Trendy

157 281 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

12 148 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

117 486 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 14.12.2007 Praha 5, Žitavského 499, PSČ 15600

28209320

DIČ

od 8.1.2008

CZ28209320

Datum vzniku

14. prosince 2007

Datová schránka

gpzfv7t

Historické názvy

14.12.2007 - 28.2.2009

NARGO a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 13212

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.6.2012

29 000 000 Kč

Historické jmění

28.2.2009 - 21.6.2012

13 000 000 Kč

9.5.2008 - 28.2.2009

2 000 000 Kč

14.12.2007 - 9.5.2008

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 16

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

64627339 / 0800

Provozovny

od 1.12.2016

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Nad Vinným potokem 1149/2, 101 00, Praha - Vršovice

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 6. ledna 2015 : Dne 23.12.2014 rozhodl jediný akcionář společnosti o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitým vkladem ve výši 37.000.000,- Kč a to tak, že ke zvýšení základního k Dne 23.12.2014 rozhodl jediný akcionář společnosti o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitým vkladem ve výši 37.000.000,- Kč a to tak, že ke zvýšení základního k...apitálu dojde upsáním 37 kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč s tím, že byla připuštěna možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií. Všechny nově vydané akcie byly dne 23.12.2014 upsány. zobrazit více skrýt více
  • 21. listopadu 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 28. února 2009 : Na základě projektu fúze schváleného dne 9.2.2009 došlo ke sloučení společnosti PTÁČEK spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Mezi Vodami 168/37, PSČ 143 00, IČ: 44267916, jako zanikajíc Na základě projektu fúze schváleného dne 9.2.2009 došlo ke sloučení společnosti PTÁČEK spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Mezi Vodami 168/37, PSČ 143 00, IČ: 44267916, jako zanikajíc...í společnosti, se společností PTÁČEK a.s. (dříve NARGO a.s.), se sídlem Praha 5, Žitavského 499, PSČ 156 00, IČ: 28209320, jako nástupnickou společností, v důsledku čehož přešlo obchodní jmění společnosti PTÁČEK spol. s r.o., tj. soubor veškerého jejího majetku a veškerých práv a závazků, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, na společnost PTÁČEK a.s. (dříve NARGO a.s.). zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 18. dubna 2012 - 21. června 2012 : a) základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem ze stávající částky 13.000.000,- Kč (slovy: třináct milionů Korun českých) o částku 16.000.000,-- Kč (slovy: šestnáct m... ilionů Korun českých) na částku 29.000.000,-- Kč (slovy: dvacet devět milonů Korun českých), a to bezveřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacenb) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 100 (slovy: jedno sto) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 160.000,-- Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc Korun českých), znějících na majitele, vydaných v listinné podobě. S novými akciemi jsou spojena stejná práva, která dle obecně závazných předpisů a stanov Společnosti náleží ostatním kmenovým akciím vydaným Společností. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 160.000,-- Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc Korun českých), tzn. bude se rovnat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 16.000.000,-- Kč (slovy: šestnáct milionů Korun českých). Emisní ažio je nulové,c) stávající akcionáři Společnosti se ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na úpis nových akcií a jejich přednostní právo na úpis nových akcií Společnosti se tudíž v souladu s ust. § 204a odst 7 obchodního zákoníku v platném znění neuplatní. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Serge Borenstein, nar. 23.3.1949, bydlištěm Praha 5, Zbraslav, Žitavského 499, PSČ 156 00 (dále jen "Serge Borenstein" nebo "předem určený zájemce"),d) předem určený zájmce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění,e) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanovuje 14 dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, zaslaného Společností předem určenému zájmci. Společnost doručí návrh smlouvy předem určenému zájemci do 14 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současně mu oznámí počátek běhu lhůty a místo pro upsání nových akcií, a to dopisem na adresu bydiště nebo osobně doručenýmf) místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář společnosti PTÁČEK a.s. na adrese Praha 5, Žitavského 499, PSČ 156 00g) ve smyslu ust. § 163 odst. 2 a § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku v platném znění rozhoduje valná hromada o připuštění možnosti započtení části peněžité pohledávky, a to pohledávky Serge Borensteina vůči společnosti PTÁČEK a.s. ve výši 16.000.000,-- Kč (slovy: šestnáct milionů Korun českých) proti pohledávce společnosti PTÁČEK a.s. vůči Serge Borensteinovi na splacení emisního krusu všech nově upisovaných akcií. Pohledávka Serge Borensteina vůči společnosti PTÁČEK a.s. ve výši 30.000.000,-- Kč (slovy: třicet milionů Korun českých) vznikla na základě Smlouvy o úvěru ze dne 14.2.2008, uzavřené mezi Serge Borensteinem, jako věřitelem, a společností PTÁČEK a.s. (dříve NARGO a.s.), jako dlužníkem. Tato pohledávka bude započtena zčásti, a to ve výši 16.000.000,-- Kč. Smlouva o započtení musí obsahovat specifikaci započítávané pohledávky s určením, že její část zaniká ke dni uzavření této smlouvy. Valná hromada souhlasí, že pohledávka bude započtena před její splatností.Stanovují se tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:- návrh smlouvy o započtení vyhotoví Společnost a doručí jej předem určenému zájemci společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií (dle písm. e) tohoto usnesení),- pohledávka předem určeného zájmce určená k započtení představuje nesplacený úvěr poskytnutý předem určeným zájemcem Společnosti podle Smlouvy o úvěru ze dne 14.2.2008, uzavřené mezi Serge Borensteinem, jako věřitelem, a společnstí PTÁČEK a.s., jako dlužníkem, v nominální hodnotě celkem 30.000.000,-- Kč (slovy: třicet milionů Korun českých), přičemž započtena bude část pohledávky ve výši 16.000.000,-- Kč (slovy: šestnáct milionů Korun českých),- emisní kurs nově upsaných akicí bude splacen výhradně započtením,- smlouva o započtení musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny,- smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstířku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů