměře 81 m2, stavební parcela č. 141 o výměře 19 m2, pozemková parcela č. 155/2 o výměře 37 352 m2, pozemková parcela č. 32/1 o výměře 38 859 m2, pozemková parcela č. 39/1 o výměře 295 097 m2, pozemková parcela č. 39/25 o výměře 48 926 m2, pozemková parcela č. 39/39 o výměře 34 522 m2, pozemková parcela č. 39/40 o výměře 1 978 m2, pozemková parcela č. 39/41 o výměře 18 915 m2, pozemková parcela č. 39/42 o výměře 26 435 m2, pozemková parcela č. 39/43 o výměře 3 686 m2, pozemková parcela č. 39/44 o výměře 159 m2, pozemková parcela č. 39/45 o výměře 24 841 m2, pozemková parcela č. 39/48 o výměře 277 m2, pozemková parcela č. 39/49 o výměře 39 539 m2, pozemková parcela č. 46/3 o výměře 292 m2, pozemková parcela č. 47/1 o výměře 6 529 m2, pozemková parcela č. 47/2 o výměře 7 530 m2, pozemková parcela č. 48/1 o výměře 23 322 m2, pozemková parcela č. 48/2 o výměře 32 316 m2, pozemková parcela č. 52/1 o výměře 1 627 m2, pozemková parcela č. 53/1 o výměře 55 002 m2, pozemková parcela č. 53/5 o výměře 4 924 m2, pozemková parcela č. 53/7 o výměře 25 193 m2 a pozemková parcela č. 54/1 o výměře 45 221 m2, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 4, k.ú. a obec Máslovice, okres Praha - východ, budova bez č.p./č.e. na stavební parcele č. 197, stavební parcela č. 196 o výměře 54 m2, stavební parcela č. 197 o výměře 235 m2, pozemková parcela č. 101/2 o výměře 6 553 m2, pozemková parcela č. 101/3 o výměře 25 111 m2, pozemková parcela č. 101/4 o výměře 7 241 m2 a pozemková parcela č. 101/5 o výměře 10 203 m2, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 202, k.ú. a obec Postřižín, okres Mělník- budova bez č.p./č.e. na stavební parcele č. 147, budova bez č.p./č.e. na stavební parcele č. 148, budova bez č.p./č.e. na stavební parcele č. 150, stavební parcela č. 147 o výměře 51 m2, stavební parcela č. 148 o výměře 87 m2, stavební parcela č. 149 o výměře 126 m2, stavební parcela č. 150 o výměře 37 m2, pozemková parcela č. 223/1 o výměře 227 031 m2, pozemková parcela č. 223/2 o výměře 11 033 m2, pozemková parcela č. 223/3 o výměře 235 m2, pozemková parcela č. 223/4 o výměře 769 m2, pozemková parcela č. 223/5 o výměře 36 719 m2, pozemková parcela č. 223/6 o výměře 22 m2, pozemková parcela č. 223/7 o výměře 8 531 m2, pozemková parcela č. 223/8 o výměře 190 m2, pozemková parcela č. 223/9 o výměře 67 m2, pozemková parcela č. 223/10 o výměře 773 m2, pozemková parcela č. 223/11 o výměře 34 640 m2, pozemková parcela č. 223/12 o výměře 7 707 m2, pozemková parcela č. 223/13 o výměře 1 504 m2, pozemková parcela č. 223/14 o výměře 2 154 m2, pozemková parcela č. 223/15 o výměře 23 705 m2, pozemková parcela č. 223/16 o výměře 1 771 m2, pozemková parcela č. 223/17 o výměře 240 m2, pozemková parcela č. 223/18 o výměře 3 665 m2, pozemková parcela č. 223/19 o výměře 15 156 m2, pozemková parcela č. 223/20 o výměře 2 756 m2, pozemková parcela č. 223/21 o výměře 16 589 m2, pozemková parcela č. 223/22 o výměře 42 873 m2, pozemková parcela č. 223/23 o výměře 182 344 m2, pozemková parcela č. 223/24 o výměře 1 074 m2, pozemková parcela č. 223/25 o výměře 175 m2, pozemková parcela č. 223/26 o výměře 189 m2, pozemková parcela č. 223/27 o výměře 2 312 m2, pozemková parcela č. 223/28 o výměře 20 666 m2, pozemková parcela č. 223/29 o výměře 3 742 m2, pozemková parcela č. 223/30 o výměře 998 m2, pozemková parcela č. 223/31 o výměře 10 585 m2, pozemková parcela č. 223/32 o výměře 6 247 m2, pozemková parcela č. 223/33 o výměře 17 542 m2, pozemková parcela č. 223/34 o výměře 3 229 m2, pozemková parcela č. 223/35 o výměře 6 917 m2, pozemková parcela č. 223/36 o výměře 528 m2, pozemková parcela č. 223/37 o výměře 64 m2, pozemková parcela č. 223/38 o výměře 29 m2, pozemková parcela č. 223/39 o výměře 261 m2, pozemková parcela č. 223/40 o výměře 9 933 m2, pozemková parcela č. 223/41 o výměře 4 272 m2, pozemková parcela č. 223/42 o výměře 841 m2, pozemková parcela č. 223/43 o výměře 18 093 m2, pozemková parcela č. 223/44 o výměře 103 984 m2, pozemková parcela č. 223/45 o výměře 1 229 m2, pozemková parcela č. 311/1 o výměře 262 m2, pozemková parcela č. 311/2 o výměře 333 m2, pozemková parcela č. 311/3 o výměře 46 m2 a pozemková parcela č. 311/4 o výměře 53 m2. zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 303, k.ú. Vodochody u Prahy, obec Vodochody, okres Praha - východ- pozemková parcela č. 465/1 o výměře 90 095 m2, pozemková parcela č. 465/2 o výměře 3 280 m2, pozemková parcela č. 465/3 o výměře 4 m2, pozemková parcela č. 465/4 o výměře 571 m2 a pozemková parcela č. 465/5 o výměře 77 m2, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 23, k.ú. a obec Zlončice, okres Praha ? východa dále další stavby nezapsané v katastru nemovitostí, které jsou příslušenstvím nebo součástí výše uvedených nemovitostí jako věci hlavní, přičemž stavby jsou popsané ve znaleckém posudku č. 1804AJ4755/07 ze dne 13.12.2007 vypracované znalcem - společností NOVOTA a.s., se sídlem Klimentská 36, 110 00 Praha 1, IČ: 256 40 046, zapsaného Ministerstvem spravedlnosti ČR dne 20.7.1995 pod č.j. 275/94-OOD do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění v rozsahu upraveném Ministerstvem spravedlnosti ČR dne 13.2.2002 č.j. M-214/2022 pro ceny a odhady pro oceňování nemovitostí a staveb, oceňování podniků a jejich částí, včetně přezkoumání smluv o převodu nebo nájmu podniku nebo jeho části, posuzování proveditelnosti a rentability investičních projektů, ekonomické efektivnosti občanských a průmyslových staveb a podnikatelských záměrů, oceňování movitého majetku, včetně technologických zařízení, strojů, dopravních prostředků, spotřebního zboží, oceňování nehmotného majetku, majetkových práv a výrobně technických a obchodních poznatků, oceňování finančního majetku včetně cenných papírů, jejich derivátů a obchodních podílů, oceňování pohledávek, závazků a nároků ze životního pojištění a penzijního pojištění, oceňování obchodního jmění při přeměnách společností a přezkoumávání smluv o přeměnách obchodních společností včetně zpracování zpráv, přezkoumávání vztahů mezi propojenými osobami a vztahů mezi minoritními a majoritními akcionáři, přezkoumávání ovládacích smluv a smluv o převodu zisku, přezkoumávání činnosti členů statutárních orgánů z hlediska ekonomických zájmů, stanovování a posuzování přiměřené ceny nebo směnného poměru cenných papírů při povinné nabídce převzetí nebo nabídce na odkoupení a zjišťování hodnot vypořádacích podílů.Vklad spočívající ve vkladu všech shora uvedených nemovitostí bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle Společnosti na adrese Odolena Voda, Dolínek, U Letiště 374, PSČ 250 70, předáním prohlášení předem určeného zájemce s jeho úředně ověřeným podpisem v souladu s ustanovením §60 odst. (1) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů a předáním nemovitostí.8. Nepeněžitý vklad byl v souladu s ustanovením §59 odst. (3) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, popsán a oceněn: nemovitosti uvedené výše pod bodem 7 znaleckým posudkem 1804AJ4755/07 ze dne 13.12.2007, který vypracoval znalecký ústav společnost NOVOTA a.s., se sídlem Klimentská 36, 110 00 Praha 1, IČ: 256 40 046, zapsaného Ministerstvem spravedlnosti ČR dne 20.7.1995 pod č.j. 275/94-OOD do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění v rozsahu upraveném Ministerstvem spravedlnosti ČR dne 13.2.2002 č.j. M-214/2022. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Městský soud v Praze usnesením ze dne 5.12.2007, č.j. 2Nc 6397/2007-12. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 1.672.000.000,-Kč (tj. slovy: jedna miliarda šest set sedmdesát dva milióny korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 8.360 ks (tj. slovy: osm tisíc tři sta šedesát kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých) znějících na jméno.Celková hodnota nepeněžitého vkladu tak, jak je výše popsán, stanovený citovaným znaleckým posudkem, činí 1.672.000.000,-Kč (tj. slovy: jedna miliarda šest set sedmdesát dva milióny korun českých).9. Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 8.360 ks (tj. slovy: osm tisíc tři sta šedesát kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých) znějících na jméno.-------------------10. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je důležitý zájem Společnosti vlastnit nemovitosti, které budou sloužit k rozvoji podnikatelských aktivit obchodní společnosti Letiště Vodochody a.s., tj. k výstavbě a provozování letiště. V případě, že by nebyl předmět vkladu do Společnosti vložen, musela by si jej Společnost pronajmout nebo odkoupit. Předmět vkladu může Společnost nabýt do vlastnictví jen od svého jediného akcionáře. Nabytí věcí, které tvoří nepeněžitý vklad, formou vkladu do základního kapitálu je pro Společnost nejvýhodnějším řešením a je v důležitém zájmu Společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů