Trendy

197 849 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

2 197 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

47 354 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 22.4.2008 Kosmonosy, Boleslavská 98, PSČ 29306

Historické adresy

19.12.2007 - 22.4.2008 Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 13083

28214609

DIČ

od 7.7.2008

CZ28214609

Datum vzniku

19. prosince 2007

Datová schránka

4yzgqtf

Historické názvy

22.4.2008 - 27.5.2008

TRANSCENTRUM automotive logistic a.s.

19.12.2007 - 22.4.2008

VIDA ETERNA, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 13446

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.8.2008

15 900 000 Kč

Historické jmění

18.6.2008 - 20.8.2008

15 900 000 Kč

19.12.2007 - 18.6.2008

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Mladá Boleslav

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

43- 2197630207 / 0100

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 3.9.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Boleslavská 98/6, 293 06, Kosmonosy

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 9. listopadu 2017 : Valná hromada společnosti TRANSCENTRUM automotive logistics a.s. schválila dne 09.11.2017, a to z důvodu strategie hospodaření společnosti, a dále z důvodu neefektivity přebytečnéh Valná hromada společnosti TRANSCENTRUM automotive logistics a.s. schválila dne 09.11.2017, a to z důvodu strategie hospodaření společnosti, a dále z důvodu neefektivity přebytečnéh...o kapitálu, který není pro společnost důležitý, snížení základního kapitálu společnosti ze stávající výše základního kapitálu 15.900.000,- Kč (patnáct milionů devět set tisíc korun českých) o částku 11.925.000,- Kč (jedenáct milionů devět set dvacet pět tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu společnosti 3.975.000,- Kč (tři miliony devět set sedmdesát pět tisíc korun českých). Snížení základního kapitálu společnosti o částku 11.925.000,-Kč (jedenáct milionů devět set dvacet pět tisíc korun českých) bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti takto: - jmenovitá hodnota každé ze 120 (jedno sto dvaceti) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě v dosavadní jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), bude snížena o 75% (sedmdesát pět procent), tj. na novou jmenovitou hodnotu každé takové akcie ve výši 25.000,- Kč (dvacet pět tisíc korun českých), formou výměny všech 120 kusů těchto akcií (s označením 01 až 60 a dále 69 až 128) za akcie s nižší jmenovitou hodnotou; - jmenovitá hodnota každé ze 195 (jedno sto devadesáti pěti) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě v dosavadní jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (dvacet tisíc korun českých), bude snížena o 75 % (sedmdesát pět procent), tj. na novou jmenovitou hodnotu každé takové akcie ve výši 5.000,-Kč (pět tisíc korun českých), formou výměny všech 195 kusů těchto akcií (s označením 61 až 68 a dále 129 až 315) za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 11.925.000,-Kč (jedenáct milionů devět set dvacet pět tisíc korun českých) bude rozdělena mezi akcionáře takto: - každému akcionáři vlastnícímu některou z kmenových akcií na jméno v listinné podobě v dosavadní jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (s označením 01 až 60 a dále 69 až 128), bude vyplacena částka 75.000,- Kč (sedmdesát pět tisíc korun českých) na jednu akcii na účet uvedený v seznamu akcionářů, s tím, že k výplatě akcionářům dojde do 31.12.2018 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce osmnáct); - každému akcionáři vlastnícímu některou z kmenových akcií na jméno v listinné podobě v dosavadní jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (s označením 61 až 68 a dále 129 až 315), bude vyplacena částka 15.000,- Kč (patnáct tisíc korun českých) na jednu akcii na účet uvedený v seznamu akcionářů, s tím, že k výplatě akcionářům dojde do 31.12.2018 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce osmnáct). Představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejdéle však do deseti (10) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře společnosti k předložení akcií za účelem její výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě. Lhůta pro předložení akcií akcionáři společnosti za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě činí 60 (šedesát) kalendářních dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a místem k předložení akcie je adresa sídla společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 8. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 8. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 8. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 5

Historické ostatní skutečnosti

  • 27. května 2008 - 18. června 2008 : - Valná hromada společnosti TRANSCENTRUM automotive logistics a. s. konaná dne 21. května 2008 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1. Základní kapitál spole... čnosti se zvyšuje upisováním nových akcií ze současné výše 2,000.000,-- Kč, slovy: dvamiliony korun českých na 15,900.000,-- Kč, slovy: patnáctmi- lionůdevětsettisíc korun českých. Základní kapitál tedy bude zvýšen o částku 13,900.000,-- Kč, slovy: třináctmilionůdevět- settisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, a to: - v počtu 195 (jednostodevadesátipěti) kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 20.000,- Kč, slovy: dvacettisíc korun českých, - a v počtu 100 (jednosto) kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. Emisní kurz všech upisovaných akcií je vždy shodný se jmenovitou hodnotou upisova- ných akcií. Akcie nebudou kótované. Akcie nového druhu nebudou vydány. Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští. Vydání poukázek na akcie podle § 204b obchodního zákoníku se neschvaluje.3. Upisování akcií s využitím přednostního práva je vyloučeno, neboť všichni akcionáři se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu tohoto svého práva vzdali.4. Nově vydávané kmenové akcie znějící na jméno, v listinné podobě, v počtu 100 (jedno- sto) kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,-- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých a v počtu 195 (jednostodevadesátipěti) kusů o jmenovité hodnotě jed- né akcie ve výši 20.000,-- Kč, slovy: dvacettisíc korun českých, budou upsány akcio- náři na základě dohody podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku. Akcie budou upsány akcionáři v místě sídla notářské kanceláře notářky JUDr. Miroslavy Havelkové, notářky se sídlem v Mladé Boleslavi, Táborská 923, ve lhůtě do 30. 5. 2008, slovy: třicá- tého května roku dvoutisícího osmého, ne však dříve, než bude k Městskému soudu v Pra- ze doručen návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstří- ku. Upsání akcií bude účinné okamžikem podpisu této dohody všemi akcionáři.5. Emisní kurz upsaných akcií splatí všichni upisovatelé peněžitým vkladem, a to na zvláštní účet společnosti ? číslo účtu 43-2197630207/0100, vedený u Komerční banky, a. s. se sí- dlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407. Upisovatel je povinen na uvedený účet splatit 30 %, slovy: třicet procent, jmenovité hodnoty upsaných akcií do tří měsíců ode dne upsání akcií. Zbývající část emisního kurzu upsaných akcií je každý upisovatel povi- nen splatit na výše uvedený účet do jednoho roku od zapsání zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel musí uhradit emisní kurs jím upsaných akcií vždy tak, aby úhrada byla připsána na účet společnosti nejpozději posledního dne lhůty pro upi- sování. Upisovatel - fyzická osoba uvede jako variabilní symbol své rodné číslo.6. Upsání akcií bude ve smyslu § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů