3 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

-2 610 tis. Kč

Ztráta za rok 2009

Trendy

47 425 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2009

Základní údaje

Sídlo

od 19.12.2007 Praha 9 - Hloubětín, Kolbenova 893/39, PSČ 19000

28218256

DIČ

od 20.2.2008

CZ28218256

Datum vzniku

19. prosince 2007

Datová schránka

f47ddc6

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 13588

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.3.2010

35 100 000 Kč

Historické jmění

22.10.2008 - 3.3.2010

35 000 000 Kč

19.12.2007 - 22.10.2008

2 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2819802 / 0800

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 3. března 2010 : Dle Projektu vnitrostátní fúze sloučením na nástupnickou společnost CITYLAND a.s., IČ 28218256, se sídlem Praha 9, Hloubětín, Kolbenova 893/39, PSČ 190 00, zapsanou v obchodním rej Dle Projektu vnitrostátní fúze sloučením na nástupnickou společnost CITYLAND a.s., IČ 28218256, se sídlem Praha 9, Hloubětín, Kolbenova 893/39, PSČ 190 00, zapsanou v obchodním rej...stříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13588, přešlo veškeré jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti Českomoravská COM a.s., IČ 27920216, se sídlem Praha 9, Kolbenova 159/5, PSČ 190 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12035. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 26. září 2008 - 22. října 2008 : Společnost AEM spol. s r.o. rozhodla, jakožto jediný akcionář společnosti CITYLAND a.s. (dále jen "Společnost"), jednající v působnosti valné hromady, o zvýšení základního kapitálu... Společnosti dle ustanovení § 203 obchodního zákoníku formou notářského zápisu sepsaného notářem JUDr. Romanem Hochmanem dne 01.09.2008 pod NZ 467/2008, N 506/2008 následovně:1) Důvodem zvýšení základního kapitálu jsou předpokládané obchodní aktivity v příštích letech a posílení kapitálové účasti společnosti.2) Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 33.000.000,- Kč (slovy: třicet tři milionů korun českých) na částku 35.000.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Všechny upsané akcie budou splaceny započtením peněžité pohledávky.3) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 330 ks (slovy: tři sta třicet kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) (dále jen "Akcie").4) Akcie budou upsány jediným akcionářem Společnosti, tedy společností AEM spol. s r.o. (dále jen "Upisovatel"), a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou ve Společnosti ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.5) Lhůta k upsání Akcií činí šedesát (60) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií Upisovateli. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, obsahující též oznámení o počátku běhu lhůty k upsání Akcií, doručí Společnost Upisovateli (jedinému akcionářovi) ve lhůtě třiceti (30) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování Akcií je sídlo Společnosti, doba upisování v pracovních dnech od 9.00 do 18.00 hodin.6) Emisni kurs každé z Akcií činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).7) Způsob splacení emisního kursu akcií:Připouští se započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu při zvýšení základního kapitálu ve výši 33.000.000,- Kč (slovy třicet tři miliony korun českých). Započtena bude pohledávka vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 19.3.2008 (slovy: devatenáctého vřezna roku dva tisíce osm) na částku 15.000.000,- Kč a ze smlouvy o půjčce ze dne 24.4.2008 (slovy: dvacátého čtvrtého dubna roku dva tisíce osm) na částku 18.000.000,- Kč mezi jediným akcionářem - společností AEM spol. s r.o. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem na částku v celkové výši 33.000.000,- Kč.Zvýšení základního kapitálu je účinné ode dne zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. Před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu musí být peněžitý vklad v plném rozsahu splacen, tj. musí být uzavřena dohoda o započtení mezi jediným akcionářem a Společností.8) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení.Jediný člen představenstva Společnosti doručí jedinému akcionáři Společnosti návrh smlouvy o započtení mezi Společností a akcionářem do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že; akcionáři bude poskytnuta lhůta 10 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o započtení k podpisu návrhu smlouvy o započtení do sídla společnosti k jeho podpisu za Společnost. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů