Trendy

146 252 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

10 979 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

146 853 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 1.12.2011 Kunovice, Na Záhonech č.ev. 212, PSČ 68604

Historické adresy

15.3.2010 - 1.12.2011 Kunovice, Na Záhonech 1177/212, PSČ 68604
19.1.2010 - 15.3.2010 Kunovice, Na Záhonech 212, PSČ 68604
30.1.2008 - 19.1.2010 Praha 3, Roháčova 188/37, PSČ 13000

28240316

DIČ

od 2.4.2009

CZ28240316

Datum vzniku

30. ledna 2008

Datová schránka

2mfdjfw

Historické názvy

1.3.2010 - 17.5.2010

Piper Sport Aircraft a.s.

24.2.2009 - 1.3.2010

Czech Sport Aircraft a.s.

30.1.2008 - 24.2.2009

YUCATANOR a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 13976

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.1.2013

150 000 000 Kč

Historické jmění

1.3.2010 - 3.1.2013

35 000 000 Kč

26.1.2010 - 1.3.2010

2 000 000 Kč

30.1.2008 - 26.1.2010

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Uherské Hradiště

Bankovní účty

zvěřejněno 22.11.2014

SK20 7500 0000 0040 2049 3904

... více účtů (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 31. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 31. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 31. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 4. prosince 2012 - 3. ledna 2013 : Jediný akcionář společnosti Czech Sport Aircraft a.s., tj. společnosti Assets Management, a.s., se sídlem Potočná 40, Bratislava, PSČ 831 06, Slovenská republika, IČ 442 85 418, zá... pis v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I., oddíl Sa, vložka 4533/B, rozhodl v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti Czech Sport Aircraft a.s. takto: Základní kapitál společnosti Czech Sport Aircraft a.s. (dále též jako Společnost) se zvyšuje o částku 115.000.000,- Kč (jedno sto patnáct milionů korun českých), tedy ze stávající částky 35.000.000,- Kč (třicet pět milionů korun českých) na novou celkovou výši 150.000.000,- Kč (jedno sto padesát milionů korun českých). Zvýšení základního kapitálu proběhne úpisem nových akcií. Emisní kurs akcií bude splácen pouze peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 115.000.000,- Kč (jedno sto patnáct milionů korun českých) se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je ekonomická stabilizace společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 575 (pět set sedmdesát pět) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) a 575 (pět set sedmdesát pět) kusů prioritních akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Všechny akcie budou upisovány peněžitým vkladem, přičemž emisní kurs akcií bude splacen výhradně započtením. Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje vyloučení přednostního práva jediného akcionáře k upsání nových akcií Společnosti, které budou upisovány ke zvýšení základního kapitálu Společnosti. Zpráva představenstva dle § 204a odst. 5 obchodního zákoníku je přílohou číslo 5 notářského zápisu. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, a to společnosti Assets Management, a.s. se sídlem Potočná 40, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 442 85 418, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 4533/B (dále „Upisovatel“). Upisovatel upíše a splatí 575 (pět set sedmdesát pět) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých a 575 (pět set sedmdesát pět) kusů prioritních akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). S nově upisovanými prioritními akciemi nebude spojeno právo hlasování na valné hromadě s výjimkou případu, kdy zákon vyžaduje hlasování podle druhů akcií, dále s výjimkou období ode dne následujícího po dni, ve kterém valná hromada rozhodla o nevyplacení prioritní dividendy do doby rozhodnutí valné hromady o vyplacení prioritní dividendy a dále v období ode dne prodlení společnosti s výplatou dividendy do vyplacení prioritní dividendy. V takových případech připadá na jednu prioritní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. K převodu akcií na jméno nově upisovanými je nutný souhlas představenstva, a to nezávisle na tom, zda má dojít k převodu akcií na akcionáře společnosti nebo na třetí osobu. Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve, než představenstvo udělí souhlas. Pokud představenstvo nerozhodne o udělení souhlasu k převodu akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Assets Management, a.s., a lhůta pro upisování akcií činí 15 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci – Upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, bude obsahovat ustanovení, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Krajského soudu v Brně o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vzhledem k tomu, že všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem – Upisovatelem představenstvo doručí tomuto předem určenému zájemci návrh smlouvy o upisování a oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž upisovaní akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Krajského soudu v Brně o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek Upisovatele za Společností proti pohledávce Společnosti za Upisovatelem splacení emisního kursu nových akcií Společnosti. Proti pohledávce Společnost za Upisovatelem na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií ve výši 115.000.000,- Kč (slovy: jedno sto patnáct milionů korun českých) bude započtena Pohledávka Upisovatele tj. společnosti Assets Management, a.s., v celkové výši 115.000.000,- Kč (slovy: jedno sto patnáct milionů korun českých), která vznikla na základě zmluvy o úvere, kterou Společnost uzavřela se společností Assets Management, a.s. dne 22.5.2012, a která je tvořena pohledávkou na vrácení/ zaplacení jistiny úvěru ve výši 109.206.014,-Kč (slovy: jedno sto devět milionů dvě stě šest tisíc čtrnáct korun českých) a pohledávkou na zaplacení příslušenství úvěru ve výši 5.793.986,- Kč (slovy: pět milionů sedm set devadesát tři tisíc devět set osmdesát šest korun českých). Potvrzení auditora Společnosti vystavené společnosti ECOVIS blf s.r.o., se sídlem Praha 13 – Office Park Nové Butovice, Budova A, Bucharova 1281/2, PSČ 158, IČ: 276 08 875, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118619, osvědčení číslo 471, a jejím jednatelem a auditorem Ing. Janem Bláhou, č.osvědčení 1673, o existenci výše specifikované pohledávky Upisovatele za Společností je přílohou číslo 6 notářského zápisu. Jediný akcionář Společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení: a) lhůta pro upisování akcií činí 15 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci – Upisovateli a doručení oznámení o počátku běhu lhůty pro úpis akcií, které je představenstvo společnosti povinno sdělit Upisovateli buď formou doporučeného dopisu, nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu, zaslaným do pěti dnů ode dne, kdy představenstvo společnosti podá návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat ustanovení, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. b) lhůta 15 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne, kdy Společnost doručí návrh na uzavření smlouvy o započtení předem určenému zájemci – Upisovateli. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude Společnosti Upisovatelem doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedená pod písmenem a). – Připouští se možnost vydat všechny akcie jako hromadnou listinu, pokud o to Upisovatel Společnost bez zbytečného odkladu po splacení emisního kursu akcií požádá. zobrazit více skrýt více
  • 26. ledna 2010 - 1. března 2010 : 1. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním celkem 33 (slovy třicet tři) kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000... .000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých).2. Emisní kurz nových akcií Společnosti se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tj. bude činit u každé této akcie 1.000.000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých).3. Tento jediný akcionář upíše s využitím svého přednostního práva všech těchto 33 (slovy třicet tři) kusů nových, výše uvedených akcií, ve smlouvě o upsání akcií, s tím, že je oprávněn upsat nabídnuté akcie ve lhůtě 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to v novém sídle Společnosti na adrese Kunovice, Na Záhonech 212, PSČ 686 04, v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin s tím, že rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je prvý den této lhůty. Představenstvo Společnosti je povinno zaslat návrh smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři ve lhůtě 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady. V tomto termínu je představenstvo Společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.4. Tento jediný akcionář upíše nové akcie tak, že na jednu dosavadníakcii na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), připadne podíl 0,33 (slovy třicet tři setin) na jednom kusu nové akcie na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých) přičemž upisovat lze pouze celé akcie.Jediný akcionář tímto rozhodl o možnosti započtení své peněžité pohledávky, a to konkrétně ve výši 33.000.000,-- Kč (slovy třicet tři milionů korun českých), vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu ve výši 33.000.000,-- Kč (slovy třicet tři milionů korun českých), a to takto :- připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky, níže uvedené, jediného akcionáře, tj. pana Petra Dubna, vůči Společnosti, a to konkrétně ve výši 33.000.000,-- Kč (slovy třicet tři milionů korun českých), proti pohledávce Společnosti vůči jejímu jedinému akcionáři, tj. panu Petru Dubnovi na splacení emisního kurzu 33 (slovy třiceti tří) jím upisovaných nových kmenových listinných akcií na majitele, v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), který je v celkové výši 33.000.000,-- Kč (slovy třicet tři milionů korun českých).- peněžitá pohledávka jediného akcionáře, tj. pana Petra Dubna, vůči Společnosti, která je ve výši 34.368.000,-- Kč (slovy třicet čtyři milionů tři sta šedesát osm tisíc korun českých) u níž se připouští možnost započtení, vznikla jako nárok na vrácení zůstatku půjčky včetně nesplacených úroků, /který vyplývá ze ?Zmluvy o úvere? ze dne 19.3.2009 a ?Zmluvy o postúpení pohľadávky? ze dne 15.1.2010/, přičemž zůstatek jistiny půjčky činí 31.668.000,-- Kč (slovy třicet jedna milionů šest set šedesát osm tisíc korun českých) a nesplacený úrok z poskytnuté půjčky je ve výši 2.700.000,-- Kč (slovy dva miliony sedm set tisíc korun českých), a dle ?PROHLÁŠENÍ AUDITORA?, vypracovaného dne 18.1.2010 auditorskou společností ECOVIS blf s.r.o. se sídlem Praha 13, Office Park Nové Butovice, Budova A, Bucharova 1281/2, IČ 27608875, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118619, osvědčení číslo 471, a to jejím společníkem, auditorem Ing. Milošem Fialou, osvědčení číslo 2008, je výše uvedený zůstatek půjčky včetně nesplacených úroků v celkové výši 34.368.000,-- Kč (slovy třicet čtyři milionů tři sta šedesát osm tisíc korun českých) k 18.1.2010 (slovy osmnáctému lednu roku dvoutisícího desátého) v účetnictví Společnosti evidovaný v souladu s českými účetními předpisy.Při zápočtu výše uvedené pohledávky jediného akcionáře, tj. pana Petra Dubna, proti pohledávce společnosti Czech Sport Aircraft a.s. vůči jejímu jedinému akcionáři, tj. panu Petru Dubnovi, na splacení emisního kurzu celkem 33 (slovy třiceti tří) kusů jím upisovaných nových kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele, bude postupováno tak, že bude možno započíst celý zůstatek jistiny úvěru ve výši 31.668.000,-- Kč (slovy třicet jedna milionů šest set šedesát osm tisíc korun českých) a část nesplacených úroků ve výši 1.332.000,-- Kč (slovy jeden milion tři sta třicet dva tisíc korun českých), tzn. že zbývající část nesplacených úroků ve výši 1.368.000,-- Kč (slovy jeden milion tři sta šedesát osm tisíc korun českých) zůstane dluhem Společnosti vůči jedinému akcionáři.- Jediný akcionář tímto zároveň rozhodl o schválení následujících pravidel postupu pro uzavření dohody o započtení:Společnost a jediný akcionář, tj. pan Petr Duben, jsou povinni uzavřít smlouvu o započtení vzájemných pohledávek do 15 (slovy patnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření dohody o započtení, přičemž návrh takové smlouvy je oprávněna předložit jak Společnost, tak i jediný akcionář, tj. pan Petr Duben a to bez zbytečného odkladu poté, co bude uzavřena smlouva o upsání akcií mezi Společností a jediným akcionářem. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů