Trendy

502 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2010

Trendy

-1 351 tis. Kč

Ztráta za rok 2010

Trendy

54 113 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2010

Základní údaje

Sídlo

od 24.2.2015 Čechova 1100/20, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

Historické adresy

13.8.2008 - 24.2.2015 Hradec Králové, Čechova 1100, PSČ 50002
19.12.2007 - 13.8.2008 Praha 4, Budějovická 1126/9, PSČ 14000

28216954

DIČ

Není plátce DPH

29.10.2008 - 31.12.2012

CZ28216954

Datová schránka

5drgqgk

Historické názvy

19.12.2007 - 16.8.2016

TRACK SYSTEM a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 13531

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.1.2009

56 000 000 Kč

Historické jmění

19.12.2007 - 7.1.2009

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Hradec Králové

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 16. srpna 2016 : Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 38Cm 164/2015-8 ze dne 9. června 2016, o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora. Usnesení nabylo právní moci dne 5. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 38Cm 164/2015-8 ze dne 9. června 2016, o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora. Usnesení nabylo právní moci dne 5. ...srpna 2016. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 11. listopadu 2008 - 7. ledna 2009 : Dne 23. října 2008 bylo schváleno rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu tohoto znění:1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 54.000.000,-- Kč. Upisování akcií nad čás... tku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 108 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem ostatních akcionářů v rozsahu určeném stanovami. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.3. Jediný akcionář společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií peněžitým vkladem dle ustanovení § 204a, odst. 7 obchodního zákoníku vzdal prohlášením učiněným před rozhodnutím při výkonu působnosti valné hromady.4. Upsání všech 108 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem ostatních akcionářů v rozsahu určeném stanovami bude nabídnuto níže uvedeným určitým zájemcům:a) panu Luboru K u l t o v i, r.č. 760709/3230, bytem Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 925, PSČ 516 01, (dále též jen "Lubor Kult"),b) panu Otakaru J e n í č k o v i, r.č. 590630/0213, bytem Chleny č.p. 3, PSČ 517 45 (dále též jen "Otakar Jeníček").c) společnosti AveCan s.r.o., se sídlem Dobřejovice, U Kapličky 22, PSČ 251 70, IČ 463 59 338, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, číslo vložky 13582, (dále též jen "AveCan s.r.o.").d) panu Josefu H l a v á č k o v i. r.č. 680519/0601, bytem Potštejn, Záměl 136, PSČ 517 43, (dále též jen "Josef Hlaváček").a to způsobem níže uvedeným.5. Akcie je možno upsat v sídle společnost TRACK SYSTEM a.s. na adrese Hradec Králové, Čechova 1100, PSČ 500 02, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.6. Určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.7. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost TRACK SYSTEM a.s. určitým zájemcům písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové.8. Emisní kurs bude upsán a nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání splacen nepeněžitými a peněžitými vklady určitých zájemců takto:a) 54 kusy kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem ostatních akcionářů v rozsahu určeném stanovami upíše určitý zájemce pan Lubor Kult a jejich emisní kurs splatí nepeněžitým vkladem ve výši 29.000.000,-- Kč, který tvoří spoluvlastnický podíl o velikosti 29/46 projektu bezpilotního leteckého systému typu UAS HEROS - robotický vrtulník s příslušenstvím (tj. výrobní technologie, výrobní a výpočtové dokumentace a dvou kusů sériových vrtulníků typu UAS HEROS s příslušenstvím) - dále též jen "nepeněžitý vklad Lubora Kulta".Nepeněžitý vklad Lubora Kulta byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 103/5/2008 ze dne 1. října 2008 soudního znalce Jana Ptáčka, tj. soudního znalce ustanoveného pravomocným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 2 Nc 310/2008-3 ze dne 19. srpna 2008. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu Lubora Kulta částkou 29.000.000,-- Kč.Za nepeněžitý vklad Lubora Kulta bude vydáno 54 kusy kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem ostatních akcionářů v rozsahu určeném stanovami.Emisní kurs 54 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem ostatních akcionářů v rozsahu určeném stanovami upsaných nepeněžitým vkladem Lubora Kulta činí 29.000.000,-- Kč.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu Lubora Kulta stanoveného soudem ustanoveným znalcem a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydáni akcionáři jako protiplnění, bude použit na tvorbu rezervního fondu.Nepeněžitý vklad Lubora Kulta je splacen uzavřením smlouvy o vložení nepeněžitého vkladu do společnosti TRACK SYSTEM a.s. v sídle společnosti TRACK SYSTEM a.s. v Hradci Králové, Čechova 1100, a faktickým předáním nepeněžitého vkladu.b) 4 kusy kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem ostatních akcionářů v rozsahu určeném stanovami upíše pan Otakar Jeníček a jejich emisní kurs splatí nepeněžitým vkladem ve výši 2.000.000,-- Kč, který tvoří spoluvlastnický podíl o velikosti 2/46 projektu bezpilotního leteckého systému typu UAS HEROS - robotický vrtulník s příslušenstvím (tj. výrobní technologie, výrobní a výpočtové dokumentace a dvou kusů sériových vrtulníků typu UAS HEROS s příslušenstvím) - dále též jen "nepeněžitý vklad Otakara Jeníčka".Nepeněžitý vklad Otakara Jeníčka byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 103/5/2008 ze dne 1. října 2008 soudního znalce Jana Ptáčka, tj. soudního znalce ustanoveného pravomocným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 2 Nc 310/2008-3 ze dne 19. srpna 2008. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu Otakara Jeníčka částkou 2.000.000,-- Kč.Za nepeněžitý vklad Otakara Jeníčka budou vydány 4 kusy kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem ostatních akcionářů v rozsahu určeném stanovami.Emisní kurs akcií upsaných nepeněžitým vkladem Otakara Jeníčka je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč bude upsána emisním kursem 500.000,-- Kč.Nepeněžitý vklad Otakara Jeníčka je splacen uzavřením smlouvy o vložení nepeněžitého vkladu do společnosti TRACK SYSTEM a.s. v sídle společnosti TRACK SYSTEM a.s. v Hradci Králové, Čechova 1100, a faktickým předáním nepeněžitého vkladu.c) 30 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem vlané hromady a předkupním právem ostatních akcionářů v rozsahu určeném stanovami upíše společnost AveCan s.r.o. a jejich emisní kurs splatí nepeněžitým vkladem ve výši 15.000.000,-- Kč, který tvoří spoluvlastnický podíl o velikosti 15/46 projektu bezpilotního leteckého systému typu UAS HEROS - robotický vrtulník s příslušenstvím (tj. výrobní technologie, výrobní a výpočtové dokumentace a dvou kusů sériových vrtulníků typu UAS HEROS s příslušenstvím) - dále též jen "nepeněžitý vklad společnosti AveCan s.r.o.".Nepeněžitý vklad společnosti AveCan s.r.o. byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 103/5/2008 ze dne 1. října 2008 soudního znalce Jana Ptáčka, tj. soudního znalce ustanoveného pravomocným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 2 Nc 310/2008-3 ze dne 19. srpna 2008. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu společnosti AveCan s.r.o. částkou 15.000.000,-- Kč.Za nepeněžitý vklad společnosti AveCan s.r.o. bude vydáno 30 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem ostatních akcionářů v rozsahu určeném stanovami.Emisní kurs akcií upsaných nepeněžitým vkladem společnosti AveCan s.r.o. je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč bude upsána emisním kursem 500.000,-- Kč.Nepeněžitý vklad společnosti AveCan s.r.o. je splacen uzavřením smlouvy o vložení nepeněžitého vkladu do společnosti TRACK SYSTEM a.s. v sídle společnosti TRACK SYSTEM a.s. v Hradci Králové, Čechova 1100, a faktickým předáním nepeněžitého vkladu.d) 20 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem ostatních akcionářů v rozsahu určeném stanovami upíše pan Josef Hlaváček a jejich emisní kurs splatí peněžitým vkladem ve výši 10.000.000,-- Kč.Emisní kurs akcií upsaných peněžitým vkladem Josefa Hlaváčka je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč bude upsána emisním kursem 500.000,-- Kč.Celý peněžitý vklad ve výši 10.000.000,-- Kč je upisovatel Josef Hlaváček povinen splatit složením na zvláštní účet společnosti číslo 43-3007670297/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odst. 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů