1 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

-7 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

1 973 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

8.9.2010 - 1.11.2012 Praha 4 - Michle, Duhová 1444/2, PSČ 14053
7.5.2010 - 8.9.2010 Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 50003
13.12.2007 - 7.5.2010 Praha 1 - Staré Město, V Kolkovně 920/5, PSČ 11000

28209117

DIČ

Není plátce DPH

1.7.2010 - 24.10.2012

CZ28209117

Datum vzniku

13. prosince 2007

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. listopadu 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. listopadu 2012

Historické názvy

13.12.2007 - 1.11.2012

GENTLEY a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 13203

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

25.2.2011 - 1.11.2012

498 000 000 Kč

4.2.2009 - 25.2.2011

2 000 000 Kč

13.12.2007 - 4.2.2009

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. listopadu 2012 - 1. listopadu 2012 : Společnost GENTLEY a.s. zanikla fúzí sloučením společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., IČO: 24135780, se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53, jako společnosti nástu... pnické, se společnostmi eEnergy Ralsko a.s., IČO: 28217918, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; eEnergy Ralsko - Kuřívody a.s., IČO: 28208811, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; eEnergy Hodonín a.s., IČO: 28217853, se sídlem Hodonín, Smetanova 4250/17, PSČ 695 01; FVE Vranovská Ves a.s., IČO: 28432495, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; GENTLEY a.s., IČO: 28209117, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; 3 L invest a.s., IČO: 26780828, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; AREA-GROUP CL a.s., IČO: 25431781, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; DOMICA FPI s.r.o., IČO: 28289650, se sídlem Praha, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; Bohemian Development, a.s., IČO: 28073142, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; Bioplyn technologie s.r.o., IČO: 26407086, se sídlem Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03; FVE Buštěhrad a.s., IČO: 27420493, se sídlem Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03; a KEFARIUM, a.s., IČO: 27936392, se sídlem Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03, jako společnostmi zanikajícími. zobrazit více skrýt více
  • 12. ledna 2011 - 25. února 2011 : Jediný akcionář společnosti GENTLEY a.s., tj. společnost ČEZ, a.s. při výkonu působnosti valné hromady rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: ČEZ, a.s. jako jediný akcionář... společnosti GENTLEY a.s. prohlašuje, že se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku v plném rozsahu vzdává svého přednostního práva na upisování akcií v souvislosti se s níže uvedeným rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým vkladem o částku 496.000.000,- Kč (slovy: čtyřistadevadesátšestmilionů korun českých)a schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 496.000.000,- Kč (slovy: čtyřistadevadesátšestmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu;2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku se stanovuje, že za zvýšení základního kapitálu bude vydáno 496 ks (slovy: čtyřistadevadesátšest)kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), znějících na majitele a majících listinnou podobu;3) akcie budou upsány peněžitým vkladem;4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku přd přijetím tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, učiněného při výkonu působnosti valné hromady, v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií a to formou prohlášení v úvodu tohoto rozhodnutí;5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku;6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. 496 (slovy: čtyřistadevadesátšest) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000 Kč (slovy: jedenmilion korun českých), znějící na majitele a mající listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty určitému (předem určenému) zájemci, a to společnosti ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 14053, IČ: 45274649;7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouvamusí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny;8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že veškeré akcie lze upsat v sídle společnosti GENTLEY a.s., na adrese Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 14053, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy upsání akcií upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs upisovaných akcií činí částku 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na jednu akcii;9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) a § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku se připouští možnost započtení níže specifikované pohledávky určitého (předem určeného) zájemce - společnosti ČEZ a.s. vůči společnosti proti pophledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, které mají být vydány na toto zvýšení základního kapitálu:1) peněžitá pohledávka ve výši 2.468.000.000,- Kč (slovy: dvěmiliardyčtyřistašedesátosmmilionů korun českých) - dále jen "předmětná pohledávka"; tato předmětná pohledávka vznikla na základě smlouvy o úvěrovém rámci č. 2010/2 uzavřené dne 19.1.2010 mezi společností ČEZ, a.s. jako věřitelem a společností GENTLEY a.s. jako dlužníkem; uvedená částka představuje jistinu předmětné pohledávky; k započtení bude použita část předmětné pohledávky ve výši 496.000.000,- Kč (slovy: čtyřistadevadesátšest milionů korun českých);2) existence předmětné pohledávky společnosti ČEZ, a.s. vůči společnosti GENTLEY a.s. je doložena Auditorskou zprávvou o auditu soupisu závazků společnosti GENTLEY a.s. k 8. prosinci 2010, ze dne 8.12.2010, vypracovanou společností Alfery Audit s.r.o., č. osvědčení 459, zastoupenou panem Ing. Josefem Maškem, auditorem č. osvědčení 1937;10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku stanovuje tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek:- při upsání akcií bude určitému (předem určenému) zájemci předán představenstvem společnosti návrh smlouvy o započtení pohledávek, lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek činí 2 (slovy:dva) měsíce ode dne upsání akcií, smlouvu o započtení pohledávek lze uzavřít ve shora stanovené lhůtě v sídle společnosti GENTLEY a.s. nebo na jiném místě dohodnutém oběma smluvními stranami;11) s přihlédnutím ke skutečnosti, že emisní kurs akcií upisovaných na toto zvýšení základního kapitálu bude v plném rozsahu splacen výhradně započtením pohledávek, neobsahuje toto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku údaje podle § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku;12) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 498.000.000,- Kč (slovy čtyřistadevadesátosmmilionů korun českých); zobrazit více skrýt více
posunout dolů