Trendy

18 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

-69 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

1 512 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 3.4.2008 Jirny, Zámecká 2, PSČ 25090

Historické adresy

19.12.2007 - 3.4.2008 Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 13083

28216750

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

19. prosince 2007

Datová schránka

xirdxrv

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 13524

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 31.3.2018

13 700 000 Kč

Historické jmění

19.12.2007 - 31.3.2018

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Brandýs nad Labem

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 20. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 31. března 2018 - 31. března 2018 : Valná hromada přijala dne 7. března 2018 toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje nepeněžitým vkladem o 11 700 000,-- K... č (jedenáct milionů sedm set tisíc korun českých) vydáním 117 (jednoho sta sedmnácti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých); upisování nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští2. schvaluje, že nepeněžitým vkladem jsou tyto nemovité věci: 2.1.pozemky evidované v katastru nemovitostí jako parcely čísel 217/1, 217/4, 219, 220/1, 223/1, 223/2, 224/1, 224/3, 226, 228/1, 229/1, 231/1, 231/3, 224/2, 228/2, 229/2, 229/3, 231/2, 231/4, 297, 229/10, 231/6, 231/7, zapsané v Katastru nemovitostí České republiky v listu vlastnictví číslo 234 pro obec Hory a katastrální území Hory u Jenišova, oceněné znaleckým posudkem Pavla Miškovského, se sídlem Žateckých 1532/7, Nusle, 140 00 Praha 4, znalcem pro obor ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, číslo posudku 4352/10/18 ze dne 18. ledna 2018, částkou 2 200 000,-- Kč (dva miliony dvě stě tisíc korun českých) 2.2.pozemky evidované v katastru nemovitostí jako parcely čísel 127/8, 414/2, 415/1, 417/2, 427/2, 427/3, zapsané v Katastru nemovitostí České republiky v listu vlastnictví číslo 234 pro obec Hory a katastrální území Hory u Jenišova, oceněné znaleckým posudkem Pavla Miškovského, se sídlem Žateckých 1532/7, Nusle, 140 00 Praha 4, znalcem pro obor ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, číslo posudku 4353/11/18 ze dne 18. ledna 2018, částkou 9 500 000,-- Kč (devět milionů pět set tisíc korun českých) 3. bere na vědomí, že na předmětu nepeněžitého vkladu váznou zástavní právo a zákazy zatížení a zcizení V-7689/2017 zřízené k zajištění dluhu společnosti Lettenmayer & Partner, s.r.o., smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 8. 9. 2017 ve prospěch Raiffeisenbank, a.s., číslo 113093/2017/ZN1; ke vkladu do základního kapitálu udělila Raiffeisenbank, a.s., dne 1. 3. 2018 souhlas 4. ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) ZOK pro případ, že by nepeněžitý vklad byl považován za část závodu, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti ERINACEA, a.s., souhlasí s vnesením nepeněžitého vkladu a dále souhlasí, že předmět nepeněžitého vkladu je a i po vkladu do základního kapitálu zůstane zatížen zástavním právem a zákazem zcizení a zatížení ve prospěch Raiffeisenbank, a.s. 5. emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) 6. na úhradu emisního kurzu nových akcií se nepeněžitý vklad započítává v plné výši, tj. v částce 11 700 000,-- Kč (jedenáct miliónů sedm set tisíc korun českých), na vkladové ážio se nezapočítává nic 7. určuje, že všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání tomuto předem určenému zájemci (vlastníkovi nemovitých věcí), jímž je akcionář Mgr. Lucia Lettenmayerová, nar. 4. února 1965, adresa bydliště Pod Havránkou 656/10a, Troja, Praha 7, a ve smyslu § 55 a 56 ZOK bere na vědomí a schvaluje uzavření smlouvy o úpisu akcií s Mgr. Luciou Lettenmayerovou 8. ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 475 písm. d) ZOK se vylučují 9. lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 15 (patnáct dnů) ode dne konání valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti, místem upisování je sídlo společnosti na adrese: Jirny, Zámecká 2, PSČ 25090, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin 10. lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu (nemovitých věcí) se určuje na 20 (dvacet) dnů ode dne úpisu nových akcií, místem vnesení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti na adrese: Jirny, Zámecká 2, PSČ 25090, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin. zobrazit více skrýt více
  • 20. června 2014 - 31. března 2018 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 20. června 2014 - 31. března 2018 : Počet členů statutárního orgánu: 1
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů