Trendy

30 660 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

481 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

467 450 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 4.8.2015 Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

10.12.2007 - 4.8.2015 Praha 1, Václavské nám. 1601/47, PSČ 11000

28207025

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

10. prosince 2007

Datová schránka

ehbdhhu

Historické názvy

10.12.2007 - 27.5.2008

Orsay, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 13131

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 9.11.2009

23 900 000 Kč

Historické jmění

10.12.2007 - 9.11.2009

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 10. února 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech

Historické ostatní skutečnosti

  • 10. února 2014 - 23. března 2018 : Počet členů statutárního orgánu: 2
  • 26. října 2009 - 9. listopadu 2009 : Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti CPI Park Mlýnec, a.s. Základní kapitál společnosti se zvýší o část... ku 21 900 000,- Kč (dvacetjedenmiliondevětsettisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 219 (dvěstědevatenáct) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.Upsání všech 219 (dvěstědevatenácti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci ? stávajícímu jedinému akcionáři společnosti Czech Property Investments, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, IČ 427 16 161, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1115, (dále jen ?Czech Property Investments, a.s.? nebo jen ?určitý zájemce?).Akcie je možno upsat v sídle společnosti CPI Park Mlýnec, a.s., na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00 v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dvacetjeden (21) den a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost CPI Park Mlýnec, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do dvacetijednoho (21) dne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100 000,- Kč (jednostotisíc korun českých).Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem, a to nejpozději ve lhůtě dvacetijednoho (21) dne ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti CPI Park Mlýnec, a.s. ve výši 21 900 000,- Kč (dvacetjedenmiliondevětsettisíc korun českých) za určitým zájemcem ? společností Czech Property Investments, a.s. z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena část jistiny peněžité pohledávky za společností CPI Park Mlýnec, a.s. ve výši 21 900 000,- Kč (dvacetjedenmiliondevětsettisíc korun českých) z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 7. února 2008 mezi společností Czech Property Investments, a.s., na straně jedné jako věřitelem, a společností CPI Park Mlýnec, a.s., na straně druhé jako dlužníkem, jejímž předmětem bylo poskytnutí úvěru až do částky 23 500 000,- Kč (dvacettřimilionůpětsettisíc korun českých), ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. prosince 2008.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti CPI Park Mlýnec, a.s. určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 6 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. Smlouvu o započtení pohledávek je povinen upisovatel akcií uzavřít do dvacetijednoho (21) dne ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.Představenstvo společnosti je povinno do třiceti (30) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů