Trendy

250 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2010

Trendy

-2 tis. Kč

Ztráta za rok 2011

Trendy

10 738 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 14.6.2010 Praha 1, Masarykovo nábřeží 234/26, PSČ 11000

Historické adresy

25.3.2009 - 14.6.2010 Praha 1, Vodičkova 20/682, PSČ 11000
18.12.2007 - 25.3.2009 Praha 1, Václavské náměstí 793/36, PSČ 11000

28206061

DIČ

od 14.9.2009

CZ28206061

Datum vzniku

18. prosince 2007

Datová schránka

ibaevs4

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 13108

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.6.2008

4 800 000 Kč

Historické jmění

18.12.2007 - 17.6.2008

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 7.2.2014

2116736 / 5800

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 30. prosince 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 2. května 2008 - 17. června 2008 : Mimořádná valná hromada společnosti ze dne 24.4.2008 přijala toto rozhodnutí:Valná hromada společnosti LA SABANA a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu takto :Základní kapitál ... společnosti se zvyšuje z dosavadní jeho výše 2,000.000,- Kč (slovy dvamilionykorunčeských) o částku 2,800.000,-Kč (dvamilionyosmsettisíckorunčeských) na novou výši základního kapitálu 4,800.000,- Kč (slovy: čtyřimilionyosmsettisíckorunčeských)Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií společnosti v počtu 28 kusů (slovy dvacetosmkusů) o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy:stotisíckorunčeských) každá, v listinné podobě, znějících na majitele, tedy shodně jako u stávajících akcií. Žádný nový druh akcií se nevydává.Výše emisního kurzu u všech nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy:stotisíckorunčeských) činí 125.000,-Kč (slovy:stodvacetpěttisíckorunčeských) za jednu akcii. Emisní ážio činí 25.000,-Kč (slovy:dvacetpěttisíckorunčeských) a je dáno rozdílem mezi jmenovitou hodnotou akcií a hodnotou nepeněžního vkladu určeného znalcem.Akcionáři se dle § 204a odstavec 7 obch.zák. vzdávají přednostního práva na upisování akcií. Všechny akcie jsou upsány s vyloučením přednostního práva k nově upisovaným akciím v plném rozsahu bez veřejné výzvy k upisování akcií.Upsání všech akcií společnosti při zvýšení základního kapitálu bude v plné výši nabídnuto předem určeným zájemcům, dosavadním akcionářům společnosti Miluši Dvořákové, r.č.455922/003, bytem Praha 4, Velenická 26 a Josefu Dvořákovi, r.č.420511/058, bytem Praha 4, Velenická 26 a to v dohodě obou akcionářů.Lhůta pro upisování nových akcií začne běžet třetí den po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze a skončí po uplynutí čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům.Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kurzu budou předem určeným zájemcům představenstva oznámeny bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na jejich adresu. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcií.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti LA SABANA, a.s., tj. Praha 1, Václavské náměstí 753/36.Akcie budou předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku podle §203 odst.4 obch.zák. Rozvazovací podmínka bude obsažena ve smlouvě o upsání akcií.Schvaluje se upisování akcií nepeněžním vkladem. Tímto nepeněžním vkladem je : objekt bydlení č.p.670 na pozemku č.parc. 1789 ? zastavěná plocha, včetně pozemku č.parc.1789 ? zast.plocha o výměře 110 m2 a pozemku č.parc.1790-zahrada o výměře 584 m2, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, na LV č.281 pro obec Prahu, katastrální území Michle, který je ve spoluvlastnictví obou akcionářů, oceněný znalcem ing.Ivanem Brožem,CSc. dne 29.2.2008, zapsáno pod pořadovým č.3488-16-2008 znaleckého deníku na částku 3,500.000,-Kč, za který bude vydáno celkem 28 kusů akcií o jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč každá, v listinné podobě, znějících na majitele.Ke splacení emisního kurzu dojde u nemovitostí předáním písemného prohlášení dle § 60 odst.1 obch.zák.a předáním nemovitostí (předávací protokol). zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů