Trendy

751 338 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

21 416 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

416 011 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Historické adresy

1.12.2014 - 1.6.2015 Hlučínská 96/1, 747 23 Bolatice
31.5.2009 - 1.12.2014 Bolatice, Hlučínská 1/96, PSČ 74723
31.12.2007 - 31.5.2009 Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 11000

28223209

DIČ

Není plátce DPH

16.9.2008 - 31.5.2015

CZ28223209

Datum vzniku

31. prosince 2007

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. června 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. června 2015

Datová schránka

zp6ewaz

Historické názvy

13.5.2015 - 1.6.2015

LANEX a.s.

31.5.2009 - 1.6.2015

LANEX a.s.

17.3.2015 - 13.5.2015

LANEX a.s.

9.1.2015 - 17.3.2015

LANEX a.s.

4.12.2014 - 9.1.2015

LANEX a.s.

1.12.2014 - 4.12.2014

LANEX a.s.

31.12.2007 - 31.5.2009

BWA Czech, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 13775

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.10.2013 - 1.6.2015

111 150 000 Kč

31.8.2011 - 1.10.2013

222 300 000 Kč

24.10.2008 - 31.8.2011

247 000 000 Kč

31.12.2007 - 24.10.2008

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Kravaře

Historické provozovny

1.1.2015 - 1.6.2015

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Hlučínská 96/1, 747 23, Bolatice

... více provozoven (celkem 7) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. června 2015 - 1. června 2015 : Společnost LANEX a.s., IČO: 28223209, se sídlem Hlučínská 96/1, 747 23 Bolatice, zanikla v důsledku fúze sloučením s nástupnickou společností Drandy s.r.o., IČO: 03327761, se sídle... m Hlučínská 96/1, 747 23 Bolatice, která v důsledku fúze sloučením změní právní formu na akciovou společnost s firmou LANEX a.s. zobrazit více skrýt více
 • 6. března 2014 - 1. června 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 1. října 2013 - 1. června 2015 : Společnost LANEX a.s., IČ: 282 23 209, se sídlem na adrese Bolatice, Hlučínská 1/96, PSČ 747 23, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 41... 91, se zúčastnila rozdělení společnosti LANEX a.s., jakožto společnosti rozdělované, formou odštěpení sloučením se společností Ybara Estates s.r.o., IČ: 291 30 719, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 202447, jakožto společností nástupnickou, při kterém došlo k odštěpení a přechodu vyčleněné části jmění společnosti LANEX a.s. na společnost Ybara Estates s.r.o., jak je uvedeno v projektu rozdělení odštěpením sloučením. zobrazit více skrýt více
 • 31. května 2012 - 1. června 2015 : V důsledku realizace procesu fúze sloučením došlo k zániku společnosti RAVELTIK, s.r.o., se sídlem Sudkov 296, PSČ 788 21, IČ: 258 23 507, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Kra... jským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19517, a přechodu jejího jmění na společnost LANEX a.s., se sídlem Bolatice, Hlučínská 1/96, PSČ 747 23, IČ: 282 23 209, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4191, jakožto společnost nástupnickou, která vstoupí do právního postavení zanikající společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 2011 - 1. června 2015 : Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti LANEX a.s., se sídlem Bolatice, Hlučínská 1/96, PSČ 747 23, IČ: 282 23 209, zapsané v obchodním rejstříku vede... ném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 4191, o kterém byl sepsán notářský zápis N 529/2011, NZ 419/2011 ze dne 28.7.2011, bylo rozhodnuto o rozdělení společnosti LANEX a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti. Rozdělením odštěpením se vznikem nové společnosti přešla ze společnosti LANEX a.s. na nástupnickou společnost LANEX Packaging s.r.o. vyčleněná část obchodního jmění, která je uvedena v projektu rozdělením odštěpením se vznikem nové společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 31. května 2009 - 1. června 2015 : Na základě fúze sloučením přešlo na nástupnickou společnost BWA Czech, a.s. se sídlem Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, IČ: 282 23 209, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném M... ěstským soudem v Praze, Oddíl B, vložka 13775 jmění zanikající společnosti LANEX a.s., se sídlem Bolatice, Hlučínská 1/96, PSČ 747 23, IČ: 428 64 071, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2744 a jmění zanikající společnosti SINGING ROCK, s.r.o, se sídlem okres Semily, PSČ 512 42, IČ: 465 09 917, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9301. zobrazit více skrýt více
 • 6. března 2014 - 4. prosince 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 6. března 2014 - 4. prosince 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 22. října 2008 - 24. října 2008 : Společnost KRASTION HOLDINGS LIMITED jako jediný akcionář společnosti BWA Czech, a.s. činí při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti BWA Czech, a.s. toto rozhodnutí ... o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií:Zvyšuje základní kapitál společnosti BWA Czech, a.s. o částku 245.000.000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet pět milionů korun českých) ze současné výše 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na výši 247.000.000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet sedm milionů korun českých) tak, že:1/ Upisování nad tuto částku se nepřipouští;2/ Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci;3/ Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 2.450,- (slovy: dva tisíce čtyři sta padesát) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu;Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se jediný akcionář vzdal přednostního práva.Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určitému zájemci, a to společnosti KRASTION HOLDINGS LIMITED, založené podle a řídící se právem Kypru, se sídlem na adrese Nicosia, Kyriakou Matsi 16, EAGLE HOUSE, 10th floor, Agioi Omologites, P.C. 1082, Kypr, zapsané u Obchodního rejstříku v Nicosii, registrační číslo: HE 210111 (dále jen "KRASTION HOLDINGS LIMITED");4/ Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti BWA Czech, a.s., vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin.5/ Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se určuje tak, že určený zájemce je povinen upsat akcie do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení, kterým bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zasáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty představenstvem společnosti doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla upisovatele.6/ Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 ObchZ, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 ObchZ. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.7/ Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých).8/ Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky určeného zájemce společnosti KRASTION HOLDINGS LIMITED za společností BWA Czech, a.s. proti pohledávce společnosti BWA Czech, a.s. za KRASTION HOLDINGTS LIMITED na splacení emisního kursu upsaných akcií, a to do výše 245.000.000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet pět milionů korun českých). Jedná se o peněžitou pohledávku KRASTION HOLDINGS LIMITED za společností BWA Czech, a.s. ve výši 283.395.470,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát tři milionů tři sta devadesát pět tisíc čtyři sta sedmdesát korun českých), vzniklou z titulu Smlouvy o úvěru ze dne 25.9.2008 uzavřené mezi KRASTION HOLDINGS LIMITED jako věřitelem a BWA Czech, a.s. jako dlužníkem. Smlouva o započtení musí být uzařena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, a to do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, musí mít písemnou formu a podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o započtení předloží společnost BWA Czech, a.s. určenému zájemci KRASTION HOLDINGS LIMITED nejpozději do patnácti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. K akceptaci návrhu smlouvy o započtení je povinna společnost BWA Czech, a.s. poskytnout lhůtu alespoň patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení určenému zájemci KRASTION HOLDINGS LIMITED. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen výhradně započtením. zobrazit více skrýt více
posunout dolů