Základní údaje

Sídlo

od 12.7.2012 Praha 1, Ve Smečkách 1258/6, PSČ 11000

Historické adresy

17.12.2007 - 12.7.2012 Praha 10, U továren 256/14, PSČ 10000

28213289

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

17. prosince 2007

Datová schránka

sgkderu

Historické názvy

17.12.2007 - 12.7.2012

CIFRLIZ, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 13390

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 4.9.2013

23 600 000 Kč

Historické jmění

27.8.2012 - 4.9.2013

9 500 000 Kč

17.12.2007 - 27.8.2012

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 29. ledna 2013 - 4. září 2013 : Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje z dosavadní výše 9 500 000 Kč (slovy: devět milionů pět set tisíc korun českých) o částku 14 100 000 Kč ... (slovy: čtrnáct milionů jedno sto tisíc korun českých) na výslednou částku 23 600 000 Kč (slovy: dvacet tři milionů šest set tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je, že dojde k posílení kapitálové přiměřenosti, k posílení vnitřního zdroje financování společnosti, zlepšení kredibility společnosti. Zvýšení bude provedeno upsáním 141 (slovy: sto čtyřiceti jednoho) kusu nových kmenových listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady. Emisní kurs nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) bude činit 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři svého přednostního práva vzdali. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům takto: 1) 8 kusů akcií bude nabídnuto k úpisu panu Ing. Janu Boučkovi, nar. 1. 1. 1965, bytem Budínova 23/1, 180 00 Praha 8, 2) 2 kusy akcií budou nabídnuty k úpisu panu Mgr. Richardu Hrbáčovi, nar. 4. 9. 1970, bytem Libáňská 2335/4, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, 3) 2 kusy akcií budou nabídnuty k úpisu panu Ing. Tomáši Kubálkovi, MBA, nar. 20. 3. 1965, bytem Sarajevská 1614/7, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, 4) 2 kusy akcií budou nabídnuty k úpisu panu Ing. Romanu Podhorskému, nar. 21. 6. 1966, bytem Gutova 2134/26, 100 00 Praha 10, 5) 4 kusy akcií budou nabídnuty k úpisu panu Ing. Martinu Sobotkovi, nar. 19. 9. 1963, bytem Bakalářská 648/23, 108 00 Praha 10 – Malešice, 6) 4 kusy akcií budou nabídnuty k úpisu panu Ing. Václavu Štěpánovi, MBA, nar. 8. 4. 1971, bytem Jungmannova 737/16, 110 00 Praha 1, 7) 1 kus akcie bude nabídnut k úpisu panu Ing. Janu Tomanovi, nar. 1. 2. 1971, bytem Lipová 285, 252 62 Statenice, 8) 1 kus akcie bude nabídnut k úpisu panu Ing. Janu Veselému, nar. 19. 5. 1965, bytem Slepá 352, 251 66 Senohraby, 9) 117 kusů akcií bude nabídnuto k úpisu panu Jaroslavu Janečkovi, nar. 14. 1. 1965, bytem U Vodojemu 1147, 252 42 Jesenice, Horní Jirčany. Lhůta pro úpis nových akcií každým z předem určených zájemců, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 6 (šest) měsíců ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu předem určenému zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům do 1 (jednoho) měsíce od zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Místem pro úpis nových akcií předem určenými zájemci je sídlo společnosti. Každý upisovatel je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty každé jím upsané akcie do 6 (šesti) měsíců od data jejího upsání. Peněžité vklady musí být splaceny na účet číslo 256672820/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s., ledaže bude uzavřena dohoda o započtení. Připouští se možnost započtení pohledávky Jaroslava Janečka, nar. 14. 1. 1965, bytem U Vodojemu 1147, 252 42 Jesenice, Horní Jirčany, za společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu jím upsaných nových akcií, a to započtení pohledávky Jaroslava Janečka na úhradu ceny za převod 100% obchodního podílu ve společnosti RIVERICH s.r.o. se sídlem Březová-Oleško, Pařízkova 681, PSČ 252 45, IČ: 27211452, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104770, v celkové výši 11 700 000 Kč (slovy: jedenáct milionů sedm set tisíc korun českých) podle smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 19. 12. 2012 uzavřené mezi Ivanem Veselým, nar. 22. ledna 1945, bytem Březová-Oleško, Pařízkova 681, PSČ 252 45, jako převodcem a společností jako nabyvatelem. Tuto pohledávku Jaroslav Janeček nabyl od převodce obchodního podílu pana Ivana Veselého, nar. 22. ledna 1945, bytem Březová-Oleško, Pařízkova 681, PSČ 252 45, na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 19. 12. 2012. Návrh smlouvy o započtení pohledávek je představenstvo povinno zaslat Jaroslavu Janečkovi do 1 (jednoho) měsíce ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, činí 2 (dva) měsíce ode dne doručení návrhu smlouvy Jaroslavu Janečkovi. zobrazit více skrýt více
  • 12. července 2012 - 27. srpna 2012 : Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje z dosavadní výše 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 7 500 000,- Kč (slovy: sedm ... milionů pět set tisíc korun českých) na výslednou částku 9 500 000,- Kč (slovy: devět milionů pět set tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je, že dojde k posílení kapitálové přiměřenosti, k posílení vnitřního zdroje financování společnosti, zlepšení kredibility společnosti.Zvýšení bude provedeno upsáním 75 (slovy: sedmdesáti pěti)klusů nových kmenových listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady.Emisní kurs nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) bude činit 100 000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých). Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři svého přednostního práva vzdali. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům takto:1) 7 kusů akcií bude nabídnuto k úpisu panu Ing. Milanu Křístkovi, nar. 9. 9.1969, bytem Zdiby, Kaštanová 144, PSČ 250 66,2) 7 kusů akcií bude nabídnuto k úpisu panu Ing. Jamu Tomanovi, nar. 1. 2. 1971, bytem Lipová 285, 252 62 Statenice,3) 4 kusy akcií budou nabídnuty k úpisu panu Ing. Janu Veselému, nar. 19. 5. 1965, bytem Slepá 352, 251 66 Senohraby,4) 10 kusů akcií bude nabídnuto k úpisu panu Mgr. Richardu Hrbáčovi, nar. 4. 9. 1970, bytem Libáňská 2335/4, 193 00, Praha 9 – Horní Počernice,5) 2 kusy akcií budou nabídnuty k úpisu panu Ing. Jiřímu Šťastnému, nar. 9. 5. 1947, bytem Koněvova 194, 130 00 Praha 36) 7 kusů akcií bude nabídnuto k úpisu panu Ing. Richardu Chalupníkovi, nar. 26. 6. 1965, bytem Ve Smečkách 1408/4, Praha 1,7) 2 kusy akcií budou nabídnuty k úpisu panu Ing. Jiřímu Lízálkovi, nar. 15. 5. 1970, bytem Praha 10 – Uhříněves, Pardubická 1281/51,8) 8 kusů akcií bude nabídnuto k úpisu panu Ing. Romanu Podhorskému, nar. 21. 6. 1966, bytem Gutova 2134/26, 100 00 Praha 10,9) 5 kusů akcií bude nabídnuto k úpisu panu Ing. Václavu Štěpánovi, MBA, nar. 8. 4. 1971, bytem Jungmannova 737/16, 110 00 Praha 1, 10) 8 kusů akcií bude nabídnuto k úpisu panu Ing. Martinu Sobotkovi, nar. 19. 9. 1963, bytem Bakalářská 648/23, 108 00 Praha 10 – Malešice, 11) 5 kusů akcií bude nabídnuto k úpisu panu Ing. Janu Boučkovi, nar. 1. 1. 1965, bytem Budínova 1/23, 180 00 Praha 8,12) 10 kusů akcií bude nabídnuto k úpisu panu Ing. Tomáši Kubálkovi, MBA, nar. 20. 3. 1965, bytem Pihelská 4, 184 00 Praha 8 – Dolní ChabryLhůta pro úpis nových akcií každým z předem určených zájemců, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 6 (šest) měsíců ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu předem určenému zájemci představenstva. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům do 1 (jednoho) měsíce od zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Místem pro úpis nových akcií předem určenými zájemci je sídlo společnosti.Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií do (6) šesti měsíců od jejich upsání. Peněžité vklady musí být splaceny na účet číslo 2911952028/5500, vedený u Reiffeisenbank a.s. zobrazit více skrýt více
posunout dolů