Trendy

415 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

- 147 tis. Kč

Ztráta za rok 2011

Trendy

659 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Historické adresy

18.10.2010 - 5.6.2014 Zvole, J.Štulíka 632, PSČ 25245
1.4.2009 - 18.10.2010 Zvole, Hlavní 124, PSČ 25245
20.12.2007 - 1.4.2009 Praha 4, Bítovská 1227/9, PSČ 14000

28218884

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

20. prosince 2007

Datum zániku v obchodním rejstříku

5. června 2014

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

5. června 2014

Historické názvy

28.2.2012 - 5.6.2014

PORTORIANA a.s. v likvidaci

20.12.2007 - 28.2.2012

PORTORIANA a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 13619

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

9.6.2011 - 5.6.2014

4 675 000 Kč

30.9.2008 - 9.6.2011

2 000 000 Kč

20.12.2007 - 30.9.2008

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 5. června 2014 - 5. června 2014 : Vymazává se společnost PORTORIANA a.s., "v likvidaci", se sídlem J. Štulíka 632, Zvole, PSČ 25245, identifikační číslo 28218884, a to včetně všech zapsaných skutečností z veřejného... rejstříku, po právní moci rozhodnutí.Právní důvod výmazu: ukončení likvidace zobrazit více skrýt více
  • 28. února 2012 - 5. června 2014 : Rozhodnutím valné hromady, ze které byl pořízen notářský zápis NZ 10/2012 N 2/2012, konané dne 10.1.2012 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor.
  • 20. května 2011 - 9. června 2011 : Mimořádná valná hromada společnosti PORTORIANA a.s. zvyšuje základní kapitál společnosti o částku 2.675.000,- Kč (dva miliony šest set sedmdesát pět tisíc korun českých) ze současn... é výše 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na výši 4.675.000,- Kč (čtyři miliony šest set sedmdesát pět tisíc korun českých) za následujících podmínek:(1) Upisování akcií nad částku 2.675.000,- Kč (dva miliony šest set sedmdesát pět tisíc korun českých) se nepřipouští.(2) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitými vklady, s nabídkou upisování akcií určitým zájemcům;(3) Společnost vydá 5 (pět) kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) a 5 (pět) kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 35.000,- Kč (třicet pět tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu.(4) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se všichni akcionáři vzdali přednostního práva.(5) Všechny akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, a to:(a) upsání 2 (dvou) kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) a 2 (dvou) kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 35.000,- Kč (třicet pět tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu, určenému zájemci Romanu Beránkovi, r.č. 621229/0139, bydliště Praha 10, Kolovraty, Měsíčková 814/14, PSČ 103 00 (dále jen ?Roman Beránek?);(b) upsání 2 (dvou) kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) a 2 (dvou) kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 35.000,- Kč (třicet pět tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu, určenému zájemci Ing. Martinu Rybářovi, r.č. 630126/2242, bydliště Praha 10 Kolovraty, K Vrbě 520/4, PSČ 103 00 (dále jen ?Ing. Martin Rybář?);(c) upsání 1 (jednoho) kusu kmenové akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) a 1 (jednoho) kusu kmenové akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě 35.000,- Kč (třicet pět tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu, určenému zájemci Ing. Michalu Francovi, r.č. 671102/1427, bydliště Praha 7, Milady Horákové 43, PSČ 170 00 (dále jen ?Ing. Michal Franc?).(6) Upisování akcií může začít po podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, přičemž je upisování vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.(7) Místem pro upisování bez využití přednostního práva je sídlo společnosti PORTORIANA a.s., IČ: 28218884, na adrese Zvole, J.Štulíka 632, PSČ 252 45, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin.(8) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 30 (třicet) dnů od podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Počátek této lhůty bude každému upisovateli oznámen představenstvem společnosti písemným oznámením doručeným osobně upisovateli.(9) Emisní kurs každé upisované kmenové akcie znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) bude roven její jmenovité hodnotě a bude činit 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) a emisní kurs každé upisované kmenové akcie znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 35.000,- Kč (třicet pět tisíc korun českých) bude roven její jmenovité hodnotě a bude činit 35.000,- Kč (třicet pět tisíc korun českých).(10) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 ObchZ, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 ObchZ. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.(11) Emisní kurs akcií musí být splacen nejpozději do 30 (třiceti) dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, uzavřením smlouvy o započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti PORTORIANA a.s. proti pohledávce společnosti PORTORIANA a.s. na splacení emisního kursu vůči upisovateli. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen zcela započtením.(12) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek upisovatelů vůči společnosti PORTORIANA a.s. proti pohledávkám společnosti PORTORIANA a.s. na splacení emisních kursů vůči upisovatelům, a to:(a) peněžité pohledávky Romana Beránka vůči společnosti PORTORIANA a.s. ve výši 1.082.784,- Kč (jeden milion osmdesát dva tisíc sedm set osmdesát čtyři koruny české), která vznikla z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 17.6.2008 mezi společností PORTORIANA a.s. jako dlužníkem a Romanem Beránkem jako věřitelem o poskytnutí úvěru ve výši 2.051.823,- Kč (dva miliony padesát jeden tisíc osm set dvacet tři koruny české) proti pohledávce společnosti PORTORIANA a.s. ve výši 1.070.000,- Kč (jeden milion sedmdesát tisíc korun českých) za Romanem Beránkem, na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, a to do výše 1.070.000,- Kč (jeden milion sedmdesát tisíc korun českých),(b) peněžité pohledávky Ing. Martina Rybáře vůči společnosti PORTORIANA a.s. ve výši 1.120.664,- Kč (jeden milion jedno sto dvacet milionů šest set šedesát čtyři korun českých), která vznikla z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 17.6.2008 mezi společností PORTORIANA a.s. jako dlužníkem a Ing. Martinem Rybářem jako věřitelem o poskytnutí úvěru ve výši 2.489.429,- Kč (dva miliony čtyři sta osmdesát devět tisíc čtyři sta dvacet devět korun českých), proti pohledávce společnosti PORTORIANA a.s. ve výši 1.070.000,- Kč (jeden milion sedmdesát tisíc korun českých) za Ing. Martinem Rybářem, na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, a to do výše 1.070.000,- Kč (jeden milion sedmdesát tisíc korun českých),(c) peněžité pohledávky Ing. Michala France vůči společnosti PORTORIANA a.s. ve výši 590.458,- Kč (pět set devadesát tisíc čtyři sta padesát osm korun českých), která vznikla z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 17.6.2008 mezi společností PORTORIANA a.s. jako dlužníkem a Ing. Michalem Francem jako věřitelem o poskytnutí úvěru ve výši 1.946.876,- Kč (jeden milion devět set čtyřicet šest tisíc osm set sedmdesát šest korun českých), proti pohledávce společnosti PORTORIANA a.s. ve výši 535.000,- Kč (pět set třicet pět tisíc korun českých) za Ing. Michalem Francem, na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, a to do výše 535.000,- Kč (pět set třicet pět tisíc korun českých).Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti PORTORIANA a.s. do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, a to nejpozději do 30 (třiceti) dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, musí mít písemnou formu a podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny.Návrh smlouvy o započtení předloží společnost PORTORIANA a.s. každému určenému zájemci nejpozději do patnácti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. K akceptaci návrhu smlouvy o započtení je povinna společnost PORTORIANA a.s. poskytnout lhůtu alespoň patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení každému určenému zájemci. zobrazit více skrýt více
posunout dolů